fbpx

Rádio Jerevan na Nově a nejenom tam

Josef Lada Svejk

Dva přihlouplé novinářské bonmoty na začátek: „Pokud něčemu rozumíš, nikdy o tom nečti v novinách“ a „Můžeme přifukovat, ale nesmíme lhát“. Oba se mi vybavily, když jsem se dnes podíval na Televizní noviny na Nově, kde byla mimo jiné pseudozpráva o připravované novele zákona 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Celý kolotoč ohledně odvodů, povolání ke službě, branné povinnosti a tak začal ráno Vlado Šnídl v článku s názvem Vzniká plán, jak vrátit „vojnu“. Vlado Šnídl nemůže ovšem za to, že jeho vcelku korektně napsaný text, se během dne proměnil v karikaturu až paniku, skutečně hodnou Rádia Jerevan.

Velká novela branného zákona se připravuje již několik let (do letošního února byl dokonce již ve sněmovně, než byla stažena) a základní obrysy byly uvedeny již v Bílé knize. Fascinující je, že popletení pojmů s dojmy (například odvod=návrat základní vojenské služby) se cyklicky objevuje tak jednou za půl roku až jednou do roka. Vždy je vše vysvětleno, aby se zase vrátilo jako bumerang. Připomíná to fantaskní svět šťastných idiotů, jejichž paměť je cyklicky vymazávána, aby neměli „starosti“. V čem je problém? Vlastně v ničem, až na to, že lidská blbost dokáže zabít i vcelku moudré kroky (promiňte někteří ex-kolegové).

Reportáž na Nově, byla o tom, že od letošního podzimu bude mít armáda možnost, znovu odvádět nebohé mladíky do svých řad a navléknout je do „mundůrů“. Poté následovala nesmyslná anketa v nějaké škole a na ulici. Autor reportáže (omlouvám se, uniklo mi jméno) popletl vše dohromady. Alespoň se u toho tvářil šťastně. Na okraj musím podotknout, že je důkazem toho, že někteří lidé se mohou stát novináři až po nějaké době elévování a někteří nemají být ani elévy…

Od letošního podzimu nebude nic, to se tak v lepším případě zákon dostane do sněmovny. On je ten legislativní proces – pardon, lidově, jednotlivé zastávky zákona na cestě od ministerského návrhu až po vyjití ve Sbírce zákonů – trochu složitější. Odvod je v zásadě administrativní úkon, který je velice dobře popsán ve stávajícím branném zákoně i třeba v jeho předchůdci 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon). Automaticky neznamená, že odvedený musí být povolán k vojenské službě, byť se dle zákona stává vojákem.

V době před platností současného branného zákona probíhaly odvody dvakrát do roka (na jaře a na podzim). Pak se armáda zprofesionalizovala a nějak se zapomnělo na to, že sice zůstala branná povinnost, ale odvody, které slouží primárně ke „zmapování“ populace (základní údaje, zdravotní stav atd.) tak, aby vhodní občané/vojáci mohli být použiti pro obranu státu, mohou probíhat až za stavu ohrožení státu. Jak praví ústavní zákon 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v článku 7:

Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Problémem je ona „bezprostřednost“. Přepokládejme tedy, že ohrožení je iminentní, dobrým příkladem může být Ukrajina (jak dlouho to Rusku trvalo?). V současnosti je podle odhadů z povinné zálohy (to znamená všech občanů – až na taxativně dané výjimky – ve věku 18-60) připraveno k nástupu služby – tedy doplnění ozbrojených sil – v případě potřeby jen několik tisíc lidí. O zbytku populace se toho moc neví. První odvedenci by začali podle odhadů procházet komisemi za 72 dnů od vyhlášení stavu ohrožení a to už jaksi může být dávno po válce (vše je totiž ve spícím stavu, aby se šetřilo a neobtěžovali se občané).

Cílem připravované změny je zkrátit reakční dobu (a zvýšit obranyschopnost státu) tím, že vláda (a jenom vláda, nikoli jeden ministr nebo generál) bude mít možnost vyhlásit odvody (plošně, ale spíše podle určitého klíče – ročníky, profese a podobně) ještě před přímým ohrožením státu. V případě potřeby by díky tomu mohli vhodní odvedenci, kteří se ocitli v databázi, nastoupit službu (zahájit přípravu, naprostá většina populace již totiž není připravena k nastoupení vojenské služby) co nejdříve, pokud hrozba státu bude přetrvávat, respektive bude vyhlášen stav ohrožení státu, či válečný stav.

Co na výše uvedeném není pochopitelné? A jak to může ohrožovat občanské, či jakékoli jiné svobody? Jestli někdo předpokládá, že vláda může tohoto institutu zneužít (ano, mohla by, vše je zneužitelné), musí se zároveň ptát, co by tím získala. Naštvanou populaci, že je obtěžována „hloupostmi“, když se nic neděje? To asi moc smyslu nedává.

Reportér z Novy ovšem nebyl jediný a pomatené odvody nejsou jediným tématem. Dalším oblíbeným dotazem je, že podle novely branného zákona se nově bude branná povinnost vztahovat na ženy. Stačí se ovšem podívat do stávajícího zákona, či jeho předchůdce, aby člověk zjistil, že to platí již dnes. Zákon 585/2004 v paragrafu jedna, odstavci prvním uvádí:

Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen „občan“) plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen „ozbrojené síly“); zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.

A v paragrafu druhém, odstavci prvním se pak praví:

Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

„Občany“ jsou myšleny ženy i muži. Mimochodem, zákon 218/1999 hovořil explicitně o ženách v paragrafu 2, odstavci 4:

Ženám může být uložena jen odvodní povinnost a povinnost k mimořádné službě po dobu válečného stavu, pokud ji nepřevzaly dobrovolně.

Jak mi vyprávěl jeden pamětník, mnoho zemí nemá brannou povinnost vztaženou i na ženy a proto se při tvorbě branného zákona 585/2004 uvažovalo o tom, že povinnost sloužit státu za určitých okolností bude uvalena pouze na muže. Tento nápad nepřežil připomínkové řízení. Ozvaly se proti němu některé úřady a organizace, protože podle nich zakládá nerovnoprávnost a je genderově nevyvážený. Bez ohledu na tyto důvody nemám nic proti tomu, aby se branná povinnost vztahovala i na ženy při vědomí toho, že zřejmě nebudou odváděny a povolávány mezi prvními a když už, tak ke specifickým činnostem.

Dotazů k této problematice může být hodně, i přesto, že jich docela dost již bylo zodpovězeno. Obecně se dá k dnešní panice podotknout, že to chce používat zdravý rozum a archivy, když už k nim člověk má přístup, což novináři rozhodně mají (redakce to nestojí málo). A když už je redakce chudá, stačí si na chvíli zasurfovat na internetu nebo vzít telefon vytočit číslo, zeptat se a naslouchat.

18 comments
Profilový obrázek
František Šulc
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

18 Comments

 • Profilový obrázek
  Flesh
  14. 6. 2014, 11:35

  Děkuji, že jste si dal tu práci a vše sepsal. Zpravodajství na Nově je proslulé svou vyvážeností a profesionalitou a tak je ani nesleduji. Proto jsem byl celkem překvapen, že na mne najednou odevšud vyskakují články o tomto tématu; bohužel se však obávám, že Vaše reakce přijde vniveč, tedy že jen málokdo si jí přečte a raději bude hystericky hýkat. Zajímalo by mě, jestli pan reportér (reportáž jsem neviděl) byl na vojně a je prostě tupý, nebo jestli „se spletl“ jen kvůli bulvárnosti celé reportáže…

  REPLY
 • Profilový obrázek
 • Profilový obrázek
  Honza
  15. 6. 2014, 6:37

  můžete na to koukat dvěma pohledy..
  1. blahosklonně si dělat legraci z toho jak reportér hýká o tématu, o kterém nemá ani páru a plácá páté přes deváté
  2. s hlavou v dlaních si uvědomit že jeho hýkání sledují možná dva miliony podobných hýkavců, mikrovlnkových kuchařů a pivních filosofů.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Ales Cizek
  15. 6. 2014, 21:32

  Na druhou stranu, patřím ke zhruba stejné generaci jako František Šulc, a pokud si dobře vzpomínám, tak někdy na počátku 80. let, když se vztah tehdejších supervelmocí přiostřoval, rozhodla v jednom okamžiku Reaganova administrativa právě o znovuobnovení odvodů (dobrovolnicku armádu vytvořili znovu po Veitnamské válce). A i v těch patriotických USA navzdory jinak velké oblibě, které se Reagan u většiny veřejnosti těšil, to vyvolalo ne zrovna kladné reakce.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Anonym@Ales Cizek
   16. 6. 2014, 14:37

   Pochopte proboha už jednu věc – ve společnosti není zájem se jakkoliv zapojovat do čehokoliv co je společné s armádou nebo s obranou obecně a vychází to z přesvědčení, že nám žádné nebezpečí nehrozí.
   Jak to bylo v Černých baronech, když gen. Mandl sebral voj. Macháčkovi pušku ? „…my bychom se nějak domluvili…“
   Tak asi tak…

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Flesh@Anonym
    18. 6. 2014, 12:06

    Dovolím si nesouhlasit; v mém okolí jsem zaznamenal celkem pozitivní (i když ne zase nadšené) reakce a to nejen mladých mužů, ale i žen. Je zajímavé, že si spoustu mladších lidí uvědomuje, že někomu prostě „chybí vojna“.
    Samozřejmě to, že se o ní v současnosti neuvažuje a ani to není finančně a prsonálně možné, moje okolí nepochytilo, takže jejich názory jsou vlastně zbytečné, ale chtěl bych upozornit, že Vámi popsaná situace tak úplně neplatí…

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Anonym@Flesh
     18. 6. 2014, 20:08

     OK, reakce koho? Někoho, kdo plnil 2 roky v Janovicích nebo Mariánkách, Holýšově nebo Přáslavicích? To jistě ne, že? Vždyť drtivá většina respondentů různých anket na téma obnovení ZVS nebo čehokoli armády se týkající ,nemá o tom co armáda znamená ani páru…
     Podívejte se např. na povodně. Koho je tam vyjma složek IZS, JDh a pár vojáků vidět? Dobrovolníky z AZ a nebo pár dobrovolníků z civilu. Kde jsou ty zástupy „nadšenců“ pro obranu/pomoc vlastní zemi, když to potřebuje? Já vím, odpovídají právě na nějakou anketu…

     REPLY
 • Profilový obrázek
  Vít
  16. 6. 2014, 22:28

  Dobrý den,
  vůbec nechápu z čeho chce tento stát vytvořit zálohy (použitelné). S vytvořením profesionální armády, veřejnost tuto povinnost vůči naší zemi zcela ignoruje. Těch pár nadšenců, kteří to cítí jinak tuto zemi opravdu nevytrhne. Systém výcviku záloh ve všech odbornostech je v tuto chvíli utopická myšlenka. Odvod jen jedna věc a výcvik věc zcela odlišná.(pokud se za výcvik považuje stěhování KVV, tak rekrutů bude opravdu ne-přibývat). Armáda se nachází na okraji propasti personálního kolapsu. Není zde jakákoliv vůle (především politická) s tím cokoliv udělat. Začínám si nevzpomínat, který ministr v této armádě udělal něco k lepšímu stavu věcí. Každý nový člověk na MO analyzuje, ukazuje na chyby svých předchůdců, vyměňuje zaměstnance a hlavně slibuje. Teď jsme ve fázi slibů, pro mnohé ministry je to fáze poslední, před jejich výměnou. O nesmyslnostech plynoucí z neustálého šetření by vydalo na samostatný blog. Nedivme se tedy, že senzace chtiví novináři tuto situaci vidí jinak (z jejich pohledu reálně). Nic totiž nenaznačuje tomu, že by tomu bylo jinak.

  REPLY

Nejnovější komentáře