fbpx  • Proces velení0

    Proces velení je souhrn činností řídícího subjektu (velitelů, štábů a jiných orgánů velení) nutných k zabezpečení splnění cílů soustavy ozbrojených sil. Je zvláštním případem obecného procesu řízení, aplikovaného na ozbrojené síly jako specifickou společenskou soustavu. V procesu velení se uskutečňuje plnění všech funkcí velení. V nejobecnějším smyslu zahrnuje: řízení veškeré přípravy ozbrojených sil k vedení

    READ MORE

Nejnovější články