fbpx

STANAG snadno a rychle. A co na to NATO?

STANAG snadno a rychle. A co na to NATO?

Je neuvěřitelné, kolik věrolomnosti
je v těchhle lidech, kteří chtějí
být považováni za vedoucí osobnosti.
Cicero: Dopis Attikovi

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Armádou obchází nové strašidlo, strašidlo v podobě jazykové normy NATO – STANAG 6001 s ozbrojenou pěstí, která nese název SLP 3333 a která hrozí na všech úrovních rezortu Ministerstva obrany (MO) a ozbrojených sil. Je možné se tomuto strašidlu vyhnout anebo s ním musíme bojovat?

Na rozdíl od bubáka ve formě přezkoušení z tělesné přípravy, jehož období bylo efemérní, je existence strašáka ve formě angličtiny persistentní a resistentní. Před téměř dvaceti lety se ministerstvo obrany v Severoatlantické alianci v rámci dosažení interoperability zavázalo mj. i k brzkému plnění cílů výstavby schopností v oblasti jazykové přípravy. Tyto cíle stanovují, že generálský a vyšší důstojnický sbor bude do několika let ovládat „slovem i písmem“ anglický jazyk na úrovni SLP (standardizovaný jazykový profil) 3333.

Od roku 1999 se však opakovaně v pětiletých intervalech na zasedáních Aliance zdůvodňuje, proč se tento slib neplní. Jednou se vina klade na optimalizaci a transformaci, pak na reformu, následuje reorganizace, restrukturalizace, a aby to nebylo jednotvárné, změní se rétorika a na vině jsou restrikce.

Výše uvedené floskule jsou sice impozantní, ale takové OT4R-zdůvodňování připomíná spíše tvorbu z Létajícího cirkusu Monty Pythona, ve kterém aktéři využívají obdobné situační komiky. Rozdíl je v tom, že armáda není kabaret, ale seriózní instituce. Můžeme si však položit otázku, zda existuje opravdový úmysl tento závazek splnit. Odpověď, alegoricky vyjádřenou, bychom mohli nalézt opět ve skeči u Montyho, ve které je plnění cílů v oblasti jazykové přípravy symbolizováno britským turistou čekajícím v Rusku na popravu, která se nedaří a nedaří.

Nicméně léta plynou, strašidlo cení zuby stále víc a jazykové kvalifikační požadavky se zavádějí do systemizovaných míst. Téma jazykové přípravy se jako apokalypsa dostává i do Bílé knihy o obraně. To je téměř v souladu s cíli výstavby schopností NATO z roku 2013 vztahujících se k rodnému jazyku pana Shakespeara, jejichž plnění by Česká republika měla znovu v roce 2018 dokládat.

Inspiraci máme u Haška. Ten v cyklu Velitelem města Bugulmy uvádí, jak taváryšč velitel, opilec Jerochymov, svým „podřízeným“ nařídil:

Rozkazuji, aby všichni ti z celého města i újezda, kteří neumí číst a psát, naučili se tak během tří dnů. Kdo po té lhůtě bude uznán jako negramotný, bude zastřelen.

Ministerští odborníci připraví Rozkaz ministra obrany (RMO) 108/25.11.2014 a RMO 107/ 25.11.2014 a dají ministrovi podepsat. Ano, bude líp, vydá-li náčelník Generálního štábu ještě nařízení, ve kterém stanoví, že zaměstnanci budou stanovené jazykové kvalifikační požadavky splňovat až v roce 2019.

V RMO 107 (Zásady tvorby systemizovaných míst) najdeme článek 17, odstavec 4, který uvádí:

U systemizovaných míst v organizačních útvarech Ministerstva obrany a v dalších správních úřadech v rezortu Ministerstva obrany se považuje za splnění jazykového kvalifikačního požadavku i složení jiné standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka, popřípadě jiného cizího jazyka podle čl. 15, která je stejného nebo vyššího stupně jazykové znalosti jako celková úroveň jazykové způsobilosti podle Stanag 6001 Ed. 4, je-li uvedena v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V tomto seznamu standardizovaných zkoušek MSMT 09-10-16, které jsou převážně na komerční bázi, je na stránkách 73 až 99 uvedeno pro úroveň SLP 3333 u anglického jazyka téměř 40 různých typů zkoušek, u němčiny více než 20, u francouzštiny téměř 30, u italštiny 10, u španělštiny 8, u ruštiny téměř 20, u arabštiny 4 a u čínštiny 7 typů. Všechny uvedené typy různých jazykových zkoušek lze uznat jako kvalifikační požadavek na úroveň SLP 3333.

Co na to NATO? Jazykové Cíle výstavby NATO se týkají pouze angličtiny a Úřad pro mezinárodní jazykovou koordinaci (NATO-BILC) vydal zamítavé stanovisko k uznávání komerčních testů. Kromě toho byl již v červnu 2013 zaslán všem státům NATO tzv. druh etického kodexu s názvem BILC´S Position on Equivalency Tables of Language Proficiency Scales k různým převodníkům jazykových zkoušek, ve kterém nedoporučuje uznávat místo Stanagu 6001 žádné jiné zkoušky na základě převodníků a seznamů zkoušek:

…Therefore, BILC strongly discourages recognition of test results acquired on non-STANAG tests in terms of STANAG 6001 levels.

V RMO 108 (Jazykové vzdělávání zaměstnanců v působnosti rezortu Ministerstva obrany) v článku 17, odstavec 4, je stanovena „neomezená platnost osvědčení“ a v odstavci 6 téhož článku se totéž pro jistotu zopakuje a rozšíří:

Osvědčení, která vydaly instituce států nebo orgánů NATO … se uznávají jako rovnocenná s osvědčeními, která vydalo centrum a to bez ohledu na délku jejich platnosti…

Co na to NATO? Na dotaz, zda lze uznat zkoušku starší tří let přišlo z Kanady písemné vyjádření že platnost SLP je pouze tři roky, po uplynutí této doby je osvědčení neplatné:

…It is Cananda´s policy to recognize the validity period of the SLPs to be no more than three (3) years. Any SLP dated back further than three years is to be considered expired and therefore invalid.

NATO-BILC na svých stránkách uvádí, že se v rámci NATO neuznávají osvědčení starší než tři (3) roky. Podle článku 17 odstavec 5 RMO 108 nesmějí mít osoby pro výkon služby v zahraničí na dobu delší než tři měsíce osvědčení starší než tři roky. Přeloženo z ptydepe do češtiny to znamená, že zaměstnanci, kteří jezdí do zahraničí dlouhodobě pracovat, jazyk zapomínají, ale zaměstnanci kteří jezdí občas do zahraničí na důležitá jednání jazyk „nezapomínají“, obdobně jako ti pro které je lepší doma sedět a popírat křivku zapomínání pana profesora Ebbinghause.

Pozornému čtenáři zajisté neušlo, že „získání Stanagu“ je pro zaměstnance, kteří jsou zařazeni u složek podle RMO 107 článek 17, opravdu snadné a rychlé. Podle seznamu zkoušek MSMT 09-10-16 stačí pouze zaslat na Centrum jazykové přípravy UO  (CUO) jedno ze 140 uvedených osvědčení z domova či zahraničí nebo osvědčení z vojenské školy v rámci NATO staré třeba dvacet let (RMO 108 článek 17/4 a 6). Neprobíhá žádná nostrifikace ani další ověřování osvědčení a do databáze personálu se zavede úroveň SLP 3333. Na otázku, pro koho to bylo v rozkazech zavedeno a na otázku cui bono, protože takové postupy NATO-BILC nedoporučuje (viz hypertextové odkazy výše), si každý čtenář odpoví sám.

V případě, že do kategorie vybraných osob nepatříme, že se nám nepodařilo sehnat nějaké osvědčení a že se nebude dařit synergické úsilí, ani plnění rozkazů a nařízení, nemusíme mít obavy. Za ticha a tepla se termíny prodlouží, tentokrát třeba do roku 2021, nebo se jazykový požadavek sníží o jeden stupeň anebo se provede obojí. Zdůvodní se to třeba pracovní vytížeností osob, které zastávají vysoce odborné funkce. To je přece cosa nostra a nikdo nám radit nebude.

Orwell ve Farmě zvířat popisuje, jak většině rovných zvířat velela hrstka rovnějších prasat. Trefně poukazuje na smutnou realitu, ve které pro členy klanokracií a klikokracií neplatí žádná omezení a že pro ně: „budoucnost jak zlato září veselá a bohatá“. Zdůvodnit lze i nezdůvodnitelné, a proto se i vojenská místa ve Spojených státech dají obsadit osobami s nulovou znalostí anglického jazyka. Většina rovných však musí pilně a dlouhodobě studovat.

Poznámka: Některé odkazy na stránkách CUO, například Seznam standardizovaných jazykových zkoušek nebo Stanag 6001 Ed. 4 sice postrádají aktuálnost, jsou staré několik let, ale v armádě nemusíme mít vše aktuální a tolik změn v dokumentech není. LOL

24 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

24 Comments

 • Profilový obrázek
  Adolf H.
  3. 10. 2017, 8:11

  STANAG! CO JE STANAG?
  Stanag! Co je Stanag?
  Puška jenom zlatá,
  která za večera
  kol tvé roty chvátá;
  oblétá ti skráně,
  na GŠ jej kryjí,
  v dlaně hlavu skládáš,
  T-tur utají je.
  Stanag jako kosa
  v Bruseli se skvěje,
  ale bludná noha
  Ata-Hrb zašlápne je;
  zašlápnuto vzdechne,
  a armáda tratí,
  snad se jinou vratkou
  do Vyškova vrátí…
  (Generálův odkaz, 2012)

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Anarchrist@Adolf H.
   3. 10. 2017, 12:53

   Realistický kus, uniká mi jinotaj s T-turem. V angličtině jsem našel pouze t-wall. Je to mohutná zeď, která brání vojáky před útoky. V češtině je t-tur nula. Tedy nula výsledků. Občas se zdůvodňuje jak jsou nuly důležité. Proto jsou jsou v číselné řadě schovaná za jiná čísla. Tur je zvíře, domestikovaný savec, který se chová pro mnohostraný užitek. Vykastrovaný tur je vůl, je mírnější. Společně s kurem to jsou nejrozšířejěnší zvířata. Zamýšlel jsem se rovněž na AtaHrbem. Hrb je vlastně kyfóza, je to nemoc v některých lokalitách dost rozšířená. Kdesi jsem slyšel, že kyfózáci nemají páteř, ale to je určitě hloupost. Tu snad musí mít od narození každý. Snad prý chybí deprivantům.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  rtm. v zál. Láďa
  3. 10. 2017, 8:39

  "Doporučení" není jakkoliv právně závazné. Proto si národní MOD mohou svými rozkazy a normativními akty vytvořit své podmínky a pravidla.
  Pokud se podívám na certifikáty STANAG (2000 a 2005) mám v nich uvedeno, že se jedná o zkoušku dle nařízení vlády xxxx musel bych to dohledávat.
  Maturitní vysvědčení, ačkoliv jsem maturoval v r.89 jsem také neodevzdal, ani nepozbylo platnosti.
  Certifikáty byli vydány podle platných norem a pravidel, po splnění jejich podmínek.

  Platnost 3 roky je nesmysl. Buď jazyk v požadovaném rozsahu znalostí používám, nebo ne.
  ŘP který mám z r.1990 jsem také neodevzdal, jenom proto, že se 2x změnila vyhláška. Aktivně jezdím, AJ používám ve firmě i osobním životě.
  ze stanoveného vyplívá, že pokud by se nedělali různé kurzy a zkoušky co 3 roky znovu a opět, mohlo by se stát, že jsou někteří učitelé a pracovníci holdt nadbyteční….se všemi důsledky.
  Požadovat po příslušnících AČR a zaměstnancích resortu MO, SLP 3333 jenom proto, že jim to personalisté napíšou do tabulek je nesmysl a vyhazování peněz dańových poplatníků.
  Měli by personalisté s veliteli přesně stanovit kvalifikační požadavky na stanovené místo.
  Platit kvalifikaci, kterou personál nevyužije je luxus.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Roman
  3. 10. 2017, 9:52

  To je hrozný ani se tomu skoro nedá věřit. Já musel na zkoušku čtyřikrát a někdo si mýrnix týrnix předloží nějaký dvacet let starý osvědčení. To nikomu nevadí? Myslím, že nejsem jedinej kdo je na tom jako já.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Techtle@Roman
   3. 10. 2017, 11:11

   Mýrnix možná, týrnix ale ne. Tohle není ani šary, ani vary. Možná tak abraka dabra

