fbpx  • Profese1

    Profese je obor společensky prospěšné činnosti člověka, k jejímuž výkonu se požaduje stanovená, státem uznaná ucelená příprava. Tvorba, vznik a zánik profesí je plné v souladu s historickým vývojem společenské dělby práce a vědeckotechnického pokroku. Kategoriální členění profesí probíhá jednak ve směru horizontálním ve smyslu relativního osamostatňování pracovních oborů u úseků (např. obor administrativní, personální,

    READ MORE

Nejnovější články