fbpx  • Reforma armády s Filopoimenem0

    „Filopoimen, generál Achájců, si počínal chvályhodně, protože i v dobách míru myslel stále na válku. Když byl s přáteli venku, často se jich ptal, jak by reagovali, kdyby najednou došlo ke konfliktu. Poslouchal jejich názory a argumentoval svými a těmito diskusemi docílil toho, že v dobách války nikdy nevyvstala situace, se kterou by si neuměl

    READ MORE

Nejnovější články