fbpx

Posílení zpravodajských služeb je na dobré cestě

Posílení zpravodajských služeb je na dobré cestě

Kontrola zpravodajských služeb se stává zcela zásadní ve světle lednových teroristických utoků v Paříži. Premiér Sobotka reflektuje vývoj bezpečnostní situace a mluví o posílení Bezpečnostní informační služby. Ta by měla být posílena co do pravomocí a rozpočtu, ale i personálně. Po aféře Vojenského zpravodajství nelze čekat, že v české společnosti bude panovat směrem k zpravodajským službám důvěra. Způsob kontroly, který probíhá v současnosti, se nezdá být optimální. Podle programového prohlášení vlády by mělo dojít k velkým změnám, na základě kterých by vznikl nový kontrolní orgán. Novelizace zákona o zpravodajských službách navíc přináší posílení jejich pravomocí.

Znak Bezpečnostní informační služby. Zdroj: BIS.

Znak Bezpečnostní informační služby. Zdroj: BIS.

Současné nastavení kontroly není optimální
V praxi vykonává Parlament (Poslanecká sněmovna) dohled dvojím způsobem. První prostřednictvím vlády, která její orgány informuje o činnosti zpravodajských služeb. Druhý vyplývá přímo ze zákona o Bezpečnostní informační službě, respektive ze zákona o Vojenském zpravodajství. Zpravodajské služby jsou kontrolovány dvěma samostatnými kontrolními orgány pro každou službu zvlášť – dle dikce zákona zvláštními kontrolními orgány.

Těmito zvláštními kontrolními orgány jsou Komise pro kontrolu BIS a Komise pro kontrolu VZ. Existuje i Podvýbor pro zpravodajské služby, ale ten není kontrolorem a jeho úlohou je být platformou pro řešení koncepčních otázek, projednávání návrhů zákonů mezi prvním a druhým čtením v Poslanecké sněmovně.

Z obsazení Komise pro BIS a Komise pro VZ vyplývá, že ani jeden člen není v obou komisích zároveň a že jsou svými poslanci zastoupeny všechny strany s výjimkou KDU-ČSL. Členy těchto výborů zpravidla nelze považovat za experty v oblasti bezpečnosti, což by jistě jejich schopnost vykonávat kontrolu zvýšilo. V komisi pro BIS sedí například komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, bývalý příslušník pohotovostního sboru SNB. Předsedou této Komise je Marek Benda. Politik, který se stal pro část občanů nedůvěryhodný po aféře s tituly na Západočeské univerzitě v Plzni. Kontrolou se v komisích zabývá třináct poslanců. Tito členové kontrolních komisí nemusí mít bezpečnostní prověrku. Ta by se přitom dala od kontrolního orgánu očekávat. Nehrozí, že se bude kontrolou zabývat velké množství lidí, ale o to s menší efektivitou?

 Posilování pravomocí realitou, posilování kontroly evergreenem
Podle plánu legislativních prací vlády na rok 2015, by měl v září předseda vlády předložit věcný záměr zákona o rozsahu a způsobu kontroly zpravodajských služeb Parlamentem České republiky. Ta by měla vycházet z programového prohlášení vlády, kde je označena za prioritu:

Posílení parlamentní kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vláda předloží návrh zákona, který stanoví rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb Parlamentem ČR. Zákon bude vycházet ze zásady, že parlamentní kontrole musí podléhat všechny zpravodajské služby České republiky. Zákon zavede dvoustupňový systém kontroly, proto bude kromě zřízení kontrolních orgánů v Poslanecké sněmovně ČR zřízen i od Parlamentu ČR odvozený expertní kontrolní orgán složený z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných občanů.

Experti se zatím k programovému prohlášení příliš nevyjadřují. Důvodem může být to, co bezpečnostní expert Jan Schneider nazývá evergreenem českých vlád spočívající:

ve vážném úmyslu či ještě vážněji myšlenému záměru předložit parlamentu návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb.

Zatímco kontrola je na pořadu později, již 11. března 2015 se do prvého čtení dostal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách. Tan přitom není reakcí na pařížské útoky, předkládala ho ještě Nečasova vláda. Návrh má umožnit zpravodajským službám přístup k údajům uchovávaným Generálním finančním ředitelstvím, bankami a údajům v databázích účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

Podle Sobotky má novela pomoci zajišťovat bezpečnost a ekonomické zájmy ve finančnictví, respektive zajistit lepší přístup zpravodajských služeb k údajům klientů bank i pravomocí při prověřování finanční převodů na bankovních účtech. Dále umožnit vyžadovat údaje z databází účastníků veřejně dostupné telefonní služby od poskytovatele. Dnes zpravodajské služby sice získají obsah hovoru, číslo telefonní stanice, ale nemají možnost s ním ztotožnit majitele.

V Poslanecké sněmovně panovala při prvním čtení mezi poslanci shoda. Posílení zpravodajských služeb je na dobré cestě. Otázkou zůstává, zda bude pokračovat zmiňovaný evergreen, či jakým způsobem bude řešeno posílení kontroly.

Profilový obrázek
Adam Veselý
CONTRIBUTOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře