fbpx • Doba Alexandra Vondry; 2. část – Bílá kniha104

  Adresář s názvem „White Papers“ má 1,14 GB dat. Je v něm historie vzniku Bílé knihy o obraně (pro níž se záhy vžila zkratka BKO), onoho dokumentu, o němž jsem slíbil napsat v první části seriálu, podklady sloužící pracovním skupinám i komisi pro rozhodování o definitivní podobě „knihy“, koncepční dokumenty jak české, tak zahraniční a podobně. K úkolu připravit

  READ MORE
 • Rozpočtový medvěd nebo snad prase?1

  Po roce 1993 se v češtině objevil nový slangový výraz porcování medvěda pro tu …část projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně PČR, při níž je prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru na základě kuloárních jednání a lobbystických zájmů rozdělována část rozpočtu na veřejně prospěšné projekty konkrétních žadatelů. Těžko říct, jestli označení skutečně asociuje přísloví „nedělte (neprodávejte)

  READ MORE
 • Rozpočtové restrikce: prádlo, oděv a obuv62

  Jak jsem pochopil z diskuse u příspěvku Rozpočtové restrikce: rok první, vojáky trápí hlavně všední život, zejména stojí-li před otázkou, jestli budou mít do práce vůbec co na sebe. Situace je to kuriózní, zvláště když § 59 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání hovoří o tom, že: Ministerstvo vytváří vojákům podmínky pro řádný, hospodárný a

  READ MORE
 • Americké ozbrojené síly v letech 2012 – 20173

  Tento článek byl publikován v časopise ATM č. 5/2012 a za svolení k jeho reprodukci na On War | On Peace děkuji šefredaktorovi ATM Michalovi Zdobinskému. V listopadu 2011 přesáhl národní dluh Spojených států hranici 15 bilionů dolarů, přičemž jen o pár měsíců později, v únoru 2012, již atakoval hodnotu 15,4 bilionů dolarů. Celou značně nepříznivou hospodářskou

  READ MORE
 • Rozpočtové restrikce: Ministerstvo obrany vs. Ministerstvo vnitra II0

  Zajímavé srovnání úspor výdajů v rozpočtech obrany a vnitra nabízí rozpočtová položka 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací. Tady, na rozdíl od rozpočtu Ministerstva obrany, rozpočet Ministerstva vnitra zaznamenal výrazný nárůst a posléze také výrazný pokles, a to až na úroveň přibližující se výdajům za služby telekomunikací a radiokomunikací na obraně. Pokud jsou smlouvy za telekomunikační služby

  READ MORE
 • Rozpočtové restrikce: MO vs. MV0

  Úsporám se nevyhnula ani ostatní ministerstva, s nimiž si Ministerstvo obrany konkuruje o zdroje a které s ním vytváří bezpečnostní sektor. Asi největším konkurentem je Ministerstvo vnitra, z jehož rozpočtové kapitoly s číslem 314 jsou financovány hned tři z bezpečnostních sborů: Policie České republiky, Hasičských záchranný sbor ČR a Úřad pro zahraniční styky a informace. Není bez zajímavosti pokusit se

  READ MORE
 • Rozpočtové restrikce: Fond kulturních a sociálních potřeb7

  Rok 2011 byl historickým rokem. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) byl poprvé od roku 1989 nižší než tradiční dvě procenta z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy. Příděl byl poloviční. Historie fondu sahá hluboko do doby socialismu. Dnes jsou tvorba a používání fondu upraveny vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a

  READ MORE
 • Rakousko spoří17

  Rakousko bývá v Čechách, na Moravě i ve Slezsku obvykle vojensky vysmíváno, a to s odkazem na naši společnou před československou minulost karikovanou v Haškově Dobrém vojáku Švejkovi. Ti, kdo však sledují dění v Rakouskou pozorněji musí rakouský Bundesheer do určité míry obdivovat. Není to proto, že výdaje našeho jižního neutrálního souseda na obranu jsou podfinancované a rakouské spolkové

  READ MORE
 • Rozpočtové restrikce: rok první48

  Jako jedno z mála ministerstev zveřejnilo Ministerstvo obrany v březnu svůj návrh státního závěrečného účtu k rozpočtu za rok 2011. Ministerstvo tak činí už od roku 2004 a zájemci tyto dokumenty mohou najít na jeho internetových stránkách. Letošní ročník státního závěrečného účtu je zvláštní. Shrnuje první rok zmenšování českého státu a v důsledku i jeho moci. V létě 2010 jsem

  READ MORE
 • Každý sám za sebe a chudý5

  Londýnský Centre for European Reform vydal na počátku března útlý sborník s názvem All alone? What US retrenchment means for Europe and NATO. Jednotlivé texty analyzují poměrně vážnou situaci, ve které se nacházejí prakticky všechny evropské země v souvislosti se škrty v rozpočtech a změnou americké politiky ovlivněné jak šetřením, tak přesouváním pozornosti do Tichomoří. Naprosto výstižných je

  READ MORE

Nejnovější články