fbpx

US Army Sergeants Major Academy II. – Sergeants Major Course

Jak jsem minule slíbil, je zde další článek pojednávající o studiu praporčíků AČR v Sergeants Major Academy v USA. Minule jsem se zabýval krátkým představením Sergeants Major Academy a dnes vás seznámím se samotným Sergeants Major Course.

Co je to tedy Sergeants Major Course? Kurz, který je součástí vzdělávacího systému poddůstojníků americké armády (Noncommissioned Officers Education System – NCOES). Představuje pomyslný vrchol pyramidy a je nejvyšší metou pro každého poddůstojníka americké armády. Je také důležitým mezníkem jejich kariéry, protože bez jeho absolvování nemohou myslet na povýšení do nejvyšších poddůstojnických hodností Sergeant Major a Command Sergeant Major.

Do Sergeants Major Course jsou vybíráni poddůstojníci v hodnosti Master Sergeant nebo First Sergeant americké armády, případně jejich ekvivalenty z ostatních složek amerických ozbrojených sil a vybraných armád zemí z celého světa. Primárním cílem kurzu je poskytnout poddůstojníkům takové vzdělání, které jim umožní efektivně působit ve štábech a velení různých jednotek americké armády (taktická, operační i strategická úroveň velení). Kurz trvá 10 měsíců. Je na místě podotknout, že  byl v několika málo nedávných letech předělán a jeho podstatná část byla převzata z kurzu vyšších důstojníků, který organizuje US Army Command and General Staff College. Mimo jiné se shoduje s kurzem pro vyšší důstojníky shoduje délkou a většinou tematiky. Studium je zaměřeno na předměty, jako jsou leadership, plánování, společné operace, rozhodovací proces velitele, vojenská historie apod.

Poznámka: Když jsem na akademii studoval, velké množství materiálů ke čtení, nebo případové studie ještě nebyly přepsány pro použití v Sergeants Major Academy a bylo viditelné, že se jednalo o materiály převzaté z výuky vyšších důstojníků US Army Command and General Staff College.

The Sergeants Major Course (SMC) educates master sergeants and sergeants major in full spectrum operational and strategic operations preparing them to take positions throughout the DOD.

Kurzem se prolíná zaměření na rozvoj kritického, logického a analytického myšlení a schopnosti činit kvalifikovaná rozhodnutí v omezeném čase. Student musí být schopen svá rozhodnutí nebo doporučení obhájit ústně nebo písemně. Velký důraz je kladený na etiku chování vojenského profesionála a týmovou spolupráci.

Na základě zkušeností americké armády v operacích, které vede po celém světě, jsou do programů výuky v Sergeants Major Course zařazeny výukové bloky, které se zaobírají:

  • mezinárodním strategickým prostředím, ve kterém americká armáda působí;
  • rolí a vlivem médií a kulturního prostředí na operace prováděné v současném operačním prostředí;
  • mezinárodním bezpečnostním prostředím a možnými dopady hrozeb, výzev a příležitostí, které se v něm vyskytují;
  • použitím nástrojů národní moci;
  • propojením a vzájemnými vazbami mezi národní strategií a jejími výstupy na taktické i operační úrovni vedení války;
  • společnými a mezinárodními operacemi;
  • operačním plánovacím procesem;
  • složitými operačními problémy a jejich řešením;
  • hodnocením a rozvojem lídrů.

Develop sergeants major with a war fighting focus for battalion and brigade command capable of conducting full-spectrum operations in JIIM environments, and who have the requisite competencies to serve successfully as division through echelons-above-corps (EAC) staff sergeants majors.

Někdo by si mohl položit otázku, proč potřebují Sergeants Major a Command Sergeants Major vojenské kariérové vzdělání, které je téměř totožné s kariérovým vzděláváním, kterého se dostává vyšším důstojníkům. Toto nám bylo v průběhu kurzu objasněno několikrát. Zejména se jednalo o závěr komise složené z generálů, vyšších důstojníků a vrchních praporčíků americké armády, která na základě vývoje posledních let nově definovala požadavky kladené na vojáky v hodnostech Sergeant Major a Command Sergeant Major takovým způsobem, že se prakticky rovnaly požadavkům kladeným na majory a podplukovníky. Za všechny to asi nejlépe vyjádřil vrchní praporčík záloh americké armády, který na rovinu řekl studentům kurzu, že situace je taková, že budou muset vykonávat činnosti, které kdysi vykonávali pouze vyšší důstojníci. Zkrátka a dobře, operační tempo americké armády si vynutilo tuto potřebu změny a Segeants Major Course se tomu musel přizpůsobit.

Proto je kurz také koncipovaný tak, aby poskytnul vyšším poddůstojníkům, kteří se ho účastní, solidní znalosti, které jim později umožní hladký přechod z taktického stupně na vyšší taktický, operační, případně i strategický stupeň velení a kteří mohou být adekvátními partnery vyšším důstojníkům a v případě potřeby je nahradit při jejich činnosti ve štábech útvarů všech stupňů.

Jelikož tento kurz absolvovalo již 14 příslušníků AČR, nabízí se otázka, jak jsme schopni využít tyto vojáky a jejich nabyté znalosti po jejich návratu a jak je vlastně v reálu využíváme. Zda tato drahá investice pouze neleží ladem a bez povšimnutí. Také se musím ptát, zda se nějak změní současná filosofie stojící za rozdělením kompetencí mezi praporčíky a důstojníky při výkonu štábních funkcí. Není snad třeba zmiňovat, že tato problematika by se mohla stát mohem aktuálnější v případě, že by došlo k další redukci sboru vyšších důstojníků a vyvstala by nutnost nahradit tento „výpadek“ personálem jiného hodnostního sboru.

Příště: Sergeants Major Course podrobně

Profilový obrázek
Petr Seifert
CONTRIBUTOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře