fbpx

Jaká je souvislost mezi vojenskou encyklopedií a tankem?

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

„Krava i vol knihy majú, a predsa čítať neznajú.“
Slovenské přísloví

Na první pohled se může zdát, že titulek je absurdní, ale i přes zdánlivou nelogičnost zde souvislost, byť abstraktní, existuje. Článek z pohledu kognitivní lingvistiky metaforicky přirovnává Českou vojenskou encyklopedie online (ČVE), která by měla být nádobou, studnicí plnou vědomostí a informací, k nádobě jiné – tanku.

Lexikografický projekt ČVE, který v roce 2011 vznikl na Odboru doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA), byl přivítán s velkým nadšením. Při zahájení projektu se objevily na různých webových stránkách titulky „Armáda má svoji Wikipedii vojenských pojmů“, „Česká vojenská encyklopedie“, „Vznikla vojenská obdoba Wikipedie“, „Vznikla vojenská Wikipedie“, „Česká vojenská online encyklopedie“ atd. Za dva roky (2013) byla tato „encyklopedie“ předána delimitačním protokolem do gesce Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií při Univerzitě obrany v Brně, ale z nějakého důvodu projekt stále setrvává na stránkách VeV-VA , ve kterých se uvádí, že gestorem je stále Odbor doktrín ve Vyškově.

V pracovním týmu ČVE je zaregistrováno téměř čtyřicet osob v rolích správců, administrátorů, vedoucích a terminologů z různých armádních složek. Zpočátku tvůrci projektu oprávněně zkritizovali stav vojenské terminologie, slíbili její upřesnění, sjednocení a aktualizaci zastaralých výrazů. Bylo rovněž uvedeno, že nová „encyklopedie“ bude obdobou Wikipedie.

Encyklopedie mají obsah a strukturu hesel stavěnou odlišně než slovníky (překladové, cizích slov, terminologické aj.) Kromě jejich zevrubného vysvětlení, obsahují encyklopedie také ilustrace a příklady z historie. Pro porovnání rozdílů mezi ČVE a skutečnou encyklopedií nemusíme v knihovně listovat v encyklopediích typu Diderot, Larrouse, Britannica, ale stačí na internetu nahlédnout do „obdobné“ Wikipedie a porovnat obsah hesla tank, případně některé z hesel protitankový s obsahem srovnatelných hesel na ČVE . Můžeme rovněž porovnat jakákoliv jiná hesla, například obsah českého hesla pozemní mina (anglické land mine) na Wikipedii s heslem mine weapons na ČVE atd.

Ani po šesti letech internetového provozu se ČVE nepodobá ani Wikipedii nebo jinému encyklopedickému slovníku, tedy tomu, co se při jejím zahájení proklamovalo. Jedná se o pouhý kompilát hesel získaných prostým okopírováním z různých, volně dostupných terminologických zdrojů a glosářů, jako jsou AAP-06, AAP-015, Vojenský výkladový slovník a další. Identické termíny uvedené v ČVE a jejich definice lze rovněž vyhledat v armádním štábním informačním systému (ŠIS) ve slovníku MultiTerm, který je mnohem obsažnější, i když tento zdroj je přístupný pouze zaměstnancům MO a armády.

V tomto kompilátu ČVE se vyskytuje značný počet nesprávných překladů, některé odborné termíny a definice jsou neúplné a nedokončené, u některých hesel chybí ekvivalent v anglickém, případně francouzském jazyce, nejsou zde vysvětlena některá zkratková slova, vyskytuje se zde množství překlepů a chyb v diakritice. Některé termíny jsou opsané ze zastaralých materiálů, přičemž v novějších verzích stejných materiálů jsou již překlady uvedených termínů pozměněné a aktualizované. Tato metaforická nádoba („vojenská encyklopedie“) je tedy svým obsahem poněkud plytká a děravá. Snad také i proto se ČVE krátce po uvedení na internet dočkalo ironického označení khakipedie vz. k.r.f.a.

Při výrobě bojového vozidla –  tanku – žádná pompézní propagace ve stylu P. T. Barnuma, na rozdíl od projektu ČVE, neprobíhala. Naopak, vše se odehrávalo ve velkém utajení, aby pozdější překvapení bylo co největší. Začněme však popořádku. Slovo tank pochází z indických jazyků gudžarathi a marathi (tānkh, tānkhen znamená nádrž na vodu, rybník), přes sanskrt se (tagāda) dostává do latiny a přes portugalštinu v 17. století do angličtiny a dále do češtiny ve významu nádrž na vodu, případně cisterna nebo nádoba. V dalším období se význam tohoto slova jak v angličtině, tak v češtině dále rozšiřoval.

Historie slova tank ve významu bojového pásového vozidla je však spojena s Winstonem Churchillem. Ten se proslavil nejenom jako politik a státník, ale také jako spisovatel. Za úspěchy na tomto poli mu byla v roce 1953 udělena Nobelova cena za literaturu. Anglický jazyk mu vděčí například za slova social security, commando, seaplane a další. A byl to právě Churchill, který stál za projektem výroby bojového vozidla, a ovlivnil také jeho název, který později vešel ve známost jako tank.

Churchill se v roce 1911 stal prvním lordem admirality (ministerstvo válečného námořnictva), do jehož kompetence spadala také modernizace zbraní. S podřízenými se zabýval myšlenkou výroby pozemního vozidla, které by mělo kanóny a železné pláty po stranách jako bitevní lodě. Proto bylo v únoru 1915 zřízeno oddělení (Landships Committee), které vznikající projekt označilo jako landship (pozemní loď). Práce na něm včetně tohoto názvu podléhaly přísnému utajení. Protože se vyráběná vozidla podobala velkým cisternám na vodu, doporučil z důvodu utajení major Swinton (později generálmajor Sir Ernest Dunlop Swinton) pro tento projekt krycí název Water Carriers for Russia (přepravníky vody pro Rusko).

Churchill logicky namítnul, že water carriers by se začaly zkracovat na WC.  Swinton navrhl alternativní název Water Tanks for Russia, ale po kratší debatě zůstal pouze krycí název tank (cisterna, nádrž). Projekt se později přesunul pod War Office (ministerstvo pozemního vojska), ale námořní názvy, jako jsou například hull, hatch, periscope, turret a další, které se začaly používat při výrobě tanků, zůstaly a ukazují na původní námořní projekt.

Nadějné očekávání od nasazení tanků nedopadlo dobře. Do ofenzívy v bitvě na Sommě v roce 1916 bylo vyrobeno 49 tanků typu Mark I. Z tohoto počtu se postupně většina tanků porouchala, uvázla při překonávání zákopů nebo byla příliš pomalá. Pouze devět tanků bylo schopno udržet tempo s pěchotou a ty prokázaly, že se jedná o zbraň budoucnosti, což se o několik desítek let později potvrdilo. Lze tedy konstatovat, že obsah (konstrukční promyšlenost) této nádoby byl zpočátku poněkud nedokonalý, neúplný a v praktické činnosti ne zcela efektivní. Tento prvotní nedostatek lze omluvit hektickou dobou probíhajícího válečného konfliktu.

Závěr: „Prázdná“ encyklopedie nás bezobsažnými argumenty neobohatí, „prázdný“ tank je nefunkční a obojí zaduní stejně jako prázdná karafa, když se na ni poklepe. Tank byl od svého zrodu postupně zdokonalován tak, až se po více než dvaceti letech stal v druhé světové válce nenahraditelným bojovým prostředkem.  Od zahájení projektu ČVE uplynulo teprve šest let, a tudíž má jeho početný think-tank dostatečně dlouhou časovou rezervu na realizaci úspěšného projektu, pokud ovšem nezanikne tak, jako v USA zanikla tank towns, protože o ně přestal být zájem.

 Necenzurováno

V češtině někdy slyšíme „je tu bordel jako v tanku“. Podle genmjr. F. Radimského (VA Brno) se původní rčení „bordel jako v převráceném tanku“ vztahovalo k tanku T-34. Pokud se uvnitř neupevnily truhlíky s municí, došlo při jeho převrácení k vysypání střeliva v prostoru osádky. Z důvodu jazykové úspory se později začalo říkat jenom bordel jako v tanku, vojáci základní služby přenesli rčení do civilní oblasti a na původní rčení se téměř zapomnělo. Do angličtiny je lze volně přeložit jako it is like a pigsty (je tu bordel jako v chlívku pro prasata) což je určitě pro ilustraci nepořádku výstižnější. Další přirovnání, které se v češtině používá je „žene se se jako tank“ nemá také v angličtině ekvivalent a překládá se jako to thunder along. „Být natankován“ znamená v přeneseném významu být opilý a stejně je tomu tak v angličtině, kde se ve stejném významu povznesené mysli používá to be tanked. Naproti tomu ekvivalent anglického tanker coby velkého exkrementu v češtině nemáme, stejně tak jako nemáme český ekvivalent anglického fish tank, což je vulgární označení vagíny. Takto můžeme označit i osobu, kterou zrovna nemáme příliš v lásce. Verbum to tank musíme v závislosti na kontextu přeložit buď jako propadnout u zkoušky (he tanked the exam) nebo jako určité povzbuzení (ty to zvládneš, vydržíš to).  Sherman tank se v Cockney rhyming slangu používá ve významu masturbace a stejně tak můžeme v tomto druhu slangu občas uslyšet výrazy, jako jsou septic tank nebo Army tanks ve významu Yank/s (Yankee, Amík).

 

6 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

6 Comments

 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  30. 3. 2017, 10:36

  Díky za přísloví. Kamarád Zdeněk Rybář mi ho vykládal v armádní verzi v situaci před rokem 1989: "Pošli vola do školy, jako vůl se ti vrátí."

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Jan Vraja@Bohuslav Pernica
   30. 3. 2017, 22:08

   B.Pernica.To už K.J.Erben řekl:"Můžež vola provést celým světem,ale stále zůstane volem"

   Naši předkové zas říkavali:"Vykládej volovi o sobotě,když jde v pátek na porážku."

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Bohuslav Pernica@Jan Vraja
    31. 3. 2017, 7:55

    Snad by tu byla ještě jedna inspirace: někomu nathintakovat nebo odmítat něčí thinktankování. Nebo: Co jste si nathintakovali, to máte. Pozdě think-tank tankovat.

    REPLY
   • Profilový obrázek
    Bohuslav Pernica@Jan Vraja
    31. 3. 2017, 16:45

    Ještě mě napadlo, že by z toho mohl být pěkný jazykolam. Moderní verze říkanky o chudičké olejářce Julii z Edmontonu, kde Júlie se sice v rámci moderní genderové politiky nedostane do dozorčí rady, ale alespoň je v nádobě intelektuálního hříchu, think-tanku: Nathninktankuje-li Julie koleje, nebo nenathintankuje-li Julie koleje? Julie nathinktankuje-li koleje bude její think-tank nejthinktankovatěnější a nebude už nejneobhospodařovanější.

    REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  2. 4. 2017, 9:33

  Ke smrti Jevgenije Jevtušenka a aprílové spolupráci se Sputnikem odkaz na píseň Хотят ли русские войны? https://www.youtube.com/watch?v=cHqmt_LY9Z4 Báseň vznikla v roce 1961, kdy ještě Jevgenij Alexandrovič mohl cestovat na Západ. V principu tu bylo ještě v době Svazu sovětských socialistických republik a není jasné, jestli Jevtušenko mluví o Sovětech – obyvatelích všech svazových republik mluvících rusky – anebo o etnických Rusech hlásících se svou národnostní příslušností k Ruské sovětské federativní socialistické republice, tedy k největší části tehdejšího SSSR. Technicky vztaženo k tehdejším podmínkám a textu (Chtějí Rusové válku? Zeptejte se planiny, nad šíří oranišťi i polí, i bříz, i topolů, zeptejte se vojáků, co pod břízami leží, a jejich synové vám odpoví, chtěji-li Rusové, chtějí-li Rusové, chtějí-li Rusové válku. Nejen za svou zem, vojáci v té válce zahynuli, ale aby lidé na celé zemi, v noci poklidně spát mohli. Zeptejte se těch, co bojoval,
  kdo vás na Labi objímal, my jsme té vzpomínce věrni. Chtěji-li Rusové, chtějí-li Rusové, chtějíi Rusové válku? Ano, my umíme bojovat, ale nechceme, aby znovu vojáci umírali v boji, na své žalostné zemi. Zeptejte se matek, zeptejte se ženy mé, a to už musíte pochopit, chtěji-li Rusové,
  chtějí-li Rusové, chtějí-li Rusové válku?) ani dnes nechtějí na Ukrajině, v Bělorusku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku nebo Moldavsku válku.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  14. 4. 2017, 6:37

  Minulý týden jsem shlédl reportáž v angličtině, ve které nádrž na pomerančovou šťávu velikosti sila byla označována jako "container". Bylo by možné "tank" označovat i jako "container"? – "Think-container"?

  REPLY

Nejnovější komentáře