fbpx

Západ prohrál

Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí na 12. summitu Africké unie v Addis Ababě (2. února 2009). Kaddáfí byl na summitu zvolen předsedou této organizace; Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt, U.S. Navy

Když se podíváme na novinové titulky předních západních médií, spatříme krásná Fukuyamovská hesla. Jak by bylo krásné je vnímat jako: Tunisko, Egypt, v současné době Libye – demokracie vítězí, dějiny (souboje demokracie a ne-demokracie) skončily. Svět však není tak idealisticky jednoduchý, jak bychom si přáli.

Aféry třech zmíněných států jistě znamenají mnoho pro jejich obyvatele, více však znamenají pro světový pořádek. Situace v Egyptě a hlavně současný stav v Libyi přináší přesné zrcadlo současné politické role západních demokracií v globálním prostředí.

Kde je nyní Západ?

Západ, konkrétněji personifikován USA, stojí na rozhraní dvou dimenzí. Roli supervelmoci, tedy jasného morálního a strategického vítěze studené války, s postupem času ztratil – jeho postavení v geopolitické mapě lze definovat jako vnitřní krizi hodnot a eskalující strach z Číny. Fukuyamův koncept konečného vítězství demokracie lze v aktuálních souvislostech vidět jako příslovečný med okolo úst západních představitelů – rozhodně není aktuální. Proč?

Ať už byl Huntingtonův Střet civilizací jakkoliv nepřesný, jeho celková koncepce přibližně definuje současný dynamický stav světa, zejména ve světle severoafrických událostí.

Západ není vítězem, není dokonce ani vítězícím směrem. V čem se změnilo globální postavení vítězné demokracie let devadesátých, která inspirovala Fukuyamu, na dnešní slabou demokracii, která hledá své vnitřní hodnoty?

Drahý status quo?

Západní státy, vedené USA, se dostaly do slepé uličky. Dlouhodobě podporovaly stabilitu na Blízkém Východě, avšak za cenu ztráty svých idejí. Mubarak, Kaddáfí, Chomejní – tato jména byla podporována, aby byl zachován status quo – zejména kvůli bezpečnosti Izraele a stabilitě celého regionu. Mušaráf v Pákistánu se též stal americkým přisluhovačem, jak nyní tvrdí místní političtí vůdci. Kauza Wikileaks též exponovala, jakým způsobem západní elity smýšlí – antagonistický střet lidsko-právního a demokratického akcentu a ekonomicko-strategických zájmů se stal pro krásné západní ideály fatálním.

Po částečné konzervaci blízkovýchodní problematiky lidských práv během studené války dochází  k  jasně artikulovanému apelu na změnu od místních chudých komunit. V Egyptě protesty pokračovaly i po odstoupení autokratického Mubaraka, hlavním trnem v oku totiž nebyl tvrdý režim, ale socio-ekonomické podmínky, jak shrnul think-tank Strategic Forecasting. Západní média jsou přeplněna orwellovsky newspeakovými hesly o vítězství demokracie, ale můžeme okamžitě dodat, že jde zejména o sociální nespokojenost s ekonomickou situací a artikulovanou revoltou proti aktuálně vládnoucím.

Západ není již schopen šířit demokracii. Krutý fakt. Proč? USA se v očích muslimského Blízkého východu zdiskreditovaly. Jak? Podporou autokratických vůdců znásilnily svou idealistickou ideu šíření demokracie, kterou vyměnily za reálně-politickou akcentaci na ekonomicko-bezpečnostní zájmy.

Konec misijní demokracie

Po útocích na WTC se silně křesťanský Bush Jr. pustil do války s islámem (po celonoční poradě s Bohem, jak se nechal slyšet), jeho silové řešení okupace Afgánistánu a Iráku přivedla svět na pokraj otevřené mezináboženské války. Bushův následovník Obama sice přinesl novou koncepci hledání společných znaků a dialogu s islámem (převážně za kterou získal v roce 2009 Nobelovu cenu za mír), avšak léta korupce západních hodnot ve jménu ekonomicko-bezpečnostních aspektů nelze z paměti zejména muslimského světa vymazat.

