fbpx

Technopárty končí…

Dne 19. 4. 2017 schválila vláda ČR Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020. Koncepce, která má 31 stran, pod měkkým cílem rozumí:

„…objekty, prostory nebo akce charakterizované častou přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.“

a jako měkké cíle definuje:

„bary, kluby, diskotéky, restaurace a hotely, kina, divadla, koncertní sály, zábavní centra, komunitní centra, kulturní, sportovní, náboženské a další akce, náboženské památky a místa určená k uctívání, nákupní centra, tržiště a obchodní komplexy, nemocnice, parky a náměstí, politická shromáždění, průvody, demonstrace, sportovní haly a stadióny, školská zařízení, koleje, menzy, knihovny, turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie, veřejné instituce, významné dopravní uzly, vlaková a autobusová nádraží, letištní terminály, jiná symbolicky významná místa či akce, a další;“

a již tak atraktivní místa pro veřejnost i pro teroristy může dále zvyšovat:

„…otevřenost pro veřejnost, přítomnost a kvalita bezpečnostního personálu, množství a koncentrace osob, přítomnost Policie České republiky nebo obecní (městské) policie, přítomnost médií, symboličnost cíle.“

Pro vlastníky, správce, specializované zaměstnance nebo organizátory měkkých cílů vydalo Ministerstvo vnitra, pouze česky, 42stránkovou metodiku Základy ochrany měkkých cílů. Nevíme, jestli ji běžní občané četli, ale jedním z měkkých cílů se stala i nelegální technoparty u Osečka na Nymbursku, kterou navštívilo až 6 000 návštěvníků a která probíhala od pátku 28. do neděle 30. 7. 2017.

Z pohledu Koncepce ochrany měkkých cílů na pro roky 2017–2020 se organizátoři měkkého cíle zachovali na jedné straně neracionálně, když vytvořili takové příznivé podmínky pro teroristický útok, na druhé straně se podle koncepce zachovali racionálně, když akci utajili, pořádali ji jen v rámci své komunity a k tomu ji zorganizovali na louce, aby ztížili přístup potenciálních teroristů na akci. Zachovala se však racionálně Policie ČR a média, když podle koncepce svou přítomností a celostátním zveřejněním informace zvýšila atraktivnost technoparty pro teroristy coby měkkého cíle?

Po přijetí koncepce ministr vnitra prohlásil:

„Chceme vytvořit takové podmínky, které umožní, že podstatná část měkkých cílů bude schopná na případnou hrozbu reagovat a útoku buďto zabránit, nebo výrazně snížit možné škody. Koncepce počítá s tím, že ochrana měkkých cílů je věcí všech subjektů, které spolu musí aktivně spolupracovat a mít nastavenou komunikační a koordinační činnost. Součástí toho je také důležité zapojení Policie ČR.“

Ještě štěstí, že myslivci žádné technoparty nepořádají.

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře