fbpx

A tuhle znáte?

A tuhle znáte?

Foto z filmu Constantine (2005), Warner Bros. Entertainment Inc.

Mezi studenty chemie je znám vtip o povaze pekla. Studenti mají zodpovědět otázku, je-li peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)? Úlohu lze vyřešit různě. Podobná otázka však může člověka napadnout při čtení návrhu státního rozpočtu České republiky – kapitola Ministerstvo obrany, 307 (NSR) a návrhu státního závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky – kapitola Ministerstvo obrany, 307 (SZÚ). To se může přihodit zejména, víte-li, že Ministerstvo obrany ČR plánuje (podle cílů), a že plnění mimořádných úkolů a dlouhodobé dosahování kvalitních úkolů je mimořádně odměňováno.

Jako příklad si vezměme výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ a jeho okruh „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MO“, a to ze SZÚ 2018, kde to jsou „Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO“:

Hlavním cílem bylo účelové využití peněžních prostředků k vytvoření podmínek pro rozvoj armádního vrcholového sportu a komplexní sportovní přípravy státních a rezortních sportovních reprezentantů. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria:

 1. Snížení, případné udržení průměrného stáří vybrané automobilní techniky na délku maximálně 6 let u osobních vozidel a mikrobusů, na délku 8 let u autobusů. Kritérium v roce 2018 nesplněno, bude splněno v roce 2019.
 2. Provedení 450 diagnostických vyšetření aktuálního stavu psychofyziologických schopností osob u Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov – splněno (880 vyšetření).
 3. Provedení 450 diagnostických vyšetření aktuálního stavu psychofyziologických schopností posluchačů UO Brno v aplikačních kurzech ve Vyškově – splněno (více jak 1000 vyšetření).
 4. Snížení stavební zanedbanosti movitého majetku a zabezpečení veškerých činností vedoucích k hospodárnému provozu nemovitého majetku. Splněno pouze částečně, z důvodů smluvních vztahů se část prací u movitého majetku přesouvá do roku 2019. Jedná se především o akce 107811806 Praha Juliska – nákladní výtah do budovy lázní a agregaci zdrojů na provedení kanalizační sítě Plzeň Lobzy. Dále u akce 107811801 Automobil střední silniční, kdy v roce 2019 dojde k plnění již uzavřené smlouvy.

Jak se dále uvádí ve SZÚ 2018, byl pro výdajový okruh schválen limit 248 088 tis. Kč (a to podle NSR 2018 skutečně byl). Ten byl v průběhu roku upraven na 248 145 tis. Kč, ale celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 232 478 tis. Kč.

Pro rok 2019 pak byla celému výdajovému okruhu stanovena kritéria hodnocení cíle takto:

 1. Pořízení speciálního sportovního materiálu k zabezpečení sportovní přípravy státních a rezortních sportovních reprezentantů.
 2. Snížení, případně udržení průměrného stáří vybrané automobilní techniky na délku maximálně 6 let u osobních vozidel a mikrobusů, na délku maximálně 8 let u autobusů.
 3. Snížení stavební zanedbanosti nemovitého majetku v závislosti na peněžních zdrojích a zabezpečení veškerých činností vedoucích k hospodárnému provozu nemovitého majetku včasnou a věcnou realizací akcí Plánu údržby a oprav, reálností plánu a počtem realizovaných akcí. 75 % úspěšně dokončených veřejných zakázek se hodnotí jako žádoucí stav.
 4. Provedení 450 diagnostických šetření aktuálního stavu psychofyziologických schopností osob u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.
 5. Provedení 450 diagnostických šetření aktuálního stavu psychofyziologických schopností posluchačů UO Brno v aplikačních kurzech ve Vyškově.
 6. Zabezpečení servisní činnost velitelům při výběru a organizaci výcviku a provedení 900 diagnostických šetření účastníků zahraničních vojenských misí (4. brn, 7. mb, 31. brchbo) a u vojáků zajišťujících speciální činnosti (Hradní stráž, Posádkové velitelství Praha).

A zároveň byl stanoven výdajový limit 408 481 tis. Kč. Nepochybujeme, že se podaří stanovená kritéria opět překročit. – Jak by řekl prof. Vondruška popisující cestu z Prahy do Liptákova:

Lepší počasí jsme si nemohli přát. Nálada – alespoň v našem voze, tedy ve skupině A – byla výborná.

11 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

11 Comments

 • Profilový obrázek
  Stana Janura
  23. 4. 2019, 13:52

  Pokud tomu dobře rozumím, tak rok 2018 je to téměř stejný s rokem 2019 – pouze jiné pořadí položek a navíc položka nákupu sportovního materiálu.. (možná se zase bude něco konat a noví hrbatové budou také chtít sportovní soupravy pro sebe a známé) a rozšíření diagnostiky. Rozdíl je ve výdajovém limitu – dvojnásobný – to je tedy výkon. Neinovativní opisování položek není nic nového. Proč přemýšlet, vždyť se nic nového stejně nedělá.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  23. 4. 2019, 15:01

  Je to vlastně tak. Dvě cílová kritéria se liší o 100 %, pokud jde cíl a skutečnost. Přesto je ale stejný cíl zadán pro další rok. Přitom dvoujnásobné překročení bylo dosaženo s menším množstvím peněz, ale to se pro další rok zdvojnásobuje. Přitom jde o rozpočtový ukazatel uváděný v příloze zákona o státním rozpočtu. Člověk by proto očekával, že se mu bude věnovat větší pozornost, než ostatním "detailům" v kapitolních sešitech. Takto se lze ptát na smysluplnost, transparentnost a výkonnost v plánování. O tu by nám v případě armádní sportu mělo jít především! Čekal jsem, že jestliže se pod dokument podepíše kriminalista ve výslužbě, že budou věci logické, správné. Ale asi ani on v tom nemá tak zcela jasno. Pak je ale důležitou otázkou, kdo vlastně systém řídí? A jestli je racionální, aby se představitelé českého státu vysmívali našemu spojenci v NATO, kterým je Řecko. Bývalo zvykem začít zametat před vlastním prahem, a nebo alespoň v Praze…

  REPLY
 • Profilový obrázek
  modrey
  23. 4. 2019, 22:39

  Ale upřímně, jestli jsme se měli něčeho zbavit při redukci armády, tak všech pochybných sportovních klubů Dukla a armádního uměleckého souboru.
  Ve skutečnosti to s obranou nemá co dělat a patří to do jiných kapitol. (školství, sport a kultura)
  AUS už nepotřebujeme, prezenční služba není, tak nám herci chodí dělat rovnou ministry.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  zeleney
  23. 4. 2019, 23:32

  Tak jsem zvědav kolik miliard se bude zase letos vracet do rozpočtu – zvláště po přečtení tohoto článku:
  https://www.novinky.cz/domaci/502655-ministerstvo-financi-vylekalo-kolegy-na-obrane-pomalejsim-rustem-rozpoctu.html

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Janšmak
  24. 4. 2019, 13:41

  Vhodnější závěr by mohl být následující: tam v podpalubí topič přikládá, na lodi je skvělá nálada. A celý kraj, kraj, kraj, to cítí, že to ne ne a neklape. Tady jde o relativně malou částku, ale co ty větší? Co ty přehmaty, za které se povyšuje ve funkci? Co ten nepotismus. Měli bychom změnit heslo z Pravda vítězí na Pravda vyděsí.

  REPLY

Nejnovější komentáře