fbpx

Recenze: The Iraq War – John Keegan

Kniha je rozčlenená na devět kapitol. Nájdeme tu aj rozličné mapy a dve sady farebných fotografií, na konci knihy sú dve prílohy: zloženie koaličných vojsk, a autorove zápisky z rozhovoru s generálom Tommym Franksom, ktorý velil koaličným silám. Prvá kapitola knihy je nazvaná ,,Záhadná vojna“. Viac ako výstižný názov pre vojnu, ktorá bola zahaľovaná rôznymi nejasnosťami. Pre čitateľa z roku 2011, ktorý má aký-taký prehľad o udalostiach v Iraku za posledných 8 rokov, a nevie celkom, čo od knihy čakať, je jej začiatok tak trochu šokujúci. Hneď tretia veta prvého odstavca totiž znie: ,,Válka v Iráku z roku 2003 byla výjimečná tím, že pro anglo-americká vojska, které ji vedla, šťastně začala a vítězně skončila.“

Autor prezentuje veľmi jednoznačný postoj: vojna bola výhrou. Voči tomuto tvrdeniu by sme s dnešnými vedomosťami o vývoji tejto vojny mohli veľmi dôrazne protestovať. No treba si uvedomiť dve veľmi dôležité veci. Prvá je, že kniha je z roku 2004, teda napísaná približne rok po vojne, po úspešnom začiatku irackej okupácie a dolapení Husajna – bez akýchkoľvek vedomostí o tom, čo sa v Iraku dialo v rokoch 2004 až 2011. Druhá je samotné autorovo ponímanie vojny pre potreby tejto knihy. Už vo vyššie citovanej vete hovorí o tejto vojne ako o ,,vojne z roku 2003“. V treťom odstavci je ešte konkrétnejší: vojnu definuje dátumami 20. marec 2003 až 9. apríl 2003. Autorovi treba dať za pravdu, že toto bola skutočne prvá fáza vojny, zahŕňajúca inváziu a ovládnutie územia Iraku. A naozaj, aj podľa toho, čo autor píše, táto fáza vojny bola jednoznačne víťazná. Za 21 dní padol na kolená iracký režim, Iracká pravidelná armáda doslova zmizla (toto Keegan zmieňuje ako jednu zo záhad tejto vojny), elitná Republikánska garda stratila akýkoľvek význam, odpor fedajínov bol potlačený, strategické ciele boli obsadené.

Preto, keď sa stotožníme s autorovým ponímaním tejto vojny pre potreby knihy, a budeme ju brať z dnešného pohľadu len ako úvodnú inváziu (logický postoj z roku 2004), môžeme si z nej zobrať maximum informácií. I keď niekoho možno zarazí Keeganova interpretácia casus belli, dôvodu k vojne. Autor však zase vychádza z faktov známych v roku 2004. Tým nám dáva vodidlo, ako bude vyzerať celá kniha: faktická, bez zbytočných odbočiek, miestami kritická a kladúca nevyhnutné otázky, no nikdy neskĺzava k nefaktickosti, tendenčnému mysleniu a konšpiráciám. V celej prvej kapitole však kladie potrebné otázky, ktoré si musíme položiť, ak chceme porozumieť tejto veľmi komplikovanej a nejasnej vojne. Rovnako ako tieto otázky je však dôležité aj historické pozadie Iraku a vlády Saddáma Husajna. Tomu sa Keegan venuje v ďalších kapitolách. Histórii sú venované ďalšie tri kapitoly knihy, a to Irak pred Saddámom, Saddám Husajn, a Saddámove vojny, ktoré poskytujú solídny základ pre pochopenie vojny, ktorej sa autor bude venovať v ďalších kapitolách.

Ďalšia, piata kapitola nesie názov Kríza v rokoch 2002-03. Keegan dôsledne rozoberá prípravy na vojnu, no aj v úvode spomínané snahy o jej odvrátenie zo strany rôznych európskych štátov. Zdôrazňuje americké prekvapenie z nemeckého odmietnutia, už menej je však prekvapený z odmietnutia francúzskeho, ktoré robilo s Irakom výnosné obchody už od 70. rokov. Pri vyslovovaní týchto vecí je jasný autorov negatívny názor na tento francúzsky postoj. Je možné, že za tým môžeme hľadať tradičnú britsko-francúzsku rivalitu. V šiestej kapitole, ktorá je nazvaná Američania vo vojne sa dostávame k samotnému priebehu vojny.

Kapitola pokračuje v nastúpenej faktografickej ceste, a sprevádza nás cestou amerických síl. Postupne sa dostávame cez prechod hranice z Kuvajtu, všetky dôležité strety, až po uvoľnenie cesty na Bagdad. I keď samotnej kapitole sa z faktického hladiska, ani z pohľadu podania informácií nedá v podstate nič vytknúť, rád by som však zmienil dve veci, ktoré nie sú celkom presné.

Prvá je zmienka o ,,vlastnej leteckej zložke pozemnej armády“. Autor týmto myslí US Army Air Forces (USAAF), ktoré fungovali počas 2. svetovej vojny, resp. do roku 1948. Potom bola táto zložka pretransformovaná do Letectva Spojených štátov, US Air Force (USAF), a takto funguje dodnes. Pozemná armáda (US Army) nemá vlastnú leteckú zložku s klasickými lietadlami. Disponuje však veľkým množstvom vrtuľníkov, no pri transporte väčšieho nákladu či výsadkového vojska, sa spolieha na kapacity US Air Force.Táto malá faktická nepresnosť však knihe neuberá nič na kvalite. Obávam sa takisto, že sa pokojne mohla objaviť až pri preklade.

Druhá vec je autorov neskrývaný obdiv nad logistickým umením amerických ozbrojených síl. Podľa Keegana neskrývali obdiv ani britskí dôstojníci, ktorí boli svedkami zložitých amerických logistických manévrov. Treba ale poznamenať, že ani na prvý pohľad dokonalá logistika nefungovala vždy na 100 %. Reportér časopisu Rolling Stone Evan Wright, ktorého cituje na strane 126 aj Keegan, strávil inváziu s prieskumníkmi 1. expedičného zboru Námornej pechoty. Neskôr zo svojich zápiskov zostavil knihu Generation Kill. Wright v tejto knihe píše aj o logistických problémoch, ktoré inváziu sprevádzali. Menovite spomína incident so zásobovacím autom, ktoré sa stalo nepojazdným a velenie sa ho rozhodlo opustiť. Keďže nieslo zásoby poľnej stravy pre celý prápor, dôsledkom bolo zníženie dávok jedla z 3 na 1 jedlo za deň. Toto sa stalo 26. marca a logistika Námornej pechoty nebola schopná chybu napraviť až do príchodu do Bagdadu.

Autor popri samotnom výklade invázie vysvetľuje v kapitole ešte aj viaceré ďalšie pojmy, spôsobom ktorý neurazí odborníka, a zároveň spoľahlivo informuje laika. V siedmej, 13-stranovej kapitole, nazvanej Briti vo vojne, Keegan relatívne stručne podáva úlohu Britov pri invázii. Na britskú časť invázie sa dnes akoby zabúdalo. V rámci rozšírenia obzorov pre všetkých, ktorí Irak berú ako ,,americkú vojnu“, by bolo možné túto kapitolu vybrať z knihy, a odporučiť ju ako základ rozhľadu o britskej úlohe v tejto vojne.

Bitke o Bagdad sa venuje celá 8. kapitola knihy. V tejto kapitole sa dočítame o bojoch o Medzinárodné letisko, dôležité Bagdadské cesty či neskoršiu Zelenú zónu. Veľmi sympatická mi príde Keeganova kritika postoja médií k tejto bitke, kotrý predpokladal americký neúspech. Chýba tu však akákoľvek zmienka o problémoch, ktoré nastali po ovládnutí mesta. Napríklad v spomínanej knihe Generation Kill sa môžeme dočítať o problémoch s pitnou vodou či nepokojoch obyvateľov, ktoré neboli americké sily schopné riešiť. Perfektné prevedenie ovládnutia mesta skrátka nie je celým obrazom, a aj negatíva musíme brať do úvahy pri spätnej analýze. Posledná kapitola, Dozvuky vojny, sa zaoberá skôr politckými dohrami, ako tým, čo sa dialo v samotnom Iraku. Je dôležité tieto fakty poznať, no ak by sa sa zaujímali o Irackú vojnu v jej celej podobe, teda aj po roku 2003, je nutné nezostať len tu, ale o danej problematike si zistiť viac. Opäť však treba prihliadnuť na čas vydania knihy, a tak sa to nedá považovať nutne za zlé. Svoju úlohu zhrnutia poinváznej situácie plní dobre.

Jeden z najzaujímavejších prvkov knihy je sedemnásťbodový zápis autora z rozhovoru s generálom Tommym Franksom, ktorý ďalej rozvíja tématiku knihy a jej poznanie. Tento rozhovor by si mal rozhodne prečítať každý, koho zaujíma problematika Iraku z roku 2003. Kniha Vojna v Iraku autora Johna Keegana ponúka ucelený pohľad na udalosti v Iraku v roku 2003, na predohru k nim, a následnú dohru. Vzhľadom na rok vydania 2004 však už nemôže ponúknuť spracované informácie o následnom vývoji situácie. Pokiaľ by nás problematika zaujímala ďalej, treba siahnuť po iných knihách.

Vojna v Iraku teda predstavuje ideálnu voľbu pre každého, kto chce získať vhľad do invázie do Iraku, no chce ho podaný faktograficky, jednoducho a zrozumiteľne, a to rovnako dobre aj pre odborníka aj pre laika. Autor píše veľmi ,,čitateľným“ štýlom, a kniha má taktiež aj príjemný rozsah do 200 strán. Pokiaľ sa čitateľ zaujíma o problematiku vojny v Iraku, je pre neho Keeganova kniha takpovediac ,,must-read“. Pre ostatných ju môžeme minimálne odporučiť ako veľmi dobre podaný výklad modernej vojny, o ktorej máme často skreslenú predstavu.

České vydání:

Válka v Iráku (The Iraq War)
Autor : John Keegan
Nakladatelství: BETA – Pavel Dobrovský
ISBN 80-7306-241-0
Recenzia vyšla na FSS MU.

Profilový obrázek
Samuel Kolesár
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře