fbpx

Proces velení

Proces velení je souhrn činností řídícího subjektu (velitelů, štábů a jiných orgánů velení) nutných k zabezpečení splnění cílů soustavy ozbrojených sil. Je zvláštním případem obecného procesu řízení, aplikovaného na ozbrojené síly jako specifickou společenskou soustavu.

V procesu velení se uskutečňuje plnění všech funkcí velení. V nejobecnějším smyslu zahrnuje:

  • řízení veškeré přípravy ozbrojených sil k vedení ozbrojeného zápasu (plnění úkolů stanovených plánem bojové a politické přípravy, systematická příprava velitelských kádrů, plnění vědeckovýzkumných úkolů atd.),
  • řešení veškeré činnosti ozbrojených sil při vedení ozbrojeného zápasu.

Nezbytné předpoklady pro realizaci procesů velení vytváří systém velení. Obě stránky velení – proces a systém – jsou neoddělitelné.

Pramen: NOSEK, V. aj. Malá encyklopedie vědeckého řízení. 1.vyd. Praha: Naše vojsko, 1976

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře