fbpx

BKO pět let poté: Důvěřuj, ale prověřuj

BKO pět let poté: Důvěřuj, ale prověřuj

Jako organizačně komplikovaná se ukázala kapitola 9 – Kontrola. Výsledné znění textu bylo třeba najít na půdorysu tří aktérů zabývajících se kontrolou a nárokujících si kompetence vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., – o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a tehdy platného zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Text kapitoly byl přitom důležitý, protože se objevily názory, že ministr obrany je korupčním chapadlem. Přitom zjištění interního auditu opakovaně upozorňovala na to, že od účinnosti zákona o finanční kontrole dne 1. 1. 2002, se ministerstvu obrany ČR nepodařilo vytvořit ucelený systém řízení rizik. Pokud si Nečasova vláda vytyčila v desáté kapitole svého programového prohlášení boj proti korupci, musela na to reagovat také BKO.

Vojenská policie logo. Zdroj: MOČR

Vojenská policie logo. Zdroj: MOČR

To byl mimo jiné důvod, proč se v odborné komisi objevil zástupce Transparency International Česká republika David Ondráčka. Na systému řízení se snad ještě pracuje a současný ministr snad uspořádá tiskovou konferenci na téma implementace BKO. To především s přihlédnutím ke kapitole 9, kde lze najít podstatnou shodu s volebním programem politického hnutí ANO2011 (ANO, Bude líp). Na zveřejnění ucelených informací o „…všech zakázkách, které se týkají veřejných peněz“ nebo alespoň těch velkých outsourcingových, se stále čeká. Posílení schopnosti „…důsledněji a přísněji postihovat organizovaný zločin, který je jedním z největších bezpečnostních rizik a hrozeb řádného fungování demokraticky zvolených institucí.“ započalo jmenováním náčelníka Vojenské police, který si jako program vytkl rozšíření svých pravomocí po změně trestního řádu a následně se jako nová osobnost a na rozdíl od svých předchůdců osoba s větší osobní integritou, nechal vyslat do kombinované formy studia kursu Generálního štábu, aby pro výkon své funkce splnil to, co od něj vyžaduje kariérní řád prosazený v parlamentu pod gescí ANO.

Iniciativa „za Vojenskou policii civilnější“ podporovaná ministrem obrany Vondrou, podezřívaného z toho, že je korupční chapadlo, mohla v době jeho mandátu tyto kompetence jednoduše připojit do nového zákona o Vojenské policii. Přitom však bylo třeba si uvědomit, že podstatné korupční kauzy řešily specializované útvary Policie České republiky, kterým je (pravděpodobně pro nedostatek zkušenosti) Vojenská policie předala, a díky zavedení kariérního řádu pro všechny vojáky z povolání od 1. 7. 2015 se příslušníci Vojenské policie – vojáci z povolání nikdy nebudou nacházet v takovém nezávislém postavení jako příslušníci Policie ČR. Minimálně se pro ně může stát problémem to, že v souladu se zákony upravujícími činnost zpravodajských služeb a Vojenského zpravodajství se mohou stát předmětem zájmu Vojenského zpravodajství

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře