fbpx

Kdo zabije institut vojenských záchranných útvarů, aneb záchranné prapory se vracejí?

Kdo zabije institut vojenských záchranných útvarů, aneb záchranné prapory se vracejí?

V roce 2007 se zpečetil osud vojenských záchranných útvarů. Podle desátého ministra obrany a první ministryně obrany, lidovecké a později topkácké političky Vlasty Parkanové se jejich osud naplnil proto, že jako záchranné prapory asi málo zachraňovaly, přitom náklady na jejich provoz činily jednu miliardu Kč, což bylo skoro tolik, kolik činil provoz přerovského letiště. Šlo o reakci na hledání úspor uvnitř resortu Ministerstva obrany vyjádřenou v dokumentu Transformace rezortu Ministerstva obrany ČR, který byl přijat vládou ČR dne 22. 10. 2007 usnesením č. 1194, Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky.

Šlo o šest praporů a s vojenským záchranným praporem v Kutné Hoře byla zrušena i jedna posádka. Jeden z praporů byl převeden k Hasičskému záchrannému sboru ČR a stal jeho druhým sledem. Prošel rozsáhlou modernizací a dnes je vše jinak.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, byl vojenský záchranný útvar: „…samostatná součást armády, která je určena k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany a připravující se k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu, s vlastním názvem, číselným označením a místem stálé dislokace; v čele vojenského záchranného útvaru je velitel.“ Záměrně se hovořilo o útvaru, v divizní organizaci čs. armády prapory původně působily jako pluky Civilní obrany, v nové struktuře Armády ČR fungovaly jako záchranné a výcvikové základny. – Nebylo vyloučeno, že by se v určité situaci mohly zase změnit v pluky.

Armáda si ponechala pouze dvě jednotky velikosti rot ve struktuře 15. ženijního pluku. Od 1. 7. 2016 pak byl institut vojenského záchranného útvaru nahrazen institutem příslušníků ozbrojených sil určených k plnění úkolů civilní obrany (§6a) stanovených nařízením vlády ČR. Institut vojenského záchranného útvaru měl zmizet z právního řádu České republiky, ale nestalo se tak. Lze jej stále nalézt v příloze č. 3 k nařízení vlády ČR č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Ba co více, sama vláda, vedena právníkem Sobotkou, s institutem vojenských záchranných útvarů do budoucna počítá.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z dílny Ministerstva pro místní rozvoj, který vstoupil v účinnost 1. 10. 2016, v příloze č. 1, kterou se stanovuje seznam vojenského materiálu s pořizováním výstroje pro příslušníky vojenských záchranných útvarů. Tím je zaručeno, že i příslušníci ozbrojených sil určení k plnění úkolů civilní obrany, budou muset být, na rozdíl od příslušníků základních složek Integrovaného záchranného systému, vystrojeni přesně podle Českého obranného standardu. Uvedení neexistujícího institutu vojenského záchranného útvaru v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nikdo z ministerstev, ministrů, poslanců a senátorů během legislativního procesu nerozporoval. Lze se tedy těšit na volby do Poslanecké sněmovny, která strana zase přijde s obnovením brigády CO.

1 comment

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

  • Profilový obrázek
    Viktor
    11. 8. 2017, 11:31

    Ruším co jsem nařídil a nařizuji co jsem zrušil. Pohádka se stává realitou, tam se sice odvolávalo … , ale junda je to obdobná. Atrakce pro daňové poplatníky. Nebyla nedávno armáda bez vojínů, svobodníků, desátníků… :-(. Kdo za to nese odpovědnost. I za Je to opravdu tak jednoduché? Stačí jenom zrušit a pak znovu nařídit a show jede dál? Přeci i féerie je řízená nějaký ferinou, který za to zodpovídá.

    REPLY

Nejnovější komentáře