   REPLY
  • Profilový obrázek
   rtm. v zál. Láďa@Roman
   3. 10. 2017, 18:09

   Nevím, co jste měl na mysli 20let starým osvědčením. Pokud jste byl na zkoušce 4x, hovoříte jistě jako rodilý mluvčí, nebo… jste byl od některé odejit.
   Já jsem SLP1111 (2000 )udělal bez kurzu na STŠ Moravská Třebová. Seděl jsem v tom boxu a nikdo mě fakt neporadil . Začínalo se poslechem. Kdo neudělal, skončil. Mě stačil jeden pokus – úspěšný..
   SLP2222 jsem využil kurz tamtéž a dobrá zkušenost. Fakt jsem se už musel trochu učit. Ale na hospodu čas zbyl.
   SLP3333 nebyl jsem vyslán do kurzu, s tím že to prý nepotřebuji :-(( To by bylo, aby praporčík měl kzurzy a důstojníci nic. :-)
   Jak se "dělali STANAGy" v 90tých letech se doporučuji zeptat ex. NGŠ.gen. Nekvasila :-)))
   Každá doba má své. Za bolševika politruci, po revoluci tělocvikáři, dnes učitelé jazyků a feldkuráti.

   Vííte co je hezké?? Že jako veterán si mohu říci co chci a komu chci a ještě mě za to armáda měsíčně platí…. Na druhou stranu tím, že jsem v armádě prožil 26 let, leccos jsem viděl a leda kde byl, s vojenským vzděláním jako jako zaměstnanec civilní firmy mám přehled jako to v rezortu MO vypadá zvenčí i zevnitř.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Roman@rtm. v zál. Láďa
    4. 10. 2017, 19:29

    Jestli dobře rozumím tomu článku tak určitá sorrta osob může předložit podle toho mštm nějakej certifiát starý deset, patnáct nebo i více let a je mu to uznáno a jiným ne. V Mor. třebové jsem byl taky, ale na dvojce, učili nás studenti najmuti nějakou agenturou. Museli jsme si platit učebnice a rozmnožené materiály. Později jsme se dozvěděli, že na to agentura dostala peníze, no a od nás to inkasovala podruhé. Učebnice byly dražší než v obchodě. O trojku jsem se pokoušel od 2000, pokaždý jsem měl jiné výsledky, pak se zavedlo zkoušení z jednotlivých dovedností. Tak se mi to podařilo.Tenkrát nás bylo takových hodně. 2001 jsem si platil civilní kurz, nedalo se to srovnat s Brnem, bylo to náročné.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     rtm v zál. Láďa@Roman
     7. 10. 2017, 20:48

     To Roman
     Když ono se učí na Stanagových kurzech podle Headway, kde se předpokládá, že máte lektora.
     Osobně tuhgle výuku nepovažuji za nejšťastnější .
     Já se učil podle této knihy která se čte do roztrhání.
     https://www.databazeknih.cz/knihy/anglictina-nejen-pro-samouky-klic-104090

     Na SLP2222 už to chce malinko více.

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Roman@rtm v zál. Láďa
      7. 10. 2017, 23:28

      Podle hedvejky už neučí. Kámoš co dělal dvojku měl True to live, ale minulý rok už zase měl jinou. Snad ten File. Taky jim doporučovali koupit si učebnici pro samouky. Prý to psala jedna z učitelek na univerzitě a mělo by to být na dvojku. Našel jsem ji na stránkách: https://www.megaknihy.cz/cizi-jazyky/31848-anglictina-pro-samouky-a-jazykove-kurzy-cd.html
      Naučil se to na zkoušku nazpaměť a i s tím co ho učili dodnes všechny dvojky nemá. Vlastně nikdo, kdo se z té učebnice učil to neudělal. Snad to byla většina kurzu. Tak na ty samoučky nevěřím. Možná chtěli jenom zvýšit prodej, ale pak nevím proč to píšou. Mohli to taky vydat v avisu a dát jim to zadarmo když to píšou vojenští učitelé.

      REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  4. 10. 2017, 14:33

  Když si tak procházím článek, diskusi, zejména to, co napsal rtm. v zál. Láďa, tak mi vychází, že znalost cizího jazyka je schopnost, stejně jako je schopnost řízení osobního auta, nákladního auta s přívěsem, traktoru atd.; anebo střelba nebo skákání s padákem anebo stupeň ovládání fines bojového sportu. U SLP stupňování ukazuje vlastně odbornost. Nejde o odbornost překladate, nebo tlumočníka, k tomu potřebujete zkoušku a příslušnost k nějaké komoře, ale ve smyslu dosažení stupně mistrovství se dohovořit nemateřským jazykem, podobně jako se udělují barevné pásky v judu nebo karate. Takto se přímo vybízelo zavedení nášivek nebo stužek pro majitele příslušných vysvědčení vydávaných národní certifikační autoritou, kterou bylo ÚJP. Proč nášivka, odznak, stužka za první seskok, ale už nic takového pro schopnost vojáka ovládat aktivně aglický jazyk slovem a písmem? To by značně zjednodušilo orientaci na místě koncentrace vojáků při nutnosti jednat v angličtině a jistě i nositel stužky se Stanagem 4 pro angličtinu třeba Irska získaného na Military Language School by velmi rád takovou stužku na své hrudi nosil. Situace by se zjednodušila hlavně pro rodilé mluvčí z řad vojenských přidělenců. A tak se ptám, jestli nezavést takové označování, když je teď přebytek peněz, a vojáky se Stanagem SLP 4 a 3 slavnostně touto stužkou nepočastovávat vždy 21. února k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka. Znalost cizího jazyka není nic, za co by se měl člověk stydět. Spíše naopak. – Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ladislav@Bohuslav Pernica
   5. 10. 2017, 20:22

   Nevím, zda by nápad se stužkami fungoval. Nejspíš by to dopadlo, že by někteří možná měli stužky za každou zkoušku (SLP 1, SLP 2, SLP 3, později by možná přidali stužky za 0+,1+,2+…). Obdobně je to se stužkami za pět let, deset let atd.
   Za ministra Tvrdíka vysílal vrchní personalista podle Věstníku vojáky do Military Language School v Bournemouth. Problém je, že v Bournemouth žádná vojenská škola nebyla a není. MLS International College, kam se vojáci vysílali je soukromá Management and Language Specialists college. Nebyl problém za necelý měsíc dostat na osvědčení SLP 3333 nebo vyšší. Absolvoval to úctyhodný počet osob, dokud se nevydalo nařízení, že osvědčení od různých soukromých škol a agentur nebudou uznávaná. Důvod proč se civilní škola (MLS) uváděla ve Věstníku jako Military Language School neznám – to by byla stužka. LOL

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Ladislav@Bohuslav Pernica
   5. 10. 2017, 20:33

   Ještě dodatek k předchozímu. MLS zaslala do ČR oficiální vyjádření, že jejich osvědčení nemá formální platnost podle Stanag 6001. Faktem zůstává, že na jejich cerfikátech Stanag 6001 uvedeno bylo a personalisté všem VIP i NEVIP osobám výsledky zavedli do personálního systému.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Bohuslav Pernica@Ladislav
    6. 10. 2017, 15:56

    To je dost fatální zjištění. Všechny rozkazy procházejí připomínkovacím řízením. Mezi připomínkovacími místy jsou vždy instituce, tedy Vojenská policie a Vojenské zpravodajství. Tohle se tedy nemohlo dít bez vědomí těch, kteří mají chránit zájmy České republiky. Stejně tak Věstník vycházel léta v tištěné podobě pod hlavičkou Sekce personální a sociální politiky a pak Sekce personální. Tam je celá ředa bývalých významných pracovníků Inspekce ministra obrany právě kvůli takovým věcem, jsou to navíc mnohdy právníci. Navíc před zápisem do informačních systémů se mají věci prověřovat a ověřovat. Taky vzhledem k oprávnění zpravodajských služeb vstupovat do centrálních databází, které mají na úseku ochrany utajovaných skutečností, se tohle muselo vědět, tedy že MLS je něco jinačího, než za co je vydáváno. Jestli tedy někdo někdo někam odjel a byl tam placen na základě vysvědčení, které není vysvědčením, pak už dávno měla být podniknuta vůči takovým lidem opatření, aby neohrožovali naši bezpečnost; to zejména, jestli mají prověrku Top secret, kde jsou dokonce požadovány psychotesty a tito lidé jsou zpravodajsky prověřeni skrznaskrz. Když si těchto věcí v takovém množství lidí někdo dlouhodobě nevšímá, bojím se domyslet, co je to strukturu… K tomu připojme to množství služebních cest do zahraničí, kdy studentni jsou navštíveni kontrolními orgány a ty píšou zprávu ze zahraniční služební cesty a ty někdo čte a zprávy se ukládají, a taky někdo musí výuku v MLS nakontraktovat, pokud to ty instituce nedělají pro ČR zadarmo, či tam není nějaký jiný, např. zpravodajský zájem ze strany spojeneckých zpravodajských služeb. Ty jistě nehájí naše zájmy, neboť naše zpravodajské služby v příslušných zákonech také mají stanoveno, že mají hájit české národní zájmy a s ostatními, byť spřátelenými službami, mají jen spolupracovat, vede-li to k ochraně naši zájmů.

    REPLY
  • Profilový obrázek
   rtm. v zál. Láďa@Bohuslav Pernica
   7. 10. 2017, 20:37

   To Mr. Pernica.
   Víte, označování vojáků stužkou jenom proto, že hovoří eng. nebo jiným jazykem je neopodstatněné. Je to jak jste správně pochopil jedna ze základních dovedností vojáka. Stejně jako řízení vozidla, výsadková příprava atd.

   Stužka za znalost jazyků mne připomínáná středověk, kdy se nikoliv stužkami ale vypálením cejchu na čelo označovali kurtizány, případně zlodějům sekali ruce atd…
   Díky VHÚ není v AČR neskutečný bordel jako u PČR a vnitra, kde kde-jaký útvar si vydává svoje "stužky" s nulovou hodnotou, nicméně někteří funkcionáři aniž by opustili svá "teplá místa" mají stužek a vyznamenání jako by osvobodili ČR.
   Stužka by měla být něčím výjimečná, nezavádět si inflaci madailí a vyznamenání za nic…

   Naprosto správně jste rozlišil dovednosti vojáka od činnosti překladatele. Vojenský překladatel by měl mít své ČVO a vojskový znak. Také tam budou jiné požadavky. Bude to "jiná liga".
   V dnešní době už snad není problém se získáním SLP 1111, zvláště když dnes nastupují do sl. poměru vojáci, kteří se již na ZŠ učili AJ.

   Skutečně, "doporučení" není právně závazné. Jestli ho národní autority přijmou a respektují je čistě na jejich rozhodnutí. Musíme si prostě uvědomit, že v NATO je téměř vše na bázi doporučení. Viz 2% HDP…
   Za VS se z Moskvy striktně velelo. V jakékoliv armádě nelze zavádět demokracii a "pluralitu" nelze diskutovat o jakýchsi doporučeních. Výsledkem je to, co vidíte posledních 28let.

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Honza@Bohuslav Pernica
   12. 10. 2017, 11:29

   a mozna odznak za provedeny kontakt v danem jazyce… ?

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Bohuslav Pernica@Honza
    16. 10. 2017, 7:17

    V některých jazycích by to bylo riskantní, např. v ruštině, kdy druhá strana by zištně potvrzovala znalost jazyka (kontakt), ačkoliv by znalost nebyla. Raději si nechme národní certifikační autoritu. Nakonec přezkoušení z angličtiny na všechny funkce, kde je třeba být v kontaktu v angličtině, může udělat SHAPE.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Ladislav@Bohuslav Pernica
     17. 10. 2017, 9:30

     Myšlenka, aby přezkušovalo SHAPE není nová. Je to však utopie. Jeden z problémů spočívá v národních funkcích (platí stát a ne NATO). Tudíž se tam objeví osoby, které jazykem nevládnou podle požadavků, ale nikdo je nemůže donutit, aby se nechali přezkoušet. Vlastně by je mohl donutit národní představitel :-). Ani osoby "internacionální", které jsou v Shape přezkoušeni a požadavky nesplní, se domů neposílají a tak se přezkušují a přezkušují až uplynou tři roky a hurá jedeme domů. Národní představitel je vždy o stavu informován. Když byl před mnoha lety zveřejněn na BILCu seznam osob, kteří zkoušku nesložili a příslušných států, bylo z toho pozdvižení. Proti zveřejnění názvů států velice protestoval český úředníček z ministerstva a vehementně v kuloárech protestoval. Oficiálně to nešlo, protože jeho znalost angličtiny, byť papírová trojka stará v té době asi pět let, odpovídala reálné jedničce a s tou se zase moc člověk nedomluví.V pozdějších letech se uvedl pouze počet osob z nově příchozích do Shape a národní představitelé dostávali konkrétní informace.

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Ladislav@Ladislav
      17. 10. 2017, 9:31

      Dodatek – oprava textové chyby – nechaly přezkoušet

      REPLY
 • Profilový obrázek
  Honza
  12. 10. 2017, 11:26

  Sveho casu byla za ziskani S3333AJ vlastnim usilim udelovana odmena. kdyz jsem o tuto po splneni zkousky pozadal, byla mi odmena zamitnuta s oduvodnenim, ze jsem absolvoval jazykovou pripravu na VABo a tudiz jsem S333AJ neziskal vlastnim pricinenim, nybrz diky vojenskemu vzdelani. Nu, odvolal jsem se, ze vojenske vzdelani zjevne na S3333AJ nestaci, kdyz je nas na jednotce praporniho typu s 3333 jak do mariase. Po odvolani jsem odmenu dostal :)

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Jirka@Honza
   12. 10. 2017, 15:07

   Tos na tom zase tak špatně nebyl. Známý chtěl jet do struktur aby si vydělal na auto a potřeboval být přezkoušen na trojku. Šel za ředitelem ÚJP osobně ale ten učil na univerzitě nějaké vietnamce česky, aby si prý vydělal víc korun a neměl na něj čas. Když se to opakovalo tak to vzdal. Nikam nejel. Ten ředitel měl mít patnáctou platovou třídu asi mu to nestačilo. Tu třídu platovou snad má v armáně jenom engéeš. Nakonec si koupil ojetinu.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Ivan@Jirka
    12. 10. 2017, 20:33

    Tak to už chápu ten zájem o Brusel a proč se všichni vrací s novým autem. Prý se neplatí DPH, jako v NSPA. Taky se proto nedají dělat karuselové podvody. Takto byl v Bruselu i Páleník se Šuhajem. Chudák, dnes se živí kresleným humorem a po návratu z bruselského Eldoráda dělal děkana v Brně. Páleník má Šmoulíkov, takovej žabák.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Ondra@Ivan
     13. 10. 2017, 22:03

     Ivane, musím tě doplnit. Jestli ten šohaj je Šuhaj z UO, tak ten pak strávil několik let odvelen do Ameriky na velvyslanectví. Ty jeho vtipy si mužeš zakoupit na těchto stránkách:
     https://kreslenyvtip.cz/miroslav-suhaj
     a můžešt tvrdit, že je máš od Nikoly Šuhaje. Píše tam o sobě, že je autodidakt. Podle kvality vtipů jako z doby normalizace je to spíš diletant. Ale měl bys si nějaký koupit, ať má na chleba.

     REPLY
   • Profilový obrázek
    Ladislav@Jirka
    15. 10. 2017, 23:59

    Ředitel ÚJP měl do poloviny roku 2013 třináctou platovou třídu. Vzhledem k počtu jazykových pracovišť (Olomouc, Vyškov, Brno, Praha – dříve i Liberec a Náměšť) a vzhledem k počtu posluchačů jazykových kurzů nebyl čas se podílet na výuce českého jazyka, která na ÚJP neprobíhala. Ředitel zahajoval kurzy na jednotlivých pracovičtích, v průběhu kurzů zjišťoval stav úrovně výuky osobně v jednotlivých kurzech (vlastní výukou anglického jazyka), podílel se na testování anglického jazyka. Ústav měl účetní hodnotu sto milionu korun (vybavení učeben – smart boardy, počítače, knihovny…) a proto bylo nutné zajistit pravidelnými kontrolami funkčnost všech pracovišt. V praxi to znamenalo být třetinu pracovního času na služebních cestách. Na výuku uváděného českého jazyka někde na UO nebyl čas, natož si za to brát peníze – ÚJP byl jazykový institut pro armádu. Pokud k tomuto došlo či docházelo po převelení ÚJP pod UO nevím. Každý posluchač, ale i žadatel, který měl dotazy ke zkoušce či výuce, nebo žádost o termín zkoušky byl vždy ředitelem přijat a jeho dotazy zodpovězeny a žádostem o zkoušky bylo vždy vyhověno. Opakuji se, ale o situaci ÚJP pod UO nevím.

    REPLY
  • Profilový obrázek
   Petr@Honza
   15. 10. 2017, 16:18

   Slyšel jsem, že posíláme na místa přidělenců vojáky bez znalosti anglického jazyka, abychom nevykonávali sběr informací proti naším spojencům. Takto to prý fungovalo v USA a ve Francii a spojencům to vůbec nevadí. Vše podstatné, co chtějí sdělit, nám prý poskytnou přes farmu. Ministerstvo to pak považuje za důkaz naší důležitosti, že nám spojenci něco poskytnou, co si nejsme schopni získat sami.

   REPLY

Nejnovější komentáře