fbpx

Army den nebo Army nora?

Army den nebo Army nora?

I chybné tvary mohou v jazyce nabýti práva,
jestliže jim jazyková praxe, usus, dopomůže k
vítězství nad tvary spisovnými.
V. Ertl

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Na armádních stránkách, na internetu, ale i v dalších masově sdělovacích prostředcích lze najít akci s názvem Army den. Vzhledem k nejasnému anglicko-českému pojmenování této události jsme se zeptali několika organizátorů a návštěvníků na jeho význam. Převažovala odpověď, že se jedná pouze o jiný název pro Den armády. Rovněž generál Bečvář vysvětluje, že se tato akce vztahuje k propagaci Armády České republiky. Vystihuje tento název skutečně armádu?

Čeština, stejně jako i jiné jazyky, přejímá v procesu jazykového vývoje různá cizojazyčná slova. V tomto procesu hraje důležitou úlohu vývoj společnosti a nutnost pojmenovat novou skutečnost. Určitou roli sehrává také módnost přejímaných slov, která ale ne vždy plní funkční požadavky cílového jazyka. V dnešní době převažují včeštině cizojazyčné přejímky z angličtiny. Jejich nárůst začal po roce 1989 se změnou politicko-ekonomické situace a stále se zvyšuje. Svědčí o tom množství příkladů z různých oblastí každodenního života.

Z některých přejímek se mohou vytvářet tzv. hybridní kompozita, složeniny, ve kterých je zastoupeno jedno nebo více slov cizího původu a stejně tak jedno nebo více slov domácího původu. Vzhledem k počtu přejímaných slov z anglického jazyka převládají v současnosti hybridy, tvořené slovy právě z tohoto jazyka. Například substantivum gay, které bylo po změně sémantického významu (původně veselý, čilý) opětovně přejato z angličtiny jako označení pro homosexuála (v češtině dříve samcoložník), začalo vytvářet spojení jako gay klubgay moderátorgay imám atd. Tento výraz se v poslední době začíná používat jako verbum a jeho slovesná podoba gayovat se již objevuje v diskusích na internetu. Rovněž se vyskytuje jako adjektivum gayské hnutí, gayovské šroubováníatd.

Obdobný proces, který nastal u přejímky gay, se odehrává i se slovem leader. Univerzita obrany v Brně zavedla do své terminologie hybridní kompozitum voják-leader. Význam tohoto hybridního spojení (voják-leader) lze odhadnout vzhledem k tomu, že se slovo leader v češtině objevuje již delší dobu, i když začíná převažovat jeho ortografická podoba lídr. V poslední době začíná u substantiva leader docházet k verbalizaci a můžeme se již setkat s jeho podobou ve formě slovesa – leaderovat. Objevuje se také forma adjektivní, např. leaderovské schopnosti. V budoucnosti tedy možná vojáci přestanou velet a začnou leaderovat. Není také vyloučeno, že se bude říkat „dostal jsem naleaderováno, abych šel do služby“, případně „leaderovské schopnosti pana poplukovníka za moc nestojí“. 

Hybridních spojení se v dnešní době vyskytuje v češtině, ale i v jiných jazycích poměrně dost. Představují produktivní součást slovní zásoby. Avšak zdaleka ne všechna jsou srozumitelnánebo správně vytvořená. Příčiny tvorby takových hybridů pramení z neznalosti významu cizích slov a často tvoří tzv. pleonasmy jako například zpětný feedback, exemplární příklad, hospitalizovat v nemocnici, číslo PINu atd. 

Ve filmu Dvojnícipředstavuje kapitán své „psy války“. I když je v této komedii zřejmé, že se jedná o žoldáky, mohlo se původní spojení Dogs of Warpřeložit srozumitelněji. U hybridní česko-anglické složeniny Psi of Waruž dešifrujeme její význam obtížně, a tak jenom osoba zapálená do počítačových her bude vědět, že se jedná o název on-line hry.

V maďarských termálních lázních Sárvárje velký nápis BAD SPA. Anglický kolega komentoval nápis slovy, že je zvědav, kolik lidí z Británie do takových lázní asi pojede. Teprve po návštěvě moderních a dobře vybavených lázní jsme zjistili, že se nejedná o „hrozné“ lázně, jak prvotně indikoval venkovní nápis, ale pouze o nevhodné spojení německého (BAD) a anglického (SPA) slova stejného významu. Obdobné, ne zcela promyšlené spojení najdeme i v lázních Ornskoldsvik ve Švédsku Paradiset Bad Spa Wellness.

Vraťme se však k názvu Army den. Jedná se o druh hybridního kompozita, viz výše. Jeho první část – Armynení v češtině kodifikována, je to anglické slovo, které označuje nikoliv armádu, ale pouze její část – pozemní vojsko. Ve spojení s českým slovem denmůžeme logicky dojít k závěru, že se jedná o Den pozemního vojska. Pokud se však podle odpovědí organizátorů a účastníků výraz Armyv názvu akce vztahuje na celou Armádu České republiky včetně Hradní stráže, jde o tzv. kvazi-anglicismus, protože anglické Armyznamená něco jiného. 

Jedná se o poměrně frekventovanou chybu i v dokumentech rezortu Ministerstva obrany, ve kterých se vyskytuje množství chybných překladů tohoto slova, a to jak z angličtiny do češtiny (Army > Armáda), tak z češtiny do angličtiny (Armáda >Army). Vzhledem k častému výskytu slova Army i mimo rezort obrany v kompozitech, jako například: Army kariéraArmy oblečeníArmy park, Army storeArmy surplusArmy web, Army Boxing Cup a dalších, ve kterých má Armyznamenat armádní,případně vojenský, není vyloučeno, že tento kvazi-anglicismus „obohatí“ český jazyk jako synonymum pro armádu či adjektivum armádní. 

Pro zajímavost se ještě podívejme na název Army denz pohledu anglického rodilého mluvčího. Obě slova (armyden) jsou součástí anglického lexikonu, ale každé s jiným významem. U prvního slova Armysi rodilý mluvčí představí pozemní vojsko. Druhý výraz – denv angličtině označuje noru, skrýš, trucovnu a jeskyni. Toto slovo částečně splývás frekventovanějším anglickým výrazem pro jeskyni – cave. U obou výrazů (dencave) uvádějí slovníky obdobné definice a rodilí mluvčí z anglofonních zemí mnohdy ani v těchto dvou výrazech žádný významový rozdíl necítí. Army denbude tedy pro osobu z anglofonní země nesrozumitelný, ale možná si při značné obrazotvornosti pod tímto názvem představí skupinu dětí oblečených v maskáčích, které si hrají na lov medvěda, lišky nebo jiného zvířete, které se schovává v noře nebo v jeskyni.

Závěr: V češtině existuje pro takovouto akci množství pojmenování, jako například Den armádyArmádní denDen ozbrojených silDen s armádouatd. Možná by v tomto uvedeném případě byl český název pro aktivitu pod záštitou Ministerstva obrany výstižnější a srozumitelnější než hybridní kvazi složenina Army den. Vždyť ani v minulosti, kdy v přejímkách do češtiny převládaly rusismy, se obdobným akcím neříkaloDen ármijinebo Ďéň armády. Pokud jsou autoři jakýchkoliv akcí přesvědčeni, že se při jejich pojmenování bez cizích slov neobejdou, měli věnovat pozornost tomu, zda cizí název skutečně vyjadřuje podstatu toho, co chtějí vyjádřit v češtině. 

Poznámky: 

13 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

13 Comments

 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  16. 7. 2019, 7:13

  Není-li možno si udělat představu z názvu, třeba napoví obsah. Jeden Den zachytila ve svém filmu Výchova k válce Adéla Komrzý(ová)
  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/215562262600001-vychova-k-valce/
  Mě by jenom zajímalo, proč tahle "náborová" akce probíhala daleko od míst, kde se koncentrují lidé. Pochopil bych to, kdyby to bylo kolem 2. listopadu. Lidé, kteří takto vydali peníze daňových poplatníků museli jistě být náležitě odměněni…

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Honza@Bohuslav Pernica
   16. 7. 2019, 15:54

   Ten odkaz je sice delší, ale "hodnotný" :-). Army Den začíná na 57 minutě a army soc dechovka nemá se Stropnickým chybu. Teprve v této části mi došel smysl předcházejícího komentáře – ty rekrutace se dělají na neobvyklých místech, aby se přilákali návštěvníci. Taky jsem si myslel, že to bude naopak. Ach jo, to myšlení… nezměnilo se.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Bohuslav Pernica@Honza
    17. 7. 2019, 7:34

    No nějakou logiku to musí mít a někdo z toho cirkusu musí profitovat. Dejme tomu doplňování (nábor se tomu nedá říkat) v Pardubicích. Krajské vojenské velitelství inzeruje profesionální armádu na adrese Hůrka 1100. Na stěně budovy, která zbyla z bývalých dělostřeleckých kasáren, je doplňovací nápis jako p…, aby si ho všimli řidiči mířící pryč z Pardubic do Sezemic a dál. Jenže za budovou je už jen Spojilský odpad, hnízdo jedné nejmenovatelné firmy a ubytovna pro dělníky z FoxConn. Pak už je jen hřiště, les a cedule konec Pardubic. Trochu to připomíná urývek z jedné hry Divadla Járy da Cimrmana: "Notář mi vyprávěl, že dědeček byl vyhlášený samotář. Lidem se vyhýbal a nikoho kolem sebe nesnesl. Ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejdřív si otevřel hospodu u silnice na Písek. Ale chodili mu tam lidi. Pak si najal hostinec na náměstí v Opočně, zas mu tam chodili. A tak si postavil tohleto. Ty jsi tu, Ludvíku, za dědečka nevím, ale za mě patnáct let, sice stály, to je pravda, ale jediny host. A takovy host, že to tak musím říct, neurazíš se, Ludvíku, viď? To vlastně ani není host. A bez hosta hospodu neuživíš. A uživíš-li, nepobavíš se. A pobavíš-li se, jen do pláče.", ale podobné kejkle nikdy nebyly považovány za něco, co by ohrožovalo zájmy České republiky, natož obranyschopnost. To dokládá citace z výroční zprávy z roku 2016 jedné nejmenované firmy: "V roce 2016 bylo zahájeno v resortu MO několik významných projektů zaměřených na vyzbrojování, nákup zboží a služeb ve prospěch zvýšení obranyschopnosti země. Vojenské zpravodajství se soustředilo na získávání informací o záměrech a činnostech právnických a fyzických subjektů, potenciálně ekonomicky poškozujících resort obrany. Zvýšená pozornost tak byla zaměřena zejména na jednotlivé etapy akvizičních procesů. V souvislosti s tím byly získány konkrétní poznatky o ovlivňování veřejných zakázek při přípravě a v průběhu výběrových řízení. Ve všech těchto případech se jednalo o selhání jednotlivců, nikoli systému jako takového." – K efektu odstrašení protivníka, a tedy k obraně státu, nemusí mít armáda nutně vojáky. Postačí moderní zbraně (nakupené bez ovlivňování) ukazované na různých personálně-marketingových akcích během roku. Konečně, i naše armáda končí na hřbitově metropolí https://www.kosmas.cz/knihy/247573/praha-na-hrbitove-metropoli/.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Ivan@Bohuslav Pernica
     17. 7. 2019, 13:34

     Tak to nikdo nepochopí jak se k armádě dostal Petr, strážník městké policie, kadeřnice Marie a Igor, asistent pedagoga. Jistě byli občany.

     REPLY
 • Profilový obrázek
  Aries
  18. 7. 2019, 8:56

  To je jako setkání s ÁŠ, bojovníkem s narcismem a prášilstvím. Na závěr také prodává své knihy: https://www.lidovky.cz/domov/utrpeni-tisicu-cechoslovaku-nezpochybnuji-pripad-very-sosnarove-je-extrem-rika-historik-hradilek.A190717_150025_ln_domov_mber

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Kateřina
  29. 7. 2019, 15:03

  Jestli mají akce s takovými názvy přilákat zájemce do armády, tak se nedivím, že se to už mnoho let nedaří. Na rekrutačních střediscích jsou zaměstnanci, kteří tam pouze nějakým způsobem tráví pracovní dobu. Chybí inovace, ale to by chtělo namáhat mozek :-).

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Jirka
  30. 7. 2019, 12:36

  Tak ten náborový plakát v Pardubicích už nevisí. Obdobně je to s dalšími plakáty – zmizel i ten, který byl ještě před několika týdny vyvěšen na bazéně Univerzity obrany. Ten je uzavřen pro veřejnost – náborový plakát tam plnil tedy svůj účel:-). Zajímalo by mě kolik za to ti co to vymýšlejí berou – to nemá chybu. Ale nedávno se objevil již po x-té článek o tom, že UO nabere 750 vojáků. Počítají se tito studenti také do počtu náboru? Skutečně jich nastupuje tolik? – to by snad už po těch letech díky tomuto univerzitnímu náboru neměl být v armádě s počty vojáků žádný problém.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Šuman
  30. 7. 2019, 20:39

  V jednom z předcházejících příspěvků se píše o projektech z roku 2016. Hahaha. Stačí se podívat do koncepcí, Bílé knihy o obraně – šaškárna. Na dokumentech se podílejí desítky lidí, prochází to schvalovacím řízení a stejně se na to …. Pokud se někdo vyhodí jedněma dveřma, tak se vrátí druhejma. Vždyť už je to směšný – jako kolovrátek. Normálního člověka, a to nemusí být podnikatel, zajímají výsledky – a tady se zase dostaneme k tomu hahahah za peníze daňových poplatníků. Týká se to i těch náborů a tyjátru kolem. Nikomu to ve finále nevadí.

  REPLY

Nejnovější komentáře