fbpx

BKO pět let poté: (přiměřeně) …tak asi na půl hektaru!

BKO pět let poté: (přiměřeně) …tak asi na půl hektaru!

Jedním z jevů, který je zachycen v Bílé knize o obraně, je demilitarizace české společnosti měřená počtem vojenských újezdů a v důsledku i počtem vojáků připadajících na zvolené území. V odstavci 8.23 se proto objevil tento text: „Celková rozloha vojenských újezdů je s ohledem na velikost armády zcela neadekvátní. Od roku 1989 byly zrušeny pouze dva výcvikové prostory, zatímco ozbrojené síly se několikanásobně zmenšily. V roce 1993 připadala na jednoho vojáka v činné službě 1,1 ha vojenského újezdu, v roce 2011 to bylo zhruba pětkrát více, tj. 5,6 ha. Do roku 2015 proto bude snížen počet vojenských újezdů a jejich rozloha tak, aby odpovídaly reálným potřebám.“

Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA Idnes.cz

Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA Idnes.cz

K 1. lednu 2016 klesla plocha vojenských újezdů pod správou Ministerstva obrany ČR z 129 664 na 82 333 ha. To následovalo po peripetiích týkajících se hlavně rušení vojenského újezdu Brdy. Stalo se tak zákonem č. 15/12015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). Zároveň došlo k naplnění toho, s čím počítal již zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, tj. vojenské újezdy jsou neobydleny a ozbrojené síly nepřekáží občanům ve výkonu jejich ústavními zákony zaručených práv. Nejzřetelnější to bylo na příkladu Libavé. Shodou okolností tak došlo k vyřešení jednoho ze sociálních problémů, kterému se dlouhodobě z různých pozic v politice a státní správě věnovala senátorka Jitka Seitlová.

K 1. lednu 2016 však nedošlo pouze k poklesu počtu vojáků na jeden hektar vojenského prostoru z 5,6 ha na 3,9 ha, ale zanikly i tradiční kuriozity. Letos v krajských volbách už nás nečeká reportáž z nejmenšího volebního okrsku Březina. To ovšem neznamená, že kuriozity spojené s armádou a ministerstvem odpovědným za obranu České republiky zmizí úplně.

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře