fbpx

Recenze knihy: Diplomacie – Jan Kavan, Zdeněk Matějka, Alexandr Ort

Kompilace o diplomacii aneb od každého trochu

Diplomacie – Jan Kavan, Zdeněk Matějka, Alexandr Ort

Nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2008, 340 stran, ISBN 978-807380-079-6

V úvodu představují autoři, dva zkušení praktici a jeden čelní teoretik oboru, zadání knihy – je jím shrnutí    poznatků ze studia a   zkušeností v diplomacii. Termín shrnutí definuje, ke škodě knihy, celou publikaci –  každý ze třech autorů se ve své stati věnuje naprosto odlišným oblastem diplomacie, což budí dojem, že jde  o tři silně odlišné leč kvalitní eseje, které se jen náhodou ocitly v jednom svazku pod širokou střechou    tématu.

V úvodní stopětistránkové kompilaci se dlouholetý profesor mezinárodních vztahů Alexandr Ort pokusil obsáhnout a krátce popsat většinu fenoménů, které pod obor diplomacie spadají. Přehled začíná definicí oboru, historickým exkurzem, dále se přes fenomén státu, hranic či území posouvá ke konceptům mezinárodních vztahů, multipolaritě a stať uzavírá náhledem do diplomatického práva a zamyšlením na téma diplomatického vyjednávání. Celý příspěvek tak působí jako poměrně širokospektrální exkurz pro laiky a prvozájemce, což však značně nekoresponduje s následujícími statěmi.

Zkušený diplomat Zdeněk Matějka se ve druhém sedmačtyřicetistránkovém eseji zabývá historickým vývojem institucí zahraniční služby a komparací aktuálních struktur jedenácti vybraných ministerstev zahraničí. Poslední generální sekretář Varšavské smlouvy se z praktického hlediska věnuje komentování organizačních schémat jednotlivých zahraničních služeb jak velmocí (USA, Čína, Rusko, Velká Británie, Francie), tak zemí velikostně a diplomaticky porovnatelných s Českem. Jelikož autor eseje strávil celý život jako kariérní diplomat, jeho kapitola představuje přesně komentovaný rozbor jednotlivých schémat doplněný o zasvědcené postřehy praktického vhledu. Matějkova esej je komplexní analýzou úzkoprofilové tematiky, která nalezne čtenáře mezi profesionálními diplomaty či skutečně zainteresovanými zájemci.

Třetí a nejrozsáhlejší příspěvek nese autorství bývalého ministra zahraničí a předsedy Valného shromáždění OSN (2002-2003) Jana Kavana. Zkušený praktik pojímá svůj text jako část pamětí, prvních patnáct stran z celkových 163 využívá k nástinu základních fakt o OSN formou krátce komentovaných encyklopedických dat, následuje praktická případová studie v kombinaci se vzpomínkami na české roční předsednictví Valnému shromáždění OSN. Kavanův náhled přináší kombinaci osobních vzpomínek, vlastních komentářů tehdejšího mezinárodního dění a popis procedurálních otázek, což je osvěžující čtení – vzpomínky českých vrcholných představitelů mezinárodní politiky nevycházejí pod Řípem často.

Za přidanou hodnotu kapitoly lze považovat Kavanův náhled na situaci ohledně Iráku v roce 2003, kdy zažil ve funkci předsedy Valného shromáždění OSN krizi multilaterálního systému a zároveň byl jedním z aktérů. Mezi neotřelé části kapitoly patří popis autorových dilemat nad etickými, protokolárními a procedurálními otázkami při vyjatém vystoupení tehdejšího amerického prezidenta George W. Bushe k invazi do Iráku na jednání Valného shromáždění vedeného českým diplomatem.

Kapitola je uzavřena čtyřmi zamyšleními nad uplatněním diplomacie v dnešním světě. V českém prostředí není zvykem participace bývalých vrcholných představitelů mezinárodního dění na komentování aktuálního dění, což se kapitola bývalého ministra zahraničí snaží nabourat.

Jak bylo zmíněno v úvodu recenze, kniha obsahuje tři hodnotné části z per třech respektovaných odborníků, avšak působí spíš dojmem sborníku bez jasného cíle. Dílo se bohužel pokouší zasáhnout širokou paletu cílových skupin, více užitku by přineslo zaměření se všech třech autorů na užší výseč diplomacie tak, aby přinesli tři komplexní náhledy na danou otázku – publikace by pak působila uceleně a mohla by sloužit jako vysoce kvalitní studijní materiál doplněný o hodnotné postřehy z praxe.  Přesto rozhodně stojí za to si sborník přečíst – pokročilý student či praktik ocení Matějkův vhled a Kavanovy zkušenosti, laika zaujme Ortovo širokospektrální představení oboru a Kavanův úvod do teorie a praxe fungování Organizace spojených národů.

6 comments
Profilový obrázek
Jakub Janda
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

6 Comments

 • Profilový obrázek
  Láďa
  31. 3. 2012, 21:08

  To bude vynikají cí četba od agenta „KATO“
  Myslím, že má dost „másla na hlavě“
  viz:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kavan

  Dfm, že příště nebude recenzován „komunistický manifest“ :-(

  REPLY
 • Profilový obrázek
  František Šulc
  3. 4. 2012, 8:02

  Ad Láďa
  A proč by nemohl být recenzovaný komunistický manifest? Kavan má jistě máslo na hlavě, ale to neznamená, že nemůže publikovat a být recenzován. Chtěl byste zakazovat Štrougalovi psát a vydávat paměti? To by byla hloupost, že.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bark
  8. 4. 2012, 20:55

  Máslo na hlavě má i váš nynější ministr, jen v jiném dresu.

  Nechci být protiva, ale JK má alespoň jako diplomat co říci nové generaci diplomatů, protože tu práci umí – stejně jako Hájek, Polreich apod.
  To se o o tom druhém nedá
  říci ani omylem – ani jako velvyslanec v USA předtím ani jako ministr teď.

  Možná ani nevíte, ale vrcholná léta čs. diplomacie byla v 70-tých letech – třeba role v ukončení vietkonfliktu. Dnes hraje směšnou roli, pokud vůbec nějakou.

  Ostatně, docela rád bych viděl spisy některých dalších, ale už nemám možnost. A pravděpodobně ji skartovala buď StB nebo později Ouřad pro studium totalitních režimů. Ten jich možná skartoval ještě víc.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  J.D.
  8. 4. 2012, 23:27

  Atˇsi každý píše co chce, to je jeho právo. Bark jen si namátkou vzpomínám Kavan a jeho ,,Mírová mise“ Jugoslávie, myslím kolem Kosova a s H. Kmoníčkem návštěva Iráku, odtržení od delegace EP při návštěvě Izraele….

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bark
  9. 4. 2012, 13:18

  j.d. – samozřejmě. Nikdo se svatozáří není, ale irituje mne, když vše špatné se popisuje jako rudý ranec. Pamatuji si některé dnešní echt konzervativní politiky jako aktivisty SSM a KSČ – namátkou Mejstřík, Kohout apod. Dnešní modří svazáci jsou stejní.

  Mám na ně stejný názor, jako na ty druhé. Ale když se zmiňuje A, je potřeba zmínit i B, jinak to je propaganda.

  To, co prováděla oranžová squadra v Jugoslávii, to bylo odporné, o tom žádná. Že běkteří jsou jsou neskrývaní sionisté, to je pravda také.

  REPLY

Nejnovější komentáře