fbpx

Malé, menší, efektivní a efektivnější

Před rokem dala nevládní organizace Stimson Center dohromady 15 expertů na bezpečnost, aby vytvořili novou „americkou strategii“, která umožní udržet efektivitu sil i při plánovaných, či ještě vyšších, škrtech. Tak vznikl téměř sedmdesátistránkový dokument s názvem A New US Defense Strategy for a New Era. Podle autorů by realizace doporučení ze strategie umožnila bez větších obtíží v příštích deseti letech škrtnout minimálně 480 miliard dolarů z obranného rozpočtu USA.

Zajímavé jsou tabulky na konci materiálu, ve kterých autoři navrhují různé typy sil pro různé úspory. Jde o poměrně přehlednou a jasnou metodu, která se ovšem samozřejmě nemusí líbit všem. Materiál nepřichází pouze s jednou možností, ale vždy s několika, ze kterých si může případný uživatel vybírat. V dokumentu jsou scénáře pro čtyři možné rozpočty respektive pro úspory ve výši 200 a 400 miliard dolarů (tedy osm doporučení). Ve hře jsou

základní scénář, který předpokládá škrty v dohodnuté výši a v jehož rámci by měly být zvýšeny finance například na vědu a výzkum, na síly pro speciální operace, či na kybernetické schopnosti a naopak by mělo dojít k utlumování pozemního vojska, křižníků námořnictva a jaderných sil;

  • zvýšený scénář, v jehož rámci by byla Pentagonu pokrývána v následujících letech minimálně inflace, a který by umožnil rozvoj bez zásadnějších škrtů;
  • zavázaný scénář, který předpokládá škrty ve výši 550 miliard dolarů v příštích deseti letech a podle nějž by měla být v každém případě podporována mimo jiné věda a výzkum, síly pro speciální operace a kybernetické schopnosti a naopak by měl být snížen počet brigádních bojových týmů ze 45 na 35 až 40, snížen rozpočet letectva o procento a zrušeno 13 letek strojů F-16 (pokud by byly škrty ještě vyšší, pak se navrhuje zpomalit zavádění F-35) a snížení financí pro jaderné programy;
  • historický scénář, který vychází ze zkušenosti, že po vrcholu výdajů na obranu vždy došlo k poklesu rozpočtu přibližně o 30 procent. V takovém případě by se muselo ještě nad stávajících více než 400 miliard škrtů nalézt 390 miliard dolarů (při škrtech ve výši 200 miliard by to bylo 590 miliard). V tomto scénáři je seznam, na co by se měly zvyšovat peníze hodně krátký a naopak narůstá množství položek, které se budou muset škrtnout. Například počet brigádních bojových týmů pozemního vojska by se snížil 45 na 30.

Shrnuto a podtrženo, v žádném případě nemají být škrtány finance na aplikovaný vývoj a výzkum, na síly pro speciální operace a na kybernetickou obranu (dvě posledně jmenované oblasti mají být v nejhorším případě „prioritizovány“). Naopak v každém případě má být snižován rozpočet a počet pozemního vojska, investice do jaderných sil a do jisté míry námořnictva i letectva. Ozbrojené síly mají být menší co do počtu, ale mají být schopné rotovat po celé Zeměkouli. Pentagon nemá, pokud to je jen trochu možné, udržovat permanentní základny, ale spíše se soustředit na zvýšenou mobilitu. Geopoliticky je správné se soustředit na Tichomoří a oslabovat přítomnost v Evropě:

  • The US should maintain space, air, and naval forces superior to those of any potential adversary.
  • The US should maintain robust and technologically advanced special operations forces to counter terrorists and criminal enterprises, protect US citizens overseas, and for other contingencies.
  • The US should strongly resist being drawn into protracted land wars.  The United States must maintain competent ground forces as a deterrent, and ground force deployments may be necessary to fulfill commitments to allies, but such deployments should be conducted only as part of joint operations to achieve the rapid defeat of the enemy’s forces and the equally rapid withdrawal of US forces, as was done in the first Gulf War.
  • The United States must prioritize funding in research and development budgets, especially basic research in science and technology in pursuit of advanced military capabilities.
  • The US should revise the Cold War nuclear planning assumptions it still uses, which would allow reductions in the size of nuclear forces, preferably through a new treaty with Russia.  Such cuts would free resources for the conventional forces actually used to defend American security.
  • The US should implement long-standing proposals to utilize manpower more efficiently, to reform personnel compensation systems, and to streamline the system used to acquire equipment, goods and services.
Profilový obrázek
František Šulc
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře