fbpx

Principy řídící práce

Principy řídící práce – leninské teoreticky formulované nejobecnější zásady uplatněné zakladatelem prvního socialistického státu V. I. Leninem při řízení celospolečenských procesů v SSSR, z nichž vycházejí i ostatní komunistické strany pří budováni socialismu ve svých zemích.

Mezi leninské principy řidiči práce patří:

 • princip vedoucí úlohy komunistické strany – prolíná všechny oblasti socialistické společnosti, jednoznačně ovlivňuje odborné principy řízení,
 • princip demokratického centralismu – zásadně ovlivňuje výstavbu a řízení všech institucí a organizací v socialistickém státě; zaručuje jednotu lidové moci, jednotu plánovitého řízení rozvoje socialistické společnosti, hospodářství a kultury státu spolu s rozvojem iniciativy a aktivity nižších článku soustavy,
 • územně výrobní princip – zabezpečuje jednotu celospolečenských zájmů s potřebami a zájmy jednotlivých oborů, podniků, míst apod.,
 • princip postupného splýváni státních a společenských orgánů – zavazuje jednotlivé stupně řízení k naplňovaní socialistické demokracie a k vytvářeni podmínek pro realizaci dlouhodobých cílů marxismu -leninismu, k vytvářeni komunistické společnosti,
 • princip kolektivního řízení a osobní odpovědnosti – zvýrazňuje potřebu využít potence více „hlav“, zkušeností, nápadů apod. k omezení subjektivismu a vymezení osobní odpovědnosti řídícího pracovníka za přijatá rozhodnutí.
 • princip hledáni a řešení hlavního článku – Leninem velmi často zdůrazňovaný princip poznávání a jednání mířící proti organizačním a akčním chybam a neumění,
 • princip vědeckosti – orientuje praktické jednání řídících pracovníků k využívání vědeckých poznatků, k respektování objektivních zákonitostí řízeného systému; tento princip je teoretickou prevenci proti subjektivismu v řízení.

Z Leninovy praktické řidící činnosti jsou známy ještě další principy, které je možno studovat v jeho literárních dílech.

Realizace principů nezávisí na principech samých, ale především na jejich znalosti, na cílevědomosti a důslednosti řídících pracovníků a na vytváření podmínek pro jejich uplatňování. Hluboké poznání těchto principů a jejich správná aplikace v řídící činnosti kladně ovlivňuje strukturu řídicích orgánů, vztahy mezi jednotlivými stupni řízení i mezi řídicími a podřízenými, přispívá k zlepšování stylu a metod řídící práce, dává řídicím pracovníkům návod pro jejich rozhodování i praktická jednání.

Pramen: NOSEK, V. aj. Malá encyklopedie vědeckého řízení. 1.vyd. Praha: Naše vojsko, 1976

4 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

4 Comments

 • Profilový obrázek
  Anno
  11. 3. 2012, 16:38

  Smysl a přidanou hodnotu tohoto článku jsem vůbec nepochopil, zvláště protože se jedná jen o citaci z jakési příručky z roku 1976, a to bez jakéhokoliv komentáře.

  Co tím chtěl autor říci? Ukázat na absurditu tehdejších dokumentů? Pak by mohl v této rubrice historického vykýře publikovat dalších několik let každý den haldu dalších vhodných ukázek.
  A co znamenají podivné chyby v textu – jsou to chyby autora příspěvku nebo autora citovaného pramene a autor příspěvku výrazy typu „řidiči práce“, „řidičích orgánů“, „mezi řídicí nu a podřízenými“ ukazuje na slabiny citované encyklopedie?

  To je ale zvláštní, protože se dá dosti snadno nalézt, že autor sám se právě o uvedený pramen významně opíral, když z něho dokonce na třech místech citoval ve svém seriozně míněném příspěvku do Vojenských rozhledů 2002/4, kde popisoval co je to kontrola a uvedené citace pak rozvíjel v kontextu demokratické kontroly ozbrojených sil.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  12. 3. 2012, 8:09

  :-) Ano, mám zapnuty automatické opravy ve Wordu a jak se zdá, pak už to nikdo před odesláním na web nečetl.
  Pokud jde o pramen, pak jde, až na ty nechtěné automatické opravy, o doslovnou citaci dlouhou dobu uznávané encyklopedie v prostřední českých ozbrojených sil. I já jsem si nedovolil ji nectít až do okamžiku obhajoby doktorské disertace v roce 2003.
  Nemyslím si, že bych se tehdy o pramen významně opíral právě v tomto hesle a taky jsem přesvědčen, že po těch 10 letech vůbec nemusím ctít marxleninskou válečnou ekonomiku a marxleninský pohled na svět, byť je mnohdy živý dokonce v pojmosloví některých strategických dokumentů… Např. takové ekonomické řízení.
  Z reakce soudím, že hesla z dvojdílného svazku jsou vybrána trefně a pro čtenáře je možná dobré vnímat i layout této rubriky nejenom v prvním plánu.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  František Šulc
  12. 3. 2012, 22:38

  Ad Anno, Bohuslav Pernica

  Snad vše opraveno. Vám oběma i všem ostatním omluva za nepozornost. Automatické opravy občas zasluhují býti proklety…

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  13. 3. 2012, 13:42

  Automatické opravy zasluhují být vypnuty. Jenže to pak vyžaduje pekelné soustředění…

  REPLY

Nejnovější komentáře