fbpx

Jako by bylo před volbami…

Jako by bylo před volbami…

Vítám na OWOP nového a zkušeného přispěvatele!

Deník Právo a server novinky.cz uveřejnily v sobotu 13. srpna článek Tanky nekončí, přibudou zbraně za desítky miliard. Uvádí v něm nadšené vize příští výstavby Armády České republiky a celý článek vyznívá, jako by byly připraveny velké projekty jejího rozvoje. Porovnejme si obsah článku se schválenými koncepčními dokumenty.

Na internetových stránkách Ministerstva obrany ČR nalezneme několik koncepčních dokumentů. Podívejme se na dva z nich, které se zabývají schopnostmi AČR a byly schváleny za působnosti této vlády. Logicky obecnější je Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 a poněkud podrobnější je Koncepce výstavby Armády České republiky 2025 (KVAČR). I přesto, že se jedná o veřejné dokumenty, mohli bychom předpokládat, že o velkých vyzbrojovacích projektech bude v některém z těchto dokumentů alespoň zmínka.

Obsah dlouhodobého výhledu je velmi obecný a při troše dobré vůle bychom mohli obsah článku ztotožnit s tímto dokumentem. Dokument neobsahuje žádné milníky, můžeme tedy předpokládat, že popsaný cílový stav má být dosažen v roce 2030.

Obsah KVAČR i v podobě pro veřejnost obsahuje podrobnější informace. Pokrývá však kratší období do roku 2025. Obsahuje také milník výstavby, kterým je rok 2020. To je nesporně přínos umožňující vyhodnocovat postup jejího plnění a přijímat potřebné korekce. V roce 2017 se tedy nacházíme v první čtvrtině plnění této koncepce. Na straně 19 je uveden přehled techniky, která by měla být pořízena, nebo by mělo být zahájeno její pořízení do konce roku 2020 u pozemních sil a vzdušných sil.

Trochu nyní odbočíme a zrekapitulujeme se některá fakta omezující pořízení nebo modernizaci vojenské techniky z prostředků státního rozpočtu a v polovině času stanoveného na plnění milníku. Všechny zásadní předpoklady pro jeho splnění by měly být již vytvořeny.

Základním předpokladem pro splnění milníku je zpracování dokumentů nezbytných k uvolnění investičních prostředků státního rozpočtu. Ty jsou uvedeny v zákoně č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášce 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Splněny musejí být také rezortní interní normativní akty, upravující tuto oblast a mající vliv na dobu přípravy a realizaci akvizice.

Pokud jejich obsah zestručníme, musí být napsána a schválena Ministerstvem financí dokumentace programu reprodukce majetku (dále jen program). Pokud je objem alokovaných peněžních prostředků vyšší než 5 miliard korun, musí být dokumentace předložena k projednání vládě. Teprve následně může být vyžádáno vydání řídící dokumentace umožňující zahájit zadávací řízení.

U akcí s objemem peněžních prostředků do 200 mil Kč ji vydává příslušná kapitola (tedy ministerstvo), nad tuto částku ministerstvo financí. I v případě, že jsou k dispozici relevantní marketingové studie a studie proveditelnosti, jedná se o náročný proces, mající zásadní vliv na plnění programu. Situace se velmi komplikuje, pokud jsou alokace peněžních prostředků na plnění programů provedeny na základě odhadů, zastaralých nebo nepřesných informací. Pokud peněžní prostředky nebo časový rámec plnění programu nedostačuje, musí být buď zpracován doplněk, nebo program předčasně ukončen a zpracována dokumentace nového programu.

Následuje zadávací řízení, jež je také časově náročné. Délka zadávacího řízení je stanovena v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle typu zadávacího řízení se pohybuje od 145 do 330 dnů. Samozřejmě musí být také započítán čas na výrobu materiálu a jeho dodání. Ten se pohybuje od 180 dnů u komerčního materiálu až do 730 dnů u speciální techniky. U složitých zbraňových systémů může následovat dodávka až 990 dnů od podpisu smlouvy. Vojenský materiál je vyráběn na základě objednávky a až na výjimky není vyráběn na sklad.

Pokud není výrobek zaveden do užívání v AČR, musí být provedeny kontrolní a vojskové zkoušky – minimálně 84 dnů. U vozidel a souprav na vozidlech musí být vojenskou policií vydáno také schválení technické způsobilosti vozidla – 21 dnů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že celý proces je velmi časově náročný a vyžaduje přesné plánování. Pokud by měly být projekty plánované v KVAČR do roku 2020 (str. 19) realizovány ve stanoveném termínu, měli by bychom o nich najít záznam v Analytickém monitoru (dále jen monitor) na stránkách ministerstva financí, který obsahuje informace o projektech, u nichž byla vydána řídící dokumentace. Jeho data jsou sice aktuálně vedena k 31. březnu 2017, ale myslím, že k ilustraci stavu to postačuje.

Podívejme se alespoň na některé z projektů uváděné v článku:

 • Nákup kolových obrněných vozidel TITUS v sestavě není;
 • modernizace houfnic DANA v sestavě není;
 • nákup podvozků a vozidel TATRA v sestavě není;
 • modernizace tanků není do roku 2020 ani v KVAČR;
 • plánované navýšení počtů stíhaček GRIPPEN – není ani v KVAČR;
 • pořízení nových víceúčelových vrtulníků v monitoru není.

Pokud nejsou v sestavě monitoru, není vydána řídící dokumentace a tudíž do 31. března 2017 nebylo zahájeno výběrové řízení. Je tedy velmi pravděpodobné, že dodávky do konce roku 2020 jsou ohroženy.

Jediný projekt, který je v monitoru možné najít, je projekt pořízení osmi 3D radiolokátorů MADR. Na jejich pořízení je v letošním roce alokována částka 1,35 mld. Kč. V článku se uvádí, že smlouvy budou podepsána v nejbližší době. To by ale znamenalo, že buď bude vyplacena výrobci obrovská záloha, nebo budou peněžní prostředky převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů, což znamená, že nebudou utraceny letos, ale v dalších letech a projeví se to opět na nedočerpání kapitoly Ministerstva obrany.

Pokud vezmeme v úvahu stanovené časy na přípravu a realizaci zakázky, je pravděpodobné, že realizace koncepce výstavby AČR se dostává do zpoždění proti stanovenému harmonogramu. Zpoždění v první etapě samozřejmě ovlivní plnění druhé etapy do roku 2025 a je otázkou, zda předpokládané navýšení peněžních prostředků a stav přípravy projektů umožní toto zpoždění dohnat.

Porovnáme-li obsah článku s realitou, vyznívá spíše jako předvolební projev než představení reálných plánů.

19 comments
Profilový obrázek
Josef Radocha
CONTRIBUTOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

19 Comments

 • Profilový obrázek
  Galovič
  25. 8. 2017, 11:14

  Před volbami jako po volbách: "Ale zrovna nedávno jsem byl na brigádě a co vidím,
  Cecílie tam dojí krávu vzhůru nohama. Povídám Cecílie, co to je za nápad dojit krávu vzhůru nohama? A ona povídá, to je zlepšovák, já chci aby ta smetana z toho vemene vyšla ven první. I ten Romeo Julii dal by za Cecílii. Cecílie to fuldouzr a kombajn v jednom těle. Cecílie nohou seje, rukou pleje, hubou mele." – A co teprve Hamlet za Koštovala, Kuchtu, Mičánka, Pavla a Bečváře?

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Viktor@Galovič
   28. 8. 2017, 19:35

   Werich nemá chybu pane Galovič. I citát "Kůň je nebezpečný zezadu, bejk zepředu. Blb je nebezpečný ze všech stran ! Dokonce i za rohem !" potvrzuje jeho nadčasovost. Ten konec citátu se musí asi brát obrazně. V době kdy ho psal asi nemohl napsat … dokonce i na ministerstvech… Minulý týden se objevil článek o teroristech: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/napaditost-teroristu-je-temer-neomezena-vzkazuje-z-rima-gene/r~95bdd48a84bc11e7867b002590604f2e/?redirected=1503940997
   Myslel jsem, že ten pán je už v záloze. Na geniálním štábu trousil podobné nápady. V článku nic nového nesdělil, občas zaperlil:… potřebujeme reálné simulace teroristického útoku v ulicích. I za cenu chaosu a zmatku… Ten Košťovál byl už na kolika náměstkovských funkcích za poslední rok?

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Josef Radocha@Viktor
    30. 8. 2017, 21:59

    Ten pán je už skutečně v záloze, ale dál působí v aliančních strukturách jako expert. Bohužel jeho působení ve velení AČR zanechalo výraznou stopu při nastavování procesu plánování. Dokonce tak velkou, že se z toho nemůže AČR vzpamatovat dodnes. Řečeno slovy generála Bečváře (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2219197-becvar-utratit-penize-armade-trva-roky-skokove-navyseni-rozpoctu-bychom-nevyuzili) již 13 let se za pochodu účí plánovat akvizice. Kdo ví, kolik času ještě potřebují a kam musí dopochodovat aby pochopili, že vše je už dávno v alianci vymyšleno, popsáno a v praxi využíváno. Kdysi platilo SSSR náš vzor. Nemohli by si vzít vzor alespoň armády USA, GB nebo Německa?

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Viktor@Josef Radocha
     31. 8. 2017, 19:06

     Pane kolego, díky za fundovanou odpověď. Je vidět, že systém nemá sebereflexi. Vina se musí popřít nebo svalit na něco jiného nebo někoho jiného a ti, co za to zodpovídají v tichosti přemístit, povýšit. Zavčas umístit jejich manželky na skvělá místa. Kdysi mi jeden známý říkal, že stačí nahlédnout do telefonního seznamu na ministerstvu. Shoda jmen není náhodná. Blízcí, vzdálení příbuzní a známí jsou umisťováni za nějakou výměnu. Viz pán ve strukturách. Proto si nemůžou vzít vzor z Německa, GB nebo USA. To by to dopadlo, to by mohlo ještě fungovat.

     REPLY
    • Profilový obrázek
     Bohuslav Pernica@Josef Radocha
     1. 9. 2017, 7:06

     Já bych si dovolil poznámku ke spojení "za pochodu". Zákl-2 obsahuje také pořadovou figuru pochodu nebo poklusu na místě. To lze pochodovat nebo běžet hodně rychle, zvedat nohy, zvedat ruce, mít hlavu vzhůru a furt to bude na místě. Formálně se tedy věci dějí správně "za pochodu". Za pochodu je sice zakázáno kouřit, ale je dovoleno zpívat. V této souvislosti citát z knihy. Jde o knihu rozhovorů napsaných L. Němečkovou a tak nějak zcela náhodně vydanou v roce 2014: „Už ve třetím a čtvrtém ročníku jsme měli vojnu, což bylo velmi humorné.… Na chvilku ze mě udělali velitele družstva. Za dva dny toho litovali. Dával jsem například povel pochodem v chod směrem do křoví nebo do Vltavy. A až když lidi měli vodu po kotníky, tak přišlo zastavit stát, čelem vzad. Většina spolužáků tu hru hrála se mnou a šílené povely vykonávala s kamennou tváří. Nesmělo se to ale přehnat, protože kdyby nás z vojenské katedry vyrazili, čekaly by nás dva roky vojny.“ Asi si to málokdo uvědomuje, ale za poslední 4 roky tu proběhl řízený manažerský experiment. Navzdory auditu zadaného přímo bez výběrového řízení KPMG, po kterém tu zůstala miliónová poradkyně dohlížející nad integrací agend doporučených za miliony renomovanými odborníky z KPMG (takže zkušenost ze zahraničí by tady taky byla), se fungování systému evidentně nelepší. Takto není nic jednodužšího a čestnějšího, než aby ministr obrany, který zadal tento audit (za peníze nas všech), pověřil svou drahou poradkyni, aby seznámila veřejnost s výsledky, kterých se během jeho služby veřejnosti (podle etymologie slova "ministr") dosáhlo. To by myslím bylo v souladu jak s volebním programem ANO požadujícím odpovědnost konkrétních lidí, tak s jeho sloganem o budelépectví. – Už je lépe v plánování, jak to požadovala v BKO v roce 2011 ta zkorumpovaná vláda Nečase a Kalouska? Jenže chlapy už fakt asi nejsou, jak se lze přesvědčit ze závěrečného hodnocení (https://www.novinky.cz/domaci/447491-na-obrane-nebyl-zadny-korupcni-skandal-pochvalil-sobotka-stropnickeho.html). Tento ministr hrdě zahlásil (snad aby ho nevyhodili z další, už třetí, vlády), že během jeho služby se nic nestalo. A měl pravdu. A tak ČSSD dosáhla cíle svého volebního programu nezvyšovat vojenské výdaje, a zároveň, jak nám píše Demagog, vláda zase splnila všechny sliby v oblasti obrany, které dala: zvýšit a stabilizovat! a zase slavně zvítězila. – A tak tam žili, a pokud neumřeli, tak tam žijí dodnes (they all lived happily ever after). Zazvonil protikorupční zvonec a problémům v obranném plánování není zdaleka konec.

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Viktor@Bohuslav Pernica
      1. 9. 2017, 9:46

      Za pochodu se člověk nenaučí nic. Natož orientace v akvizicích. To je lepší výuka z rychlíku, tam se aspoň sedí.

      REPLY
     • Profilový obrázek
      Bohuslav Pernica@Viktor
      1. 9. 2017, 10:59

      Tady se dá sedět po akvizicích. Rychlíky taky občas někde zastaví a ve vlaku lze pochodovat. A vůbec, už máme alespoň jednu jednotku AZ pro železniční vojsko? Konflikt na Ukrajině zatím vypadá na zákopovou válku a tady, po zkušenostech 1. světové války, by se polní železnice hodila. Není sice v K2025, ale máme tolik peněz, že bychom si ji mohli dovolit. I obrněný vlak, když ho mají Rusové. I Legiovlak…

      REPLY
     • Profilový obrázek
      Josef Radocha@Bohuslav Pernica
      1. 9. 2017, 13:51

      Nejsou zaměstnávány jen manželky, ale i synové a dcery. U dcer se to ale špatně dohledává. Osobně považuji za mnohem nebezpečněnjší skupiny vzniklé na základě jiných vazeb. Karel Poláček to v knize Bylo nás pět charakterizuje frází "My chlapci (a děvčata), kteří spolu hovoříme". Tyto vazby vznikaly již na středních nebo vysokých školách. Výjimečně v průběhu kariéry. Ti lidé se vzájemně podporují a chrání a při obsazování funkcí jsou členové skupiny samozřejmě upřednostňováni bez ohledu na výběrová řízení (to je samostatná kapitola). Takhle vznikla například už na škole vazba jednoho vedoucího oddělení plánování na dva generály. byl zaznamenán výrok jednoho z nich "počkáme na H…zu, on nám to vysvětlí. Není důležité, že nemá výsledky (nakonec při absenci kontroly to nikdo nemůže zjistit), ale umí skvěle mluvit a hlavně vypadá jako odborník a protože generálové nemají čas na detaily, tak neví, že jim podává kulantně řečeno nepřesné informace.
      Hodně také dělá fakt, že je poměrně známá praxe "sbírat lůzry" – ti jsou vděční za ochranu a bezmezně věrní. Vždy umí odečíst z úst svých záchranců co chtějí slyšet a kterého šéfa by nepotěšilo, když slyší slova "vy jste hlava pane vachmaistr" – stejně jako vachmaistr Flanderka ve Švejkovi. Jen ta ironie jim stejně jako Flanderkovi nedojde.
      Mě také učili, že si mám za spolupracovníky vybírat chytré lidi. Sice to bude náročné je řídit, ale když z jejich návrhů vyberu ten nejhorší, pořád to bude chytrý návrh, obklopímli se blbci, tak pokud vyberu ten lejlepší předložený návrh, skoro vždy bude blbý.
      Jenže Flanderkové se bojí o místa a tak se zparvidla obklopují lidmi sahajícími jim svými schopnostmi do výše pasu. No a podle toho to pak vypadá

      REPLY
     • Profilový obrázek
      Bohuslav Pernica@Josef Radocha
      1. 9. 2017, 17:07

      Zajímavé hypotézy. Nejdřív z citace výroční zprávy o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2014 z části 4.6 Záměry a činnosti namířené proti zabezpečování obrany České republiky: "V oblasti zabezpečení obrany České republiky VZ monitorovalo nezákonnou činnost u obchodních subjektů podílejících se na obchodních dohodách s Ministerstvem obrany a rovněž další rizikové jevy (korupci, klientelismus), které mohly vést k finanční a hospodářské újmě resortu Ministerstva obrany. Velký díl pozornosti byl věnován neekonomickému hospodaření s vyčleněnými finančními prostředky. Bylo zaznamenáno účelové obcházení zákona při zadávání veřejných zakázek, jejich cílené protahování, pozdržování a manipulace se zadávacími listinami ve prospěch tuzemských i zahraničních obchodních subjektů. U realizovaných veřejných zakázek byly v některých případech
      zjištěny problémy s dodržením stanovených termínů, v dílčích případech byly odhaleny nedostatky v kvalitě dodaného materiálu. Kromě porušování parametrů veřejných zakázek se společnosti dopouštěly i podvodného jednání u cenových kalkulací dodávaného materiálu a poskytovaných služeb a nelegálního dovozu materiálu ze zahraničí. U vybraných podniků v majetku státu provozujících podnikatelskou činnost se VZ zaměřilo zejména na majetková a ekonomická rizik a plynoucích z existence různě rozsáhlých klientelistických sítí, jež v některých případech sahají až k lobbistickým skupinám působícím mimo území České republiky."
      Je vidět, že se autor zprávy (formálně podepsán Beroun) vyzná. Formou korupčního jednání, tedy jednání vedoucího k rozkladu systému a přivedení jej až do krajního stadia systémové korupce, je i klientelismus a nepotismus. O nepotismu ale ani slovo (Nojo, zastupujícímu řediteli VZ to později vytmavili za manželku – to byl mazec). Myslím, že L. Chaloupský (http://www.onwar.eu/2017/05/27/bojuji-americane-jako-ghanane/) přišel s postřehem, že ani nepotismus, ani klientelismus (ani plagiátorství) se nikdy nedostaly na seznam sociálně nežádoucích jevů, a to ani za úřadování M. Stropnického a jeho ředitele VZ a náčelníka VP. A to Ministerstvo obrany utrácí nezanedbatelné prostředky v programu prevence kriminality. Když si navíc vezmeme hlavní postavy (odkud příšly) obranného plánování posledních 4 let, tak to nakonec vypadá na subverzi Vojenského zpravodajství do zajištění obrany ČR. – Snad mi nikdo nebude tvrdit, že by se na místě zástupce ředitele VZ nebo velitele 601. sk. mohl ocitnout hloupý človek, člověk, který si není vědom důsledků svého jednání a mluvení pro fungování celku? To zejména, když jej postupný ředitel všech tří zpravodajských služeb J. Růžek ve své knize pamětí chválí jako odborníka a výnikající člověka. Takto to vlastně vypadá, že VZ svou operativní činností odkrývá chyby lidí, kteří prošli jejich testy, výcvikem, strukturami a diplomatickými posty. Jestli je to pravda, pak by mělo projít nejenom dezinsekcí (štěnice) a deratizací (krtci), ale také dezinfekcí zasaženo samo virem korupce. Co takhle generál K. Randák?

      REPLY
     • Profilový obrázek
      Bohuslav Pernica@Josef Radocha
      1. 9. 2017, 18:49

      Pro nedostatek místa ještě doplnění. Lidé v postavení osob blízkých nemají povinnost proti sobě vypovídat, jsou-li obviněni z trestného činu. Takto jde protikorupční audit pro pozicích, kde by se příbuzní mohli domlouvat proti zájmům zaměstnavatele. Nepamatuji si však, že by resortní protikorupční audit kdy proběhl ve spolupráci s VZ, kterým by nemělo činit odhalit příbuzenské vazby, protože zpravodajské služby, podobně jako policie, mají právo přístupu do státních registrů a podobných databází. Ani se to nezmiňuje ve výročních zprávách.
      Všechny trestné činy proti základům ČR nebo obraně státu však vyžadují úmysl, s výjimkou trestného činu Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu, ale to se netýká úředníků. – Není se tak třeba bát, neboť zmatek způsobený dezorganizovaností úřednictva, vojska, zpravodajských služeb, policie, soudů nebo státních zástupců náš právní řád nepovažuje pro společnost nebezpečný, a tudíž pojmenovaný jako trestný čin; takže až do dalšího auditu po parlamentních volbách je všechno v pořádku. A pak může zase přijít reorganizace a integrace interních agend.

      REPLY
     • Profilový obrázek
      Viktor@Bohuslav Pernica
      5. 9. 2017, 13:38

      Doplnil bych toho Poláčka, aby ty skupiny byly úplné – v knize také píše My, co spolu chodíme… Jinak je zajímavé zjišťovat kdo všechno si myslí, že změnou místa nebo názvu firmy se všechno změní. V kakaové republiky mění názvy podniků několikrát do roka. S tím probíhají "slavné rošády". Za komančů koloval vtip o ministerstvu, stromu, vrabcích a tlesknutí. Panu Radochu, napsal jste to hezky, podle toho co píšete, už nejste nejmladší, protože dnes už dávno neplatí vybírat si ty nejlepší. Blb, vlastně Flanderka by se ve vedoucí pozici opravdu cítil ohrožen a nejspíš by je ani ty lepší nedokázal pochopit. Mimochodem o krátké paměti je článek: http://www.euro.cz/blogy/kratka-pamet-pana-generala-1369612 a o těch rošádách jsou články několikrát do roka :-) .

      REPLY
    • Profilový obrázek
     Bohuslav Pernica@Josef Radocha
     2. 9. 2017, 7:19

     Zde k tomu slovo do vlastních řad: "Problém totiž už dlouhodobě spočívá v tom, že není respektována zásada postupného budování kariéry a to, že krok „do vyššího patra“ musí být podložen úspěšným splněním všech povinností na předchozí funkci. Tato zásada je reprezentována dokumentem, který je nazýván kariérním řádem. Také je nutné uvést, že se to netýká jen rezortu ministerstva obrany, ale celé státní správy. Teprve nedávno byl zákon o státní službě přijat a doufejme, že se stane realitou. V armádě není platný do současné doby, mimo vnitřního dokumentu náčelníka generálního štábu, který má ovšem omezenou platnost jen na Armádu České republiky. Využívání kamarádů, klientelismus v personální práci, je zničující pro každou organizaci." blíže http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=20253

     REPLY
    • Profilový obrázek
     Bohuslav Pernica@Josef Radocha
     8. 9. 2017, 6:48

     Podařilo se mi objevit dva citáty, které se hodí na popisovanou situaci. První je svahilské přísloví: "Kwenda mbio siyo kufika." Český překlad zní: "Běžet neznamená nutně dorazit." To je v českém případě více než patrné a bude zajímavé, jestli se velitelské shromáždění i letos ponese v duchu všeobecné spokojenosti. Druhý je citát od Gunnara Myrdala, nositele Nobelovy ceny za ekonomii: "Ignorance is seldom random but instead highly opportunistic."

     REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  1. 9. 2017, 11:32

  Prosím, už je to tady. Dá se očekávat, že se bude psát nová koncepce. Ministerstvo obrany nedalo nafukovací atrapy zbraňových systémů do K2025 (https://www.novinky.cz/domaci/447645-nafouknuta-armada-prestoze-je-vyrobena-z-latky-dokaze-zmast-radary-nepritele.html) a proto je odmíta nakoupit. Vlastně podle své doktríny (mobilizace) jich má dost a neodpovídá to konceptu u nás uplatňovaného výcviku. Takto se musí člověk ptát, co bude stát na těch záložních letištích, která se začala vyhledávat? Kdo zaplatí rekonstrukci jejich drah, když to bude provozováno jako letiště se smíšeným provozem a co z toho budou mít spojenci a jak budou napsány smlouvy pro společný komerční provoz ve věcech uzavírání letiště pro civilní provoz v případě potřeby a náhrady nákladů v této situaci.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  janka koláčná kosecová
  12. 9. 2017, 19:27

  Dobrý den, možná můj příspěvek nepatří sem, ovšem jsem natolik rozbolena, že cítím potřebu vyjádřit své pocity. Nevím, co vše z daných slibů slibem zůstane. Asi vše, jak je již zvykem. Sloužím již 30. let, nemám možnost si nafasovat uniformu vz. 97, protože buď není velikost, nebo nemám nárok. Dnes mi opět bylo sděleno, že na kalhoty mám nárok jednou za dva roky. Na sukni taktéž, bundošky nejsou. Umí si odpovědné orgány domyslet, jak vypadají kalhoty, které mám pouze jedny a nosím je denně 8-9 hodin, operu, vysuším, ožehlím a to i několikrát týdně. Moje kalhoty nosím 18 měsíců a jejich stav je ubohý. Ráda jsem oblečena slušivě a čistě, jsem předci důstojnice s hodností podplukovnice. Bohužel moje uniforma vypadá zcela obnošena a tak jsem oslovila krejčovou a doufám, že sežene podobnou látku, potřebné náležitost (tzv. lampas)i si vezme ze starých kalhot a ušije mi nové. Vzpomínám na rok 1987, kdy došívali uniformu ve skladu přímo dle velikosti zákazníka. Bylo vše, disciplína, výcvik, dobrá nálada, pohodový kolektiv i uniforma.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Milan@janka koláčná kosecová
   13. 9. 2017, 19:25

   Před chvíli jsem napsal komentář pod novějším článkem pana Radochy. Tam je částečně odpověď proč tomu tak je. Důležité je posílat služební lístky do vedlejší kanceláře přes spisovnu, protože ten vedle je z ReMO a ten zase bude zdůvodňovat proč to nejde a tak se to bude točit dokola. Nikdo za nic nezodpovídá, níkdo není brán k zodpovědnosti (co kdyby třeba pak řekl něco nepopulárního), nikdo ničemu pořádně nerozumí jenom se vše úspěšně zdůvodňuje – hlavně, že mám patnáctého výplatu.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    MotorRotorNotor@Milan
    17. 9. 2017, 6:14

    Nechápu, za výkon a efektivnost výkonu státní služby odpovídá státní tajemník. To bez ohledu na to, co si napíše do vnitřních předpisů, které se podstrkávají ministrovi. Pokud by chtěl ministr něco změnit na ne/fungování ministerstva, nevybere si takového tajemníka, kterého si vybral. Na druhé straně lze připustit, že sympatie k Rusům lze demonstrovat různě, např. plněním všech vnitřních předpisů a přidáním několika dalších.

    REPLY
  • Profilový obrázek
   Josef Radocha@janka koláčná kosecová
   18. 9. 2017, 12:44

   Poměrně přesně to popsal kolega MILAN. Existuje poměrně jednoduchý systém, jak stav změnit. Byl popsán, v praxi vyzkoušen, ale následně opuštěn. Nic na tom neměmní, že je neustále tvrzeno, že je zaveden a plněn, jen byl postupně vyprázdněn až z něj zbyla jen ta schránka.
   Měnil totiž nastavené postupy. Vyžadoval osobní odpovědnost. Neumožňoval skrývat se za jiné. To se ale přece nechce.
   Nikdo mi nikdy nebyl schopen vysvětlit, proč potřebu uniforem neplánuje příslušný majetkový hospodář pro všechny vojáky z povolání a proč se to dělá po útvarech. Máme ISL, utratili jsme za něj miliardy a ten eviduje výdej každé čepice a nebo páru ponožek. nemůže být složité naplánovat potřebu. Každý výdej se eviduje. jenže to by se musely jednotlivé složky mezi sebou bavit a opravdu hledat efektivitu.
   Plán je sestaven a podepsán příslušnými funkcionáři. Že se neplní? No a co. Stejné je to s rozpočtem. Jak píše kolega MILAN. Hlavně že je 15 výplata na kontě a nakonec se nějaké objektivní důvody vždycky najdou.
   Pokusím se v dalších příspěvcích něco na téma efektivity plánování napsat.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Bohuslav Pernica@Josef Radocha
    19. 9. 2017, 7:56

    Oceňuji ochotu a snahu, ale na druhé straně se ptám, jestli to má cenu, a když ano, jakou vůbec? Ohlédnu-li se za vývojem v posledních 25 letech, napadají mě hned dvě úsloví o házení něčeho, někomu a někam. Myslím si, že to bude v první řadě házení hrachu na zeď a v dalším pořadí pak margaritas ante porcos, jak by řekli staří latiníci. V konečném důsledku však budeš obviněn, že jsi jim nasypal pod nohy hrachu, když už tě během úřednické kariéry obviňovali ze sypání písku do dobře namazaného soukolí, ačkoliv jsi nosil skutečné perly. Vždy vždy všechno běželo jako po másle. Dnes, kdy stojí kostka másla 70,- Kč, jsou to jistě velmi bohatí lidé a proč by je měla zajímat nějaká pravda?

    REPLY

Nejnovější komentáře