fbpx

Tajemství slova HELIPAT ve Vyškově

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa

Helipat_mensi_OWOP

Autor: Radomír Talafa

„Všem částem stavebního díla škodí nejvíce
lidská nedbalost a nedostatek péče.“
Leon Battista Alberti

Zainteresované osoby projíždějící vojenským prostorem ve Vyškově jsou konfrontovány se zvláštními matoucími nápisy na informační tabulích. Jedním z takových nápisů je helipat. Vzhledem k tomu, že většina z nich je česko-anglická, musíme předpokládat, že i zmíněné slovo, u kterého není vysvětlení v češtině, je anglické. Jeho první část – heli – nejspíše pochází z anglického helicopter, které vzniklo z řeckého helix/helikos (spirála) a pteron (křídlo). V rámci taxonomie je snaha vytvářet nové odborné názvy na základě podobnosti. Obdobným způsobem vzniklo například označení ptakoještěra pterodaktylus (křídelní prst) z řeckého pter (křídlo) a dactulos (prst).

Pro vrtulník /helikoptéru existuje v angličtině několik příznačně motivovaných slangových výrazů, jako jsou například helo, heli, copter, bird, whirlybird, windmill a chopper. Posledně jmenované slovo se začalo ve větší míře používat v období Korejské války a postupně vytěsňovalo výrazy windmill, whirlybird a copter. Anglické označení chopper pro vrtulníky se přičítá onomatopoi zvuku, který vydává rotor (v angličtině chop-chop). Ve vojenském kontextu stojí za pozornost, že výraz chopper se rovněž používal jako slangové označení pro automatickou pušku Thompson podle jména svého tvůrce generála Thompsona a byla hojně využívána v podsvětí v USA. Další slangová označení jsou např.: Tommy Gun, Chicago Piano, Chicago Typewriter atd. V tomto případě bylo označení chopper motivováno původním významem tohoto slova – sekáček na maso, sekyrka.

Vraťme se však k našemu záhadnému nápisu helipat. Druhá část v tomto kompozitu „pat“, je poněkud matoucí. Na jedné straně v angličtině existuje slovo pat, které má podle kontextu různé významy, jako například ťukat, pleskat, poplácat, cupitat, včas, okamžitě atd. Existuje i ve formě idiomatických výrazů pat on the back (pochvala či blahopřání), stand pat (dodržovat, zastávat), pat down, případně pat-down search (prošacovat někoho, osobní prohlídka, například při bezpečnostní kontrole na letišti) atd. Najdeme ho také ve slovech v tzv. londýnském „Cockney rhyming slang“ jako Pat Malone (alone), Pat and Mike (bike), Pat and Mick (prick), Pat Cash (slash – urinate).

Na straně druhé je kompozit se slovem pat v angličtině málo. Jedním z nich je cowpat, které znamená kravinec. Při zadání tohoto hesla do jakéhokoliv internetového vyhledávače se objeví výstižné obrázky. Motivací pro spojení cow a pat mohlo být anglické patoot, což je jeden z mnoha výrazů pro nevulgární označení „zadní část těla“, které se v dnešní době používá ve složenině jako eufemismus tough patootie (bad luck, smůla), místo poněkud pejorativního tough shit  (posraným navrch).

Jestliže je tedy cowpat kalkován do češtiny jako kravinec, mohli bychom analogicky přeložit helipat jako vrtulinec. Sufix -ec v těchto slovech v češtině patří mezi produktivní formanty. Mezi slova s příponou -ec jmenujme například kuřinec (slepičí trus), slepičinec (slepičí trus, kurník), kobylinec (koňské lejno – koninec, koblížek), kozinec (kozí chlívek, víceletá rostlina), psinec, a vepřinec. Výraz vepřinec je kromě významu vepřín také český překlad názvu poněkud kontroverzního filmu Porcile (Vepřinec) od režiséra Pasoliniho, který do filmu projektoval svoji homosexuální orientaci. Známý je také vtip, ve kterém maminka vysvětluje Pepíčkovi, že koncovka -ec ve slovech často označuje exkrementy od zvířátek (kravinec, slepičinec), a Pepíček se naivně dotazuje na vznik a význam slova lidovec.

I přes výše uvedená vysvětlení pro překlad slova helipat jako vrtulinec nemá ani jedno z těchto slov v odpovídajících jazycích žádný význam. Jak je tedy možné, že se na informačních tabulích objevil takový nesmyslný nápis? Vysvětlení je jednoduché. Laická chyba. Nápisy byly správně přeloženy z češtiny do angličtiny, ale v textovém procesoru Word for Windows může zapnutá funkce automatických oprav v české jazykové předvolbě sama upravovat neznámá slova. Tak došlo ke změně slova helipad na helipat. V češtině totiž existuje slovo pat (šachy) nejenom samostatně, ale i v dalších slovech.

Takovouto chybou, nedbalostí, vznikly na tabulích ve vojenském prostoru i další pravopisné chyby, jako například IFV Firing Rang, Artilleri Firing Range, Watter Training Area, Tactical Training Groounds. Tyto chyby zkreslující význam však na tvářích rodilých mluvčích vyvolávají úsměv a otazníky. Je škoda, že osoby zodpovědné za správné vyhotovení informačních tabulí zase tak moc zodpovědné nebyly a připomínají spíše postavičky ze stejnojmenného seriálu Pat a Mat.

Jak již bývá v naší kotlině zvykem, nikdo nenese za nic zodpovědnost, a tak můžeme jenom doufat, že se v „tíživé“ finanční situaci armády najde několik tisíc korun na tabule nové a osvícený velitel nechá nápisy opravit.

Závěrem můžeme tedy konstatovat, že se tajemství slova helipat ve Vyškově vysvětlilo jako záhada v knize Tajemství hradu v Karpatech stejně tak jako záhada původu dvou jmen známých patlalů a matlalů ze stejnojmenného seriálu.

19 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

19 Comments

 • Profilový obrázek
  insider
  9. 7. 2016, 15:34

  řešit jako škodu – jinak to nevidím :)

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Honza
  9. 7. 2016, 16:20

  no pokud jsou tam další podobné prohřešky ve spellingu, tak výmluvy na T9 a autokorekci asi nepomohou a namístě by byla kontrola jazykové úrovně zadavatele směrových cedulí :)

  REPLY
  • Profilový obrázek
   WX@Honza
   10. 7. 2016, 8:18

   Že si toho velitelé Vojenské akademie nebo Velitelství výcviku s angličtinou na úrovni rodilých mluvčích nevšimli. A že jich tam bylo, co dlouho sloužili v zahraničí, a to dokonce na diplomatických postech: Straka, Škácha, Maleni(í)nský, Zůna, Kožiak, Kopecký… U Štefky, Kolkuse a Blažko, kteří tam jezdili na inspekce, to člověk docela chápe (zvláště když je slyšel mluvit). Že by pánové lišácky zkoušeli, jestli si toho nadřízení všimnou? Ale že si toho nevšiml poslanec ANO za Jihomoravský kraj, ministr obrany a vyhlášený lingvista a puntičkář Stropnický, to už je hodně divné. Nebo Dobrovský s Hrbatou, kteří na Vyškov nedali dopustit.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Anonym@WX
    14. 7. 2016, 7:25

    Tak to je celý Pražský lingvistický kroužek.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Anonym@Anonym
     15. 7. 2016, 21:57

     Te není zcela odpovídající název. V tomto případě se jedná o neoprašskí nelingvistický kroužek. Nevím jestli o této skvadře nepsali v nakladatelství Grada. Tam vyšli Opráski sčeský historije pro lajckou i otpornou veřejnozt. Pokud měli by to historici zmapovat

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Anonym@Anonym
      16. 7. 2016, 9:37

      V každém případě je to dobrý základ pro případný vojenský převrat na záchranu české demokracie: žádný halal, žádné burky, žádné mešity, žádné rudé trenky nebo slipy SRDS, jenom zlaté generálské brože, manažerské meče a malotraktůrky…

      REPLY
 • Profilový obrázek
  Anonym
  21. 7. 2016, 20:40

  Puč má různé formy. O té plíživé jako prd se moc nepíše. V tichosti se převezmou finance, rozhodování o personalistice, dosadí se vlastní lidi do klíčových pozic…. a armáda je v ..deli. Podobnost s naší armádou je čistě náhodná, erdo… to dělá primitivně.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Široko
  24. 7. 2016, 21:59

  Tabule „helipat“ už mě baví docela dlouho. Nicméně máte v tom všichni chaos – je to mazaně nadčasové – jako malé ale zcela jasné varování projíždějícím kolegům ze západu (nebo anglicky gramotným tuzemcům – rýpalům), že v okolí nemají očekávat žádné zázraky. Vy hlupáčci, že vám nedošlo jak je Vyškov myšlenkově zase o krok vpřed, mysleli jste si, že jsou to obyčejní b.bci…

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Daleko@Široko
   25. 7. 2016, 8:00

   Ježišmarjá, jak nemají očekávat? Se tam hrnou civilisté z NATO na pre-deployment kurzy. Často nemají ani potřebné vybavení, třeba ponožky, protože jim jejich nadřízený nedal potřebný seznam podle Zákl-1. Až generálové je jim musí osobně obstarat a předat s jiskrou v oku a se slovy: Sucking will be. Taková je czechechiacká pohostinnost a smysl pro povinnost.

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Anonym@Široko
   28. 7. 2016, 21:23

   Mea culpa, já si fakt myslel, že to jsou pito… a oni takto rafinovaně. Přitom ti co tam jsou zase na tak rafinovaný nevypadají.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Radim2
  2. 8. 2016, 11:23

  pane Chaloupský(pokud nejde o shodu jmen), myslím, že ve Vyškově jste již dost dlouho na dost zajímavém místě a právě z Vaší pozice se divím, že k opravám nedošlo již dávno.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Pokorný@Radim2
   3. 8. 2016, 14:01

   Jako dlouholetý šéf Ústavu jazykové přípravy ve Vyškově měl ty nápisy s překlepy dobře na očích. Asi mu někdo šlápl na kuří oko a teď se to „bypassem“ svezlo zpátky:))

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Ladislav@Pokorný
    3. 8. 2016, 17:35

    Pane Radime a pane Pokorný,
    nápisy jsme na očích neměli, ale překládal je jeden z mých podřízených na tehdejším ÚJP. Práci předal pracovníkovi VeV-VA na CD. Když jsem za nějaký čas viděl tabule, byl jsem překvapen co se na tabulích v rozporu s překladem objevilo. Po zjištění toho, jak se to stalo, jsem hovořil s tehdejším náčelníkem štábu a náčelníkem osobního štábu. Poté jsem to uvedl na poradě velitelů. Později následovaly dva služební lístky. Když jsem odcházel z ÚJP, tak to byl jeden z úkolů pro nového ředitele. Ten se však ani nenamáhal přijet a převzít si personál, materiál ÚJP za téměř sto milionů. Před několika měsíci jsem se dozvěděl, že tam nápisy stále „straší“ a doufám že snad dlouho nebudou. Myslím, že to na vysvětlení stačí. L. Ch.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Bohuslav Pernica@Ladislav
     7. 8. 2016, 15:19

     Tuším, že předání a převzetí funkce se řídí nějakým interním pokynem, který stanovuje udělat zápis a zápis archivovat. Předpokládám, že osoby, které zadávaly zhotovení značek, měly vysokoškolské vzdělání a asi i odpovídající STANAG. Nějakým interním pokynem taky bylo kdysi stanoveno, že ten, kdo má splněno SLP na úrovni 3, by měl umět překládat (tedy číst český text a přepisovat ho angličtiny, nebo naopak). Pokud vím, ÚJP nebylo zřizováno pro tlumočnické a překladatelské práce, ale právě proto, aby učilo (a zkoušelo) ve prospěch nasazení českých vojáků v zahraničí. Tomu odpovídaly i popisy funkční náplně zaměstnanců. V krajních případech, jako tomu bylo s překladem BKO do angličtiny, bylo možné se na ÚJP obrátit, ale překlad se platil a překladatel (pan Gorčák) jej musel zhotovit mimo pracoviště a mimo pracovní dobu.
     Možná bych se věcí tak netrápil. Při otevírání smíchovského památníku sovětských tankistů s později růžovým tankem č. 23 od Černého, na náměstí Sovětských tankistů, dnes náměstí Kinských, byly na podstavci bronzové desky s ruským a českým textem. Český překlad závěrečné věty, že tankisti bojovali za sovětskou vlast (ро́дина), zněl, že tankisti bojovali za sovětskou rodinu (семья́). Kolik lidí to asi kontrolovalo, když se takto použití tanku stalo součástí rodinné politiky? Není rodina jako rodina, jako není kolej jako kolej, bašta jako bašta, nebo rum jako rum (stavební sutina). Ale to by vysokoškolák měl být schopen rozeznat.

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Ladislav@Bohuslav Pernica
      20. 8. 2016, 12:40

      ad 1. Také jsem se naivně domníval, že předání jakékoliv instituce by mělo probíhat v souladu se Zákl-1 čl. 59, který je v tomto bodě docela explicitní a stanoví povinnosti nadřízeného, předávajícího a osoby, která která funkci předává. Určitě o tom hovoří i další předpisy. Nicméně stanovisko bylo, že to se týká pouze vojenských funkcí a tudíž žádný zápis o předání materiálů (cca sto miliónů Kč), o personálním stavu, o finanční kontrole atd. neexistuje. Dotyčný "přebíral" funkci pouze na rok, tyto věci neřešil, protože byl civilní zaměstnanec – právník Mgr – a tudíž se na něj dle jeho vyjádření článek 59 nevztahoval. On pouze dohlížel v minulosti na to, aby se takové články dodržovaly. Důležité to je pro vojáka na funkci, na občana a stejnou funkci se to nevztahuje – to jako z Orwellova desatera – nekteří jsou… :-(.
      ad 2. Skutečně v té době již skupina překladatelů na ÚJP nefungovala – došlo ke zrušení z důvodu snižování počtů.
      ad 3. Boj za rodinu mne pobavil. Podobných příkladů je i na MO dost, ale znalost anglického jazyka je jako jízda na kole – nikdy se už nezapomene :-). Kdysi jsem v A-reportu tento hloupý citát osoby z MO rozebíral.

      REPLY
     • Profilový obrázek
      anonymní@Ladislav
      21. 8. 2016, 9:01

      Nojo, to jsou Ruskovi koně http://www.nfpk.cz/publikace-nfpk/4052, kteří nezapomněli adorovat svou minulost za peníze EU. Doporučuji kouknout do knížečky Historická, procesní a institucionální analýza vnitřní kontroly v resortu Ministerstva obrany. Dějiny píšou vítězové…

      REPLY

Nejnovější komentáře