fbpx

A máš padáka… (UPDATE)

CR_PRT_Afghanistan_mensi

Vojáků v zahraničních misích by se současné tvrdé škrty v rezortu ministerstva obrany nemely dotknout (na fotografii jsou čeští vojáci v Afghánistánu, 2008)

V dubnu 2007 přijala vláda usnesení o minimálně tříprocentním snižování míst ve státních úřadech ročně. Když se člověk podívá na materiál s názvem Transformace resortu ministerstva obrany České republiky z roku 2007, který z tehdejšího rozhodnutí vlády vycházel a který měl být podkladem „pro další transformaci“ zjistí, že zase něco nevyšlo tak, jak bylo plánováno. Ostatně, čemu se divit, co se týče bezpečnostní a obranné politiky ČR jde bezmála už o dvacetiletou tradici. Vždy se něco vymyslí, začne se to prosazovat a za rok a půl je všechno jinak – jiné zaměření, jiné peníze a samozřejmě jiné počty lidí, kteří mají to, či ono vykonávat. Ale zpátky k Transformaci. Pokud člověk nalistuje stranu 6 zjistí, že

Tříprocentní snižování funkčních míst v roce 2008, 2009
a 2010 podle usnesení vlády ze dne 25. dubna 2007 č. 436
představuje pro resort MO snižování zhruba o 1200 osob ročně
tak, aby koncem roku 2010 bylo dosaženo cílového počtu ve výši
do 36 800 osob (což je okolo 26 200 vojáků, 8800 občanských
zaměstnanců a 1800 čekatelů, kteří nejsou ve svých odbornostech
po dobu přípravy a vzdělávání pro potřeby ozbrojených sil využitelní).
Snižování bude provedeno zejména z počtu civilních zaměstnanců
a nebude mít vliv na nasaditelné síly a jejich bojeschopnost.

Tříprocentní snižování funkčních míst v roce 2008, 2009 a 2010 podle usnesení vlády ze dne 25. dubna 2007 č. 436 představuje pro resort MO snižování zhruba o 1200 osob ročně tak, aby koncem roku 2010 bylo dosaženo cílového počtu ve výši do 36 800 osob (což je okolo 26 200 vojáků, 8800 občanských zaměstnanců a 1800 čekatelů, kteří nejsou ve svých odbornostech po dobu přípravy a vzdělávání pro potřeby ozbrojených sil využitelní). Snižování bude provedeno zejména z počtu civilních zaměstnanců a nebude mít vliv na nasaditelné síly a jejich bojeschopnost.

Podle oficiálních údajů, ministerstvo obrany na jednu stranu své plány předběhlo, na druhou zaostává. A to prosím rok předtím, než mělo být výše uvedených stavů dosaženo. Navíc teď ministerstvo oznámilo, že se budou škrtat další místa, a to vojáků i civilních zaměstnanců. Oldřich Danda z Práva situaci docela dobře vystihl nejenom textem, ale i titulkem: V armádě zavládla panika kvůli propouštění.

Dřív, než přejdeme k současným plánům na snižování stavů, nebude od věci trochu pracovat se současnými čísly. K 1. lednu 2009 bylo (oficiálně) v armádě 24 100 vojáků a 10 600 občanských zaměstnanců. Zatímco vojáků bylo méně, občanských zaměstnanců bylo více, než předpokládal plán popsaný v Transformaci. Podle oficiálních údajů ministerstva obrany je struktura následující:

33 generálů (včetně 12 působících v zahraničí), 274 plukovníků, 963 podplukovníků (sic!, jak uvádí Danda „jeden podplukovník na 23 podřízených“), 1221 majorů, 1586 kapitánů, 1199 nadporučíků, 814 poručíků, 98 podporučíků, 6 štábních praporčíků, 531 nadpraporčíků, 4175 praporčíků, 2568 podpraporčíků, 518 štábních rotmistrů, 949 nadrotmistrů, 4166 rotmistrů, 2764 rotných, 115 vojáků z povolání v dispozicích, 1060 vojáků v přípravném sboru

Po sečtení výše uvedeného člověk zjistí, že skutečný stav je 22 925 vojáků. A pokud se nezapočtou vojáci v přípravném sboru (kteří nejsou započítáváni ani v Transformaci), je situace ještě „zajímavější“: 21 865 vojáků (pro připomenutí, příští rok jich mělo být 26 200). A ještě jedno srovnání. Dle Transformace se mělo dbát na jednu věc:

Při dosahování cílových počtů bude nutno důsledně dodržet podíly hodnostních sborů vojáků z povolání v OS ČR. V cílové organizační struktuře hodnostních sborů bude 15 – 25 % důstojníků a 25 – 35 % praporčíků, poddůstojníci a mužstvo do celkových 100 %.

A jaké jsou tedy podíly dnes?

 • Důstojníků je 6 188, což je 26,99 % (při započítání přípravného sboru), respektive 28,3 % (bez vojáků v přípravě, kteří by se započítávat do celkového stavu neměli)
 • Praporčíků (pokud platí to, co dříve, že do praporčického sboru se započítávají rotmistři a výše) je 12 913, tedy 56,33 %, respektive 59,06 %
 • Poddůstojníků a mužstva je 2 764 (respektive 3824), tedy 16,68 %, respektive 12,64 %.

Půvabné je, že v naší armádě vlastně nejsou vojíni, svobodníci ani desátníci. Začíná se rotným. Je to další nekoncepčnost, se kterou se ministerstvo obrany nebylo schopné od konce základní vojenské služby vypořádat. Možná to bude znít kacířsky, ale nebylo od věco provést to, co se dělá s měnou po inflaci – škrtnout pár nul. Bez toho se nedá dojít dál, protože neexistence poddůstojníků a mužstva zkresluje jakoukoli strukturu. Je to patrné na praporčickém sboru, který procentuálně vyskočil téměř až na 60 procent z celku, byť praporčíků má být 25-35 %.

Tak, a nyní se dostáváme k současné panice. Je krize, musí se šetřit. To pochopí všichni. Jednoznačně více než by mělo být je důstojníků a snad to při současném škrtání bude bráno v potaz. V případě současných škrtů, by se počet důstojníků měl blížit dolní hranici vytyčené v transformaci. Škoda, že krizi nevzal v potaz prezident Václav Klaus a napodruhé před pár dny jmenoval nové generály. Mohl to ještě odložit.

Každopádně, ministerstvo tvrdí, že se má škrtat hlavně v úřadu státní správy. Podle informací OWOP, které potvrzují to, co napsal Oldřich Danda, velitelé po republice v těchto dnech dostávají počty lidí, které mají propustit (v případě Vojenské policie má jít údajně až o 20ti procentní snížení stavu, což by bylo přibližně o 200 lidí méně, na velitelství v Olomouci má jít podle Práva o 250 lidí). Je správné, že je na nich, koho „vyškrtnou“ a že jim to není nařízeno z centra. Jak řekl OWOP jeden z vojáků, dříve než stihl podepsat dohodu na nové místo, slíbené tabulkové místo bylo zrušeno. Takže, malá rada, v dnešních dnech nečekat s podpisem.

Celkově by se podle představ ministerstva měl snížit počet zaměstnanců rezortu o 4 500 lidí (vojáků i civilistů). V tomto čísle je započteno i 1 800 neobsazených tabulek. Je to malá útěcha, i tak jde o 2 700 lidí a doufejme, že odejde více občanských zaměstnanců než vojáků. O tak malou armádu by se staralo příliš civilistů. A taktéž doufejme, že první na řadě při škrtání nebudou ti, kteří mají zkušenosti z misí.

Podle odhadů ministerstva by se měly ušetřit dvě miliardy korun. Okamžitě to ale nebude, protože ministerstvo bude muset nejprve vyplatit odstupné těm, kteří přijdou o místa, což mandatorní výdaje krátkodobě nesníží. Rušení tabulkových míst však není vše, jak se uvádí v tiskové zprávě:

Ministerstvo obrany bude nadále usilovat o zachování proporcí mezi mandatorními výdaji (do 50 %), investičními (20 %) a provozními výdaji (30 %) v rámci své rozpočtové kapitoly. Snížení výdajů bude třeba promítnout především do oblasti investičního rozvoje i provozních výdajů resortu (zejména omezením oprav zastaralé techniky a v oblasti údržby).

