fbpx

Voda na ruský mlýn?

Německo, Německo nade všecko, nad všechno na světě. Když stále v ochraně i vzdoru
bratrsky pospolu drží, od Maše až po Klajpedu, od Etsche až k Beltu –
Německo, Německo nade všecko, nade všechno na světě.

Tak zní český překlad zakázané části Písně Němců. Tato část je první a z celého Das Lied der Deutschen se dnes hraje jako globalizovaně politicky nezávadná jen její poslední, třetí, část:

Jednota, právo a svoboda německé vlasti! O to se všichni snažme bratrským srdcem a rukou.
Jednota, právo a svoboda Jsou zárukou štěstí. Rozkvétej v záři tohoto štěstí, rozkvétej, německá vlasti!

Občas se stane, že původní melodii rakousko-uherské hymny Zachovej nám hospodine… Franze Josepha Haydna pocházející ze smyčcového kvartetu G dur, tzv. Císařského (opus 76, č. 3) inspirovaného hymnem God Save the Queen Němcům doprovodí špatnými titulky, jako tomu bylo v roce 2008. Je to problém většinou mezinárodního hokeje a fotbalu a olympiád. Zejména FAČR se v minulosti v této věci chovala trošičku neprofesionálně, když se v mezistátních zápasech buď hrály hymny jiných států, anebo se v období prodlužujících se dnů texty hymen krátily. Důkaz všeobecné nevzdělanosti však na dotace od MŠMT pro český fotbal, který tak všichni máme rádi, neměla vůbec žádná vliv. – Jednalo se o selhání jednotlivců, nikoliv školského systému.

Platí-li teorie člověka jako tabula rasa, lze se k výchově, výcviku a vzdělávání člověka vracet po celý jeho život, bude-li existovat zájem instituce na jeho formování podle hodnot a principů fungování dané instituce. Co asi selhává v případě extremistů v Bundeswehru je systém vedení nově přicházejících vojáků, který je má přivést k respektu k hodnotám a principům fungování německých ozbrojených sil, v ideálním případě ke ztotožnění se s nimi. V tomto ohledu je otázkou, jak Rusko využije v současném mezinárodněpolitickém napětí tuto situaci k obhajobě jeho bezpečnostních a ekonomických zájmů. V oficiální rétorice pravidelně ožívající v prvních týdnech měsíce května je totiž Rusko nositelem porážky fašismu a v oficiální rétorice socialistických zemí bylo NATO imperialistický pakt a takto uvažuje i mírové hnutí, za kterým v minulosti stál Svaz sovětských socialistických republik.

Německo, protože o tom hovoří čl. 23 jeho Grundgesetz, chce být motorem evropské integrace. A proto také stojí za snahami o vytvoření společné evropské armády, za jehož základ lze považovat Eurocorps. Problém s extremisty v plně profesionálním Bundeswehru staví snahy německé vlády do problematického světla, protože po odchodu Velké Británie z EU by se Německo stalo dominantním národem ve velení a vedení případných evropských ozbrojených sil a extrémistická nálepka by se tak přenášela i na další účastníky velkolepého vojenského projektu, kteří však většinou v roce 1945 stáli na straně vítězů nad fašismem a národním socialismem.

Není bez zajímavosti, jakým způsobem se zpráva o extremistech objevila na RT (Russia Today). Servery jako RT jsou většinou vyhledávány proto, že za obsah se zde neplatí jako v případě podnikatelských projektů. Zajímavé je proto sledovat, jak je zpráva nabízena a jak je konstruováno sdělení pro příslušné jazykově rozděleného publikum. V době, kdy začala o případu Franco A. informovat německá média, anglickojazyčná mutace nabízející pohled na svět v dělení Amerika, Velká Británie a ruská politika i případu informovala podobně jako ve stejné době Český rozhlas. Podrobnou informaci nabízela německá mutace, včetně historického kontextu v podobě pasáží o dekolonizaci Sýrie. Ruskojazyčná mutace sdělovala, že kvůli případu neodletěla ministryně obrany do USA, a nevyskytla se potřeba poučit čtenáře o roli Francie v historii Sýrie. Na oplátku nabídla alternativní téma o tom, že příliv a jejich integrace migrantů může vést k občanské válce v EU.

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře