fbpx

Alenka v karlovarské říši divů

Alenka v karlovarské říši divů

Ilustrace Johna Tenniela z románu Lewise Carrolla Alenka v říši divů (vydání z roku 1865)

Dne 10. října 2017 se na internetových stránkách Ministerstva obrany objevila informace o společné tiskové konferenci hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové, ministra obrany Martina Stropnického, ministra dopravy Dana Ťoka a náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Josefa Bečváře. Tématem tiskové konference bylo zejména vybudování nových armádních kapacit v regionu a větší možnosti využití karlovarského letiště resortem obrany. Informace to byla natolik překvapivá, že se objevila v řadě periodik. Informovaly o ní servery Aktuálně, České televize, natoaktual.cz a dokonce i Halónoviny.cz.

Poměrně rozsáhle se problému věnoval server euro.cz. Nejprve uveřejnil standardní informaci o obsahu tiskové konference a následně uveřejnil dva blogy Ondřeje Stratilíka k tomuto tématu. V prvním s názvem Jak důležité je míti Martina a neb když armáda pomáhá ANO se zamyslel na souvislosti této tiskové konference s blížícími se volbami. Podruhé se k tématu vrátil 14 října v blogu Jak se dělá kampaň, ve vojenském vrtulníku. Ponechme stranou politiku a vazby na letošní volby a pokusme se klidně posoudit obsah slov politiků i přítomného generála Bečváře.

Všechny publikované informace o obsahu tiskové konference vyznívaly, že jde o hotové rozhodnutí a do čtyř let bude vše zrealizované. Redaktor Stratilík si však povšiml zajímavých slovních vazeb, užívaných na tiskové konferenci jak ministrem Stropnickým, tak generálem Bečvářem:

Další věcí jsou podivná slovní spojení, které Stropnický s Bečvářem na tiskovce používali: „by bylo vybudováno“, „by ulehčilo“, „bylo by možné“, „odhadujeme“, „v úvaze zůstává“ anebo třeba „počítáme, že by mohlo“.

Z toho dovozuje, že na tiskové konferenci nebyla prezentována jasná rozhodnutí, ale prezentovány pouhé nepropracované záměry. Pokusme se tedy zamyslet na základě čeho mohlo toto vše vzniknout.

Uvedené záměry musí být plně v souladu se zákony České republiky. Nejprve musí být splněna ustanovení zákona číslo 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V případě výstavby výcvikového střediska na okraji výcvikového prostoru Hradiště by problém neměl vzniknout. Pozemky i budovy budou v majetku státu. Je také možné, že pro zřízení nové vojenské střední školy bude využit některý objekt v majetku státu.

Podstatně složitější situace je v případě využívání a rozšíření letiště Karlovy Vary, neboť majitelem je společnost s ručením omezeným. Podíváme-li se do zákona, je zřejmé, že splnění tohoto záměru nebude jednoduché. Zajímavostí je, že oficiální stránky MO ČR interpretují záměr výstavby poněkud opatrněji než zprávy v tisku:

…uvažuje se o zřízení malého detašovaného pracoviště vzdušných sil. V případě zapojení letiště do větších plánů a mezinárodních cvičení by ovšem musela být rozšířena současná přistávací dráha zhruba o 15 metrů, aby splňovala podmínky i pro přistávání těch největších letounů, které jsou v Alianci.

Bude tedy nutné nastavit majetkové vztahy, získat souhlas vlády a ministerstva financí. Věřme proto, že příslušná jednání již v době tiskové konference probíhala.

Aby bylo možné záměr splnit v avizovaném horizontu čtyř let, musely by být tyto plány zařazeny do střednědobého plánu MO na roky 2018-2022. Před zařazením do plánu by měly být podle rezortních pravidel zpracovány potřebné studie s cílem zhodnotit účelnost, hospodárnost a efektivnost vynaložení státních prostředků. Tyto studie by měla projednat Rada ministra obrany pro plánování jako poradní orgán ministra. V případě záměru zřízení nové vojenské střední školy jistě byl vzat v úvahu demografický vývoj a zmapován zájem ve spádovém teritoriu.

Bez zařazení akcí do plánu není možné splnit požadavky zákona číslo 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a zpracovány a schváleny Ministerstvem financí dokumentace programů reprodukce majetku. Rozvoj výcvikového prostoru patří do programu rozvoje pozemních sil, případná účast na dostavbě letiště Karlovy Vary do programu rozvoje vzdušných sil a výstavba nové střední školy by patřila do programu udržení a rozvoje majetku v péči ústředního správního úřadu – ministerstva. Programy rozvoje pozemních a vzdušných sil byly projednány v utajeném režimu, a tak musíme věřit slovům zástupce GŠ AČR:

Víme, co chceme. V programech pro modernizaci letectva a pozemních sil máme jasně popsáno, ve kterých letech bude daný projekt realizován…

Přečteme-li si rozpočtová pravidla a související vyhlášku číslo 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku zjistíme, že program reprodukce majetku není akviziční plán, ale budiž. Horší situace by nastala, jestliže by tyto akce do programů reprodukce majetku zařazeny nebyly. Jestliže jejich realizací budou naplněny stanovené cíle programu, bude je možné realizovat. Finanční limit plnění programu reprodukce majetku je ale závazný, musel by být tedy přehodnocen původní seznam akcí, na jehož základě byl stanoven finanční a časový rámec plnění programu. Věřme však, že je vše v pořádku a všechny popsané kroky proběhly. To je však pouze začátek celého procesu.

Při přípravě a zadávání veřejné zakázky musí být dodrženy lhůty pro projednání stanovené interními normativními akty Ministerstva obrany i v zákonech. Uváděné časy platí pro bezproblémový průběh a kvalitně připravenou dokumentaci:

 • zakázka s objemem peněžních prostředků vyšším než 100 mil. Kč musí být projednána v kolegiu ministra obrany – cca 90 dnů
 • vydání řídící dokumentace 15 – 45 dnů
 • zadávací řízení a uzavření smluvního vztahu podle zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách od 145 do 337 dnů.

Teprve po této době může dojít k vlastnímu plnění dodávek. Za jak dlouho je možné splnit dodávky v předpokládané výši stovek miliónů korun, až jednotek miliard je možné ponechat na úvaze čtenáře.

Bylo by velmi složité předeslaný záměr naplnit do stanovené doby čtyř let, i kdyby byl perfektně připraven a vše běželo hladce. V plánování Ministerstva obrany neběží vše hladce a dochází k velkému zpožďování realizace představ. Možná proto pánové volili opatrný slovník a volili opatrná slova. Na základě výše uvedeného si může každý sám udělat obrázek, zda se jednalo o prezentaci promyšleného záměru, nebo součást předvolební kampaně.

9 comments
Profilový obrázek
Josef Radocha
CONTRIBUTOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

9 Comments

 • Profilový obrázek
  Ivoš
  1. 11. 2017, 8:44

  Jak je to v tom filmu? Politik nebo MO/GŠt, však jsme jedna rodina. Na takový nápad musel přijít pan Vachmajstr, nebo je za tím něco jiného? Slovy pana prezidenta – už mlaskají. Vzhůru ke světlým zítřkům.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  1. 11. 2017, 9:42

  Na druhou stranu bylo možné procvičit podmínkové věty v reálných situacích. Je otázkou, jestli se nejednalo o konjuktiv, který čeština nemá, a hypotetičnost děje zde převzal kondicionál nebo imperativ (jistě ne ten Kantův morální v tomto případě). Politika MOČR už je čtyři roky dost nejasná (bude válka, nebude válka, nakupujeme, nenakupujeme, nenakupujeme, protože nám vadí zákon, který nám to měl ulehčit, nenakupujeme, protože by byla korupce, nenakupujeme, protože by si úspěch připsal už někdo jiný – MADRy se doteď nenakoupily – válka už asi nebude…) a tak lze jen spekulovat, jestli tahle "karlovarská losovačka" vlastně nebyla takovou typicky českou odpovědí (vtipná hesla po okupaci v roce 1968, vtipná hesla v roce 1989 – jazykové hrátky) na cvičení Západ 2017. Bylo by jistě zajímavé, jak se na sérii zpráv o Karlových Varech z dílny MOČR dívá Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, neboť jak vyplývá z webu MVČR: "Centrum bude mimo jiné i upozorňovat na závažné dezinformace a bude směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytovat odborná stanoviska, v nichž bude jakožto státní instituce samozřejmě vycházet z platné ústavy České republiky."

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ladislav@Bohuslav Pernica
   1. 11. 2017, 23:26

   Občas se vedou spory do jaké míry konjuktiv v češtině je/není/přežívá. Faktem je, že tak jak jej známe z angličtiny, španělštiny nebo jiných jazyků v češtině není. Jeho funkci skutečně plní podmínkový nebo rozkazovací způsob (pro ty, kterým není třeba jasný význam slova kondicionál). Vyjadřuje něco nereálného, něco co osoba vnitřně cítí (jeden expert vnitřně cítil, že musí zavést místo služebního postupu výraz řetězěc velení, naneštěstí to prosadil, a nyní všemožně zdůvodňuje, že má pravdu :-) ), nebo co se v nereálném čase navrhuje. Výrazy by mohlo, by bylo apod. z článku jsou tomu krásným příkladem. Když se rušily dvě odborné střední školy – jedna v Brně pro letectvo, jedna ve Vyškově pro pozemní vojsko, tak jeden blb na poradě oficiálně zdůvodňoval, že tu potřebu tak cítí – stejně jako politici. Za pár let ten stejný blb prohlásil, že zrušit odborné školy a nechat zbytečnou školu v Mor. Třebové byla velká hloupost a politici se do toho neměli plést. V tomto případě je to analogie obrácená, nic se neruší, ale plánuje zřídit. Za pár let se možná k takovým politickým rozhodnutím nebude nikdo hlásit a bude se vágně tvrdit, že se vycházelo z tehdejší situace a návrhů. Je dobře, že se o tom píše a zveřejňuje se to na netu.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Bohuslav Pernica@Ladislav
    2. 11. 2017, 7:27

    Český svět byl a je plný ideologických nápelepek. Kdo by si to kdy připustil, že v čele ČSSR stál těsně do jejího zániku vězením "přeléčený" buržoázní nacionalista, přesto věrný komunista-internaconalista. Takto by se dalo navrhnout, že vedle konjunkturalisty, pro které má vykladový slovník význam prospěchář, vypočítavec těžící z okolností, by mohlo být zavedeno označení konjuktivyalisty – člověka vyžívající se v řešení nereálných situací. Pak by mohlo být velmi zajímavé spojení konjuktivyalistický konjunkturalista pro všechny proklaté prágloklaty typu D. Ťoka. Možná tím, že ty projekty byly mediálně prezentovány tak, jaky byly prezentovány, tak jsou už dnes definitivně odpráglovány.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Ladislav@Bohuslav Pernica
     2. 11. 2017, 8:39

     Pokud se na to pane kolego podíváte z lingvistického úhlu, tak se výše uvedený diskurz vyznačuje typickou habitulání performancí, ve které aktéři zcela záměrně využívají arbitrárnosti znakového vehikula ve snaze zbavit ho vlastního významu. Není však dosaženo absolutní simulakrum, protože diskurz ve své podstatě cílí k nějakému typu tzv. fruktifikace, která je naznačena v článku samotném.

     REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  6. 11. 2017, 7:34

  Na doplnění tři zprávičky v časové posloupnosti, kdy hejtman Karlovarského kraje byl až do listopadu 2016 člen ČSSD a od listopadu šlo o členku ANO2011:
  – (20.5.2016) Karlovarský hejtman jednal s ministrem obrany o záměru vybudovat vodní nádrž https://www.novinky.cz/vase-zpravy/karlovarsky-kraj/karlovy-vary/2058-37890-karlovarsky-hejtman-jednal-s-ministrem-obrany-o-zameru-vybudovat-vodni-nadrz.html
  – (20.5.2016) Armáda se brání plánu stavět na Doupově velkou vodní nádrž
  https://vary.idnes.cz/vodni-nadrz-prehrada-hlubocka-pila-vojensky-ujezd-hradiste-armada-vojaci-stropnicky-gnn-/vary-zpravy.aspx?c=A160520_140258_vary-zpravy_ba
  – (17.2.2017) Karlovarský kraj chce v regionu větší vojenský útvar, armáda je zdrženlivá https://vary.idnes.cz/vojaci-vojsko-armada-kasarna-posadka-bezpecnost-kraj-pcy-/vary-zpravy.aspx?c=A170217_2306476_vary-zpravy_ba
  Nakonec se armáda nezdržela… Ještě že v 90. letech byl pan Kalousek jen náměstkem ministra obrany a neměl v té době imunitu zákonodárce. A co na to Transparency International Česká republika? Mlčí. Podobně nic se nedá najít ani ve výročních zprávách o činnosti Vojenského zpravodajství, které jsou rok od roku tenčí a tenčí. Pro zajímavost, výdaje na vojenské školy nebo nemocnice, jsou sice součástí rozpočtu Ministerstva obrany ČR, ale jde explicitně o jinou skupinu výdaů než pět – bezpečnost státu a právní ochrana. Jde o skupinu tři – služby pro obyvatelstvo. Kdo čekal, že vzrostou výdaje ve skupině pět, musel být po celé serii konferencí Naše bezpečnost není zadarmo zklamán, protože tyhle výdaje navzdory nárůstu rozpočtu Ministerstva obrany meziročně poklesly. Pravdy, v Praze, asi na oslavu bývalého stavebního podniku Armabeton nebo řetězce vojenských koutků Arma vznikl Army Day (slavený většinou v Indii 15.1.), ale tím "boj" proti ruskému nebezpečí vyhlašovaný establishmentem Ministerstva obrany od roku 2014 končí…

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ladislav@Bohuslav Pernica
   7. 11. 2017, 20:36

   Ve španělštině se říká "nada nuevo bajo el sol". Pro ty kdo španělsky neumí to znamená "nic nového pod sluncem". Klasik říká "zločinec se vrací zpět na místo činu". V tomto případě je singularita substantiva zločinec myšlena metaforicky ve významu establishment. Expresivnost, která je zde popsána je rovněž v článku http://www.onwar.eu/2017/11/06/konec-generala-je-spickou-ledovce-pri-rizeni-karier/ . Vnímavý čtenář si zajisté položí otázku cui prodest a zároveň si na ni odpoví – nemůže se splést.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Bohuslav Pernica@Ladislav
    8. 11. 2017, 6:59

    To je jako střižené z Kriminálky Anděl, jako by to pronesl náměstek policejního prezidenta Ivan Tomeček, který: "…se stal od čtvrté řady [seriálu] vedlejší postavou, jelikož od třetího dílu nastoupil na pozici náměstka policejního prezidenta a ke své staré partě se vrací jen někdy, aby dohlédl na vyšetřování. Dříve zastával v týmu pozici šéfa kriminalistického týmu, kterou po jeho odchodu převzal Oliver Hajn. Ve druhé řadě byl zraněn a zastupoval ho Tomáš Benkovský. Nerad snáší kritiku. Se svými podřízenými má kamarádské vztahy, ale má jejich respekt. Je ženatý, s manželkou má dceru." Lauter boehmische Doerfer.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     VanTur@Bohuslav Pernica
     10. 11. 2017, 21:23

     Ten Tomeček, to je Bohuslave ale prokreslená postava. Ta to ani snad nemusí hrát. To je dar od přírody. Snad to nemá v genech a jenom to hraje. O takových Hašek píše že Pýcha předchází pád. Všechna sláva polní tráva. Ikarus si spálil křídla. Člověk by chtěl být gigantem, a je hovno, kamaráde. No ale i když takto hovoří Hašek ten Tomeček je myslím ten dnešní ministr a tomu to musí hořet, teda pálit.

     REPLY

Nejnovější komentáře