Bude zajímavé sledovat, co v investičním rozvoji bude škrtnuto. A ještě jedna úvaha, dá se předpokládat, že snížené počty povedou k tomu, že například bude složitější strážit některé objekty (jak to bude například s muničními sklady?) a zajišťovat další potřeby ozbrojených sil. Je tedy možné, že bude nutné služby nakupovat v civilním sektoru. Na kolik vyjde outsorcing? Doufejme, že případná výběrová řízení se objedou bez skandálů a že to nakonec nevyjde na víc, než kolik se ušetří (třeba z USA jsou známy případy, kdy některé činnosti začali pro ozbrojené síly vykonávat vojáci, kteří byli předtím z armády „odejiti“, ale za více peněz – někdy je těžké najít na civilním trhu rychle dostatek odborníků…)

To, co se děje v současnosti je jedna z dalších ran ozbrojeným silám České republiky. Stává se z nich torzo, neexistují dlouhodobé plány na to, jak by měla armáda vypadat a k čemu by vlastně měla sloužit. Ozbrojené síly potřebují jasnou koncepci, kterou jim nebyli doposud schopni politici za posledních dvacet let poskytnout. Jediné, co je vždy zajímalo byla fotka před mapičkou Balkánu, Afghánistánu či další země, kam vojáky posílali, do které byla zapíchnuta česká vlajka. Pochvaly od spojenců těší, zajisté. Ale tento nezájem má katastrofální dopady na ozbrojené síly.

Promrhaly se miliardy korun z veřejných prostředků pouze kvůli tomu, že dvě největší strany si nebyly schopny sednout k jednomu stolu a domluvit se na dlouhodobé koncepci a dlouhodobém zajištění finančních prostředků. A hlavně dohodu dodržet. V tuto chvíli je už několik minut po dvanácté. A nejhorší je, že armádu dobrovolně opuštějí zkušení vojáci, kteří jsou znechuceni letitou bezkoncepčností a nedodrženými sliby. A bez zkušených lidí jsou sebelépe vybavené ozbrojené síly ničím.  Snad už si to konečně někdo uvědomí a začne jednat.

Update: Ministerstvo obrany dnes zveřejnilo konkretnějši čisla tykajicí se propouštění:

 • Celkem bude v resortu Ministerstva obrany zrušeno na 4 500 tabulkových míst vojáků i občanských zaměstnanců (ze struktur Ministerstva obrany i Armády České republiky).
 • Z tohoto počtu je 2 800 tabulkových míst v současné době obsazených, zbývající jsou neobsazená.
 • Z počtu 2 800 obsazených tabulkových míst, které se ruší, se na 1 000 míst týká Ministerstva obrany, včetně jemu přímo podřízených útvarů a složek.
 • Zbývajících 1800 rušených tabulkových míst se týká Armády České republiky (přibližně 400 z Generálního štábu AČR a jemu podřízených složek, 1 000 z Velitelství společných sil a jemu podřízených jednotek a 400 z Velitelství podpory a jemu podřízených jednotek).
 • V případě tabulkových míst, rušených v rámci Ministerstva obrany, se převážně bude jednat o občanské zaměstnance.
 • V případě tabulkových míst ve struktuře Armády České republiky se převážně bude jednat o vojáky z povolání.
2 comments
Profilový obrázek
František Šulc
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

2 Comments

 • Profilový obrázek
  satan
  3. 7. 2009, 23:06

  vrána vráně oči nevyklove…rád bych ukončil nekonečné rozdělování řídící části ministerstva obrany na TU civilní a na TU vojenskou.. je

  REPLY
 • Profilový obrázek
  František Šulc
  7. 7. 2009, 23:01

  Dobrý postřeh, ale to se nepovede. Viz tisková zpráva o rušení tabulkových míst (Update)

  REPLY

Nejnovější komentáře