fbpx

Polská teritoriální obrana

Polská teritoriální obrana

Táhnoucí se ukrajinská krize v nemalé míře překreslila podobu evropské bezpečnosti. Mezi státy, které velice bedlivě sledují situaci na Ukrajině a neváhají na základě jejích důsledků přijímat konkrétní opatření, patří Polsko. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost, známá svým tvrdým postojem k Rusku, ohlásila široký a ambiciózní projekt modernizace a reforem armády. Těžištěm připravovaných změn je zavedení teritoriální obrany do polského bezpečnostně-vojenského systému.

Cesta k tak významné změně nebývá přímá. Polská bezpečnostní komunita diskutovala v zásadě tři rozličné koncepce, jakou podobu by měla mít nově zavedená složka ozbrojených sil. V konkurenci miliční (jenom lehká pěchotní výzbroj – množství úkolů v čase míru – úzká spolupráce s pohraniční stráží a vybranými útvary policie) a mobilně-mechanizované (těžká výzbroj – část sil mimo teritoriální strukturu –přímá podpora operačních vojsk) byla zvolena koncepce teritoriální. Celou věc posvětil v půlce května  ministr obrany Antoni Macierewicz. Inspiraci při tvorbě koncepce ministerstvo čerpalo z britského či amerického modelu.

Koncepce počítá s vytvořením jedné brigády teritoriální obrany pro každé vojvodství s výjimkou Mazovského, ve kterém budou vytvořeny brigády dvě. Sedmnáct brigád bude tvořeno 86 prapory vázanými na krajská města. Nejnižší úrovní je 380 rot pro každý okres. Finální naplněný stav vojsk teritoriální obrany by měl čítat okolo 35 tisíc mužů a spadat pod velení generálního štábu polské armády. Po právní stránce by chtělo ministerstvo stihnout vytvoření prvních tří brigád v Lublinském, Podkarpatském a Podleském vojvodství. Nábor je plánován na podzim tohoto roku. Podle plánů by mělo být vojsko kompletně zformováno do roku 2019.

Rekrutačních plakát hledá nové důstojník teritoriální obrany. Zdroj: mon.gov.pl

Rekrutačních plakát hledá nové důstojník teritoriální obrany. Zdroj: mon.gov.pl

Dobrovolníci, z nichž se později stanou vojáci teritoriální obrany, budou první tři roky cvičit každý měsíc dva dny o víkendu. Jednou ročně budou organizována dvoutýdenní cvičení. Po třech letech se budou vojáci povinně účastnit cvičení nejméně jednou ročně. Dobrovolníci budou za svou činnost kompenzováni částkou 500 zlotých měsíčně, což činní asi 3000 Kč. Ve výzbroji jednotek by se měly nacházet kulomety, granátomety či moderní přenosná protitanková a protiletadlová technika.

Síly teritoriální obrany mají navýšit odstrašovací potenciál Polska, zabezpečovat podpůrné úkoly pro operační  síly a podílet se na protidiverzních, protiteroristických a protikrizových operacích. Vlnu kritiky i z armádních kruhů vyvolal akcent ministerstva na posílení vlasteneckých a křesťanských základů obranného systému země. Panují také obavy, že celý projekt výrazně zbrzdí modernizaci i výcvik ostatních složek ozbrojených sil. Projekt je nepochybně velice ambiciózní a jen čas ukáže, s jakými problémy se bude polská teritoriální obrana potýkat. Mnohé poodhalí už spuštěná příprava velitelstva vojsk teritoriální obrany.

Profilový obrázek
Matej Kandrík
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře