fbpx

Hájovna Falkenau: Ein neuer Anfang

Hájovna Falkenau: Ein neuer Anfang

minulém díle jste viděli: Cítě se zavázán za mimořádnou životní roli, kterou díky občanům mohl sehrát v jejich životech, se dne 10. 10. 2017 Martin Rombach dohodl s Dr. Susannou Rombach, že převezmou stát, má-li se alespoň trochu řídit jako lesní firma. Proto nakonec podepsali memorandum o porozumění, na základě kterého měla Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany zahustit síť středních škol v Karlovarském kraji a tím co nejrychleji přispět k optimalizaci této sítě a naplnit tak Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy Karlovarského kraje 2016–2020 zpracovávaný v souladu s § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To vše proto, aby se o tom psalo v povinné výroční zprávě o stavu školství v kraji.

Hajný Horyna, pán, co má umělého psa, při výkřiku ÚřOSKSOJ nebyl ani jednou schopen poznat sám sebe. Přitom už zítra znát se bude mnohem líp než dnes. Přesto o počtu žáků ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové, která také poskytuje vzdělávání v lyceumiálních oborech v denní formě vzdělávání a oboru Podnikání (nástavbové studium) v dálkové formě vzdělávání, neměl vůbec žádné informace ani Pardubický kraj, na jehož území tato škola sídlí. Přesto kraj měl v některých věcech jasno:

Významným zásahem do oborové struktury středních škol bylo na základě usnesení Rady Pardubického kraje ze srpna a září 2010 nastavení oborů vzdělání Technické lyceum a Ekonomika a podnikání jako dobíhajících. Od 1. 9. 2011 není již možné přijímat žáky do 1. ročníků těchto oborů.

Ve svých úvahách o podobě vzdělávací sítě totiž postupoval stejně jako Karlovarský kraj podle vyhlášky MŠMT, která byla jistě i inspirací Ministerstvu obrany při zpracovávání všelijakých koncepcí vzdělávání v resortu Ministerstva obrany. Konečně i samotný Karlovarský kraj si v této souvislosti pro období let 2016 až 2020 dal na první místo opatření:

Harmonizovat skladbu oborů středního vzdělávání a provázat efektivněji jejich strukturu s potřebami trhu práce, využívat predikci potřeb regionálního trhu práce jako jedno z kritérií při úpravě počtu otevíraných tříd prvních ročníků oborů středního odborného vzdělávání. Podpořit výuku v těch oborech středního vzdělání, u jejichž absolventů je předpoklad dlouhodobého uplatnění na trhu práce.

I když je škola formálně považována za vojenské zařízení, jsou podle § 14 vyhl. č. 220/2007 Sb. její nezletilý žáci považováni Českou republikou za plnohodnotné příslušníky ozbrojených sil, neboť součástí přípravy je odborný výcvik spočívající: „…v osvojování si základních dovedností, činností a návyků podle rámcového vzdělávacího programu. Vede jej příslušný velitel, učitel nebo instruktor.“ a o třídách se hovoří jako četách. Jenže, jak patrné z výše uvedené tabulky, ono zase nebude tak žhavé.

Do dvou procent hrubého domácího produktu se toho vejde opravdu hodně, ovšem absolventy vojenské školy se vzděláním Technické lyceum (78-42-M/01) nebo vojenským vzděláním Vojenské lyceum (78-42-M/07) v registraci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přitom ke vstupu do služebního poměru vojáka nelze podle Úmluvy o právech dítěte nutit. Nejde to ani, když už od státu získali část nákladného individuálního vojenského výcviku či dokonce vojenské výchovy. Doufejme jen, že na trhu práce najdou se svým oborem Vojenské lyceum lepší uplatnění, než tomu bylo v případě tolik regionálními politiky pronásledovaného Technického lycea. Konečně, uzná-li jednou nějaký obor MŠMT, najdou se často soukromé iniciativy, které jej dříve nebo později začnou vyučovat. Má to být základ toho, o čem hovoří programové prohlášení vlády ČR?

6 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

6 Comments

 • Profilový obrázek
  TVan
  7. 10. 2019, 17:23

  Podíval jsem na stránky té školy a jestli tomu dobře rozumím, tak je zhruba 80 zaměstnanců na 65 žáků v ročníku, respektive asi na 250 žáků ve čtyřech ročnících. Z toho nastoupuje do armády a na studium pouze 35. Nevím, kdo to organizuje, ale z mýho pohledu je plýtvnání finančními prostředky jak prase. Kdo za to zodpovídá? Jak vůbec rozumí vzdělávání a dnešní realitě ve společnosti? Možná jsou otázky nepatřičné a armáda chce jenom ty nejlepší z nejlepších a je jedno co to stoji.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Jarda@TVan
   7. 10. 2019, 22:09

   POdle mne je to spíše jinak – armáda se snaží získat lidi za každou cenu.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Radim@Jarda
    10. 10. 2019, 7:23

    Jako ten seriál. Nikdo se na něj nedívá, ale seriál bez ohledu na sledovanost běžel dál. Že to diváci hodnotili jako odpad pořadatelům nevadilo : https://www.csfd.cz/film/96419-hajovna-falkenau/prehled/ Finance na něj byly, tak o co jde. Kritiky přestane bavit psát recenze, diváci se přestanou dívat a tak se to v tichosti ukončí. Jenže hloupé seriály trvají někdy desetiletí pokud to někdo sponzoruje (ne z vlastní kapsy) – nejlépe daňoví poplatníci.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Jerry@Radim
     11. 10. 2019, 8:02

     Souhlas s tím, že takové podniky, školy a akce jsou jako nekonečný seriál. Jenom se nestačím divit, že to nikomu nevadí. Když se píše o nějakém nákupu a pak je podezření na korupci, tak chápu, že se nákup třeba časem zruší, nebo se to začne šetřit. Pokud má škola tak málo posluchačů, tak proč ji udržují. Vždyť úřednící (politici?) musí vidět jak je to neefektivní. Kdo z toho co má? Je to fakt jenom kvůli těm pár lidem pro armádu nebo kvůli teplým místům…? Kdo to ví odpoví mi na otázku?

     REPLY
 • Profilový obrázek
  Ludwig Gross
  7. 10. 2019, 20:10

  Mě spíš vadí, že škola neuvádí, že na ní studoval babický vrah Ladislav Malý. Taková nepravdomluvnost není dobrou vizitkou pro školu s čestným názvem s legionáři. To vytváří dokonce kontroverze v situaci bratří Mašínů, když ty děti fungují jako pořadatelská služba na takových Tankových dnech v Lešanech.

  REPLY

Nejnovější komentáře