fbpx

Vojna jako kurs soužití otců a synů

Divoké vody zhoršující se bezpečnostní situace v evropském regionu se krom emocí vůči americkému konvoji dotkly i mnohem závažnější otázky. Novely branného zákona, odvodů a vojny. Debata o nutnosti nebo vhodnosti jakékoli formy praktikované branné povinnosti není cílem tohoto komentáře. Zaměřuji se na konkrétní podobu avizované novely. Vzhledem k tomu, že samotné finální znění novely ještě neznáme, jsme nuceni se spoléhat na různé analýzy, přípravné dokumenty a především pak na vyjádření ministra obrany Stropnického. Tento článek reaguje na kusé informace a nikterak si nenárokuje nezpochybnitelnost. Spíše doufám v to, že jej realita sama časem prokáže mylným.

Foto: Flicr, licence CC

Foto: Flicr, licence CC

Při prvním letmém průzkumu možné podoby zákona narážím na zásadní zvláštnost. Znovuzavedení odvodů, tedy „pouze“ jakéhosi předvýzkumu bojeschopnosti popřípadě bojeschopnosti obyvatelstva, má být zavedeno dle zákona účinného od ledna roku 2017. Konkrétní realizace má vypadat tak, že počínaje tímto rokem bude před komisi postaven ten konkrétní ročník, který právě dosáhl osmnácti let. Tito mladíci se tak zařadí do skupiny po bok již odvedených, která se skládá z mužů narozených v roce 1986. Těch, kteří byli odvedeni ještě před zavedením profesionální armády v roce 2005. Tito odvedenci mohou v případě zhoršení situace, dle slov ministra Stropnického v pořadu DVTV, být odesláni na (údajně například tříměsíční) výcvik, a tak se dostat na roveň svých otců, záložáků. Z těchto kapacit by pak mohly být čerpány právě ony zálohy v případě vyhlášení stavu ohrožení státu a podobně. Až do tohoto momentu dává tento návrh smysl. Nicméně z informací, které jsem doposud uvedl, není zřejmé, co se stane s mladými muži, kteří nebyli odvedeni před zavedením profesionální armády, a zároveň budou v roce 2017 již mít 19 let a více. V tom je takříkajíc jádro pudla. V krátké zprávě Ministerstva obrany z 12. března letošního roku se píše, že:

Občanů, kteří dovršili nebo dovrší věkovou hranici osmnáct let před nabytím účinnosti novely zákona a dosud nebyli odvedeni, se povinné odvody v době míru týkat nebudou.

Po několika jednoduchých výpočtech z těchto informací vyplývá, že ročníky narozené mezi lety 1986 a 1998 pravděpodobně nebudou vůbec testovány, z hlediska bojeschopnosti, či ochoty, tedy nebudou podrobeny odvodu v době míru. Generace, které bude ve výše zmiňovaném roce 2017 mezi 19-31 lety, nebude vůbec zařazena do systému odvodů v době míru ve smyslu předkládané novely. Je zřejmé, že právě lidé mezi 20 a 30 lety jsou pro vojsko v tom nejlepším věku, ale i přesto s nimi není počítáno. V případě vyhlášení ohrožení státu, či válečného stavu nebude stát znát ani schopnosti ani vůli této generace, nemluvě o tom, že tato generace z principu nebude mít možnost konfrontovat se s výcvikem. Přesně kvůli tomu, aby se této situaci předešlo, se dosavadní zákon novelizuje. Do značné míry se tak oslabuje možnost čerpání z generace, která za normálních okolností funguje jako páteř každé armády a představuje vhodné mužstvo, které může být vedeno přirozeně starším a zkušenějším důstojnickým sborem.

Rodinná terapie vs obrana státu ?
V případě nešťastného bezpečnostního vývoje se tak v bojové pohotovosti mohou na frontové linii setkat staří záložáci-otcové čtyřicátníci a jejich osmnáctiletí synkové, zatímco již dostatečně vyspělá a zároveň ještě fyzicky zdatná generace dvacátníků a třicátníků bude chybět. Je sice možné, že toto opatření dozajista posílí a utuží vztahy oněch otců a synů, nicméně je také pravděpodobné, že se tak bude jednat o principiální oslabení již tak často zpochybňované bojeschopnosti budoucí AČR. Vyvstává tak otázka, zda mají odvody vůbec smysl (popřípadě jaký), když budou a priori nastaveny nesprávně. MO argumentuje zhoršující se bezpečnostní situací a nutností přizpůsobit se. Ale pokud by se začalo s odvody a případným proškolováním záloh až po roce 2017, a to ještě jen s frekvencí jeden ročník mladíků za rok, reálný význam by se dostavil až v řádu let(!). To nezní jako příliš efektivní a pohotová reakce na aktuální zhoršení bezpečnostní situace.

Jak je vůbec možné psát zákon, jež má inherentně zařazenou výjimku, definovanou jen na základě roku narození občana? Je to z právního hlediska značně diskutabilní a těžko spravedlivé. Navíc, když k této paušální výjimce není žádný logický důvod, tato výjimka se zdá nelogická.

Pochopitelně je třeba otevřít debatu nad otázkou individuálních výjimek. Zmiňovaná generace zakládá rodiny, často se stará o své rodiče a podobně. Pro takové případy je nutné zajistit důstojné, ohleduplné a smysluplné systémové řešení a nikoli zákon, který nezaručuje rovný přístup ke všem. Navíc odvod samotný nevede k nějakému automatickému zařazení do vojenské služby, ale má především informativní roli, a tak není důvod z něj někoho vylučovat.

Na závěr je třeba zdůraznit, že novela stále není k dispozici a neznáme její finální znění a není jisté, zda vůbec projde parlamentem. Pohybujeme se na poli spekulace. Upřímně doufám v to, že se v tomto článku mýlím. Že v plném znění novely bude tato otázka rovnosti občanů před zákonem řádně ošetřena. I přesto je však nutné analyzovat dosavadní poznatky a snažit se na ně dívat racionálně a realisticky. Základním požadavkem každého zákona a jeho novely je zachování spravedlnosti, prospěšnosti a smysluplnosti, přičemž dle dostupných informací se těmito atributy připravovaná novela branného zákona podle dosavadních náznaků nepyšní.

10 comments
Profilový obrázek
Tadeáš Pala
CONTRIBUTOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

10 Comments

 • Profilový obrázek
  nrtm. Lukáš Hergott (Hery)
  4. 4. 2015, 19:05

  Jeden malý detail. Píšete explicitně o mladících, protože se domníváte, že stát nebude povolávat ženy k odvodu? V zákoně se totiž píše, že má být povolán občan, starší 18ti let a pohlaví se nespecifikuje.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Tadeáš Pala@nrtm. Lukáš Hergott (Hery)
   5. 4. 2015, 19:02

   Dobrý den,
   díky za dotaz. Popis situace zaměřený na mužskou populaci jsem zvolil především kvůli názornosti. Jinak máte pravdu, že ve smyslu zákona je počítáno i s odvody žen. Konkrétní podobu, pod jakou si průběh nasazení a uplatnění žen v kontextu armády zatím, dle mé krátké rešerše, ministerstvo zatím nenastínilo. Obecně je však počátáno s odvodem jakožto „evidencí“ u všech občanů, tedy i žen. Stran případného povolání na cvičení Ministr Stropnický uvedl že krtiériem je „profesní předpoklad“ nikoliv tedy pohlaví. Každopádně zároveň ujistil, že by ženy byly případně nasazeny především v nebojových složkách, jako například zdravotnictví. Bohužel Vám nemohu poskytnout lepší odpověd, poněvadž se zatím neustanovila žádná praxe. Osobně se však domnívám, že poměr složení případných vycvičených záloh bude kopírovat genderové složení profesionální armády.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  bark
  5. 4. 2015, 16:02

  Domnívám se, že je to jen další způsob, jak zakrýt tragickou pravdu. Mladí Češi svou bojovností plýtvají na sociálních médiích a RPG střílečkách – platí to i o zbytku *našeho světa*. O povinnosti a odříkání to ale není, ani o přežití.

  Je to jak za starého Říma v pozdních letech – legie tvořené foederáty, zatímco Římané…když se podíváte na stále zmenšující se evropské armády nebo na sociálně-etnickou strukturu armády našeho největšího spojence, je situace naprosto jasná.

  Odvod je jedna věc – ale v tomto kontextu je zakrýván holý fakt, že 90% odvedenců vnitřně kasárna za jen méně vybavený máma hotel – a při kuchání ryby nebo porcování řízků se pozvrací.. A druhá strana – AČR – je ani nemá čím vybavit. Odvod je úřednická záležitost a nevypovídá o tom, jak na tom populace je.

  V realitě tedy budeme čekat až na skutečnou krizi a zopakujeme asi po sté historii. Ale budeme vybavení ouředním předpisem…

  REPLY
 • Profilový obrázek
  HEDP
  6. 4. 2015, 22:01

  Kde bere armáda tu jistotu ? Po absolvování základního vojenského výcviku dejme tomu 1 měsíc bude stát spoléhat že ten samý voják ve 35 letech je opravdu bojovník schopný vojenského nasazení pří napadení státu . A pokud to jen jako (a já to vnímám jen jako) tak to je lhaní do kapsy :) A to nedomýšlím ani to že ,nemáme ponožky ….
  Zatím stát ukazuje neschopnost přitáhnout vhodným způsobem účast obyvatel na obraně .Vynucovat účast nic nepřinese .
  Pokud se bývalý voják podívá do své vojenské knížky tak tam má napsané co bude v době války dělat :) A právě v době války do té doby ho stát nezná ?
  Možná je na čase říct jakou novou roli a čím bude bývalý voják odhaduji tak 10 000 lidí prospěšný státu ( ve sboru bývalých vojákův z povolání nebo chcete li profesionálních vojáků) době míru i v době války. Tedy za sebe říkám jsem ochoten . Jen takový detail …pokud stát vrátí co má všem vojákům za obranu státu vyplatit tak aby znovu získal důvěru což je u partnerů podmínka spolupráce…

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Gofry@HEDP
   16. 4. 2015, 4:24

   To by ma zaujímalo, kto z dnešných ľudí bude mať ochotu bojovať za uchovanie nejakého štátu, keď je možné sa veľmi jednoducho presťahovať do inej krajiny, kde žiadny konflikt nebude. Aby boli ľudia ochotní bojovať za štát, to by sa k nim štát nesmel chovať tak ako sa chová. Neviem si predstaviť, že niekto pôjde dobrovoľne položiť svoj život na ochranu Anofertu, OpenCardu a podobných nezmyslov.

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Anonym@HEDP
   16. 4. 2015, 21:54

   Jedna věcná – pokud jsem správně pochopil, podle nového zákona o VZP, bude muset každý VZP co „obdrží“ výsluhu/odbytné, povinně odsloužit dalších cca 3 -5 let v tzv. povinné záloze. Pokud ano, nechtěl bych jednotce postavené z těchto exVZP velet…

   Armáda má problém zabezpečit stávající vojáky a chce nabírat další? Čím je vystrojí, kde je ubytuje, kde se budou stravovat, kde a s čím budou cvičit, hlavně kdy a za co. Hlava mi nebere, že „nový“ zákon o VZP má platit od 1.7. a nikdo neví jak se bude, tedy bude-li se, proplácet denní dojíždění. Haló, proberte se v Praze, nikdo, ani ten největší vlastenec nebude dělat zadarmo, pokud chtete, aby lidi makali, musíte je zaplatit a to víc než dobře, jinak nezůstanou a může se stát, že po uplynutí prvního závazku se začnou dnes nabraní rekruti zase vytrácet do civilu, protože na nějaké kecy o vlastenectví se vám pokladní v Tesku může vy.rat, když nemáte dost na zaplacení nákupu nebo na bydlení.

   Jsem zvědavý na srpnovou výplatu, myslím, že mnohé z nás čeká silné vystřízlivění. Myslel jsem si, že žiji v kapitalismu, ale nový zákon nás v platech posunul do nejvyšší fáze socialismu – do komunismu, kdy všichni mají stejně, ať je to zkušený harcovník s dlouholetou praxí, tak mladé ucho, co mu ještě na rekruťáku dohořívá špek. Žvanění o nějakém motivačním nebo jakémkoliv jiném příplatku je mlácení prázdné slámy, protože těch několik stokorun ( v ideálním případě ) nevykompenzuje rozdíl mezi „mazákem“ a „uchem“.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Honza@Anonym
    17. 4. 2015, 12:01

    nebuďte takový pesimista.. hlavním motivačním faktorem k tomu mít výtečné hodnocení přece není pár stokorun, ale ten skvělý pocit že jste lepší než ostatní. Jak dlouho se ten pocit dá jíst, nebo kolik benzínu za něj koupíte do auta na dojíždění, to Vám bohužel nepovím. (ano, toto je ironie).

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Anonym@Honza
     17. 4. 2015, 17:25

     ..a jako ironii ji vnímám. Možná kdyby si na MNO vytáhli hlavu z rekta, byli by mírně řečeno překvapeni z toho bordelu, který se v AČR nastřádal a kecy typu zvládnuté mise, kredit v očích spojenců etc. jsou jen a jen bullshit, mám-li charakterizovat situaci dle STANAG NATO…Tak sladkými řečičkami neurazíš, že. Můžeme chodit jak trhani, na střelby hlavně posbírat hilsny, důležité je, že máme nástupy k oslavě kde čeho, ani Potěmkin by to nezvládl líp.

     Všem „vlastencům“, kteří si myslí, že by to tu bránil někdo víc než oni, doporučuji shlédnout film Černí baroni, především scénu, kdy gen. Mandl ( V. Postránecký ) provádí kontrolu stráže u muničáku ( B. Rösner ), ano, v této scéně se promítá i dnešek.

     Podtrženo a sečteno – řeči starých nebo ženských, kteří volají po zavedení ZVS jsou bláboly. AČR vám z hipsterů, metrosexuálů, šamponků nebo mamánků ( doplň dle chuti a nálady ) chlapy neudělá, nemá na to lidi, peníze, ubytování, stravování, ošacení, vybavení, výstroj, výzbroj a vlastně ani chuť…

     Trochu historie:
     https://www.youtube.com/watch?v=9rNzpcn5Ls0

     https://www.youtube.com/watch?v=OvzXFIu9Ck4

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Anonym@Anonym
      17. 4. 2015, 17:25

      Na druhou stranu si říkám, že není až tak zle. Máme v resortu fenomenální a nezastupitelné SM vedoucí/vrchní praporčík – jen ti mohou svým osobním příkladem/kouzlem/nasazením etc., uchopit, pozvednout a nést pomyslný prapor cti, morálky a odpovědnosti. Jen se obávám, vzhledem k všeobecné (ne)oblíbenosti, že se za nimi nezměrné zástupy následujících vojínů tvořit nebudou.
      Prosím vás, když nemůžete, spíš nechcete pomoci, tak aspoň neškoďte.

      REPLY
 • Profilový obrázek
  J.D.
  16. 4. 2015, 9:09

  Kdy, byl jakýkoliv stát ideální pro všechny své občany? Ve finále jdete vždy bojovat, protože tam máte svoji jednotku, děti, rodinu, přítelkyně-milenky, příbuzné, majetek a kořeny…. Navíc by jste se musel odstěhovat mimo členské země NATO.

  REPLY

Nejnovější komentáře