fbpx

Česká vojenská online encyklopedie

Na webu se objevil další zajímavý počin. Jde o projekt Česká vojenská encyklopedie, kterou spravuje vyškovský odbor doktrín. Každý si může anonymně prohlížet, respektive hledat slova a jejich významy a zároveň může navrhovat například přidání pojmu. Ten, kdo se zaregistruje, může diskutovat, prohlížet si skryté slovníky a samozřejmě navrhovat změny. Pojmy vycházejí ze standardů NATO.

Základem společné terminologie je spojenecká publikace AAP-6 Slovník pojmů a definic NATO (anglicky a francouzsky). Dohoda mezi členskými státy NATO o použití této publikace je uvedena ve standardizační dohodě NATO STANAG 3680 na nejvyšší úrovni standardizace, na úrovni shodnosti/commonality/communité v obou oficiálních jazycích NATO (A/F). AAP-6 obsahuje pouze vojensky významné pojmy a je každý rok aktualizován. Odbornou standardizační terminologii sjednocuje standardizační dohoda STANAG 7186 Slovník termínů a definic NATO pro oblast standardizace (anglicky a francouzsky) – AAP-42. Používání společných zkratek v rámci NATO ujednocuje alianční administrativní publikace AAP-15 Slovník zkratek používaných v dokumentech a publikacích NATO.

Například jsem si kliknul na pojem „hromadné ztráty“ a dozvěděl se, že v angličtině jde o mass casualties, ve francouzštině o pertes massives a že oficiální česká definice, která by rozhodně potěšila každého hromadného (masového) vraha zní:

Jakékoliv množství ztrát, ke kterým dojde v poměrně krátké době a které přesahují stávající možnosti zdravotnické služby a logistiky.

Nepředpokládám, že by všechno v encyklopedii bylo perfektní, výborně a srozumitelně vysvětlené a tak dále. Nicméně díky tomu, že se navrhovatelem změn může stát v podstatě kdokoli (což neznamená, že všechny budou akceptované), že je možné o těchto pojmech diskutovat a že je projekt přímo napojen na oblast doktrín, může být přínos encyklopedie velký. Samozřejmě pokud nebude projekt po nějaké době z jakéhokoli důvodu utlumen…

Jde o věc, která u nás jednoznačně chybí. Vím, kolik bylo debat o různých pojmech, když jsme připravovali Bílou knihu o obraně. Základní funkcí jazyka je dorozumění se. Bohužel to občas vypadá, že sami s oblibou mateme pojmy a věty zašmodrcháváme, aby možná sice vypadaly tu odborněji, tu krásněji, tu moudřeji, ale ve výsledku byly nesrozumitelné. Ujasnění a úpravy terminologie neuškodí nikomu – zvláště pokud chápeme jazyk jako živý „organismus“, který se vyvíjí a proměňuje – a tedy rozhodně ani Ministerstvu obrany a ozbrojeným silám.

Profilový obrázek
František Šulc
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře