fbpx

Nasazení českých SOF – případová studie

Od chvíle kdy jsem se rozhodl, že napíši článek na téma problematiky začlenění speciálních sil do Armády České republiky, jsem přemýšlel, jak k tomuto problému přistoupit. Mohl jsem zvolit tradiční přístup, který by spočíval ve výčtu politicko-vojenského zadání pro české speciální síly, popisu analogického řešení ve srovnatelných ozbrojených silách jiného státu, a vše bych završil návrhem na organizační strukturu a schopnosti tohoto uskupení.

Druhou možností bylo zvolit metodu, se kterou jsem každý týden konfrontován při svém současném studiu na Command and Staff College na Univerzitě Námořní pěchoty ve Virginii. Zde, pokud se máme dopátrat k obecnějšímu řešení nějakého problému, často naši vyučující, jak z řad vojáku, tak civilních profesorů, volí Case Method. V zásadě se jedná o případovou studii konkrétní situace, ze které je však možné extrapolovat obecnější závěry.

Volba konkrétního případu je dost zásadní pro úspěch následné diskuse. Neměl by to být případ unikátní, který nemá obdoby. Dále pak by žádná ze stran diskuse neměla být emočně předpojatá vůči volbě konkrétního případu. Proto jsou s oblibou často voleny historické případy, které již nemají žijících účastníků, nebo ty, jichž se žádná ze stran debaty neúčastnila, a v neposlední řadě fiktivní případy, které jsou průnikem několika historických událostí. Pro potřeby tohoto článku jsem se rozhodl využít třetí možnost.

Záchrana českých rukojmí v Operaci ODYSSEY DAWN, Libye
1. dubna 2011, tedy tři týdny po zahájení bojových operací spojeneckými silami na území Libye, je operace již plně pod velením NATO. Spojené státy americké uplatňují politiku Leading from behind, operaci tedy i nadále podporují, ale hlavní tíhu operací již nesou evropští členové NATO. Ozbrojené síly Libye jsou stále pod kontrolou Muammara Kaddáfího, ale utrpěly silné ztráty. Libyjské letectvo již není bojeschopnou silou, protivzdušná obrana byla vyřazena, a systém velení a řízení libyjské armády je již pouze částečně funkční. Jak vládní síly, tak povstalci kontrolují část území, konflikt se dostal do stádia patu.

7. dubna byla vláda České republiky, prostřednictvím videozáznamu doručeného na české velvyslanectví v Káhiře a posléze zveřejněného na Youtube, informována o únosu českých občanů, tříčlenného štábu České televize dokumentující události poblíž povstalci drženého města Misuráta. Únosci požadují výkupné 1.000.000 amerických dolarů za každého z nich. Pokud nedojde ke splnění jejich podmínek do třech týdnů, všechna rukojmí zabijí.

14. dubna se podařilo spojenými silami amerických zpravodajských služeb a Vojenského zpravodajství ČR získat údaje o místu, kde jsou všechna rukojmí držena. Pravdivost informace získaného ze zdrojů HUMINT byla beze vší pochybnosti potvrzena snímkem z bezpilotního prostředku, který zachytil tvář jednoho z rukojmích při noční procházce na dvoraně zemědělské usedlosti únosců nedaleko městečka Bani Waled. Rukojmí jsou spoutaná na rukou i nohou, ale jinak nejeví známky špatného zacházení. Dle všech indicií je motiv únosců převážně finanční, i když patří do kmene nakloněného Muammaru Kaddáfímu.

15. dubna rozhodl ministr obrany, po nočním uzavřeném jednání s prezidentem, premiérem a Náčelníkem Generálního štábu, k silovému řešení situace, do které se dostali unesení čeští občané. Ministr obrany pověřil NGŠ ke zpracování plánu na záchranu rukojmích, který bude schválen 20. dubna.

Jste náčelníkem plánovacího oddělení Stálého Operačního Centra (SOC) a máte 96 hodin na to zpravovat návrh provedení operace. Co navrhujete? Jaký postup provedení operace zvolíte? Jaké jednotky budete pro provedení operace potřebovat?

Omezení pro plánování
Z nočního jednání NGŠ vyplynula následující omezení pro plánovaní:

Spojené státy vylučují účast v samotné pozemní operaci na záchraně rukojmí, ale jsou ochotny poskytnout následující schopnosti:

 1. letecký průzkum a informace zpravodajských služeb,
 2. palebnou podporu ve formě přímé letecké podpory,
 3. CSAR, tedy záchranu osob ztracených či odloučených při operaci, například pilotů,
 4. možnost použít letiště a přístavy v současné době používané při operaci.

Omezení daná Náčelníkem Generálního štábu:

 1. operace se nesmí účastnit více než 200 osob, a to včetně případné zálohy mimo operační oblast,
 2. pro sestavení úkolového uskupení je možné využít jakoukoliv jednotku AČR nebo její část.

Plánovací faktory:

Vzdálenost mezi nejbližší spojeneckou leteckou základnou Sigonella a místem, kde jsou držena rukojmí: 560 km.

Dolet letounu CASA C-295: 1333 km s 9250 kg nákladu, 4300 km s 4550 kg nákladu; maximálně 48 vojáků s materiálem.

Dolet letounu L-410: 1400 km; maximálně 1800 kg nákladu nebo 10 vojáků s materiálem.

Dolet vrtulníku Mi-171Š: 580 km; maximálně 4000 kg nákladu nebo 20 vojáků s materiálem.

Možnost přepravy techniky letecky ( C-295 a Mi-171Š): Land Rover 110 plachtový, šestikolky a čtyřkolky, motocykly; vše pouze v kombinaci s přistávacím výsadkem.

Schopnost přistání letounů: polní letiště nebo jakýkoliv rovný úsek dvouproudé asfaltové komunikace delší 700 m. Přistání na nezpevněných plochách možné pouze po provedeném pozemním průzkumu.

Padákový výsadek na kulatých padácích i padácích typu křídlo bez omezení.

Reakční doba nepřítele: 3 hodiny v síle motorizované roty, 6 hodin v síle motorizovaného praporu s posilovými prostředky; obojí z okolí obléhaného města Misuráta.

Diskuse
Co by mělo být mezi výstupy následné diskuse?

 1. Návrhy řešení operačního problému záchrany českých rukojmích. Důležitá je koncepční rovina, nikoliv taktická.
 2. S tím spojené návrhy na použití těch či oněch sil pro operaci.
 3. Zevšeobecnění, které jednotky nebo jejich segmenty by měly být v AČR i na základě tohoto příkladu řazeny do kategorie SOF.
 4. Jak nejlépe zabezpečit připravenost jednotek SOF k plnění úkolů speciálního charakteru bez společného velitelství? Je to v současné době reálné? Pokud ne, jaké změny by musely nastat?
 5. Pokud jsou nutné institucionální změny, je nejlepší trvalé vyčlenění SF a SOF jednotek pod jedno velení, anebo by jednotky SOF měly být pouze předurčeny a připraveny? Jsou i jiná řešení?

Definice SF: druh vojska určený pro provádění speciálních operací zpravidla strategického nebo operačního významu. Tomuto úkolu je plně podřízena jejich struktura včetně systému velení, výcvik i vybavení.
Definice SOF: jednotky určené pro podporu speciálních operací dle potřeb speciálních sil. Zahrnují široké spektrum jednotek včetně leteckých a námořních. Jsou určeny jak pro podporu speciálních operací, tak pro plnění konvenčních úkolů.

Uvítám jakýkoliv komentář k alespoň jednomu z pěti výše uvedených bodů nebo k jeho části. Věrný zásadě plně sokratické diskuse, mám názor na každý z bodů, nikoliv však nejlepší odpověď, natožpak definitivní stanovisko. Vzhledem ke své předchozí zkušenosti vím, že s nejlepším nápadem mnohdy přijde člověk, který není zatížen předchozími řešeními problému a na věc se dívá novýma očima. Věřím, že ať už se diskuse stočí kamkoliv, na jejím konci budeme mít lepší vhled do problematiky SOF Armády České republiky. Snad to přispěje k efektivnějšímu ukotvení českých speciálních sil do organizačního rámce Armády České republiky.

301 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

301 Comments

 • Profilový obrázek
  Toledo
  15. 11. 2012, 14:10

  Ivo – AČR nemá kapacity podniknout operaci v rozsahu který naznačujete a doufám, že ani nikoho nenapadne je budovat. Sice se jedná o nechtěný taktický popis, ale tím chci naznačit jediné. CZ SOCOM + SOF je pro AČR za současné personální a finanční situace zbytečný luxus. Našim cílem by mělo být udržet současný standard 601.skss a docvičit dopravní letectvo na požadovanou úroveň.

