fbpx

CYA v akci

Fotografie z pakistánské vyšetřovací zprávy jasně dokazující že hraniční posty neležely 400 metrů ve vnitrozemí ale přesně na hranici, kterou zde vyznačuje Durandova linie. Pákistán hraniční linii převzal od Indie při svém vzniku v roce 1947. Afghánistán Durandovu linii nikdy neuznal s výjimkou jedné vlády - talibanské.

Ve válce v Afghánistánu došlo k dalšímu bodu obratu. Dne 26. listopadu americká letadla zabila při pohraničním incidentu 24 pákistánských vojáků a dalších 13 zranila. Následně pákistánská vláda uzavřela zásobovací trasy ISAF a ukončila činnost bezpilotních letadel CIA na letišti Shamsi. Těžce poškozené vztahy se pokusila obnovit americká vláda nabídkou společného vyšetřování, ale Pákistánci odmítli spolupracovat.

Vyšetřování již bylo ukončeno a částečně vyjasnilo některé událostí salalského incidentu. Není pravda, že Američané zaútočili první. Není pravda, že zaútočili 2,5 km hluboko v Pákistánu. Zároveň ale vyšlo najevo, že Pakistánci útok nepovolili, ani nezahájili palbu na americká letadla. Hlavní vinna padla na zmatky v komunikaci mezi ISAF a pákistánskou armádou.

Výsledky vyšetřování Pakistánci odmítli a vzájemné vztahy zůstávají pod bodem mrazu. Zásobovací trasy v současnosti závisí na libovůli Moskvy. Pokusím se událost zrekonstruovat, jak to vyšetřovací spis nejlépe umožní

Salala Check Point, hranice Mohmand agency a Khas Kunar district 25. – 26. listopadu 2011
Cílem operace byla vesnice Maya ležící v stejnojmenném průsmyku, který vede do Pákistánu. Samotná vesnice je pouhý kilometr od hranice. Ta je ale v Afghánistánu velmi iluzorní pojem – místní ji neuznávají a úřady mají svých starostí dost, včetně těch pákistánských. Vesnice Maya slouží povstalcům jako předsunutá základna k útokům do vnitrozemí Kunaru.

Velení SOTF-E (Special Operation Task Force-East) se před nadcházející zimou rozhodlo základnu neutralizovat a tak jí až do jara vyřadit. SOTF-E je velitelství praporu speciálních sil tzv. zelených baretů, které v Afghánistánu spadá pod velení OEF (Operation Enduring Freedom) – na rozdíl od ISAF má odlišný řetězec velení ale i ROE (Rule sof Engagement). ISAF byl do operace také zapojen – zdejší oblast je operačním prostorem TF Bronco (3-25th IBCT) a zajišťoval také vrtulníkovou podporu.

Kvůli jednotnému velení operace byla nad oblastí dočasně zřízena JSOA (Joint Special Operation Area) podléhající přímo SOTF-E. Zdá se vám to složité? Ale to je klasické TIA (This is Afghanistan).

Výsadek byl složen z ODA 3313, posílený JTAC (předsunutý letecký návodčí) a asi stovkou afghánských komandos. Dva CH-47 Chinook je měly ve dvou vlnách vysadit na HLZ Holden (přistávací ploše) asi 1,3 km od vesnice. HLZ měla být původně blíže, ale během schvalovací procedury byla posunuta dále od pákistánské hranice. Zároveň MG Laster nařídil zjistit rozmístění pákistánských sil v této oblasti. Aby se udrželo utajení před Pákistánci nebyl na BCC-Nawa (Border Coordination Center) vznesen přímý dotaz na pákistánského styčného důstojníka (LNO), ale pouze zkontrolovány mapy, na kterých nebylo žádné pákistánské stanoviště zakresleno. Američané se velmi obávali prozrazení, protože při předchozí akci 5. října byl po podobném dotazu málem sestřelen Chinook asi 675 metrů od vesnice.

Průběh operace 25. listopadu

 • 21.44 a 22.06 vysadily vrtulníky na HLZ 120 vojáků. Po konsolidaci se vojáci rozdělili na dvě skupiny a zahájili postup k vesnici z dvou směrů. Přiblížení bylo v složitém a strmém terénu velmi pomalé, probíhalo téměř za úplné tmy, kdy nepomáhaly ani brýle pro noční vidění.
 • 23.09 Z hřebenu nad touto kozí stezkou zahájil palbu těžký kulomet (snad DŠK ráže 12,7mm). Palba byla velmi přesná a přibila jednotku k zemi. Za chvíli se připojila efektivní minometná palba na zadní část skupiny, což vedlo k rozdělení jednotky. Velitel pozemní jednotky měl obavu, že nepřítel řídí palbu podle Infračervených identifikačních stroboskopů a nařídil je vypnout. Mezi tím letadla podporující operaci – 1x AC-130H Spectre, 1x MC-12W Liberty, 2x AH-64D Apache, 2x F-15E Strike Eagle – nalezla podle stopovek palebné postavení kulometu na vrcholu hřebenu. Ten zde ale tvoří afghánsko-pakistánskou hranici. Velitel výsadku kontaktoval vyšší velitelství, aby potvrdilo, že v oblasti nejsou pákistánské síly a zároveň nařídil show of force (ukázku síly).
 • 23.20 letoun F-15E provedl hlasitý přelet nad hřebenem v výšce asi 500 metrů nad zemí a současně odpaloval světlice. To zcela osvětlilo údolí – od této chvíle nemohl nikdo pochybovat, že v oblasti operují spojenecké síly. Ostřelování pozemní jednotky přesto neustalo.
 • 23.22 SOTF-E povolil útok na nepřátelské postavení.
 • 23.24 AC-130H rozstřílel první pákistánské postavení.
 • 23.27 Velitel výsadku dostal od SOTF-E zprávu, že v oblasti nejsou žádné pákistánské síly.
 • 23.31 Nepřítel obnovil minometnou palbu.
 • 23.32 JTAC povolil další letecký útok.
 • 23.42 Apache odpálil raketu Hellfire a chvíli nato zahájil palbu AC-130H.
 • 23.44 Mezi spojenecké vojáky opět dopadla mina.
 • 23.54 Spectre zahlédl pohyb a požádal o povolení k útoku.
 • 23.57 AC-130H roztřílel druhé pákistánské stanoviště.

Průběh operace 26. listopadu

 • 00.30 Kulomet z druhého postavení obnovil palbu na výsadek.
 • 00.39 až 00.54 Oba Apache napadají pozici raketami Hellfire a kanony.
 • 00.55 Velitelství SOTF-E dostalo zprávu, že v oblasti jsou pákistánské síly pod leteckým útokem.
 • 00.56 – 01.05 Apache a AC-130H likvidují uprchlíky.
 • 01.05 Až teď dostává velitel výsadku zprávu, že v oblasti jsou Pákistánci.
 • 01.46 Jeden Apache napaden RPG.

Ještě zajímavější jsou zprávy popisující, jak probíhala koordinace s Pákistánci.

Nejdříve SOTF-E kontaktoval RC-E (regionální velitelství východ)s dotazem na přítomnost Pákistánců. RC-E se obrátil na TF Bronco – lokálního „majitele“ operačního prostoru -, aby v BCC-Nawa u místního pákistánského LNO zjistili více. Protože SOTF-E věc urgoval, RC-E odpověděl, že vše zjišťuje, ale o žádných Pákistáncích neví (tj. nemá je na obrazovce počítačové konzole). SOTF-E to mylně pochopil jako potvrzený fakt a povolil letecký útok.

V BCC-Nawa americký LNO dostal na počítač přesnou GPS polohu incidentu, ale pákistánskému LNO sdělil jen přibližnou polohu a ještě jí špatně popsal na mapě. Pákistánec jí zanesl do svého počítače ale o 14km severněji než incident probíhal. I kdyby ji zanesl správně, na věci by to nic nezměnilo, o dva měsíce starém check pointu Salala ještě nebyl vůbec informován. Je to pěkný příklad vzájemné pákistánsko-americké důvěry. Styční důstojníci sedí v jedné místnosti, ale obrazovky počítačů si ukrývají.

První telefonát z Pákistánu, který naznačoval, že je něco v nepořádku zazvonil na RC-E v 23.40, kdy místní pakistánský LNO informoval o ostřelování pakistánské jednotky z Afghánistánu – naneštěstí nebyl schopen podat více podrobností.

 • 00.22 Byl kontaktován styčný důstojník ISAF u pákistánského XIth Corps, že hraniční post Vulcan je pod palbou. Bohužel takový post neměl v počítačové mapě! Zavolal tedy na RC-E a informoval o ostřelování postu v Mohmandu.
 • 00.50 Zavolal generál Keen (LNO ISAF u pákistánského GŠ) na štáb IJC (ISAF Joint Command).
 • 00.55 Štáb IJC nařídil RC-E zastavit útoky. Další předání rozkazu trvalo 10 minut.

Od prvního telefonátu o napadení hraničních postů Vulcan a Bolder k zastavení palby to trvalo 84 minut.

To, že na incidentu nese velkou část odpovědnosti pákistánská strana je zřejmé. Umístěním postů Vulcan a Boulder na hřebenu, který zde tvoří hranici s Afghánistánem, bylo porušeno mezinárodní právo. Stanoviště se Pákistánci také neobtěžovali dva měsíce označit na mapách. Pákistánští vojáci již během příletu vrtulníků s výsadkem museli vědět, že jsou v oblasti spojenci. A přelet stíhacího letounu odstranil poslední pochybnosti. Během náletů navíc nepochopitelně pokračovali v palbě.

Ale jak uvedl v závěrečné zprávě generál Clark, toto je pouze polovina příběhu. Pákistánci odmítli spolupracovat na vyšetřování. K tomu pouze dodám, že polovinu příběhu dodala i americká strana. A já nehodlám abdikovat na vlastní rozum.

CYA
Nejzajímavější na vyšetřovací zprávě je to, co tam není. Jak vypadalo plánování operace? Opravdu si Američané nevšimli dvou opevněných stanovišť na hřebenu nad přístupovou cestou k cíli operace v zemi, kde hranice jsou jen čárou na vojenské mapě.

V zprávě jsou uvedeny určité náznaky. Například v oblasti vesnice se volně pohybují povstalci v uniformách PAKMIL. Je to alespoň důkaz že jisté zprávy HUMINT(zpravodajství z lidských zdrojů) štáb měl. Nebo se to dá obrátit. SOTF-E má tak slabou zpravodajskou síť, že nebyl od místních schopen během dvou měsíců získat tak triviální informaci, jako je stavba dvou hraničních postů.

Ale jsou i další zpravodajské zdroje například IMINT (obrazové zpravodajství). Opravdu štáb SOTF-E používal k plánování více jak dva měsíce staré satelitní snímky? Nebo obrazový analytik ignoroval dominatní hraniční hřeben? V oblasti dva měsíce neoperoval Predátor? Neprováděl se průzkum před zahájením akce? Nikdo si nevšiml dvou postů, jejichž součástí bylo 5-6 nadzemních bunkrů? Sami Pákistánci uvádějí, že nad oblastí přelétají 2-3 americká letadla denně. Zřejmě ale bez úkolů od zpravodajského oddělení ISAF či speciálních sil. A k tomu ještě letci trpí asi slepotou.

A co SIGINT (radiová rozvědka)? V zprávě se uvádí, že vesnice Maya je „C2 Node“ – velitelství povstalců. Jestliže radiová rozvědka nalezla vysílání povstalců ve vesnici, proč nezjistila radioprovoz stanovišť 7 Azad Kashmir Regiment nad vesnicí?

Zajímavá je i role generála Lastera při plánování operace. Proč chtěl ověřovat přítomnost pákistánských stanovišť v oblasti? A zároveň posunutím HLZ výsadku dále od vesnice, operaci odsoudil již předem k nezdaru.Vojáci by se i za nejlepších podmínek nedostali do vesnice dříve než jednu hodinu po přistání prvního vrtulníku.Na druhou stranu povstalci měli více jak pohodlnou cestu k útěku do Pákistánu. Pouhé zničení zásobovacího skladu jeden km od hranice na konci bojové sezony dává stěží smysl.

Pohybuji se v oblasti spekulací, jak pečlivě mohl být před akcí prováděn zpravodajský průzkum. Pokud se ale zpětně vezme v potaz říjnový pokus o sestřelení Chinooku 600 metrů od vesnice, pak se očekávat, že by průzkum byl pravděpodobně spíše pečlivý než naopak. Z tohoto úhlu musíme pohlížet i na dotaz generála Lastera na přezkoumání pohraničních stanovišť Pákistánců.

V příloze vyšetřovací zprávy je i soupis důkazů obsahující zajímavé náhody. Stroje operující pod velením ISAF – F15E a AH64 – doložila jak videozáznam útoku, tak nahrávky radiovysílání. U letadel spadající pod Enduring Freedom – AC130H a MC12W – je tomu jinak. Ze Spectre nebyl obrazový ani radiový záznam. Údajně proto, že již nejsou videokazety – AC130H pamatuje Vietnam.

Z MC12W je videonahrávka útoků, ale už nikoliv záznam vnější komunikace (stejně jako u Spectre). To by ještě tak nevadilo, protože zvukový záznam Air Support Net (radiová síť vzdušné podpory) může být nahrazen nahrávkami z dalších účastnících se letadel.

Ale existuje i další radiová síť. Například TST Net, používaný speciálními silami k tajným operacím, který je šifrovaný a proto jej Pákistánci nemohou odposlouchávat. O této síti není v zprávě ani slovo. Stejně tak chybí záznam interimů a proto nevíme, o čem se osádky během operace bavily.

Ale MC12W Liberty není jen letadlo pro elektrooptický průzkum, provádí zároveň i SIGINT. Neustále pročesává vysílací spektrum a zachycená vysílání, například varování talibanských předsunutých hlídek, posílá datalinkem na pozemní základnu SOTF-E kde sedí tlumočník. Opravdu MC12W nezachytil vysílání pákistánských vojáků o pomoc? Proč se o záznam nezajímala vyšetřovací komise?

Tolik z úředního spisu. Diplomaticky to označím za polovičaté vyšetřování.

Pakistánská reakce
Následné uzavření zásobovacích cest ISAF nebo vydání rozkazu k palbě během případných dalších pohraničních incidentů asi nikoho nepřekvapilo. Zato dost překvapivá byla reakce pákistánských islámských fundamentalistů, respektive jejich netečnost po události. Neproběhly žádné větší demonstrace ani nepokoje, které jsou tak obvyklé i u méně závažných událostí.

Pro obyvatele západního světa je doslova šokující pohled pákistánských „svobodných“ medií, které v těchto případech obvykle kopírují názor nejvyššího vojenského vedení. Například bývalý náčelník generálního štábu Pákistánu generál Mirza Aslam Beg napsal:

The Pakistani troops operating in Salala area, on the night of 25/26 Nov, had trapped the Tehrik-e-Taliban-e-Pakistan (TPP) militants, about 50 strong, belonging to Waliur Rahman/Fazalullah group, engaged in anti-Pakistan activities. The militants gave the SOS to ISAF and NATO and American aircraft and gunships rushed to rescue the trapped militants. The two Pakistani posts came under intense fire. The Pakistani officer commanding the posts, immediately contacted the ISAF and warned them that, it were the Pakistani posts, under attack, and fire must stop, but the message was ignored and the attack continued for over two hours, till the militants were rescued to the safety of Afghan territory. This brutal act of the ISAF was not the only incident, because earlier on our border posts had been attacked by the militants, supported by ISAF, killing many of our troops.

Nominální spojenec Pákistán úspěšně odolává americké diplomatické ofenzivě, která se pomalu obrací v blamáž. Pákistán neustoupil ani od blokády zásobovacích cest do Afghánistánu. Poslední ústupek v podobě povolení dovozu rychle kazících se potravin je spíše výsměch. Takový materiál se totiž vždy dopravoval letadly.

Situace je mnohem vážnější než je ISAF ochotný veřejně přiznat. Náklady na dopravu narostly šestinásobně ze 17 na 104 milionů dolarů měsíčně. Využití severní zásobovací cesty přes bývalé sovětské republiky a Rusko je omezeno na nebojový materiál a případné rozšíření je nutné zdlouhavě diplomaticky dohadovat. Generál Fraser prohlásil, že plán stahování bez otevřených pákistánských silnic není možné časově dodržet. Severní trasa totiž není schopna pojmout takové množství materiálu.

V Afghánistánu se logistická trasa do Kandaháru protáhla o 500km. A zásobování 100 000 vojáků ISAF závisí na průjezdnosti jediného salangského tunelu.

P. S. CYA je zkratka Cover Your Ass.

21 comments
Profilový obrázek
Jan Spacek
CONTRIBUTOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

21 Comments

 • Profilový obrázek
  cybroos
  14. 3. 2012, 18:35

  Smekám klobouk před autorem a zároveň si dovolím převzít celý článek pro potřeby výuky.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bark
  14. 3. 2012, 21:36

  Dobrý článek, nezvykle nezaujatý.

  Ve své podstatě se jednalo o zpackanou operaci s nedozírnými diplomatickými následky.

  Že takto bude na podobnou věc Pákistán bude reagovat, bylo jasné – příznaky tu byly dlouho předtím – podle mne pákistánská generalita čekala na vhodnou záminku a tu ji ISAF velmi promptně poskytlo. Jinak se to vysvětlit nedá.

  Nějaké vyšetřovací komise z toho prostě nic nevymámí a ISAF se může vztekat, jak chce a Pákistán není povinen nikomu nic vysvětlovat. Taková je realita.

  Mj., je tu dost aktivních vojáků, takže se zeptám:
  – co říkáte kvalitě průzkumu a zdrojových informací ? Dle mne naprostý debakl, i pěší hlídka by musela zjistit víc.
  – co říkáte rozsahu nasazených sil ? – Dle mne si prostě musely při tak malé operaci nutně překážet a muselo dojít k informačnímu šumu.
  – proč proboha tak blízko hranic použili letadla ? Copak je nevaroval příklad Sovětů v operacích podél hranic ?
  – k čemu tam byly AC-130 ? To tam jako byl pluk povstalců ? Dle mého se jich tam dalo očekávat tak asi padesát a nejtěžší jejich zbraň byl kulomet a tak dva minomety. To by byla elementární úvaha každého plánovače.

  – Průzkumná hlídka, pěší rota a četa s minomety by si snimi musela snadno poradit, rychleji, s menšími náklady a efektivněji. Případně ještě podpora vrtulníku by k něčemu byla – ne samostatně, ale naváděném právě pozemním průzkumem.

  – Proč nebyl učiněn alespoň pokus uzavřít hranici hlídkujícím vrtulníkem ? F-15 je pro tento účel k ničemu.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bark
  14. 3. 2012, 21:41

  Nechci slyšet – po bitvě každý generál. Tohle muselo být jasné od samého počátku.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  ptaksedivak
  14. 3. 2012, 22:14

  First shoot, after ask.That´s all folks

  REPLY
 • Profilový obrázek
  čet. Lukáš Hergott (Hery)
  15. 3. 2012, 8:45

  tady by se asi hodilo „then“ místo „after“, ale pokud je to nějaká doslovná citace, tak se omlouvám…:)

  k AC-130:
  jedinej důvod proč do noční operace nebrat AC-130 je, že mi ho zamítnou…

  jako pokud budu provádět operaci s 1000 chlapama proti 4 s jednou předovkou, která by omylem mohla vystřelit, tak si stejně objednám 4x víc palebné podpory, než mě nakonec povolej…za život jediného mého to stojí…

  Navíc F-15 se sniper podem a inteligentní municí je k ničemu???…WTF???…jako pokud by se jednalo o operaci v městské aglomeraci, tak možná, ale v horách proti nepřátelskému táboru?

  REPLY

Nejnovější komentáře