fbpx

Velení

Před více než dvaceti lety došlo k pádu komunistického režimu. Šlo o zásadní společenský zlom, nicméně samozřejmě pro každou společnost, nemá-li se ocitnout v chaosu, je důležité udržet si kontinuitu. To je ostatně důvod, proč proměna trvá tak dlouho. I dvacet let poté je proto stále většina společnosti více či méně mentálně spjata s budováním socialismu. Přežívají samozřejmě i návyky a armáda není výjimkou. Je možné, že se buď něco přenáší z té staré, ideologicky nevyhovující, komunistické armády, do dnešních dob, nebo naopak je dnešní armáda, vystavěná a řízená podle zásad civilního řízení, úplně jiná, a to, co je na ní kritizováno, k ní vlastně „patří“. Proto na OWOP vznikla nová rubrika s názvem Historický vikýř. Jejím cílem je pomocí definic některých pojmů z oblasti managementu ozbrojených sil nahlédnout na půdu, v níž sice asi neleží kořeny současného stavu, ale kde může být stále uskladněno něco, co má potenciál ovlivňovat dnešek.

Velení je funkční proces cílevědomého působení orgánu velení na podřízené složky k efektivnímu splnění stanovených úkolů a cílů.

V teorii i praxi vojenství existuje i širší pojmové vymezení, podle něhož zahrnuje velení systém orgánů velení i funkční proces jimi realizovaný. Obsah, metody a formy velení se vyvíjejí v závislosti na podstatě a charakteru ozbrojeného zápasu, který velení bezprostředně ovlivňuje a klade na ně konkrétní požadavky. K hlavním z nich patří spolehlivost, operativnost, nepřetržitost, rychlost a odolnost.

V současné vojenské praxi chápeme velení jako proces realizace opatření, která jsou zaměřena na přípravu i vedeni ozbrojeného zápasu. V době míru tvoří hlavní náplň velení příprava vojsk pro plnění úkolu v době války. To představuje organizaci a řízení politické, bojové a operační přípravy vojsk, udržováni jejich vysoké bojové pohotovosti a přípravu velitelů a štábů. Po zahájení války zahrnuje velení především organizaci a řízení ozbrojeného zápasu a jeho všestranného zabezpečení.

Pramen: NOSEK, V. aj. Malá encyklopedie vědeckého řízení. 1.vyd. Praha: Naše vojsko, 1976

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře