fbpx

Budeme v armádě řešit služební záležitosti řetězem nebo řetězcem?

Budeme v armádě řešit služební záležitosti řetězem nebo řetězcem?

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa

„Kdo bojuje s hlupáky, nemůže dosáhnout velkého vítězství.“
Michalangelo Buonarroti

Název článku není žádná nadsázka a ani pokus o humor. „Zodpovědný“ úředník Ministerstva obrany (MO) v roce 2014 usoudil, že v armádě jednadvacátého století nastal čas pro změnu a v oficiálním dokumentu NATO, který je pro Armádu České republiky (AČR) závazný, změnil termín služební postup na řetězec velení.  

Po vstupu do Severoatlantické aliance v roce 1999 přistoupila AČR k přijetí různých obranných standardů a publikací. Jednou z takových publikací je tzv. AAP-06 (Stanag 3682) – Anglický slovník termínů a definic NATO (NATO Glossary of Terms and Definitions). Obsahem je frekventovaná vojenská terminologie z různých oborů, která je pro členské státy závazná. Česká republika jako jedna z mála členských zemí tuto závaznou terminologii překládá každoročně do češtiny. Jedním z překládaných termínů je chain of command (také command channel).

Do roku 2014 se chain of command ve výše uvedeném dokumentu překládal jako služební postup. Hovoříme zde o služebním postupu ve významu posloupnosti velení od nadřízeného k podřízenému nebo naopak, při kterém se řeší hlášení, návrhy, stížnosti atd. Brusičská změna na řetězec velení (AAP-6, 2014) nastala bez ohledu na skutečnost, že sousloví služební postup je ustálený a dlouhodobě v praxi používaný termín, který je v armádě používán například v základních řádech ozbrojených sil Armády České republiky a bez ohledu na to, že se takto překládaný termín uvádí už od šedesátých let v různých všeobecných i odborných slovnících. Změnit názor úředníka MO nezabránilo ani mnohahodinové odborné zdůvodňování nesmyslnosti takového kroku a nepodařilo se to ani generálům z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, které má publikaci AAP-06 v gesci.

V případě této změny dosáhl tento „terminolog“ MO úrovně „známých“ puristů, kteří v době obrozenecké pro hodnost generála navrhovali termín ředlnosta, pro armádního generála název armádonosta, pro brigádního generála hodnost počasnosta, pro rektora věstinosta, pro akademii věstna, název pro dělo bouchán a hrochán, název pro bajonet bodoň, název pro rekrutace-verbování zbíroň. V době zcela nedávné všemožně argumentovali pro zavedení slov rozvid a rozjev (televize). V minulosti však naštěstí vždy zvítězil zdravý rozum a výše uvedené pojmy se v češtině neprosadily.

Zdá se, že už můžeme jenom nostalgicky vzpomínat na počátky naší armády v době první republiky, kdy se tvořilo české vojenské názvosloví. V návaznosti na Tyršovu terminologii byly zavedeny názvy zbraní a jednotek. Vytvořily se názvy hodností a byly položeny základy letecké terminologie. Konstatovalo se, že se vojenská správa první ze všech oborů státní správy postarala na základě zcela vědeckém nejen o soustavně propracované názvosloví, ale i o vytvoření celé odborné mluvy. Za zmínku stojí i to, že zájem o terminologii měl i první generální inspektor J. S. Machar, který už tenkrát neúspěšně bojoval proti armádní byrokracii a politikaření v armádě. Ve svých pamětech uvádí, že se po získání samostatnosti v roce 1918 mnohým úředníkům jednalo spíše o úřad a materiální výhody. Jaká to podobnost s dnešní dobou. Machar po několikaletém marném boji s větrnými mlýny, boji se závistí a malostí nakonec z armády znechucen odchází.

Překládat by měla osoba s odpovídajícím filologickým či translatologickým vzděláním, s velmi dobrou znalostí českého a anglického jazyka a znalostí odborné problematiky, jak tomu bývá zvykem i v cizině. Do odborných překladů jsou bohužel někdy zainteresováni diletanti bez patřičných znalostí, kteří nechápou, že snaha o shodnost (commonality) v rámci NATO je snaha o srozumitelnost a smysluplnost, která v žádném případě neznamená doslovný překlad. Pokud by se však doslovně překládalo, mohli bychom v armádě do češtiny také překládat sousloví Chief of General Staff jako pohlavár Obecného sboru místo náčelník Generálního štábu nebo třeba přeložit náboženský termín Ten Commandments jako deset (druhů) velení namísto desatero přikázání. Neodvažujeme se vůbec spekulovat, jak by se tímto způsobem přeložily například výrazy murder board, battle captain, field strip, army of marine, army of seamen, go commando, dead tree edition, army of frogs, murder of crows, tribe of goats, pandemonium of parrots atd.

Samotná lexikální jednotka chain se do češtiny překládá podle kontextuálního významu. Funguje jako substantivum nebo jako verbum. Například sousloví daisy chain je poetický název pro věneček ze sedmikrásek/kopretin a ne pro „řetěz“ který se dává na hlavu. Daisy chain, je také anglický hovorový název pro uspořádání nástražného systému výbušnin, ale v překladu do češtiny se nikdy neobjevil název sedmikráskový řetěz. Dále je to také druh skupinové sexuální aktivity, ale pochybujeme o tom, že by se v překladu do češtiny objevila sedmikráska nebo řetěz. Někteří mohou mít zálibu v důtkách nebo v biči, ale řetěz by asi neměl ten správný účinek.  Ve vtipech na tyto aktivity se objevuje termín vláček.

Stojí za povšimnutí, že slovo sedmikráska se například v překladu sousloví daisy cutter ponechává. Sekačka sedmikrásek je hovorový název pro jednu z největších bomb BLU-82, která byla poprvé použita ve Vietnamu a která váží téměř 7 000 kilogramů. V dostupných zdrojích se uvádí, že původ tohoto sousloví je nejasný, a proto jsme v této souvislosti oslovili rodilého amerického veterána, který kromě jiných misí působil v letech 1966-1968 ve Vietnamu jako pilot B-52G a B-52H (základna Utapao), plk. v. z. Clementa Machacka (zdarma přednášel na dnes již neexistujícím ÚJP posluchačům jazykových kurzů o letecké terminologii) a na původ tohoto sousloví jsme se ho zeptali.

Vysvětlil nám, že BLU-82 se používala pro různé účely, pro přípravu terénu, pro přistávání letadel C-130 a vrtulníků, přípravu terénu pro vysazení jednotek aj. Motivací pro výraz daisy cutter mohla být, při pohledu na terén zbavený veškerých stromů, křovin a rostlinstva, vzpomínka na trhání okvětních lístků ze sedmikrásek „má mě ráda, nemá mě ráda“, a proto se tento eufemistický výraz pro tuto ničivou zbraň ujal. Zde bychom mohli namítnout, že pro vytvoření daisy cutter mohl hrát úlohu také idiomatický výraz push up daisies (být pod kytičkami, čuchat ke kytičkám), který poprvé v básni „A Terre“ použil básník Wilfred Owen v první světové válce a který implikuje smrt. Verze plk. Machacka je však pravděpodobnější a mnohem poetičtější.

Vraťme se však k řetězci velení. Autor tohoto výtvoru se možná touží zařadit mezi „velikány“, jako byli Pohl, Šimek a další nechvalně známí brusiči a puristé, nebo dostal nařízeno, aby termín chain of command takto přeložil, a to proto, abychom se konečně odlišili od Slovenska, které termín služební postup i ve verzi AAP-06 z roku 2014 zachovává.  Možná dotyčný usiluje o vyšší místo, neboť vidí, že zavedení „jakékoliv změny“ bez ohledu na výsledek bude oceněno.

Poznámka:
V současnosti už jenom zbývá tuto změnu zavést do Zákl-1 a dalších předpisů tak, aby se veškeré návrhy, žádosti, stížnosti atd. začaly v souladu s AAP-06 řešit řetězcem velení, nebo se v tichosti vrátit k původnímu termínu.

8 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

8 Comments

 • Profilový obrázek
  hrdobec
  24. 10. 2016, 14:06

  A nebyl to herec? – Chain Norris?

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ivan@hrdobec
   24. 10. 2016, 21:27

   Hrdobče, to se tedy pleteš, náhodou to vím. Byl to Šajn Norrys. Asi tě spletl ten chain, ten se ale vyslovuje čajn.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Ivo
  24. 10. 2016, 21:17

  Hezký článek, ale s nesprávným závěrem. Troufnu si říci, že je dán prostředím, ve kterém bylo uvažováno. Pokud uvažujeme v jiném kontextu, nevhodnost požadovaného termínu vyvstane v celé nahotě.

  "Chain of Command", tak jak se používá v anglosaském prostředí, má především, jakožto vojenský termín, pochopitelně implikaci především pro vedení bojové činnosti. Je symptomatické, že na to v AČR zapomínáme a přemýšlíme v intencích vyřizování žádostí v mírovém životě…

  "Chain of Command" totiž pro amerického nebo britského vojáka vůbec neznamená "Služební postup", ale pochopitelně "Sled velení". To, co je v bojovém rozkaze v odstavci V., tedy například "Chain of Command for this operation is the following: battalion commander, XO, Alpha Company Commander…". A teď si tam zkuste, místo výrazu "Sled velení" dosadit "Služební postup"….

  Ten, kdo překládá takovéto výrazy, musí být nejenom dobrý angličtinář, ale hlavně znalý problematiky a kontextu. Což v tomto případě bohužel neplatí. Jak pro "Služební postup" tak pro "Řetězec velení"…

  REPLY
  • Profilový obrázek
   příslušník ReMO@Ivo
   25. 10. 2016, 5:27

   Ano, chain of command má vícero významů, ale zd eje plná verze definice, kde opravdu bylo používano služebního postupu a u Slováků to tak je pořád.
   z AAP-06 český překlad
   chain of command / chaîne de commandement / řetězec velení
   command channel (admitted – tolerované)
   The succession of commanding officers from a superior to a subordinate through which command is exercised. Related terms: operational chain of command. 31/1/14
   Posloupnost velitelů od nadřízeného k podřízenému, prostřednictvím které se uplatňuje velení. Příbuzné termíny: operational chain of command.

   Slovenská verze AAP-06
   chain of command / chaîne de commandement / služobný postup
   The succession of commanding officers from a superior to a subordinate through which command is
   exercised. Related terms: operational chain of command. 31/1/14
   Succession, de supérieur à subordonné, de chefs militaires dans l’exercice du commandement. Termes connexes: chaîne de commandement opérationnel. 31/1/14
   Postupnosť veliteľov od nadriadených k podriadeným, prostredníctvom ktorej sa uplatňuje velenie.
   Súvisiaci termín: operational chain of command. 31/1/14

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Bohuslav Pernica@Ivo
   25. 10. 2016, 10:22

   Máme na mysli první nebo druhý sled velení, tj. prvosledové a druhosledové velitele? A lze tam také řadit nohsledy velení?

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  25. 10. 2016, 10:45

  Zkusme si tam dosadit synonyma: sled = postup, tedy postup velení. Řešit něco služebním postupem = řešiť něco cestou velitele/velitelských orgánů. Vy/sledovat = vy/stopovat, postup = proces, tj. proces velení. Řešit něco podle stanovených procesních pravidel, tj. v souladu se stanovenými postupy, neobcházet velitele (i když se mohu dohodnout s příslušníkem štábu rovnou), postupovat služebním postupem, postupem stanoveným pro výkon služby úředně, zde asi podle zákl.-1.
  Podle mě by stačilo, kdyby se dotyčný naučil dobře česky, nebo alespoň slovensky (protože v tomto případě to byl Čechoslovák). Či jako správný státní úředník dbal etického kodexu a naučil se dobře alespoň jeden cizí jazyk. Kulturně byla česká vojenská terminologie určována němčinou a ruštinou. Tady je význam v němčině (můj doslovný překlad): http://www.dict.cc/englisch-deutsch/chain+of+command.html: Befehlsverhältnisse {pl}mil.naut. (vztahy v /systému/velení, tj. struktura velení), Befehlskette (řetez velení) {f}, Weisungslinie {f}, (cesta vydávání oprávnění) Befehlsweg {m}mil. (cesta padajícího rozkazu), Kommandostruktur {f}mil. (struktura velení), Unterstellungsverhältnis {n}mil. (struktura = vztahy podřízenosti a nadřízenosti), Vorgesetztenkette (systém řízení /společnosti/). Tohle si lze vygooglovat: chain of command = цепь инстанций (возникающая в результате делегирования прав и ответственности на более низкие уровни организации) Ta vysvětlivka asi jen dokazuje, obtížnost přenositelnosti významu mezi slovanskými a germánskými jazyky.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  25. 10. 2016, 10:55

  Pro zajímavost doporučuji nahlédnout ještě sem https://en.oxforddictionaries.com/definition/chain_of_command, kde se ještě připouští kratší, úspornější, varianta: "command chain" a definince opisem: "A system in a military or civil organization by which instructions are passed from one person to another." Pokud budeme mít opravdu velkou představivost a připustíme, že instrukce mohou putovat i v horizontálním směr, pak náš "řetěz" spíše připomíná sněhové řetězy, či ocelovou síť. Pokud by dotyčný chtěl být skutečně originální, pak měl přijít se "sítí velení", nebo v duchu ruského zkracování víceslovných spojení s "velesítí".

  REPLY
 • Profilový obrázek
  KHB
  6. 11. 2016, 7:54

  Originálnost (Monolog velkého muže před vynalezením nového pravopisu): Není nad původnost! každý po ní touží, lidi choděj přes most, to já půjdu louží.
  Modlitba byrokratů: V hlavě slámu, v srdci kámen dejž nám, Bože! – „Staň se! Amen!"

  REPLY

Nejnovější komentáře