fbpx

Vo vobecný angličtině v armádě

Vo vobecný angličtině v armádě

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa

Ve služebním lístku (Žádost o spolupráci v oblasti jazykového vzdělávání) ze dne 16. června 2015 Státní tajemník Ministerstva obrany píše:

„Základem jazykové zkoušky podle STANAG 6001 je obecná angličtina, přesto považujeme za nezbytné, aby její  součástí byla i vojenská tématika… “

Toto písemné sdělení se mi dostalo do rukou z odboru, který spadá do jeho gesce. Co však chce adresátům sdělit? Jaký je význam sousloví obecná angličtina? Co v tomto kontextu znamená vojenská tématika? A píše se správně tématika nebo tematika?

Abychom odpověděli na výše uvedené otázky, musíme začít u češtiny. To je náš národní jazyk, který se skládá z různých stylistických vrstev.  Hovoříme o češtině spisovné a nespisovné. V poslední době se můžeme také setkat s termíny, jako jsou standardní čeština nebo spisovný standard. Složkou spisovné češtiny je tzv. hovorová čeština. K tomu, abychom se správně dorozuměli, k tomu abychom v armádě správně a jednoznačně formulovali rozkaz nebo nařízení, musíme používat spisovnou češtinu a standardní výrazy. Jazyková norma spisovné češtiny společně s její kodifikací je obsažena v řadě slovníků a učebnic, které slouží k dodržování jazykové správnosti a udržování jazykové kultury.

Nespisovná čeština zahrnuje tzv. obecnou češtinu. Jedná se o geograficky nejrozšířenější nářečí (interdialekt). V tvarosloví a hláskosloví je charakterizována protetickým -v- (von tu větu ale zvoral, vona si to vodnese, tadydle to máš a vodepiš to), na začátku slova ou místo ú (vojenskej oujezd) používáním  -ej- místo -y/i- (dejmovnice, nesmí ti spadnout mejdlo ve sprše, bejvalej náčelník Apačů, sejtko, vejfuk), zjednodušením souhláskových skupin (šak švesky sou uš zralý), dále zánikem slabičného -l-  a vypouštěním -j- (neřek mi, jak se menuje), unifikací koncovek instrumentálu plurálu zakončením -ma-(zahraničníma cestama), krácení vokálů atd. Obecná čeština a ani další nářečí nejsou dostatečně vybaveny prostředky pro speciální a náročnější dorozumívací funkce.  Výrazům z obecné češtiny, případně dalších nářečí, se v oficiálních projevech, ať už psaných nebo mluvených, vyhýbáme. Cizinec, který se učí češtinu a tyto výrazy náhodou slyší, si musí při návštěvě „Čechie“ připadat jako Čech při návštěvě Londýna, kde je často hned po příletu na Heathrow vystaven místnímu dialektu.

Anglický jazyk je kodifikován poněkud jinak než čeština a to je také jeden z několika důvodů, proč se v této oblasti odborné jazykové termíny liší od češtiny. Používají se termíny jako BBC English, Standard English, Received Pronunciation (General RP, Refined RP, Near-RP) Oxbridge accent, King´s/Queen´s English, General American English, General American Standard a dále termíny pro oblastní variety jazyka (nářečí a dialekty), termíny jako jsou Welsh English, Scottish English, Irish English a další. Termín obecná angličtina v anglosaské lingvistice neexistuje a neexistuje ani v češtině.

Pokud si však autor služebního lístku myslel, že obecná čeština je něco jako ekvivalent nářečí v angličtině, tak je i tato úvaha z odborného hlediska mylná. Znalost nářečí anglického jazyka se v naší armádě nevyučuje a ani nepřezkušuje. Pro přezkušování anglického jazyka v armádách členských zemí NATO se používá norma STANAG 6001. Deskriptory (popisy) jednotlivých úrovní se zmiňují o nářečí (dialektu) teprve od úrovně SLP 3+, 3+, 3+, 3+ . Pro představu takové obtížnosti stačí buď zhlédnout ukázku z filmu My Fair Lady (Pygmalion) od G. B. Shawa, ve které profesor Higgins učí květinářku Doolittlovou, nebo spíše krátkou ukázku z filmu The Limey.

Testy podle této normy jsou tzv. testy všeobecných jazykových znalostí (proficiency) a ve své podstatě požadavek na všeobecná vojenská témata zahrnují. V době nedávné byla vojenská tematiku v obsahu zkoušek zahrnuta (něco se stalo?). Jakákoliv změna v deskriptorech STANAGu 6001 by musela být schválena všemi členskými státy NATO. Pokud by k tomuto nedošlo, nejednalo by se o zkoušku podle STANAG 6001. Autor služebního lístku tedy nemá evidentně jasno o obsahu této normy a ani o významu odborných termínů, které se k této normě vztahují.

Třetí triviální nedostatek je ve slově tématický.  Je častou mýlkou spojovat slovo tematický se slovem téma, které značí základní myšlenku. Přídavné jméno tematický se tedy vždy píše s krátkým e a to i v jazyce slovenském.

Tolik nedostatků v jedné větě, vlastně části věty, by se snad dalo omluvit u osob, které se problematikou jazykového vzdělávání nezabývají. Je však na pováženou, když se takto oficiálně vyjadřuje ve služebním lístku zodpovědná osoba z „nejvyšších“ pater ministerstva. To svědčí o tristní a pouze elementární znalosti, spíše však neznalosti v této oblasti. Buď pisatel naivně předpokládá, že adresáti služebního lístku mají o tomto tématu stejné nebo nižší znalosti, nebo je přesvědčen o své neomylnosti.

Poznámka: Výše uvedené termíny vztahující se k českému jazyku a jejich významy jsou součástí výuky na základní a střední škole. Nebylo by tedy od věci zavést pro zodpovědné úředníky a manažéry výuku základních stylistických zásad probíraných na základní škole. K problematice obecné češtiny nedávno vyšla v nakladatelství Karolinum zajímavá knížka od Milana Hrdličky „Vo vobecný češtině a jiné příběhy“.

11 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

11 Comments

 • Profilový obrázek
  anonymní
  4. 9. 2016, 8:19

  Ale v těch ostatních zemích NATO probíhaj ́, tak jako u nás, složitý procesy, velice složitý procesy. To není jednoduchý proces ta jazyková příprva, není. To je proces, bych řekl, v kterým se ne každý dost vyzná a proces, do kterýho mohou vstoupit nepřátelé. A vypadají přitom jako přátelé, určitou dobu. No a proto musíme, bych řekl, velice se věnovat těm otázkám. Mám na mysli tu ideologickou práci, osvětlovat ty podstaty toho našeho vstupu do NATO znova, osvětlovat tu naši cestu, tu naši minulost i tu naší přítomnost, nedovolit aby to někdo zkreslil, vydával to za souhrn omylů, celou tu historii. No prostě musíme stavět na tom pozitivním a jít dál. A věci, který jsme dělali špatně neopakovat, který jsme dělali dobře a je možný tou metodou to dělat i dnes, dělat. A věci,který jsou před námi a není ta metoda vyzkoušená, nejde to dělat po staru, musíme experimentovat, učit se, zkoumat prostě od druhých. A nekopírovat všechno, od A do Z nebo od AZ, každý má svý podmínky. My nebudeme přece kopírovat, že navrátíme ÚJP prostě do Vyškova, vojákům, těm co potřebují angličtinu v misích, pokud ty družstva fungují. A oni fungují. No tak proč bysme to měli rozdávat? Proč bysme měli tuto operaci dělat? Ano Amerika je něco jinýho." Tak to dopadne, když kvalifikací je jen Pustiměř a procesy řídí holky: Vanča, Téťa a Picka.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Honza
  4. 9. 2016, 17:37

  to nam tady nedelejte do tech nasich procesuch a navykuch tahat nejaky ty standardy co byste cekal tajemnik je zamestnany clovek co tridi zrno od plev. ten prece nemuze studovat predpisy a normy

  REPLY
 • Profilový obrázek
  příslušník ReMO
  5. 9. 2016, 9:47

  Pěkný článek, a dosti poučný o tom jak to v ReMO funguje.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   anonymní@příslušník ReMO
   5. 9. 2016, 15:03

   Myslíte San ReMO, sídlo několika kasín? Jestliže tohle je pověstný vrchol sicilského ledovce, obávejme se, že to ve skutečnosti funguje ještě hůře. Všiml si někdo (teď se myslí VP, VZ a IMO), že nikdo nikdy nepustil z rukou zadávání veřejných zakázek jazykovým agenturám? (… a taky nikdo nikdy, s výjimkou NKÚ, neprověřoval ceny, náklady, efektivnost, příjemce… jazykové přípravy dodávané na klíč). Léta pod vedením různých lidí v persoalistické centrále se uplatňuje politika Don’t ask, don’t tell openly, tj. určití zaměstnanci mají možnost individuální jazykové přípravy poskytované nasmlouvanými jazykovými agenturami ve své pracovní době, o které nemluví, nebo mluví jen mezi sebou. Kdo by si ale pod sebou řezal větev, že?

   REPLY
   • Profilový obrázek
    příslušník ReMO@anonymní
    5. 9. 2016, 18:22

    zkratka ReMo – rezort Ministerstva obrany

    REPLY
   • Profilový obrázek
    Ivan@anonymní
    5. 9. 2016, 22:04

    Kromě učitelů z jazykových agentur, kterým se platili nehorázné peníze to byli také učitelé z Komorního Hrádku a z Ruzyně, kteří místo aby učili v kruzech tak učili Panuše, Přibylovou, Vančuru, "Kačenku" a mnoho dalších. Panuš, který měl "málo" peněz si kromě individuální výuky učiteli z agentur a z Komorního Hrádku nechával proplácet nepřetržité hotovosti i když byl na dovolené a nikomu to nevadilo. Kde jste byli soudruzi – inu neviděli, neslyšeli. Asi kvůli rachotu rulet v san remo.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Vlasta Sovová, důchodkyně, Praha 10@Ivan
     6. 9. 2016, 9:08

     Před chvílí jsem si zde přečetla informaci o události z jazykové přípravy a údajné smrti plukovníka Šmída. Manipulaci opozice s vědomím lidí a šíření nepravdivých zpráv považuji za sprostou. Takhle si zahrávat s city lidí, to je neslýchané. Autoři článků snad nejsou ani lidé. Dovedu se vžít do situace nadřízených plukovníka Šmída. Být nadřízeným plukovníka, kterého někdo prohlásil za mrtvého, tak bych mu něco řekla, co by si nemohl dát za rámeček. Moc mne to jako matku rozhořčilo.
     Představitelé státních orgánů dali učitelům jazyků příležitost k účasti na organizačním projektu k uctění památky jazykové přípravy a jejího účastníka Jana Opletala, který spolu s tisíci dalších nikdy neprotestoval a učil se. Naši jazykovou přípravu přes všechny nedostatky a obtíže přece nelze srovnávat s americkou jazykovou diktaturou. Svým jednáním část lidí zde diskutujících vlastně poplivala památku ReMO i otrávených, unuděných a vysoce postavených úředníků pracujících ve prospěch míru a jazykové přípravy. Ve vztazích různých částí společnosti a vedení úseku státního tajemníka a armády musí existovat fair play — dodržovat dohodnuté zásady konání. Nakonec bych chtěla požádat přispívající i čtenáře, aby nesedali na lep lhářům, lidem typu bývalého ředitele SP, kteří se neštítí metod neslučitelných se slušností.

     REPLY
    • Profilový obrázek
     Dialog ano - konfrontace ne!@Ivan
     11. 9. 2016, 9:19

     Složky Ministerstva obrany na svém mimořádném zasedání Rady pro plánování se zabývaly událostmi diskutovanými v příspěvku O Vobecný angličtině v armádě. Seznámily se se zprávou o průběhu transformace jazykové přípravy v posledních 20 letech. Všechny složky ministerstva trvale usilují o důslednou realizaci koncepcí výstavby naší armády, společenské přestavby resortu, demokratizace, o zlepšování sociální a ekonomická úrovně života vojáků. Od nástupu M. Stropnického do funkce ministra jsme uskutečnili řadu zásadních opatření pro další rozvoj resortu. Byly vypracovány desítky novel zákonů a interních normativních aktů, které tvoří právní základ přestavby a hospodářské reformy resortu. Provádíme nejhlubší zásahy do společenského života armády v dosavadní historii České republiky. Pro realizací rozsáhlého programu přestavby a demokratizace naší kapesní armády je rozhodující aktivní podpora všeho vojska včetně Generálního štábu a jeho náčelníka. Proto nás tak znepokojují pokusy narušovat pořádek, vyvolávat nedůvěru k činnosti státního tajemníka a i bývalého vedení Sekce personální a k celé koncepci vzdělávání a výcviku. Takový postup jen nahrává odpůrcům koncepce výstavby Armády ČR 2025 a je v rozporu se skutečnými zájmy lidu této země a jejího vojenskoprůmyslového komplexu. Transformace systému jazykové přípravy pro nás znamená i dialog. Vítáme všechny podněty, iniciativy i připomínky, které mohou tento složitý proces vyjasnit a urychlit. Jsme přitom jednoznačně pro odborné řešení existujících problémů. Ta se ale nedají hledat v atmosféře emocí, vášní a protivančurovských vystoupení tak, jak k tomu došlo v posledních dnech na stránkách OWOP.
     Jsme pro čestnou a poctivou práci. Odmítáme proto provokace. Nechceme jít cestou konfrontace, kterou se nám pokoušejí určité protiresortní živly vnutit. Žádné vedení ministerstva v právním státě však nemůže trpět porušování interních normativních aktů. Oceňujeme rozvážný postoj generality, úřednictva a studentů Univerzity obrany, kteří si i při oprávněné kritice různých nedostatků jazykové přípravy uvědomují nezbytnost každodenní poctivé práce, základů našich sociálních jistot a životní úrovně. Nemůžeme však nečinně přihlížet k činnosti těch skupin, které působí v rozporu s vojenskými předpisy a jsou podněcovány ze zahraničí.
     Obracíme se proto ke studujícím anglického jazyka s výzvou, aby chápaly složité procesy ve všech souvislostech, aby nepodléhali iluzím o možnosti jednoduchých řešení složitých otázek. Je zapotřebí rozeznávat, kdo chce v případě jazykové přípravy hledat podporu pro své sobecké cíle. Stejně tak se obracíme na naši uměleckou frontu ve vedení ministerstva. Lidu této země mohou být prospěšní jen ti, kteří tvořivými, nikoliv destruktivními činy pomáhají společenskému vývoji.

     REPLY
 • Profilový obrázek
  Jay Peterson
  16. 9. 2016, 23:44

  Paní Sovová uvádí jednoho Šmída. Nevím jestli byl plukovník, musím si ty historické události vygúglit. Kdysi jsme na stanagu v Komorním Hrádku měli četaře Šmída. Ten prý byl povýšen za velké zásluhy o postaršího pána z ministerstva který za ním jezdil z Prahy do hodnosti plukovníka a pak za velké a dlouholeté znalosti na učebně angličtiny byl odvelen k vojenské policii, kde prý zastává jedno z nejpreztižnějších míst. Svýho partnerku umístil na personalistice, to je ta správná cesta k povýšní a ke světlím zítřkům. Ať žije ReMo Pride.
  Jay Peterson

  REPLY

Nejnovější komentáře