fbpx • Reminescence na rodilé mluvčí – učitelé jazyků Ústavu jazykové přípravy AČR

  Reminescence na rodilé mluvčí – učitelé jazyků Ústavu jazykové přípravy AČR14

  Maija Frantel se svými posluchači; Foto archiv autora Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by hned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Seneca Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa Zkouška z anglického jazyka na úrovni SLP 3, což je jedna z nejvyšších znalostí jazyka, kterou může nerodilý mluvčí dosáhnout,

  READ MORE
 • Sancho, Sancho Panza!9

  Autor tohoto příspěvku si přál zůstat v anonymitě. OWOP  je obeznámen s identitou autora. Zatímco Koncepce rozvoje Armády České republiky vzniknuvší v autorské dílně brigádního generála Balouna byla loni na podzim podrobena veřejné a zdrcující kritice ze strany ministra obrany, ve stejné manufaktuře se naopak v tichosti zrodila dvě jiná, drobnější, avšak daleko důležitější dílka. Jde o

  READ MORE
 • Ztraceno v Iráku a v Afghánistánu IV.3

  Kde jsou ty doby kdy se budoucí vévoda z Wellingtonu naučil portugalsky na lodi do Lisabonu díky četbě bible v portugalštině. Britští důstojníci uměli hindu, paštu a urdu, protože to služba v Indické armádě vyžadovala. A ani dnes na tom nejsou špatně. Jednotky Ghurků mluví urdu a hindu, které jsou příbuzné jazyky paštu. Hindu je lingua

  READ MORE
 • Ztraceno v Iráku a v Afghánistánu III.1

  Irák a Afghánistán jsou velmi rozdílná místa. Zajistit jazykové služby je pod Hindúkušem mnohem obtížnější. V Iráku stačila tlumočníkům jediná řeč – arabština -, což v Afghánistánu nestačí. Třicet let válek se značně podepsalo na úrovni vzdělání, třeba znalost angličtiny je vyjímečná. Po vzdělaných Afgháncích je velká sháňka: OSN, nevládní organizace, ANSF, ISAF, zahraniční diplomaté,

  READ MORE
 • Ztraceno v Iráku a v Afghánistánu II.0

  Tlumočníci a překladatelé jsou dvě různé, vysoce odborné profese, které zřídka ovládá jedna osoba.Tlumočník překládá řeč, překladatel text. Potřeby Američanů a jejich spojenců jsou ale tak velké, že jim nezbývá nic jiného, než používat nepřipravené osoby. Například, po pádu Bagdádu měl jeden pěší prapor zajistit bezpečnost čtvrti s několika sty tisíci obyvateli a k dispozici

  READ MORE
 • Ztraceno v Iráku a v Afghánistánu I.1

  Jeden z největších ale často přehlížených problémů v Afghánistánu je nedostatek vhodných překladatelů a tlumočníků. Bez jazykových dovedností jsme hluší a slepí. Nejsme schopni porozumět prostým lidem, Talibanu ani místní vládě. Musíme poznat nejen řeč obyvatel země, ale i pochopit jejich kulturu, chování, mentalitu, víru, hodnoty, co a proč dělají, co očekávají a jaké mají

  READ MORE

Nejnovější články