fbpx

Organizace byrokratická

Organizace byrokratická je vysoce formalizovaná organizační soustava, která funguje podle přesné vymezených a zpravidla podrobně rozpracovaných pravidel činnosti, a která je na všech stupních řízena odborně připravenými úředníky z povolání (byrokratickým aparátem, byrokracii).

Charakteristickým rysem byrokratické organizace je rozsáhlá centrální administrativa a centralizace moci. Soulad a pořádek se v ní navádí a udržuje převážně administrativními opatřeními a úkony – ve formě rozsáhlých a podrobných směrnic, pokynů a nařízení, přesné evidence a podrobné výkazové činnosti, oběhu dokumentů apod.

Tento typ organizace má sklon k samoúčelnosti, která se projevuje zejména v přesunu hlavního úsilí řídícího aparátu na plnění jen administrativních úkolů, přičemž řídící orgány ztrácejí stále více schopnost reagovat na měnící se podmínky situace. Vysoký stupeň formalizace může bránit rozvoji iniciativy pracovníků a otupovat jejich zájem o úspěšné plnění úkolů. V zájmu své další existence přistupuje pak řídící aparát velmi často k donucovacím metodám, trestům a represím různého druhu.

V socialistické společnosti nemá byrokratická organizace své oprávnění. Úřednický aparát, složený z lidí vykonávajících administrativní (správní) činnost je zde pod kontrolou společnosti. Přitom je zároveň důležité, aby řídící pracovníci sami účinně vystupovali proti neúčelnému administrování a ponechávali dostatek prostoru pro rozvoj zdravé iniciativy zdola.

Pramen: NOSEK, V. aj. Malá encyklopedie vědeckého řízení. 1.vyd. Praha: Naše vojsko, 1976

10 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

10 Comments

 • Profilový obrázek
  ann
  12. 1. 2012, 20:03

  Popis přesně odpovídá „naší“ Československé-lidově demokratické – byrokratické armádě

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Jaroslav Skalník
  12. 1. 2012, 20:06

  Tak se mi zdá, že se noc nezměnilo. Pro úplnost stačí smazat poslední odstavec, případně jej drobně upravit.
  Smutné, že?

  REPLY
 • Profilový obrázek
  civil
  13. 1. 2012, 12:44

  Přesný a detailní popis fungování Evropské unie neboli organizace byrokratické.Několik posledních let mi EU silně připomíná přeregulované a centralizované Rakousko-Uhersko.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Tomas.Kolar
  13. 1. 2012, 21:11

  Případně Římskou říši v době svého spění k zániku. Až z toho mám trochu strach… (Že by to byl ten důvod, proč jsem se začal zajímat o bezpečnostní témata?)

  REPLY
 • Profilový obrázek
  anoným
  15. 1. 2012, 13:21

  AČR jako vyšitá… forma je důležitější než výsledek

  REPLY

Nejnovější komentáře