fbpx

Recenze: Svět viděný z Řípu – Petr Robejšek

Autor útlé publikace, vzděláním sociolog s politologicko-ekonomickou profilací a dlouholetý ředitel hamburského institutu Haus Rissen, přináší patnáct kapitol věnovaným jednotlivým tématům mezinárodní politiky. Publikace cílená na převážně laickou veřejnost je rozdělena do regionálně definovaných kapitol (Rusko na cestě, Evropská unie – velký skok) a tematicky dělených epizod (Národ a jeho zájmy, Politik: věrný šerpa, nebo podlý povaleč), Robejškův text je doplněn ilustracemi Vladimíra Jiránka.

Jak uvádí docent politologie, knihy o zahraniční politice většinou píší vědci pro skromné stádečko stejně zaměřených. Sám tedy po řadě odborných studií sepsal knihu, kterou neurčil svým kolegům (politologicky vzdělaným) a řídí se Alfredem Bierem, který řekl: „Každá věc se dá posuzovat ze dvou hledisek. Z vědeckého, a z hlediska zdravého rozumu.“ Robejšek předkládá popularizační a vysvětlující text, v němž se úspěšně pokouší vysvětlit témata, která zdánlivě náleží jen odborníkům, knihu nazývá průvodce světovou politikou a druhým dechem dodává, že se pokusí přesvědčit čtenáře o tom, proč by se měl zajímat o jednotlivá témata zahraniční politiky.

Petr Robejšek je jednoznačným zastáncem pragmatické a realistické teorie mezinárodních vztahů (což je spíše patrné z jeho další publikací), kapitoly jeho knihy jsou tak protkány důrazem na pragmatičnost, real politiku zdůrazňující blahobyt a bezpečnost. Tyto dva faktory považuje za hlavní platidlo mezinárodních vztahů („Společným jmenovatelem mezinárodních vztahů je přetahování se o krátkou peřinku blahobytu a bezpečnosti.“). Politolog uznává a vysvětluje reálné postavení České republiky v mezinárodních vztazích („nejsme velmoc“), což lze z ohledu na cílovou skupinu laiků mezinárodní politiky považovat za nejznačnější přínos pro tento typ čtenářů. Jeho text je hutný a stravitelný, proto lehce čitelný.

Docent politologie se však nevěnuje jen mezinárodní politice – značný důraz věnuje své interpretaci politiky jako takové. Moderní politik je dle autora podnikatel, který žije ze své schopnosti získat hlasy voličů, dále cituje amerického ekonoma W. A. Niskanena Jr., který definuje úřad jako zařízení, které má jediný zájem: zvýšení vlastního rozpočtu – zde se Robejšek opět vrací k realistické teorii, která někdy může působit až cynicky.

Hlavním zdrojem zisku politického podnikatele je nepoměr mezi jeho výkonem a odměnou, kterou od voličů obdrží – politolog dlouhodobě kritizuje krizi západních demokratických elit a ve svém textu ji konstruktivně objasňuje. Rozdíl mezi Robejškovou kritikou a hospodskými plky je především v precizní argumentaci a vyjasněným důrazem na legitimitu jak politiků, tak systému. Obecně lze shrnout, že Robejškovou devizou je jeho komplexní a detaily zahrnující systamatičnost, pramenící z německé exaktnosti (autor strávil velkou část života v Německu).

Autor argumentuje, že hlavní důvody nízké úrovně politiky jsou nepoměr mezi výkonem a odměnou, přežívání neúspěšných, neschopných a líných. Hospodářská produktivita se měří levnou cenou výrobků, produktivita politiků se v demokracii měří počtem znovuzvolení – Robejšek poukazuje na nutnost propojení zájmů politiků a občanů, když vzniká propast mezi těmito dvěma nepoměrnými skupinami a politici nejsou schopni akcentovat diskurz veřejné poptávky, dochází k odcizení a volbě krajních (protestních) alternativ.

Publikaci lze doporučit převážně laikům v daném oboru – autor předkládá komplexní výtečně zpracovaný text svažící se o popularizaci zahraniční politiky jako celku, čehož se snaží dosáhnout vysvětlováním (jak sám uvádí, bez zjednodušování) jednotlivých problematik. Nejpřínosnější částí tenké knihy o 174 stranách jsou úvahy o smyslu a poslání politiky jako řemesla a společenské služby, které by měly být podle mého názoru zařazeny mezi povinnou četbu středoškoláků a většiny politicky jinak nevzdělaných čtenářů. Pro člověka vzdělaného v oboru znamená Robejškova kniha esejů oživení – osvěžující formulace a citelně rozlišný náhled od majority publikací na daná témata značí přínosné zpestření.

Svět viděný z Řípu – Petr Robejšek

175 stran, Nakladatelství Alfa, 2006, ISBN: 978-80-87197-30-1

Profilový obrázek
Jakub Janda
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články


Nejnovější komentáře