fbpx

Hájovna Falkenau: Ein neuer Anfang

Hájovna Falkenau: Ein neuer Anfang

minulém díle jste viděli: Cítě se zavázán za mimořádnou životní roli, kterou díky občanům mohl sehrát v jejich životech, se dne 10. 10. 2017 Martin Rombach dohodl s Dr. Susannou Rombach, že převezmou stát, má-li se alespoň trochu řídit jako lesní firma. Proto nakonec podepsali memorandum o porozumění, na základě kterého měla Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany zahustit síť středních škol v Karlovarském kraji a tím co nejrychleji přispět k optimalizaci této sítě a naplnit tak Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy Karlovarského kraje 2016–2020 zpracovávaný v souladu s § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To vše proto, aby se o tom psalo v povinné výroční zprávě o stavu školství v kraji.

Hajný Horyna, pán, co má umělého psa, při výkřiku ÚřOSKSOJ nebyl ani jednou schopen poznat sám sebe. Přitom už zítra znát se bude mnohem líp než dnes. Přesto o počtu žáků ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové, která také poskytuje vzdělávání v lyceumiálních oborech v denní formě vzdělávání a oboru Podnikání (nástavbové studium) v dálkové formě vzdělávání, neměl vůbec žádné informace ani Pardubický kraj, na jehož území tato škola sídlí. Přesto kraj měl v některých věcech jasno:

Významným zásahem do oborové struktury středních škol bylo na základě usnesení Rady Pardubického kraje ze srpna a září 2010 nastavení oborů vzdělání Technické lyceum a Ekonomika a podnikání jako dobíhajících. Od 1. 9. 2011 není již možné přijímat žáky do 1. ročníků těchto oborů.

Ve svých úvahách o podobě vzdělávací sítě totiž postupoval stejně jako Karlovarský kraj podle vyhlášky MŠMT, která byla jistě i inspirací Ministerstvu obrany při zpracovávání všelijakých koncepcí vzdělávání v resortu Ministerstva obrany. Konečně i samotný Karlovarský kraj si v této souvislosti pro období let 2016 až 2020 dal na první místo opatření:

Harmonizovat skladbu oborů středního vzdělávání a provázat efektivněji jejich strukturu s potřebami trhu práce, využívat predikci potřeb regionálního trhu práce jako jedno z kritérií při úpravě počtu otevíraných tříd prvních ročníků oborů středního odborného vzdělávání. Podpořit výuku v těch oborech středního vzdělání, u jejichž absolventů je předpoklad dlouhodobého uplatnění na trhu práce.

I když je škola formálně považována za vojenské zařízení, jsou podle § 14 vyhl. č. 220/2007 Sb. její nezletilý žáci považováni Českou republikou za plnohodnotné příslušníky ozbrojených sil, neboť součástí přípravy je odborný výcvik spočívající: „…v osvojování si základních dovedností, činností a návyků podle rámcového vzdělávacího programu. Vede jej příslušný velitel, učitel nebo instruktor.“ a o třídách se hovoří jako četách. Jenže, jak patrné z výše uvedené tabulky, ono zase nebude tak žhavé.

Do dvou procent hrubého domácího produktu se toho vejde opravdu hodně, ovšem absolventy vojenské školy se vzděláním Technické lyceum (78-42-M/01) nebo vojenským vzděláním Vojenské lyceum (78-42-M/07) v registraci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přitom ke vstupu do služebního poměru vojáka nelze podle Úmluvy o právech dítěte nutit. Nejde to ani, když už od státu získali část nákladného individuálního vojenského výcviku či dokonce vojenské výchovy. Doufejme jen, že na trhu práce najdou se svým oborem Vojenské lyceum lepší uplatnění, než tomu bylo v případě tolik regionálními politiky pronásledovaného Technického lycea. Konečně, uzná-li jednou nějaký obor MŠMT, najdou se často soukromé iniciativy, které jej dříve nebo později začnou vyučovat. Má to být základ toho, o čem hovoří programové prohlášení vlády ČR?

24 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

24 Comments

 • Profilový obrázek
  TVan
  7. 10. 2019, 17:23

  Podíval jsem na stránky té školy a jestli tomu dobře rozumím, tak je zhruba 80 zaměstnanců na 65 žáků v ročníku, respektive asi na 250 žáků ve čtyřech ročnících. Z toho nastoupuje do armády a na studium pouze 35. Nevím, kdo to organizuje, ale z mýho pohledu je plýtvnání finančními prostředky jak prase. Kdo za to zodpovídá? Jak vůbec rozumí vzdělávání a dnešní realitě ve společnosti? Možná jsou otázky nepatřičné a armáda chce jenom ty nejlepší z nejlepších a je jedno co to stoji.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Jarda@TVan
   7. 10. 2019, 22:09

   POdle mne je to spíše jinak – armáda se snaží získat lidi za každou cenu.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Radim@Jarda
    10. 10. 2019, 7:23

    Jako ten seriál. Nikdo se na něj nedívá, ale seriál bez ohledu na sledovanost běžel dál. Že to diváci hodnotili jako odpad pořadatelům nevadilo : https://www.csfd.cz/film/96419-hajovna-falkenau/prehled/ Finance na něj byly, tak o co jde. Kritiky přestane bavit psát recenze, diváci se přestanou dívat a tak se to v tichosti ukončí. Jenže hloupé seriály trvají někdy desetiletí pokud to někdo sponzoruje (ne z vlastní kapsy) – nejlépe daňoví poplatníci.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Jerry@Radim
     11. 10. 2019, 8:02

     Souhlas s tím, že takové podniky, školy a akce jsou jako nekonečný seriál. Jenom se nestačím divit, že to nikomu nevadí. Když se píše o nějakém nákupu a pak je podezření na korupci, tak chápu, že se nákup třeba časem zruší, nebo se to začne šetřit. Pokud má škola tak málo posluchačů, tak proč ji udržují. Vždyť úřednící (politici?) musí vidět jak je to neefektivní. Kdo z toho co má? Je to fakt jenom kvůli těm pár lidem pro armádu nebo kvůli teplým místům…? Kdo to ví odpoví mi na otázku?

     REPLY
 • Profilový obrázek
  Ludwig Gross
  7. 10. 2019, 20:10

  Mě spíš vadí, že škola neuvádí, že na ní studoval babický vrah Ladislav Malý. Taková nepravdomluvnost není dobrou vizitkou pro školu s čestným názvem s legionáři. To vytváří dokonce kontroverze v situaci bratří Mašínů, když ty děti fungují jako pořadatelská služba na takových Tankových dnech v Lešanech.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  modrey
  26. 10. 2019, 11:52

  Vojenské školství je v kytkách, střední školství se stalo nástrojem lobbingu. Přitom existovala vojenská střední škola v Brně, kde se využívaly i prostory bývalé VA Brno s dobrým technickým zázemím a ještě lepší personální situací.
  Se vznikem UO Brno (sloučení VVŠ Vyškov a VA Brno) se však dostalo vše na slepou kolej, převzali to lesníci a traktoristi. Přišli s takovými nápady, jako fakulta vojenského leadershitu a s odbornou úrovní školy to šlo na úroveň JRD Cifáre. …možná už to někdo nevydržel a toho cyklistu (nad sebe se hrbí a dolů šlape) rektora sundal někdo na silnici schválně. Dopracovalo se to tak daleko, že i o obory, které se vždy těšily velkému zájmu, studenti pravidelně získávali ocenění v technických oborech uznání a ceny v soutěžích diplomových prací, jsou najednou na druhé koleji, pilotů končí zoufale málo, avšak velitel polnohospodárských družstiev sypou mraky.
  Výsledek se nám vrací, ubývá vzdělaných lidí v oborech IT, elektronického boje, strojírenských oborů. A na útvary se dostávají netáhla s backgroundem na bázi Diplomové práce na téma "Rozkaz velitele."

  Kolik lidí s požadovanou kvalifikací dostaneme z civilního školství se snad raději neptám.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Romeo@modrey
   27. 10. 2019, 11:31

   A kde skončili ti "odornici", kteří to na základě "bezchybných" analýz tak zkonili? Neobrátili se na prach, byli povýšeni a na nových místech někteří svá předchozí nařízení, doporučení… kritizují, protože jaksi opomenuli, že si to někdo bude ještě pamatovat. Ti chytřejší mlčí, někteří na krmelci nebo hinde.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    modrey@Romeo
    3. 11. 2019, 14:50

    Kéž by skončili pouze jako vrátní u VLS. Ale takovým se v této firmě daří. Snižující se počet rekrutů a zájemců o vojenskou školu dokáže překvapit už pouze geniální štáb.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Homeo@modrey
     3. 11. 2019, 17:04

     Lze to spíš nazývat Genderovým štábem. Funkce se tam totiž obsazují spíše podle pohlaví. To zejména, když jeho náčelník je člověk naprosto bez gulí. Vzpomene si ještě někdo na Štefku? Tomu vadilo, když někdo porušoval ustrojovací kázeň. Tenhle panáček se ale stará jen o svoje kšefty a svoje zelené klienty s červenými čepičkami.