Misionářský status západních demokratických hodnot je evidentně popřen. Volání revolucionářů z Egypta či Libye po pomoci USA nebylo a ani nemohlo být vyslyšeno. Proč?

V Afgánistánu a částečně i v Iráku byl stanoven jasný precedens, který je i přes krásná slova americké angličtiny jasně čitelný – demokracii západního typu nelze do muslimské země zavést během několika let. Nelze srovnávat přechod k demokracii v postkomunistických evropských státech, které sice fungovaly po staletí ve feudálních systémech, avšak nejdůležitější blokační prvek byl během středověku minimalizován – stát byl sekularizován od církve, boj o investituru zasel semena občanské společnosti. To nelze říct o částečně teokratických systémech či o silně autokratických režimech Blízkého východu. Je proto nadmíru jasné, že šíření demokracie nebude pokračovat tak idealisticky rychle, jak tomu bylo v Evropě devadesátých let. Otázkou je, zdali vůbec bude pokračovat.

Unijní politika vůči imigrujícím muslimům

Evropská unie se tradičně omezila na krásná slova z úst svých politických představitelů, její normativní síla opět zůstala u rétoriky. Přestože je stoupající množství muslimů v Evropě faktem, se kterým si Evropa neví rady (viz prohlášení evropské velké trojky Merkel, Sarkozy , Cameron – že multikulturalismus selhal), dá se očekávat, že jejich počet nadále poroste. Jih Itálie je zaplavován hladovými imigranty ze států s nejistou budoucností (Tunisko, Egypt, Lybie), unie však nemá stále jasno, co s nimi udělá.

Po fyzické stabilizaci z hlediska jídla a ubytování bude muset následovat strukturální tah. Jelikož však západní demokracie neví, jaká je přijatelná míra tolerance k islámu a co už je útok na západní hodnoty, čeká ji krizový management. Musí jasně definovat, jaká bude její politika vůči muslimským menšinám. Idealistická ultraliberální představa multikulturalismu je pasé, jak již prohlásili přední evropští lídři. Co bude následovat?

2 comments
Profilový obrázek
Jakub Janda
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

2 Comments

 • Profilový obrázek
  Schneider
  18. 3. 2011, 13:53

  Skvostná rána do diskursu! Ono je ale více věcí pochybných, půjde-li autor ve svých intencích do důsledků. Otázkou je i Západ coby „jasný morální a strategický vítěz studené války“. Bitvy možná, války – to se uvidí. Nezapomeňme na sumo: soupeř se dá vytlačit, ale soupeři je též možno bleskurychle ustoupit nebo hnout, a on propadaje na ústa též prohrává (připadá-li to někomu povědomé při vzpomínce na „pád komunismu“ a Velkou listopadovou taškařici u nás, pak se přiznávám, že mně velmi a furt!). Přiznávám pokorně, že jsem již došel i ke srovnávání „vývozu revoluce“ kdysi Východem s „vývozem demokracie“ nyní Západem. Obojí je zřetelně zbožím v oněch cílových zemích nezajímavým. Již ve starých textech (Bible) lze poznat, proč: o svobodě, na níž se odkazují revolucionáři i demokratáři, se tam moc nedočteme, protože to je takový lidskoprávně gumový obušek na kohokoliv, jehož používání se rozmohlo až v poslední době. Ústředním pojmem celé Bible je SPRAVEDLNOST. Tu ale panáčkové exportéři vždycky nějak opomenou přibalit do exportního balíčku (ono jí ale nikdy nebylo dost doma, natož na export).

  Ještě si dovolím poznámku k „multikuturalismu“. Stejně jako „komunismus“ a „svoboda“ a „demokracie“ to je výraz absolutně nevystihující meritum věci. Setkávání kultur nese nejznamenitější plody odjakživa, ale to se rozumí mezi lidmi kulturními. Když tento pojem začnou mrvit politici, dostáváme se do oblasti „ptydepe“, jazyka odtrženého od reality.

  Problém není s multikulturalismem, ale o jurisdikcí! Ale to bychom se dostali jinam, do přesnější diskuse, a to se leckomu nechce, protože pak by se dalo protiargumentovat třeba paralelní existencí církevního práva! A to je značný galimatyáš, a ještě bude větší, s bujarými tanci kolem církevních restitucí (válečný příklon některých údů katolické církve k nacismu je v současné době za tímto účelem relativizován a vyviňován, kterémužto účelu slouží srovnávání „komunismu“ /ačkoliv by se správně mělo mluvit o stalinismu, protože s komunismem neměl skoro nic společného/ s nacismem – a už jsou náznaky, že nacismus prý nebyl tak špatný, protože bojoval proti „většímu zlu“ – a na tom budou založeny snahy zrušit ty poválečné dekrety na církevní majetek).

  Ale zpět k „multikuturalismu“: tato krize jurisdikce je výsledkem arogance Západu vůči ekonomickým migrantům. Chtěli je na špinavou práci, a chovali se k nim bez respektu – a teď se obávají konfrontovat s výsledky své politiky. Kdyby se k oněm migrantům chovali S RESPEKTEM, spravedlivě, jako člověk k člověku, udělali by to, co mezi sebou děláme běžně: vyhradili by si pravidla pobytu. Například návštěvě, kterou přijímáme s respektem (tedy nikoliv k instalatérovi) řekneme: my se zouváme na chodbě, my zde nekouříme, my zde nehlučíme. Když to neřeknu hned na začátku, když tedy návštěvě nesdělím pravidla pobytu (protože chci, aby ten blbeček udělal nějakou špinavou práci, která není na mé úrovni, tudíž ani on není na mé úrovni), tak je jasné, že se k návštěvě chovám bez respektu, protože jsem si s ní nevyjasnil pravidla soužití. A chtít to udělat později je už téměř nemožné. A nadto, migranti tu již nějaký čas žijí, takže na argumentaci „my tu dodržujeme určitá pravidla“, se jen pobaveně rozesmějí: ukažte nám, kdo v Evropě dodržuje nějaká pravidla? Každý jenom kouká, jak druhého ošulit. — Chtěl jsem se těmi dlouhými větami jen pokusit ukázat, proč jsem přesvědčen, že to ale opravdu nemá co dělat s „kulturami“, ale spíše s „nekulturou“ v mezilidských vztazích (tedy absencí respektu).

  Proto je v této souvislosti velmi znamenitým postřehem jakási obecnější snaha o návrat k tradičním, konzervativním hodnotám – a zde pozor: tento důraz je vlastní jak neokonzervativcům, tak islámským fundamentalistům. Projevuje se samozřejmě různě, ale jedno má společné, a to je odpor proti libertinistické společnosti bez hodnot a pravidel. Možná zde je počátek další plodné diskuse.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Dušan Rovenský
  12. 9. 2012, 13:54

  Takto si tedy Spojené státy a jejich evropští spojenci představují přechod od diktatury k demokracii, kterou tak podporovaly?: http://edition.cnn.com/2012/09/12/world/africa/libya-us-ambassador-killed/index.html?hpt=hp_t1

  The United States ambassador to Libya, J. Christopher Stevens, was killed in a rocket attack on the U.S. Consulate in the city of Benghazi on Tuesday, President Obama said Wednesday.

  An „angry crowd“ marched on the consulate on Tuesday, angry about an online film considered offensive to Islam, Libya’s Deputy Interior Minister Wanis al-Sharif said Wednesday. The U.S. mission in Egypt was also attacked Tuesday in response to the film.

  REPLY

Nejnovější komentáře