fbpx

Anglické termíny Gun, Weapon, Arm… Gun II.

Guns 2 mensi

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa

„I nejkrásnější zbraně jsou nástroje neštěstí…
Nejsou to nástroje pro šlechetného.“

Lao-c

V minulé části (Gun I.) jsme uvedli, že slovo gun je také součástí různých rčení a sloganů, a tak se u některých zajímavých zastavme.

Z němčiny přešlo do angličtiny rčení

When I hear the word culture, I reach for my gun. (Když slyším slovo kultura, sahám po revolveru.)

Německý originál: „Wenn ich Kultur höre … entsichere ich meinen Browning!“ se někdy překládá do angličtiny doslova jako „Whenewer I hear the word culture … I release the safety-catch of my Browning!“ Původ se nesprávně připisuje J. Goebbelsovi, někdy také H. Göringovi. Tuto frázi však poprvé použil Hannst Johst v divadelní hře Schlageter.

V obdobném duchu se vyjádřil i Mussolini a do angličtiny se přeložil jeho výrok následovně:

Words are beautiful things, but muskets and machine guns are even more beautiful. (Slova jsou krásné věci, ale muškety a kulomety ještě krásnější.)

Mao Ce-tung byl ve svých projevech mnohem bojovnější a jeho výrok s gun zní v angličtině takto:

Every Communist must grasp the truth that political power grows out of the barrel of a gun. (Každý komunista musí pochopit tuto pravdu: „Politická moc vychází z hlavně pušky.”)

Americký odborový předák Arthur Scargill zase využil fonetickou shodu gun s koncovkou jména bývalého presidenta Reagana pro slovní hříčku a zaměnil ve svém ohnivém politickém projevu jeho jméno takto:

I speak of that most dangerous duo – President Ray-Gun and the plutonium blonde, Margaret Thatcher.

Spisovatel Mario Puzo využil pojmu  gun pro zobrazení reálné situace v bestseleru Kmotr, který byl v roce 1974 vydán v češtině, v němž píše: „A lawyer with a briefcase can steal more than a hundred men with guns.“ [Advokát s aktovkou dokáže toho nakrást víc než stovka chlapů s revolvery.]

Mezi další často užívaná rčení patří Guns don´t kill people – people do (Zbraně nezabíjejí, zabíjejí lidé). Tento slogan je rovněž rozšířen v různých modifikacích a je hojně užívaný zastánci National Rifle Association (NRA) – Národní sdružení pro zbraně. S NRA se často spojuje výraz gun lobby (zbraňová lobby). V roce 2000 president této asociace Charlton Heston (1924 – 2008), známý herec a politický aktivista pronesl „I’ll give up my gun when you take it from my cold, dead hands“. V roce 1997 v programu televize NBC Meet the Press řekl:

Let me make a short, opening, blanket comment. There are no „good guns“. There are no „bad guns“. Any gun in the hands of a bad man is a bad thing. Any gun in the hands of a decent person is no threat to anybody — except bad people.

Heston je známý také svým projevem Jak vyhrát kulturní válku na Harvardské univerzitě v roce 1999.

Jednoslabičné gun nachází také uplatnění v poezii. Kromě Chaucera (viz Gun I.) jej ve svých verších používá i mnoho dalších básníků. Z mnoha jmenujme alespoň W. Shakespeara a W. Owena. Shakespeare umně využil gun ve své romanci Bouře, která obsahuje rysy pastorály, frašky a utopie. Vyznívá zde touha po zemi, kde nikdo není chudý ani bohatý a kde se netoleruje „zrada, věrolomství a meče, nože, oštěpy a děla a jakékoli stroje válečné“.

Wilfred Owen, voják a básník z první světové války, který padl týden před jejím koncem, ve svých básních odhaloval hrůzy války a bezduchou propagandu, která ji doprovázela. Například v básni Dulce et docorum est  využil část verše římského básníka Q. Horacia ze sbírky Carmina (Ódy) Dulce et docorum est pro patria mori (Je sladké a čestné zemřít za vlast) a poukázal na to, jakým hrůzným způsobem vojáci umírají. Znění celého verše je vytesáno do stěny kaple v Královské akademii pozemního vojska v Sundhurstu ve Velké Británii a tento verš je také vyryt nad vstupem do amfiteátru na vojenském hřbitově v Arlingtonu v USA. Owen však využil gun v básni plné válečných metafor ‘Anthem for Doomed Youth’ (monstrous anger of the guns), ve které odsuzuje bezbřehou monstróznost válek.

Slovo gun se také objevuje v nesčetných názvech knih a filmů. Na podkladě knihy The Gun (Dělo) byl natočen historický válečný film The Pride and the Passion (Pýcha a vášeň). Za pozornost stojí překlad gun v některých názvech filmů. The Guns of Navarone (Děla z Navarone), Son of a Gun (Syn zmaru), The Way of Gun (Únosci), Gun (Silný kalibr), The Lone Gun (Osamělý pistolník), Four Eyes and Guns (Čtyři oči), Gun Belt (Opasek na pistole). The Last Train from Gun Hill (Poslední vlak z Gun Hillu), Gunman (Muž na odstřel). Vzhledem k problematice překladu některých názvů zůstávají někdy jména filmů v původním znění, jako například Gun Fight, Gun Brothers, Top Gun.

Top gun označovalo na Divokém západě nejlepšího střelce. Dnes je TOPGUN/TOP GUN také neoficiální název programu pro stíhací piloty United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program (SFTI program). Tento název se také používá pro označení námořní školy, ve které tento výcvik probíhá. Top gun je také v armádě USA označení pilota, který je v akrobacii a při cvičení ve střelbě na cíl několikrát po sobě nejlepší. V poslední době se vlivem úspěšného filmu začíná tento název používat i v civilu pro osobu, která v něčem vyniká.

Mimo uvedených výrazů (viz také část Gun I.) našlo slovo gun postupně uplatnění i v dalších oborech. Staple gun se používá ve významu pistole k nastřelování svorek do různých materiálů. Welding gun je svařovací pistole, radar gun je ruční radar k měření rychlosti, gun dog je cvičený lovecký pes, big/great/heavy gun (hlavoun, papaláš, zvíře atd.) je označení vysoce postavené osoby, která má hodně kontaktů, shotgun wedding je svatba z donucení (nevěsta je těhotná), to have guns ve významu mít pořádné bicepsy, ride a shotgun znamená sedět na čestném místě v autě vedle řidiče a takto bychom mohli ve výčtu složenin s gun dále pokračovat.

Závěr: Frekvence a rozsah sousloví, frazémů a idiomatických výrazů se slovem gun je v anglickém jazyce vysoká. Pokud hovoříme o zbraních, je slovo gun všeobecné označení pro jakoukoliv střelnou zbraň. Samotný výraz není asociován s žádnou činností vztahující se k boji či válce, jedná se o termín neutrální. Rozhodující pro jeho adekvátní překlad do češtiny je určení správného významu, které musí vycházet z odpovídajícího lexikálního významu a  situačního kontextu (gun is a weapon). Příklady, které jsme uvedli, ukazují, jak se význam slova gun s vývojem válečnictví rozšiřoval, jak se přenášel do dalších oblastí a jak docházelo ke vzniku nových kompozit.

Necenzurováno

Big guns nebo jenom guns je v plurálu slangový výraz pro velká prsa (dudy), například „She´s got the biggest guns I´ve ever seen.“ V jihoafrickém slangu se po uvedení filmu The Guns of Navarone (1961) začal v devadesátých letech používat pro velká prsa název filmu „guns of Navarone“. Pojmenování bylo motivováno dvojicí velkých kanonů, které byly umístěny na vrcholu skály v jeskyni a rozšířilo se i do dalších anglofonních zemí.

Shakespeare ve svých dílech metaforicky pojmenovával varlata jako dělové koule (gun-stones). V současné době se setkáme už jen s označením stones. Výraz shoot the gun znamená ejakulaci.

Gun, někdy také yogurt gun, nebo cum gun je vulgární označení pro penis. Frekvence výskytu tohoto výrazu se postupně snižovala, ale americká herečka, tanečnice a scénáristka Mae West jeho popularitu svým bonmotem ve filmu Sextette (1978) opět krátkodobě zvýšila: “Is that gun in your pocket or are you just pleased to see me?“ V ozbrojených silách USA v druhé světové válce se první záchranné nafukovací vesty začaly pojmenovávat Mae West (Mae West live preserver/life saving support system Mae West). Název vznikl na základě podobnosti nafouknuté vesty a velkého hereččina poprsí. Tento název postupně převzali i vojáci v britské armádě a nakonec civilní sféra. Můžeme se s ním setkat i v dnešní době. Jméno umělkyně Mae West se díky tomuto názvu dostalo i do tzv. rhyming slangu ve významu breast (prsa).

There´s a smell of gunpowder v minulosti nejspíš označovalo pach střelného prachu, ale dnes eufemisticky označuje flatulenci, stejně jako obdobný výraz SBD (silent but dangerous).

Ďalší články


Nejnovější komentáře