fbpx • Americké ozbrojené síly v letech 2012 – 20173

  Tento článek byl publikován v časopise ATM č. 5/2012 a za svolení k jeho reprodukci na On War | On Peace děkuji šefredaktorovi ATM Michalovi Zdobinskému. V listopadu 2011 přesáhl národní dluh Spojených států hranici 15 bilionů dolarů, přičemž jen o pár měsíců později, v únoru 2012, již atakoval hodnotu 15,4 bilionů dolarů. Celou značně nepříznivou hospodářskou

  READ MORE
 • Rozpočtové restrikce: MO vs. MV0

  Úsporám se nevyhnula ani ostatní ministerstva, s nimiž si Ministerstvo obrany konkuruje o zdroje a které s ním vytváří bezpečnostní sektor. Asi největším konkurentem je Ministerstvo vnitra, z jehož rozpočtové kapitoly s číslem 314 jsou financovány hned tři z bezpečnostních sborů: Policie České republiky, Hasičských záchranný sbor ČR a Úřad pro zahraniční styky a informace. Není bez zajímavosti pokusit se

  READ MORE
 • Rozpočtové restrikce: Fond kulturních a sociálních potřeb7

  Rok 2011 byl historickým rokem. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) byl poprvé od roku 1989 nižší než tradiční dvě procenta z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy. Příděl byl poloviční. Historie fondu sahá hluboko do doby socialismu. Dnes jsou tvorba a používání fondu upraveny vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a

  READ MORE
 • Rakousko spoří17

  Rakousko bývá v Čechách, na Moravě i ve Slezsku obvykle vojensky vysmíváno, a to s odkazem na naši společnou před československou minulost karikovanou v Haškově Dobrém vojáku Švejkovi. Ti, kdo však sledují dění v Rakouskou pozorněji musí rakouský Bundesheer do určité míry obdivovat. Není to proto, že výdaje našeho jižního neutrálního souseda na obranu jsou podfinancované a rakouské spolkové

  READ MORE
 • Rozpočtové restrikce: rok první48

  Jako jedno z mála ministerstev zveřejnilo Ministerstvo obrany v březnu svůj návrh státního závěrečného účtu k rozpočtu za rok 2011. Ministerstvo tak činí už od roku 2004 a zájemci tyto dokumenty mohou najít na jeho internetových stránkách. Letošní ročník státního závěrečného účtu je zvláštní. Shrnuje první rok zmenšování českého státu a v důsledku i jeho moci. V létě 2010 jsem

  READ MORE
 • Předčeskoslovenští zbojníci16

  S Československou lidovou armádou a posléze i s Československou armádou byla spojena dvě folklórní umělecká tělesa pojmenovaná v duchu tehdejší proletářské tradice po místních zbojnících jako Ondráš a Jánošík. Ponechme stranou, že by třeba součástí amerických ozbrojených sil byl country and western soubor pojmenovaný jako Buffalo Bill, aby se co nejvíce zvýraznila sepjatost ozbrojené moci s americkým lidem,

  READ MORE
 • Každý sám za sebe a chudý5

  Londýnský Centre for European Reform vydal na počátku března útlý sborník s názvem All alone? What US retrenchment means for Europe and NATO. Jednotlivé texty analyzují poměrně vážnou situaci, ve které se nacházejí prakticky všechny evropské země v souvislosti se škrty v rozpočtech a změnou americké politiky ovlivněné jak šetřením, tak přesouváním pozornosti do Tichomoří. Naprosto výstižných je

  READ MORE
 • Why defense budget cuts weaken the West0

  In the times of austerity, such as the one we now face, the government always has to create a list of priorities. It needs to decide what to financially support and where to cut. Today, defense budgets are usually top rankers in such charts. Something, that only a few centuries ago, when war used to

  READ MORE
 • Vojenský úpadek Británie aneb „Impérium už nevrací úder“8

  Jsem rád, že mohu na OWOP přivítat nového přispěvatele. Tentokrát kolegu politologa Lukáše Dyčku z Masarykovy univerzity. V současné atmosféře stupňující se krize v Sýrii, a s ní čím dál tím více propojených diskusí o útoku na Irán, si dokonce i česká média povšimla třicetiletého výročí války o Falklandy. Tedy konfliktu o území ležící nesrovnatelně dále, než předchozí

  READ MORE
 • Opatrné snižování peněz na pomoc Izraeli0

  Prezident Barack Obama opět nahněvává zastánce úzké americko-izraelské spolupráce. Nejde ovšem o nic nového. Barack Obama od nástupu dává najevo, že Izrael je pro něj sice o něco víc, než jiné země, ale že příliš vřelý – na rozdíl od svých předchůdců – nebude. I proto již americko-izraelské vztahy prošly řadou krizí. Naposledy rozvířil vody

  READ MORE

Nejnovější články