     REPLY
     • Profilový obrázek
      modrey@Homeo
      5. 11. 2019, 22:19

      Obecně platívá, že kormldelník řídí kocábku svým vizionářským směrem. Novým hitem je pro armádu o mizivých počtech hned výsadkový pluk.
      Ministr známý tím, že je to ten co umí anglicky. Předchozí eskamotér se zase viděl v tom, že Jordánsko má generálku, tak proč ne my :-) Možná by paní poradkyně mohla PR vylepšit nějakým kvalitním pořadem o vaření.

      REPLY
     • Profilový obrázek
      Růžový baret@modrey
      6. 11. 2019, 13:50

      Za nás pamětníky, co byli přítomni zásahu na Národní třídě, bych chtěl touto cestou poděkovat náčelníkovi Generálního štábu AČR armádnímu generálovi Alešovi Opatovi za znovuobnovení pluku červených baretů v roce 30. výročí zhroucení socialismu v Česku. Doufám, že bude jednou možnost ukázat stejnou loajalitu vládě, jako jsme projevili na Národní. Tehdy nás odsuzovali, ale my jsme nedělali nic než svou práci.

      REPLY
     • Profilový obrázek
      modrey@Růžový baret
      9. 11. 2019, 19:14

      Toto ale nebude pohotovostní pluk. Cervenych baretu ma armáda i tak dost. U 4. brn jej nosí i kuchaři. Otázkou je, zda má smysl mít výsadkový pluk v tak malé armádě, o skutečné výsadkových operacích v takových počtech si mohou nechat jen zdát, logistický bychom to nedali a operačně to dnes také nebude to pravé. Podívejte se v jakém stavu je například delostrelectvo, tam se poslednich třicet let téměř neinvestovalo.
      A tam kde se investovalo se zjišťuje, že provoz nové drahé techniky nezvládají, viz problém s počtem bojeschopných pandurů. A kdoví kam až sahá pravda, v tomto resortu se pravda neříká.

      REPLY
     • Profilový obrázek
      Bohuslav Pernica@modrey
      10. 11. 2019, 20:25

      Napadá mě heslo z The X-Files: "The Truth Is Out There". Kdoví, jestli s výsadkovým plukem počítala koncepce vrtulníkového a dopravního letectva, podle které se mají koupit vrtulníky? Takový pluk bude vysazován "po kouskách"? A proč nejdříve došlo k zahájení výstavby pluku, pak ke schválení počtů a struktur a teprve pak ke schválení KVAČR?

      REPLY
     • Profilový obrázek
      modrey@Bohuslav Pernica
      10. 11. 2019, 20:39

      Jestliže se propaguje heslo, že armáda ví co chce, tak se má výsadkový pluk na co těšit. Budou mít k dispozici 8 UH 1 s kapacitou 8 osob na místo 12 UH 60 s kapacitou po 11 osobách. Uvažuje-li armáda o používání těchto vrtulníků alespoň 20 let, tak kapacita nebude dostačovat a budou rádi za Mi 171.

      REPLY
  • Profilový obrázek
   Pero Paša@modrey
   30. 10. 2019, 7:19

   O schopnostech něco řídit svědčí fakt, že rektor UO neumí ani řídit kolo. Přitom je zastáncem teorie, že znalost cizího jazyka je jako jízda na kole. Nedá se to zapomenout. Je ale otázkou, jestli nešel nakonec ve stopách svého školitele. Ten také páchal v parku demonstrativní sebevraždu. Pobyt v psychiatrickém zařízení jej spíše ale zocelil. To jsou prostě ty opory vojenského školství. Čím se liší od těch, kdo to v Praze "řídí"?

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Whatapitty@Pero Paša
    2. 11. 2019, 8:04

    Dvojice rektorů-velitelů byla skutečně zvláštní. Jeden si neustále oblékal uniformu na každý nástup univerzity, ačkoliv se rozhodl dobrovolně odejít ze služby. Takže jsme měli v čele "vojenské" "univerzity" celá léta "civilistu". Druhý se sice v uniformě parádí, ale nikdy se nebyl podívat na nádraží. – Jak poznat studenta UO? Je to civilista s jezevčíkem v ruce a tlumokem vz. 95 na zádech. Proč se nestaví posádkové hlídky alespoň v pátek, když studenti odjíždějí? Když si někdo říká rektor-velitel, tak by se snad měl alespoň jako velitel posádky chovat. Je to tak mnoho, aby budoucí profesionálové se nechovali jako záklaďáci? Nebo je to jaký pán takový krám?

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Cipisek@Whatapitty
     11. 11. 2019, 20:42

     Neni se cemu divit – rektor/velitel ma dva soubezne platy. Jeden za rektora a druhy jako generalskou vysluhu. Proto se musel urychlene zmenit nazev funkce, protoze minuly rektor si coby general pockal na potrvzeni sveho mista a pak vycurane odmitl podepsat prodlouzeni zavazku. Aby nebyla ostuda, tak kamaradi vymysleli nyzev funkce rektor-velitel. Typicky cesky zpusob. Perfektni na moralku. No a ten jezdec na kole pouze pokracoval v nastolene tradici – klika nahore to schvalila a tak vocogou.

     REPLY
   • Profilový obrázek
    Urban.store@Pero Paša
    16. 11. 2019, 8:36

    Musím se Bohouše zastat. Ikdyž nemá ship, umí výborně vést kolo. Je to excelentní leader.

    REPLY
  • Profilový obrázek
   Lavicka@modrey
   7. 11. 2019, 15:38

   V několika příspěvcích, a to nejenom v této debatě, se hovořilo o tom kdo ten tyjátr řídí – s jakými úmysly, s jakými profesními znalostmi. Je to smůla. Nedávno jsme měli s kolegy ze střední školy v Brně sraz. Snad jenom pár komentářů – "který blb mohl nechat školu v MT – v pozadí bylo politikařeni – spojení máčelů s … (raději nebudu psát)" "hovořil jsem s několika studenty, kteří přešli z Brna do MT – hrůza, tu školu udělá každý, nic nového jsme se nenaučili" … "kdo proboha schválil ten projekt v Sokolově – to ho mohli rovnou provést v Černé pri Čope" … v návaznosti na to "náš velitel zdůvodňoval Máčelovi, Lavičkovi a dalším, že tady mají naši studenti kulturní vyžití, máme tu odborníky v daných profesích, v připadě potřeby nám pomáhají z VA/UO a ti blbci to nechtějí vidět – jak se do těch pozic vůbec dostali". Těch komentářů na ten krok zrušit odborné specializace v Brně a Vyškově bylo hodně. Jeden mě dostal – vždyť těm korytářům a intrikářům je jedno,co se kde děje a co poserou. Nic se jim nestane a navíc jsou bohatě odměňováni – to byla připomínka na odměny v roce 2003/2004.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Umro je drug Tito!
  9. 11. 2019, 10:29

  Bratři a sestři! Stehlík konečně skočil https://www.euro.cz/udalosti/konec-znameho-historika-eduard-stehlik-opousti-armadu-obrana-mu-neprodlouzila-kontrakt-1473010. Je sice drzost od tohoto člověka, který nikde nebyl a celou svou kariéru strávil v Praze, oznamovat svůj "nedobrovolný" odchod jako součást agendy dne veteránů, ale snad to pomůže skutečné péči o veterány. Nevíme, jestli se tento nobodobý Moravec stane asistentem svého dřívějšího podřízeného Žáčka, ale i kdyby se stal, bude dohled nad péčí o válečné vetarány ve stejném standardu alá ODS a KDU-ČSL jako je dnes. Přejme mu ten výsluhový příspěvek přes 40 litrů, který z veteránů má málokdo. Taková je prostě demokracie, kterou nám tu 30 let budovali svazáci jako Žáček nebo Stehlík. Lež, lež, šedivá lež!

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Rogalo@Umro je drug Tito!
   9. 11. 2019, 14:28

   S těmi veterány nejsem moc velký optimista. Stačí se podívat jak to funguje, jací lidé to mají na starost a jací za to zodpovídají. To nemluvím o propojení s těmi neziskovkami, které se tváří jak vet. pomáhají. Těch svazáků a tajemných právníků je na mo stále hodně.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  16. 11. 2019, 14:36

  Podařilo se mi najít interpelaci na P. Nečase na K.Kühnla ve věci Vojenské střední školy ve Vyškově z 23. 9. 2005: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=1203

  REPLY

Nejnovější komentáře