fbpx

Prvorepublikový tunel

Na naši prvorepublikovou armádu bývá často pohlíženo velmi nekriticky. I já se občas dám strhnout k obdivným článkům. Je však třeba vést v patrnosti, že řada věcí byla i tehdy podobná těm dnešním a není třeba nostalgicky vzpomínat na „staré dobré časy“ (a pokud už se k tomu dáme strhnout, tak se snažit být ve svém hodnocení střízlivý).

Podívejme se na oblast akvizic, tedy nákupu vojenského materiálu, a investic. Československo založilo svou vojenskou doktrínu na poziční obraně – od tohoto se samozřejmě později odvíjel nákup veškeré vojenské techniky. Nechci a nebudu zacházet do různých detailů o kterých bychom mohli polemizovat a debatovat celé týdny. Na toto téma bylo napsáno mnoho tu lepších tu horších knih. Z těch lepších mohu doporučit například Československá armáda v roce 1938 (Pavel Šrámek), Československá armáda: Pilíř obrany státu z let 1932 – 1939 (Karel Straka)  a Československá zeď (Martin Ráboň, Tomáš Svoboda a kolektiv).

Při čtení této (a další) literatury jsem si často kladl otázky, zda-li bylo všechno v pořádku při často (alespoň pro mne) nelogických investicích do koncepčně zastaralé vojenské techniky. Uvedu pár příkladů:

Hypomobilita – V Československé armádě bylo k září 1938 na 217 128 koní (skutečně!!!) a pouze 25 349 automobilů všech druhů. Zatímco většina tehdejších armád začínala chápat potřebu plné motorizace, řada československých generálů a (zejména) politiků se tomuto trendu úspěšně bránila. Není divu, když se tzv. agrární strana (oficiální název – Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) účastnila všech prvorepublikových vládních koalicí a v letech 1922–1938 obsazovala funkci ministerského předsedy. Tato strana zastupovala zájmy zemědělců (po 2. světové válce, kdy prim hrála levice s podporou Edvarda Beneše, byla obviněna z údajného podílu na rozbití Československa a její činnost nebyla obnovena). Armáda byla tedy vystavena velice silným politickým tlakům (můžeme říci korupci/klientelismu), aby nadále každoročně nakupovala desetitisíce koní a dalších surovin pro jejich zabezpečení (píci, podkovy atd.):

„Představitel MNO v roce 1928 oficiálně konstatoval, že otázku motorizace dlužno řešit velmi opatrně. Tvrdil, že vojenská správa ročně vydává 120 až 140 miliónů Kč pouze za píci pro své potahy a že statkáři nemohou bez hospodářských otřesů takovou částku postrádat.“

Stálé opevnění – Zatímco se řada evropských armád rozhodla pro budování manévrových svazků, Československá armáda se upjala k poziční obraně. Pochopitelně, že částečně bylo toto rozhodnutí způsobeno geograficky nevhodnou polohou, avšak není složité si vyvodit, kdo měl na masivní výstavbě zájem – stavební lobby. V letech 1935 – 1938 bylo postaveno více než 10 tisíc pevnostních objektů všech typů (864 lehkých objektů vz. 36, více než 9 100 lehkých objektů vz. 37 a 263 těžkých objektů). Jak taková výstavba probíhala si můžeme ukázat na příkladu tvrze Smolkov:

Firma Ing. Alois Beneš vyhrála soutěž na základě předložení nejlacinějšího návrhu, který počítal s náklady na výstavbu tvrze přibližně ve výši 11 101 000 Kč. Jak se později ukázalo nejlacinější předložený návrh neznamenal vůbec kvalitní. Po převzetí úseku firmou se rozběhly stavební práce sice naplno, ale za cenu mnohých potíží a nesrovnalostí, vzniklých především ze strany stavitele Beneše. Stavitel zaměstnával na Smolkově 19 úředníků a 370 dělníků (stav k 31. 12. 1937). Za dobu výstavby došlo k pěti smrtelným úrazům.
Souhrnně se dá tedy říci, že Ing. Alois Beneš při snaze získat zakázku na výstavbu Smolkova za každou cenu, uvedl při konkursním řízení v roce 1935 nižší náklady než, které ve skutečnosti stavba vyžadovala i když si dobře uvědomoval mnohé potíže, které nastanou s podkalkulováním celého projektu. Následně byl nucen žádat o příplatky na stavební materiál, potom co se jeho ceny pochopitelně po dvou letech výrazně zvedly. Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) bylo tedy nuceno uvolnit pro dostavbu Smolkova z vojenského rozpočtu dalších 775 500 Kč.

Dalším příkladem může být tvrz Bouda:

Výstavba tvrze byla zahájena 1. října 1936 a stavba byla dokončena za neuvěřitelných 24 měsíců. Podle období výstavby zde pracovalo 250 až 800 dělníků, stavbu prováděla firma Ing. Zdenko Kruliš z Prahy. Celkové náklady na výstavbu tvrze dosáhly úctyhodné částky 28,5 milionu tehdejších korun. V částce však není započítána cena za cement, ocelovou výztuž, vnitřní instalace, výzbroj atd. Konečná částka za k boji kompletně připravenou tvrz by byla značně vyšší.

Stálé opevnění se mělo stavět v několika sledech od roku 1935 až do 50. let 20. století. Původní plán výstavby z roku 1935 byl několikrát revidován, zejména vzhledem k novým poznatkům ze zkoušek a anšlusu Rakouska. V posledním známém plánu se odhadovalo, že ve 4 etapách bude postaveno 15 463 lehkých a 1276 těžkých objektů. Celkem bylo plánováno na výstavbu československého stálého opevnění vynaložit (na tehdejší dobu) neuvěřitelnou sumu 10,014 miliard (!!!) Kč.

Letectvo – Celkový stav československého letectva v září 1938 byl tristní. Zatímco letectvo mělo ve výzbroji 1 514 letounů všech druhů, naprostá většina z nich byla beznadějně zastaralá již v době svého vývoje. Zatímco jinde ve světě stavěli celokovové jednoplošníky, českoslovenští konstruktéři se upnuli k plátnem potaženým dřevěným dvouplošníkům, které naše továrny chrlily v obrovských sériích. Nejpočetnějšími stroji ve výzbroji byly:

 • Avia B-534 – do výzbroje zařazen v roce 1935. Celkem bylo vyrobeno 566 kusů
 • Letov Š-328 – do výzbroje zařazen v roce 1935. Celkem bylo vyrobeno 412 kusů

Jediným moderním typem tak byl pouze bombardovací letoun Avia B-71 (sovětský licenční SB-2), který byl zařazen do výzbroje v roce 1937 a jichž měla Československá armáda (v září 1938) pouhých 61 kusů. Zájmem leteckých továren samozřejmě nebylo vyrábět kvalitu, ale kvantitu, což se potvrdilo při bojích mezi československými a maďarskými letci v letech 1938 – 1939. Tehdy si maďarští piloti vybojovali vzdušnou nadvládu nad příhraničními oblastmi Slovenska a smetli naše zastaralé stoje i s jejich osádkami z oblohy.

Doufám, že tento článek „zarámoval“ některé současné pochybné akvizice do historického kontextu a poukázal na skutečnost, že tento trend existuje v naší kotlině již poměrně dlouhou dobu.

52 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

52 Comments

 • Profilový obrázek
  HedonistImp
  5. 3. 2010, 12:01

  Jak s Vámi obvykle souhlasím, tak tentokrát nemohu. Takhle z fleku se vyjádřím alespoň k opevnění, protože tam jsem si nejvíc jistý v kramflecích.

  O jeho výstavbě a postupném rozšiřování se armáda rozhodla po provedení výpočtů, kolik by bylo třeba vojska a peněz pro udržení jednotlivých úseků fronty. Například pro úsek Odra-Labe (zhruba 400 km) by bylo třeba vyčlenit 30 divizí (600 000 vojáků), pokud měla být šance úsek ubránit. Armáda byla v roce 1938 schopna postavit maximálně 40 divizí, na víc nebyli lidi. Po výstavbě plánovaného opevnění bylo pro daný úsek třeba vyčlenit pouze zhruba 165 000 vojáků (včetně 4 rychlých divizí schopných rozumného manévrování). Co se financí týká, výstavba tohoto úseku opevnění stála zhruba tolik, jako výstavba oněch zmiňovaných 30 divizí (plus nutno brát v úvahu, že provozní náklady opevněné hranice byly nižší než náklady na 30 divizí). A takto by se dalo pokračovat…

  Z mnoha zel, která se při budování obrany státu udála, jste si podle mě vybral ta nejmenší. Mnohem horší podle mého názoru byly kartelové dohody československého průmyslu, které prodražovaly a zpomalovaly výstavbu tankového vojska a pak také nesmyslná proexportní politika českých vlád.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Dušan Rovenský
  5. 3. 2010, 12:07

  Vím. Podobné propočty se vyskytují prakticky v každé odborné litaratuře, která se zabývá čs. opevněním. Nemyslím to nijak zle a nechtěl jsem tím řict, že jste to opsal. Chtěl jsem pouze řict, že už jsem tyto argumenty slyšel (četl). I tak ale zůstávám zastáncem motorizace a manévrové obrany.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  HedonistImp
  5. 3. 2010, 12:29

  Vycházím z hodnocení československé generality, takže bych se divil, kdyby podobné výpočty v literatuře nebyly. :-) Mohl byste prosím zhruba načrtnout, jak by taková manévrová obrana v případě německého útoku vypadala? Jak vůbec měla československá armáda vypadat? Já si to totiž neumím představit, už jenom z toho důvodu, že Němci byli schopni na jeden směr nasadit (včetně krytu) tolik divizí, kolik mělo Československo k dispozici celkem. I kdybych nebral v úvahu polohu, délku hranic, tvar republiky a nepřátelské Polsko s Maďarskem, stačí si uvědomit, jak na tom byly naše a německé mobilizační ročníky. Když nic jiného, byli nás schopni Němci umlátit čepicemi. A právě proto se budovalo opevnění – aby se vyrovnal propastný rozdíl v živé síle. Armádě chtěla a měla být mobilní a motorizovaná, opevnění nemělo být hlavní a jedinou obranou republiky. Armáda měla manévrovat – postupně se stahovat na východ a pomocí lokálních protiútoků zpomalovat německou přesilu a způsobovat co největší ztráty na materiálu a živé síle a vázat na sebe maximum německých jednotek tak, aby měly spojenecké jednotky na západě snadnou práci. Ale to by bylo na dlouhé povídání, nejlépe nad dobrým pivem. :-)

  P.S. Motorizaci nezdržovali agrárníci ani chovatelé koní a pěstitelé píce, ale nedostatek financí a výrobních prostředků, totéž v bleděmodrém platí pro letectvo, kde se k tomu ještě připojoval nedostatek surovin. I přes velký pokrok bylo Československo převážně agrární a zaostalé, ať si dnešní zastánci Republiky říkají, co chtějí.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Dušan Rovenský
  5. 3. 2010, 12:54

  Jak správně říkáte, je to na dlouhou diskuzi nad pivem. každopádně si myslím, že se těch více než 10 miliard Kč mělo investovat právě do výstavby obrněné vozby (dobový název pro obrněné jednotky) a celkové motorizace armády. Není si třeba dělat iluze. Německý Abwehr (vojenská tajná služba) měla systém čs. opevnění perfektně rozkrytý (tomu napomohla i předčasná květnová mobilizace), k čemuž samozřejmě značnou měrou přispívalo i místní německé obyvatelstvo. Neproniknutelnost čs. opevnění v roce 1938 je mýtus, neboť např. vnitrozemské příčky nebyly (až na pár výjimek) vůbec vybudované.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Petr Z.
  5. 3. 2010, 13:40

  Zajímavé polemika, ale nepřistupuji na její logiku: byly jsme jedni z nemnoha co sázeli na stálá opevnění, bylo to velmi drahé, tudíž tam musel být finanční zájem. Tam není žádná kauzalita. Jak určitě víte československá generalita byla hodně ovlivněná francouzským strategickým myšlením, které si z první světové války vzalo lekci výhodnosti defenzivní strategii a tu dále uplatňovalo i v přípravách na budoucí konflikt. Vůbec netvrdím, že to byl dobrý krok, ale tak je to interpretováno. Takže příště poprosím o trocfhu více argumentace.

  REPLY

Nejnovější komentáře