fbpx

Stropnického TÝM, nebo Haberův TEAM?

Autoři: Ladislav Chaloupský a Radomír Talafa

Autor: Radomír Talafa

Autor: Radomír Talafa

Společně to dokážeme – jsme tým
Motto výstavy IDET 2015

Podle slov ministra obrany Martina Stropnického uvedené motto výstavy vyjadřovalo základní podstatu společného úsilí při zabezpečování obrany České republiky. Pavol Habera svoji skupinu pojmenoval Team. Co však slovo tým nebo team a jeho složeniny v angličtině a češtině vyjadřují?

V angličtině slovo původně označovalo dobytek či spřežení, které táhne nějaký náklad. V šestnáctém století dochází k rozšíření významu slova na skupinky osob, které pracují na dosažení jednoho společného cíle. V průběhu doby pak vzniká množství složenin jako například team of horses, team roping, team jersey, team player,on the team, teamwise, teamplay, teammate, teamwork, team foul, team hardship, a další. Při použití slova team a některých jeho kompozit v angličtině musíme být obezřetní, protože team by mohlo v určitém kontextu označovat člena kriminálního gangu nebo by mohlo implikovat homosexualitu.

V anglickém vojenském kontextu slovo team, podobně jako v civilním kontextu, označuje malou skupinu jednotlivců. Podle druhu bojové činnosti vznikaly a vznikají desítky slovních spojení ve funkci substantiv, adjektiv či jako verba (teamster, medical team, fire support team, team leader, red teaming). Rovněž vzniká také poměrně velké množství vojenských zkratek jako například JAAT (Joint Air Attack Team), ASRT (Air Support Radar Team), BLT (Battalion Landing Team), CMATT (Coalition Militaries Assistance Training Team), BMATT (British Military Advisory Training Team) atd.

Čeština převzala toto slovo z angličtiny nejdříve se stejnou ortografií (team) ve významu sportovního mužstva, ale už o několik desítek let později se připouští dvojí pravopis, a to jak team, tak i jeho počeštěná podoba tým, která v poslední době převládá. Význam se rozšířil na jakoukoliv pracovní skupinu.

V polovině 20. století se slovo „tým“ těší takové popularitě, že se z něj postupně stává klišé. V této souvislosti se Vladimír Just se ve své knize Slovník Floskulí 2 o slovu tým zmiňuje v souvislosti s tím, jak si nastávající premiér a někdejší nadějný kandidát na strojvůdce osvojil Klausovu sportovní terminologii (LN, 27. 7. 2004):

Chci tvořit tým, tým mladý, energický, který skutečně půjde k řešení úkolů přímou cestou…

Floskulí se zde myslí neprocítěný, prázdný obrat, fráze, o které se zmiňuje už Karel Čapek:

Fráze není ustálené rčení, ale ustálené lhaní. Fráze je habituální a zmechanizovaná neupřímnost.

Dále pak pokračuje:

Fráze stírá rozdíl mezi pravdou a nepravdou. Kdyby nebylo frází, nebylo by demagogie, nebylo by veřejných lží a nebylo by lehké dělat politiku počínajíc rétorikou a končíc vražděním národů.

Při překladu slova team a jeho složenin z angličtiny do češtiny musíme vycházet z daného situačního kontextu a slovo team přeložit odpovídajícím způsobem jako například skupina, družstvo, osádka, četa nebo může zůstat v nezměněné podobě.

Všimněme si takové nezměněné podoby slova tým v překladu Orwellova dystopického románu 1984, kde hlavní protagonista popisuje práci na Oddělení záznamů u Ministerstvu pravdy:

Byl tu úsek televizních programů s inženýry, režiséry a týmy herců, kteří byli speciálně vybráni pro svou schopnost napodobovat hlasy.

Jako další příklad může sloužit věta z knihy Patricka Ryana Jak jsem vyhrál válku:

Jsme všichni hráči jednoho týmu a všichni hrajeme svou roli v boji za Svobodu a za Demokracii.

V prvním případě je slovo použité v plurálu ke zdůraznění hrozivého počtu herců, kteří se podíleli na dezinformacích. V druhém případě je slovo tým použito v ironickém kontextu, ve kterém čerstvě ustanovený velitel čety poručík Goodbody pronáší plamenný, poněkud nabubřelý projev ke svému mužstvu.

V armádním kontextu zní týmová spolupráce sice hezky, ale použití této fráze by se mělo zvážit, protože armády byly od nepaměti založeny na určité hierarchii, přesném plnění úkolů a rozkazů, zatímco týmová spolupráce se vztahuje ke spolupráci skupin na horizontální úrovni.

Věřme tomu, že pan ministr neměl na mysli nějaký gang či jiný úmysl, ale snaží se v češtině zavést sémantický neologismus. Jinými slovy řečeno, rozšířit význam týmu z malé skupinky osob na dvacetitisícovou armádu. Panta rhei.

1 comment

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

  • Profilový obrázek
    Anonym
    12. 6. 2016, 7:24

    jo Ládíku DOBRÝ!!!

    REPLY

Nejnovější komentáře