fbpx

Principy výstavby socialistické armády

Principy výstavby socialistické armády jsou nejobecnější teoretické zásady výstavby socialistické armády. Vznikly marxisticko-leninským zobecněním zkušeností z výstavby socialistických armád, zejména armády sovětské. Při formulaci principů se vycházelo z teoretického odkazu klasiků, zvláště V. I. Lenina. K dalšímu upřesnění dochází na základě: zkušeností komunistických stran socialistických států, zejména KSSS; objektivních potřeb výstavby armády jako mocenského nástroje socialistického státu; nutnosti respektovat složitost války a ozbrojeného zápasu v organizaci a přípravě armády socialistického typu; měnících se vnitřních vztahů v armádě a potřeb jejího vnějšího i vnitřního řízeni.

Mezi principy výstavby socialistické armády patři:

1. Sociálně politické principy:
třídní princip výstavby socialistické armády; princip vedoucí úlohy komunistické strany; princip jednoty armády a lidu; princip proletářského a socialistického internacionalismu.

2. Organizační principy výstavby a práce ozbrojených sil:
princip přísného centralizmu; princip nedílné velitelské pravomoci; princip zdokonalování organizační struktury a sladěného rozvoje druhů ozbrojených sil a druhů vojsk; princip nepřetržité bojové pohotovosti.

3. Principy výchovy a výcviku:
princip komunistické cílevědomosti; princip jednoty výchovy a výcviku; princip výchovy a výcviku vojáků a přípravy velitelského sboru k všestranné přípravě na obranu socialistické vlasti; princip kolektivismu ve výchově.

Porušování uvedených principů deformuje výstavbu, připravenost i efektivní řízeni socialistické armády. Pro příslušné politické, státní i vojenské řídicí kádry jsou tyto principy základním teoreticko-metodologickým východiskem pro jejich působení v oblasti ozbrojených sil.

pramen: NOSEK, V. aj. Malá encyklopedie vědeckého řízení. 1.vyd. Praha: Naše vojsko, 1976

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře