fbpx

Za Armou je ticho, stejně jako za muzeem

Za Armou je ticho, stejně jako za muzeem

V (dnes snad již zlidovělé) písničce Karla Kryla Král a klaun pocházející z jeho prvního alba Bratříčku, zavírej vrátka lze najít poučení o tom, že když král táhne do války (Král do boje táh/do veliké dálky/a s ním do té války/jel na mezku klaun. Než hledí si stáh/tak z výrazu tváře/bys nepoznal lháře/co zakrývá strach…), umělci a umění mlčí (…Tiše šeptal při té hrůze/Inter arma silent Musae/Místo zvonku cinkal brněním…),; možná tiše úpí. Česká republika se více než dekádu angažuje v nekonečné Válce s terorismem: Paříž, Brusel, Dháka, Istanbul, Orlando, Mnichov a opět New York… Dokonce i Nebezpečí terorismu se přiblížilo k našim hranicím v roce 2015.

Jsme ve válce? – Nikdo nevyhlásil stav ohrožení státu, ani válečný stav. Mluví se o hybridní válce. Ale je to ještě vůbec válka? A jak končí? – Ve slušných imperiálních válkách bitvy končili porážkou nebo alespoň potupou (zhanobením) nepřítele v podobě zmocnění se bojové standarty či jiného symbolu vojenské státní moci. Dne 20. září 2015, z místa všem viditelným, zmizela prezidentská standarta, podle Ústavy České republiky nejenom symbol moci hlavy státu, ale také symbol vojenské moci vrchního velitele ozbrojených sil České republiky. Prasárna, by někdo řekl; jiný zase: Boží, pravda vítězí! Ke zcizení standarty a jejímu rozmělnění na 1152 kousků (v NATO čase „za 8 minut 12“) se v době války proti terorismu přihlásila umělecká skupina Ztohoven, která již delší dobu vede z mravních a morálních pozic svou válku uvnitř české společnosti. Jde jim hlavně o hodnoty.

Umělcům se podařilo činem potupit nejenom vrchního velitele českých ozbrojených sil, ale také bezpečnostní sbory a ozbrojené síly, když ve svých funkcích skončili: velitel Hradní stráže, velitel policejní ochrany a ředitel bezpečnostního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Jeden ze členů umělecké skupiny, David Hons/Roman Týc, jako skaut, přitom očekával, že se ke standartě bude přistupovat právě jako symbolu moci vojenského velitele, ale: „Nikdo s nimi totiž nevyjednával, nikdo po nich vlajku zpátky nechtěl. ˏPrvní reakce Kanceláře prezidenta republiky byla, že si objednali další dvě,ˊ popsal.“

Zapojili se do „války“, ale „války“ vedené jinak, než podle tradičních vojenských pravidel. Z oficiálních informací vyplývá, že žádný ze tří odvolaných ochránců první standarty ve státě necítil odpovědnost za tento vojenský symbol, jemuž jsou vzdávány pocty, – nenabídl okamžitou rezignaci, aby zachránil čest vrchního velitele, natož aby se pokusil o (tolika uměleckými díly romantizovanou) ne/dokonanou sebevraždu důstojníka (armády, policie nebo zpravodajské služby).

Nevypadá to však, že by hodnota prezidentské standarty byla nevyčíslitelná. Její cena byla z účetnictví účetní jednotky Kanceláře prezidenta republiky vyčíslena na 33 600,- Kč, přičemž prý je možno tento druh inventáře vyrobit ve srovnatelné kvalitě za 3700,- Kč. Což je zvláštní nikoliv z hlediska sporu o škodu. Přinejmenším (z ekonomického hlediska) by bylo zajímavé vědět, zda standarta byla státem považována za hmotný investiční majetek (vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a provozně-technická funkce delší než rok) a jde o cenu po oprávkách (když reformou účetnictví státu byly zavedeny odpisy), anebo jde o jiný druh majetku „ztrácející svou účetní hodnotu“ již vydáním do spotřeby (vyvěšením a vystavením vlivům počasí). Pokud pak standarta byla majetkem investičním, bylo by dobré vědět, s jakou dobou odpisu se u ní počítá a ve kterém roce své existence se právě nacházela. Jinak aktivní neziskové protikorupční organizace se ale ve sporu příliš neangažovaly. Policie spíše než o účetnictví (na rozdíl od jiných případů) se zajímala hlavně o předmět doličný a pro právníky se případ stal hlavně sporem o tom, zda majetek vítězí nad duchem, anebo obráceně, a to v jakém poměru. A to pak že ve válce múzy mlčí…

2 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

2 Comments

 • Profilový obrázek
  Standa
  30. 11. 2016, 20:01

  Slovo arma již nebude v novém slovníku spisovného jazyka českého. Ústav pro jazyk český Akademie věd toto slovo do nového slovníku nezařadí. Dnes je už tak málo vojáků, že frekvence používání slova je tak malá tak, jak je malá i současná armáda. Bingo! Kryptický účel zvýšení počtu vojáků na třicet tisíc je tedy zvýšit frekvenci některých slov spojených s armádou, aby z dalšího vydání slovníku nevypadla, například názvy funkcí, které deklarují svoji důležitost, ale skoro nikdo je nezná. Času dost, jestliže se po roce usilovného snažení a snižování požadavků na přijetí do armády dosáhlo čistého počtu skoro tisíc osob, tak se za deset let dosáhne deklarovaného stavu třiceti tisíc. V té době už bude připravováno druhé vydánínového výkladového slovníku.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Bohuslav Pernica@Standa
   17. 12. 2016, 11:02

   Arma asi zmizí, ale Armagedon asi zůstane.

   REPLY

Nejnovější komentáře