fbpx

Lexikografická práce v rezortu Ministerstva obrany ČR – „Česko-anglické názvy složek, orgánů a institucí MO a GŠ AČR“

Lexikografická práce v rezortu Ministerstva obrany ČR – „Česko-anglické názvy složek, orgánů a institucí MO a GŠ AČR“

Každý člověk chybuje, jen hlupák
však v omylu zůstává“

Marcus Tullius Cicero

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa

Názvy organizačních struktur, které se překládají do jiných jazyků, by měly být v rámci organizačního celku jednotné a pro zahraničního partnera srozumitelné. Z tohoto důvodu zpracoval na základě rozkazu Ministerstva obrany (MO) číslo 17/2001 Odbor obranné standardizace MO pomůcku, ve které se však objevily desítky nesprávně přeložených názvů.

Hlavní podíl na těchto překladech měli pracovníci Vojenské akademie (VA) v Brně a Výbor pro terminologii při Radě pro standardizaci. Chybně přeložené názvosloví z této pomůcky bylo v rámci projektu obranného výzkumu (POV) pod názvem Česká normotvorná terminologie nekriticky přejato v plném rozsahu do vojenského Anglicko-českého a Česko-anglického slovníku, který již vypracovala Univerzita obrany (UO) v Brně a ve kterých se „objevilo“ i mnoho dalších chybných termínů. Vzhledem k tomu, že se uvedená pomůcka i slovníky stále používají jako autoritativní nástroje překladů, nesprávné překlady v rezortu Ministerstva obrany dodnes rezonují.

Slova, která mají v češtině a v angličtině stejný či podobný tvar, ale znamenají něco jiného, se řadí do kategorie tzv. zrádných slov a mohou některým začínajícím překladatelům činit problémy. Patří mezi ně například slovo sekce, které slouží již z dob rakousko-uherské monarchie pro označení největších a nejdůležitějších ministerských struktur. Autoři pomůcky jej chybně přeložili jako section místo division, případně department. Výraz section se totiž v angličtině používá pro označení nejmenších částí organizačních celků. Tato chyba měla za následek více než třiceti chybných terminologických sousloví. Pro ilustraci toho, jak anglický rodilý mluvčí vnímá překlad názvu Personální sekce Ministerstva obrany, použijeme model jazykové komunikace podle Jakobsona:

Do jiné kategorie chyb patří polysémní a vágní slova, která nabývají konkrétního významu teprve ve spojení s dalšími konkrétními upřesňujícími výrazy. Překlad Úřadu zabezpečení služeb jako Service Providing Office je pro osobu z anglofonní země nejednoznačný. Každá z jeho tří složek (service, providing a office) je sémanticky neurčitá a tudíž ji lze interpretovat různě jako například „I want my cows to be serviced“, „…each field office providing sex- and age-disaggregated data…“ nebo „Office is a waiting room where most of us wait to die after we have completed college“. Avšak nepředpokládáme, že některá z těchto významů měli autoři na mysli LOL (nezaměňovat s LoL – League of Legends).

Obdobně vyznívá překlad sousloví Zahraniční pracoviště Brusel (Mons, Norfolk apod.), které je sice v českém vojenském prostředí smysluplné, ale jeho anglický překlad Office in Brussels (Mons, Norfolk) nemá pro rodilého mluvčího žádnou vypovídající hodnotu. Nejenom v Bruselu, ale i jinde jsou různých „ofisů“ stovky. Office může fungovat ve významu filiálka, centrála, kancelář, úřad, ordinace a v neposlední řadě i jako záchod „Man I gotta go get some work done in the office“. Bez bližší specifikace může Office in Brussels být také McDonald Office Brussels nebo Facebook Office Brussels, ve kterých zaměstnanci nejspíš používají Microsoft Office.

Stejná situace nastává u překladu vojenský opravárenský podnik (Olomouc, Nový Jičín, Přelouč, Šternberk) jako military repair works. Výraz works je mnohovýznamový a pod pojmem repair si rodilý mluvčí představí opravu budovy, vodovodního potrubí, jízdních kol, hraček pro děti apod. Vhodný název, který mohl být místo chybného zaveden, je například Army engineering maintenance. Případně se mohl využít i výstižný název, který pro obdobná zařízení používají pakistánské ozbrojené síly Army Corps of Electrical and Mechanical Engineering.

Na rozdíl od předcházejících nejasných pojmenování postrádá překlad air repair works pro letecké opravny (Kbely, Malešice) smysluplný význam. Rodilý mluvčí by možná s velkou dávkou obrazotvornosti mohl pochopit sousloví air repair works jako nějakou zvláštní čističku vzduchu, případně jako něco vztahující se ke vzduchotechnice. Autoři tohoto nonsensu možná nepochopili obsah a smysl slova air v různých kolokacích (tudíž by pro ně byl i obtížně uchopitelný humor na obrázku), anebo se nechali svést spojením airwork jako slangového označení pro leteckou akrobacii a pilotní výcvik. S takovýmto přístupem bychom však také mohli překládat do angličtiny toaletní papír jako bottom wiping tissue LOL. Pro letecké opravny mohli autoři využít již zavedeného názvu Aircraft structural maintenance, který funkci opraven plně vystihuje.

Zdroj: Memes Feel

Překlad názvu funkce hlavní praporčík jako Senior enlisted advisor lze charakterizovat jako neznalost vojenských reálií. Výraz byl jako jediný převzat z americké varianty angličtiny (pozemní vojsko USA), ve které nemá tato funkce s hodností praporčíka nic společného. V NATO je pro obdobnou funkci zaveden výraz Senior Enlisted Leader, který se rovněž objevuje v armádě USA, ale s poněkud odlišným významem.

Takto bychom mohli ve výčtu a analýze chybných překladů pokračovat, ale to není smyslem tohoto článku. Pomůcka měla za úkol odpovídajícím způsobem přeložit do angličtiny názvy složek, orgánů a instituci v rezortu Ministerstva obrany, a tím ulehčit zpracování oficiálních dokumentů a prezentací pro zahraniční delegace. Tento úkol však nesplnila. Charakteristika a počet chybných výrazů poukazuje na nekompetentní jazykové znalosti zpracovatelů nejenom této pomůcky, ale i uvedených slovníků UO. Takové makulatury měly být vzhledem ke „kvalitě“ nominovány na anticenu Obce překladatelů Skřipec. Avšak místo této nominace byli autoři za svou „lexikografickou“ práci v rámci projektu obranného výzkumu finančně odměněni a mnozí z nich v současnosti zastávají důstojné pozice :-/.

Poznámky:

 • „Kvality“ lexikografické práce v armádě jsme se již dotkli v článku Jaká je souvislost mezi vojenskou encyklopedií a tankem. Tehdejší bombastické zahájení práce na vojenské encyklopedii skončilo po převzetí Univerzitou obrany (UO) na úbytě, a to i přes desítky osob, které se v tomto projektu angažovaly.
 • Konstruktivní návrhy k chybně přeloženým termínům, které byly na prvním jednání (2001) předneseny zástupcem ze Školicího a vzdělávacího střediska MO (ŠVS MO) v Komorním Hrádku, byly „radou překladatelů ReMO“ zamítnuty, a proto se ŠVS MO od dalších terminologických jednání na této pomůcce oficiálně distancovalo. Na jednání o terminologii a zpracování odborných výrazů pro slovníky UO již nebylo ŠVS MO osloveno.
 • Autoři pomůcky, ale i uvedených slovníků se mohli vyvarovat mnoha chyb a nepřesností, pokud by výrazy mimo jiné konzultovaly ve výkladových slovnících a publikacích, které se zabývají slovy, ve kterých cizinci často chybují. Z českých publikací se jedná například o Zrádná slova v angličtině, kterou zpracoval profesor Josef Hladký, nebo English or Czenglish od Dona Sparlinga. Z anglických příruček pro středně pokročilé uvedeme Right Word/Wrong Word která explicitně vysvětluje význam slova section a souvisejících výrazů jako jsou department a division. Z mnoha příruček pro pokročilejší jmenujme alespoň The New Fowler´s Modern English Usage a Collins COBUILD English Usage
 • Termíny uváděné v tomto článku byly rovněž konzultovány s britskými i americkými rodilými mluvčími. Z amerických jmenujme alespoň plukovníka Clementa W. Machacka z letectva Spojených států amerických (USAF), kterého zná mnoho našich vojáků nejenom z první války v Zálivu, ale také z jazykových kurzů pořádaných ÚJP. Pro zajímavost uveďme, že se plukovník Machacek několikrát setkal se Svatavou Pírkovou-Jakobsonovou, (manželkou Romana Jakobsona), která vyučovala na Texaské univerzitě v Austinu češtinu a ve středním Texasu prováděla jazykový a kulturní výzkum Čechů a Lužických Srbů (Sorbs/Wends), kteří v této oblasti žili. Rozebírali spolu jazyk Čechů žijících v Texasu, jeho fonetické proměny, téma Lužických Srbů v Texasu včetně jejich mluvy a hovořili také o Moravských bratřích a jejich působení v USA. S. Pírková také několikrát navštívila Granger a jeho okolí, ve kterém se usídlila početná komunita českých přistěhovalců, a kde plukovník C.W. Machacek původně bydlel. V městečku Granger donedávna vydával Joe Vrabel české noviny Našinec.  Před vstupem do USAF pomáhal plukovník Machacek v tiskárně s přípravou a distribucí těchto novin. V té době byl vydavatelem Joe Maresh. Pro zajímavost uvádíme, že v šedesátých letech vypomáhal s tiskem těchto novin student z Indie, který v tiskárně pracoval na částečný úvazek.
7 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

7 Comments

 • Profilový obrázek
  V. V. Platov
  16. 12. 2019, 8:35

  Ten citát na ministerstvo obrany moc neplatí. Tam snad totiž ani nejsou lidi.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Igor Melichar
  16. 12. 2019, 16:55

  Plně souhlasím s autorem článku. Lidé zodpovědní za takovou nekvalitní práci by se měly zodpovídat finančně i personálně. A to jak autoři nekvalitních slovníků, tak jejich nadřízení, kteří tento stav umožnily. Tento na hladinu vyplouvající střípek neodbornosti a nekvality dává tušit hlubší a daleko závažnější problémy v řízení a kompetenci některých ( a možná většiny ) vyšších složek naší armády. Jako podnikatel bych se za takovou práci styděl. A to by bylo to menší zlo, následovala by ztráta důvěry obchodních partnerů a s tím související citelné finanční důsledky. V naší armádě to na některých ( a možná většině ) armádních institucích očividně neplatí.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Olda-Honzik@Igor Melichar
   19. 12. 2019, 17:32

   Bohužel, ryba smrdí od hlavy. Stačí se podívat na "experty/tky" kteří se v "nezkorumpovaných" výběrových a konkurzních řízení dostali/y do vedoucích pozic. Je to vypovídající – palermo je proti tomu slabý odvar.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  B. J. Melichar
  18. 12. 2019, 11:03

  Jestli to není záměr – rozklad zpravodajských služeb. Z mládí si pamatuji, že byly výborné pomůcky v šedé barvě, kterými byly terminologické slovníky. Zde citované dílo někdo musel zadat, zaplatil, převzít a začít používat. Je to nějaká kampaň západních nebo východních zpravodajských služeb? Jinak si to vysvětlit nelze.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Jirka@B. J. Melichar
   18. 12. 2019, 18:32

   Ty slovniky – pomucky dodnes predci kvalitou a zpracovanim draze zaplacene radoby slovniky na jejichz zpracovani se podili nekriticke osoby, krome toho zvladaji jakoukoliv ministerskou praci lepe nez nejlepsi brouk Pytlik

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Odvar z babího ucha@B. J. Melichar
   20. 12. 2019, 8:00

   Dexempovančuroteturonovotnopokornourbanokaraffopřikryloplex!

   REPLY
 • Profilový obrázek
  P. Leník
  26. 12. 2019, 9:14

  Lexikograficky pracovat, lexikograficky žít. Jestli někdo ten slovník používá, pak se nelze divit zmatenosti zpravodajské služby. Třeba heslo kontrasledování tam vůbec není. A dnes určitě dochází k nějaké její veronizaci.

  REPLY

Nejnovější komentáře