fbpx

Bojují Američané jako Ghaňané?

Bojují Američané jako Ghaňané?

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Není nic podivnějšího, než že lidé uznávají
poctivost ve hře, ale ne v práci.
J.Ruskin

Na webových stránkách Ghany se populární formou popisuje základní vojenský výcvik ghanského vojáka. Téměř identický text, ve kterém je však „Ghana“ nahrazena „Spojenými státy“, je publikován v časopise Listy Univerzity obrany, (str. 21). Nebudeme se zabývat gramatickými nedostatky, které se v obou variantách shodně vyskytují, ale krátce se podíváme na sémanticko-lexikální aspekty substituce, která přenesla realitu článku v Listy Univerzity obrany do jiného kulturně-sociálního prostředí.

V lexikální analýze vycházíme z premisy, že původní autor je Ghaňan Nana Akwah, protože na jeho blogu je uvedeno datum (leden 2016) a na své stránce si uvádí copyright ©. Zdroj textu není v Listech Univerzity obrany (květen 2016) uveden.

Ke každé lexikální změně v textu, obzvláště pokud se jedná o změnu kulturního prostředí, musíme přistupovat velice citlivě, protože jakákoliv úprava, byť sebemenší, může zásadně přeměnit význam původního sdělení. Je to obdobné, jako kdyby pan Ducháček či paní Malapropová zaměnila ve větě Occamovu břitvu za břitvu Ocalanovu nebo nahradila slovo crab za slovo crap ve větě: „This food tastes like crab.“

V obou případech dojde ke změně nejenom aktuálního významu, ale také se ovlivní případné pokračování diskurzu. Obdobně, lexikálně geografická záměna ozbrojených sil USA namísto ozbrojených sil Ghany ovlivní registr celého textu, a to následně změní asociativní charakter celého článku.

Ghanská varianta angličtiny, pomineme-li pidgin, se řadí do varianty západoafrické, která má v oblasti gramatické, lexikální a fonologické určitá specifika. Termín recruit chápe obdobně jako slovo rekrut v češtině – osobu, která má po odvodu nastoupit do základního vojenského výcviku, ale má také význam odvedeného vojína. V některých státech tento termín označuje nejnižší vojenskou hodnost. V armádě USA se však termín recruit oficiálně používá pouze do doby nástupu do základního výcviku. Jakmile recruit oblékne uniformu, stává se z něj trainee – voják v základním výcviku.

Trainee v americké armádě nevstává při plnění běžného denního programu ve tři hodiny ráno (once the recruit wakes up at 0300), ale obvykle v pět hodin ráno, do vězení se za neuposlechnutí nařízení v průběhu základního výcviku neposílá (it can get you sent to jail). Přestupky a trestné činy se řeší v souladu s vojenským právním řádem UCMJ (Uniform Code of Military Justice). Převaha kázeňských problémů se řeší podle článku 15 (Article 15), který o vězení nehovoří.  V některých rozvojových zemích jsou asi výše uvedené praktiky možné, ale ve vyspělých státech takové náznaky téměř despotického výcviku v podvědomí společnosti spíše generují negativní asociace spojené s averzí ke službě v armádě.

Ubytování typu condo (condominium) voják v základním výcviku (trainee) v USA neočekává. Je mu zcela jasné, že takovýto druh ubytování nemá s armádou naprosto nic společného. Stejně tak se neshání po gurmánském jídle pro labužníky (gourmet food). Je to obdobné, jako kdyby odvedenec ve vojenském areálu ve Vyškově očekával ubytování na úrovni hotelu Hilton a ve vojenském stravovacím zařízení prvotřídní specialitky na objednávku.

Každý druh vojska (pozemní vojsko, letectvo, námořnictvo) má v armádě USA vlastní vojenské obchody (PX, BX, NEX). Ceny v těchto obchodech mohou být poněkud nižší než v civilních, protože se jedná o neziskové organizace. Pokud jsou na některé druhy zboží slevy, jedná se spíše o luxusní zboží, ale voják v základním výcviku má zakázáno mít u sebe drahé nebo luxusní věci. Dotaz vojáka v základním výcviku na zlevněné zboží ve vojenském obchodě (discount PX items) bychom označili jako nonsensuální, případně jako pokus o hyperbolu.

Training camp na blogu Ghany je v článku LUO změněn na boot camp. Jedná se ale o termín, který se v armádě USA primárně vztahuje k vojenskému námořnictvu. Postupně se rozšířil do dalších armádních složek a pronikl i do dalších součástí státní správy a civilního života v USA. Kromě vojenského námořnictva, kde se jedná o oficiální název pro základní výcvik, se u ostatních složek armády stále jedná o generické označení základního výcviku. Každý druh vojska nadále používá pro základní vojenský výcvik svůj název. U pozemního vojska je to Basic Combat Training, u letectva Basic Military Training, u námořní pěchoty Recruit Training a u vojenského námořnictva Boot Camp.

Titulek uvedeného článku, byť poněkud nepřesně (Military Basic Training), poukazuje na letectvo, PX zase odkazuje na pozemní vojsko a kontextuální boot camp implikuje námořnictvo. Vzhledem k tomu, že trainee vyjadřuje převážně službu v armádě USA příslušností ke konkrétnímu druhu vojska (letectvo, vojenské námořnictvo, pozemní vojsko), a ne k ozbrojeným silám armády USA, jedná se v článku o lexikální směsici obdobně jako v písničce žáků třetí B. Macha a Šebestové.

Článek v Listech Univerzity obrany získává záměnou Ghany za ozbrojené síly USA humornou podobu jakoby z pera Jaroslava Haška, dědečka Richarda Haška, bývalého šéfredaktora Vojenských rozhledů. Bohužel, újmu nese student angličtiny – čtenář, který na tuto parodii není upozorněn, dostává zkreslený obraz o současném základním vojenském výcviku v armádě USA a může nabýt představy, že významový obsah textu odpovídá skutečnosti. Rovněž dochází k podceňování jeho znalostí, protože se mu implicitně dává najevo, že není na takové výši, aby si uvedených nesrovnalostí povšimnul.

O motivaci pro zveřejňování zkopírovaných a upravených článků, aniž by byly uvedeny primární, případně sekundární zdroje, lze pouze spekulovat. Publikování převzatých textů bez uvedení zdroje je neetické a ve vyspělých zemích se taková činnost považuje za plagiátorství. S tím si však nemusíme dělat starosti, protože tento termín, stejně jako nepotismus a klientismus nejsou uvedeny ani v tak důležitém dokumentu, jako je rozkaz ministra obrany k rizikovému chování personálu v rezortu Ministerstva obrany (MO) z roku 2015 a 2016. Dle tohoto rozkazu existuje v rezortu MO pouze nebezpečí heren, cigaret, alkoholu a jiných návykových látek.

Závěr: Při studiu jakéhokoliv jazyka je nezbytné zařazování autentických materiálů do výuky, avšak používání převzatých a upravených textů je z výše uvedených důvodů nekorektní nejenom vzhledem ke čtenářům, ale také vzhledem k americké straně, která z programu Foreign Military Financing (FMF) a International Military Education & Training (IMET) podpořila výuku jazyků v Armádě České republiky desítkami miliony dolarů (strana 451 – 460).

3 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

3 Comments

 • Profilový obrázek
  Nana Akwah
  27. 5. 2017, 20:56

  Kdyz uz Cesi nebyt kulturne v Zapadni Evropa, i kdyz mit Micanek v Roma, Pavel v Bruseli a Muransky ve Washingtonu, byt alespon Zapadni Afrika. To taky Zapad, to taky uspech. My radi za vase zbrane, vy zase za nase kakao.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Honza
  29. 5. 2017, 8:42

  Přece byste nechtěl, aby institut jazykové přípravy samostatně tvořil vzdělávací texty :) jeho odborníci se přece musí soustředit na pilování předminulého a zabudoucího času jakož i zdokonalování svého západoafrického / amerického /australského přízvuku. Při kradení tohoto textu plagiátor ovšem jistě měl využít tradiční fiktivní opis názvu okolí Betonového města – například ozbrojené síly provincie Hamounov :) Nebo mohl rovnou bez ohledu na autorská práva užít skvělý název vzdělávací instituce Hogwarts.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Jana
  21. 6. 2018, 13:50

  Jedovaté poznámky a komentáře na adresu učitelů anglického jazyka UO, kteří připravují anglickou stránku do Listů UO, se vždy hodí, že? Už se nehodí ověřit si originální zdroj textu, ke kterému byla vytvořena cvičení. Stačilo by vyhledat si na Internetu … Jediné, co je možné vytknout, je neuvedení internetového odkazu.Tímto to napravuji: https://www.thebalancecareers.com/how-to-survive-military-basic-training-3353989
  Z originálního článku je vidět, že naopak autor z Ghany loupil a upravoval reálie.

  REPLY

Nejnovější komentáře