fbpx

RECENZE: Nasazen v Koreji – Zapomenutá válka a Čechoslováci

nasazen v koreji

V průběhu roku 2013 se mi do rukou dostaly hned dvě publikace o nasazení československých vojáků v zahraničí před rokem 1993. Tou první bylo doplněné vydání Pouštní horečky od Jaroslava Kmenty, věnující se kauze kolem onemocnění vojáků, nasazených v Perském zálivu v roce 1990 coby příslušníci protichemické jednotky. I když jí tato recenze nepatří, stojí za přečtení. Rozkrývá danou kauzu a naráží na řadu zajímavých momentů. Nad některými nevěřícně kroutíte hlavou (přístup generálního štábu a ministerstva k zabezpečení nasazené jednotky, popírání výsledků její práce nebo neochota přijmout odborné posudky a zprávy, nezapadající do vytyčeného mediálního obrazu). Jiné si vás zase získají – například odvaha velitele jednotky, jeho schopnost stát za svými lidmi a vzít na sebe plnou odpovědnost a jednat v okamžicích, kdy se ve vzdálené Praze jeho nadřízení nedokázali smysluplně či dostatečně rychle rozhodnout.

Druhá kniha – Nasazen v Koreji – podobně jako Pouštní horečka vypráví o důležité a přitom často opomíjené části dějin československé armády. Odlišuje ji ale mnohem poutavější zpracování, více autorů a vetší množství doplňujících dobových fotografií, dokumentů a vysvětlivek. Její první polovina patří osobním zážitkům syna a otce Švamberkových. Ta druhá pak, prostřednictvím vzpomínek ostatních účastníků mise a oficiálních dokumentů, přibližuje dění v Koreji po uzavření dohody o příměří, funkci dozorčí a repatriační komise neutrálních států a složitost konfliktu mezi jižní a severní částí korejského poloostrova.

V úvodu Alex Švamberk seznamuje čtenáře s procesem vzniku knihy, mající vlastně počátek v neuvěřitelných příbězích, které v dětství slýchal od svého otce, novináře. Když si jako dospělý uvědomil, že se jeho rodič zúčastnil něčeho skutečně mimořádného, začal na něj tlačit, aby tyto své zážitky sepsal. Tak se i stalo, ale dříve než mohl se stárnoucím mužem vzpomínky projít a dát jim konečnou formu, otec na konci roku 2007 zemřel. Následovaly roky pátrání v archivech a hodiny hovorů s ostatními (často pomalu umírajícími) členy tehdejších komisí. Silná motivace k dokončení otcova díla, společně s notnou dávkou štěstí a ochotou bývalých vojáků sdílet své vzpomínky, přineslo po letech své ovoce.

Samotné vyprávění Jaromíra Švamberka, který byl do Koreje vyslán jako překladatel druhé československé skupiny dozorčí komise, tvoří druhou kapitolu knihy. Nechybí mu nadhled, humor a bude zřejmě blízké řadě novodobých veteránů. Příběhy o zabydlování se, „výměnném obchodu“ s Američany, návštěvách PX, společenských setkání, přespříliš aktivním veliteli nebo denním režimu některých příslušníků jsou v mnohém prakticky identické s těmi, které zažívali účastníci zahraničních operací o čtyřicet a více let později na Balkáně, v Íráku nebo Afghánistánu.

Doplnění Švamberkových zážitků o výpovědi, svědectví a dokumenty dalších příslušníků československých skupin ve třetí kapitole je velkým plusem knihy. Vytvářejí širší rámec a pomáhají čtenáři utvořit si ucelenější obraz nejen o každodenním životě členů československé skupiny, ale i politickém pozadí celého konfliktu, fungování jiných armád a nelehkém životě místních ve válkou zničené zemi. Zachycují i problémy Čechoslováků, související se špionáží, s prodlužováním pobytu nebo s místní stravou, nemocemi či ženami.

V samostatné kapitole publikace seznamuje s příčinami a průběhem tříleté války, v níž málem byly použity jaderné zbraně a hrozilo, že přeroste ve třetí světovou. Závěrečné ohlédnutí za čtyřmi dekádami působení československých vojáků a diplomatů v rámci Dozorčí komise neutrálních států pak představuje krátký text velvyslance České republiky v Koreji Jaroslava Olši, jr. V něm shrnuje, co stálo za ukončením mise v roce 1993, připomíná komplikovanost „neutrálního postoje“ členů komise a nabízí vysvětlení, proč se o nasazení československých vojáků nikdo příliš nezajímal ani za minulého režimu, ani dnes.

Zřejmě i proto, že ve svém věku a po tolika letech od pádu komunistického režimu nemá nikdo z vypovídajích co ztratit a navíc jsou oficiální záznamy odtajněny, působí kniha velmi otevřeně. Z mého pohledu je kusem velmi dobře odvedené práce. Čtivým, vtipným a poučným zároveň.

Alex Švamberk, Jaromír Švamberk – Nasazen v Koreji

290 stran, Gutenberg, 2013, ISBN 978-80-86349-47-3

 

Profilový obrázek
LadislavKabat
CONTRIBUTOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře