fbpx

Profese

Profese je obor společensky prospěšné činnosti člověka, k jejímuž výkonu se požaduje stanovená, státem uznaná ucelená příprava.

Tvorba, vznik a zánik profesí je plné v souladu s historickým vývojem společenské dělby práce a vědeckotechnického pokroku. Kategoriální členění profesí probíhá jednak ve směru horizontálním ve smyslu relativního osamostatňování pracovních oborů u úseků (např. obor administrativní, personální, finanční – s úseky mzdy, investice apod.), jednak ve směru vertikálním jako vytváření různých stupňů (tříd) (např. vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník apod.). Rozborem podmínek a stanovením výkonnostních požadavků pro výkon konkrétní Činnosti (profese) se zabývá profesiografie.

Pojem vojenská profese v socialistické společnosti se užívá k označení těch vojenských odborníků na funkcích v ozbrojených silách, jejichž výkon vyžaduje dlouhodobé, zpravidla celoživotní zaměření, soustavné vzdělávání a výcvik.

Pramen: NOSEK, V. aj. Malá encyklopedie vědeckého řízení. 1.vyd. Praha: Naše vojsko, 1976

1 comment

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

  • Profilový obrázek
    Anno
    24. 1. 2012, 12:52

    Škoda, že nelze dát komentář k příspěvku o PPBS, určitě by si to zasluhoval.

    REPLY

Nejnovější komentáře