  – po odsouhlaseni politických špiček ČR a USA dochazí k vytvoření společneho velitelstvi SF USA (tou dobou již řidicí skupiny SF USA v operujicích v Libii) a ředitelstsví řízení specialnich sil ČR v Avianu

  – úkolové uskupení 601.skss + velitelský prvek se přesouvá do Aviano – 2x C295M. Obě letadla zůstavají (1x operační, 1x záloha)

  – nad zájmovou oblastí nepřetržitě operuje UAV CIA + dochazí k výsadku (601.skss) hloubkového průzkumu (1x C-295M)

  – uderný oddíl (601.skss) se přesouvá na předsunuté letiště na Maltě (2x C-295M)

  – úderný oddíl je vysazen do cílového prostoru – 1x C-295M

  – osvobozovací akci poskytuje CAS 2x F-15E + 2x F-15E záloha

  – po akci dochází k vyzvednutí jednotkou CSAR US Marines – (2x AV-8B, 2X MV-22B, 2x CH-53E)

  – návrat výsadku na USS Kearsarge (LHD-3)

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Ivo
  15. 11. 2012, 14:49

  Díky za reakci, určitě jeden ze způsobů řešení vzniklé situace.

  1. Abychom se pochopili, nikdy jsem nenaznačoval, že by AČR měla být schopna takovou operaci provést výhradně v národní režii bez jakékoliv asistence spojenců. I proto jsem specificky vyjmenoval 4 schopnosti, které USA pro provedení operace poskytnou. Ne, že by to bylo silami AČR zcela neproveditelné, ale z kategorie „risk“ se přesouváme do kategorie „gamble“.

  2. Ještě jednou děkuji čtenáři „h-cz“ za link ohledně koncepce NATO k problematice SOF. http://www.nshq.nato.int/NSHQ/GetFile/?File_ID=29

  3. Ohledně docvičení letectva na požadovanou úroveň. Jasně, v případě zájmu stačí otevřít výše umístěný dokument na straně C9, kde je jasně napsáno, že SOF vzdušné prostředky jsou ve dvou kategoriích: a. „Special Air Operation Dedicated“, b. Special Air Operation Capable“, přičemž v té první jsou předpokládány vyšší schopnosti, v té druhé duální plnění úkolů pro konvenční síly.

  4. Mimo jiné, abych přiblížil úhel pohledu pod jakým posuzuje speciální síly NATO – vždy v kontextu SOF. Hodnoceny jsou 4 schopnosti (strana C1):

  a. Tactical Capability,
  b. Mobility, deployability and Enablers,
  c. Sustainability,
  d. Command and Control (C2) Capability.

  Pokud se člověk podívá dále, jak jsou v rámci těchto kritérií stanoveny NATO SOF Capability Levels (IV. třída nejlepší, I. nejnižší), tak samotné schopnosti operátorů SF v hodnocení států NATO provádět speciální operace nehrají zase až takovou roli.

  Kde máme dle mého názoru mezery?
  a. „Posses aviation SOF units“,
  b. „Unable to sustain forces (i.e. : unable to provide multiple coalition rotations without extended force regenaration efforts at home)“.

  Našly by se možná i jiné, ale tyhle mne při čtení dokumentu praštily přes nos.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  voják
  15. 11. 2012, 15:03

  Ad Toledo)
  Určitě dobrý plán, ale proč, když už jste jedno letadlo ponechal jako zálohu, plán nepočítá i s dedikovaným QRF (pozemní zálohou)?

  Třeba výsadkovou rotou připravenou na stojánce na letišti zasáhnout v případě, kdy by celá akce šla do kytek? Mohla by to být i třeba jen lehká rota, ale tam by byl myslím větší problém se zasazením.

  Celou akci by nemuseli hnout ani prstem, ale plán by byl hned robustnější i z hlediska pozemní části, ne jen zasazení.

  Toliko můj názor.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Dušan Rovenský
  15. 11. 2012, 15:17

  Ivo, nechci být hnidopich, ale naprosto opomíjíte politickou vůli představitelů ČR řešit případné zadržení českých občanů vojenskou cestou. Je třeba sebereflexe a jako určitý precedens musíme brát v úvahu historické příklady. K nasazení ozbrojených sil, z důvodu osvobození vlastních občanů z cizího území v československé a české historii nikdy nedošlo – a to dokonce ani za dob ČSSR, když bylo v Angole uneseno 66 osob najednou: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10213385108-zajati-v-angole/

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Ivo
  15. 11. 2012, 17:08

  Ad Dušan Rovenský)
  Jasně, ale to bychom se nikam nedostali :-). Jde spíš o otázky, které případová studie vyvolává, než o samotnou studii. To bylo cílem.

  REPLY

Nejnovější komentáře