fbpx

Anglické termíny Gun, Weapon, Arm – Arm I

Anglické termíny Gun, Weapon, Arm – Arm I

„Když hovoří zbraně, mlčí múzy“ („Inter arma silent musae“)
Marcus Tullius Cicero

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Ciceronův původní výrok sice zněl: „Inter arma silent leges“ (Když hovoří zbraně, mlčí zákony), ale nám se nejedná o zkoumání toho, proč a kdy se změnily zákony na múzy, protože chceme tímto citátem poukázat na latinský výraz arma, ze kterého byla odvozena řada termínů spojených s válečnicvím.

Latinské arma označovalo ve starověkém Římě nejenom zbraně, ale také válku nebo nářadí a náčiní, jak dokumentují následující příklady: „Parvi foris arma, nisi est consilium domi.“ – Málo lze dokázat se zbraní v poli, když doma chybí rozvaha, Cicero. „Arma virumque cano.“ – Opěvuji válku a muže, Vergilius. „Cerealia arma“ – náčiní k úpravě jídla.

Slova, která jsou od základu arma odvozená jako například arm, armor, armature, armory, army, armada, alarm atd., byla přejata nejenom do angličtiny, ale i do mnoha dalších jazyků. Většina těchto výrazů se do angličtiny dostala v období, které následovalo po bitvě u Hastingsu (1066). Tento normanský zábor významně ovlivnil nejenom společensko-politický život v tehdejší Británii, ale také jazyk. Angličtina postupně převzala ze staré francouzštiny i další vojenské výrazy, jejichž původ byl rovněž v latině, jako například tower (turris), enemy (inimīcus), battle (battālia), defense (dēfēnsum), soldier (solidus), navy (nāvis), offense (offendere), assault (asultus) atd.

I když jeden z prvních z výrazů, který má původ v uvedeném latinském arma a který se kolem roku 1250 dostává prostřednictvím staré francouzštiny (armes) do angličtiny, je slovo arm (zbraň či výzbroj), budeme mu vzhledem k jeho frekventovanému zastoupení v anglické frazeologii věnovat samostatný výklad.

Latinské slovo armātūra s významem vojenská výzbroj, zbroj a vojáci (cohortes nostrā armaturā – naše ozbrojené kohorty) putuje do staré francouzštiny, ve které částečně mění svoji písemnou podobu (armeüre). Do angličtiny se dostává jako armure, armour či armeur, což je poprvé doloženo v rytířském románu Guy z Warwicku. Jeho pravopisná podoba se postupně ustaluje na armour/armor, viz epická báseň od J. Miltona  Ztracený ráj (1667) „Celestial armoury, shields, helms, and spears, Hung high with diamond flaming and with gold.“ V dnešní době se armour/armor používá ve významu obrněnci, obrněná vozidla, vojenská výzbroj, ale také ve starším významu jako brnění, zbroj.

Stejné latinské slovo armātūra se dostává o mnoho let později do angličtiny ještě jednou, ale tentokrát jako přímá výpůjčka a v téměř stejné ortografické podobě armature. Kromě označení pro vojenskou výzbroj a zbraně se využívá také jako označení pro ozbrojené síly (armed forces). V té době (15. století) se však v angličtině ve stejném významu již používají termíny arms, army a armor. Armature k nim vytváří tzv. významově stejná dubleta, a proto jeho používání v této oblasti postupně zaniká a v 18. století se začíná používat v přeneseném významu v průmyslovém odvětví.

Armory, které angličtina převzala v patnáctém století z francouzského armoier, sloužilo nejdříve jako označení pro heraldiku, ale už v 16. století splývá se slovem armoury, které v angličtině již existuje a začíná se užívat k pojmenování zbrojnic. Tyto sklady zbraní a munice bývaly ze strategických důvodů umístěny v centru města. V novější době začalo docházet k jejich přesunu z měst na vojenské základny. Původní budovy se v USA a v Kanadě používají stále pod stejným názvem armory, ale jako střelnice, případně cvičiště pro domobranu nebo slouží k pořádání výstav a jiných událostí.

Další latinský výraz armāta se dostává do francouzštiny jako armée a odtud putuje do angličtiny, ve které je poprvé doložen v Canterburských povídkách (1387 – 1400) jako armee. Jeho pravopisná podoba se počátkem 15. století (Fabyan´s Chronicle) postupně ustaluje na army. Tento termín ve středověku označoval pozemní vojsko, fungoval jako synonymum pro soldiers (vojáky) a sloužil k označení jakékoliv ozbrojené skupiny osob se zbraněmi (arms). Toto pojetí dodnes přetrvává v hovoru jako označení pro armádu. Nicméně v profesní mluvě je v anglofonních zemích Army primární označení pro pozemní vojsko. V tomto významu lze také použít výrazy Ground Forces nebo Land Forces.

V druhé polovině šestnáctého století probíhal vojenský konflikt mezi Anglií a Španělskem, které se pyšnilo loďstvem s názvem Armada Invencible (v angličtině Invincible Armada nebo také Spanish Armada). Tato Flota (loďstvo) byla však v roce 1588 poražena Anglií v rozhodující bitvě u Gravelines. Z původních 130 lodí a 26 tisíc mužů se domů vrátilo pouze 64 lodí a 10 tisíc mužů. Hlavní podíl na vítězství měl vrchní velitel anglické flotily lord admirál Howard z Effinghamu a jeho zástupce Sir Francis Drake, původně korzár a mořeplavec. Vynikající strategie, rychlejší lodě, lepší děla a vyslání osmi zápalných lodí proti španělské flotile sehrály v bitvě rozhodující úlohu.

Ve stejné době se u Tilbury shromáždilo se na obranu své země v neuvěřitelně krátké době 17 tisíc vojáků a příslušníků domobrany, protože panovaly obavy z vyloďění Španělů. Královna Alžběta I. osobně a v plné zbroji přijela tato vojska zkontrolovat a 9. srpna 1588 zde pronesla jeden z nejlepších politických projevů v historii „Speech to the Troops at Tilbury“.

V průběhu námořních konfliktů se v 16. století dostává do angličtiny španělský výraz pro válečné loďstvo armada, který  má původ v latinském armāta. Výraz neměl zpočátku ustálenou pravopisnou podobu, a proto se s ním setkáváme v ortografické podobě jako armado a armata. V té době se v angličtině ve významu válečného loďstva již delší dobu používaly dva výrazy. Navy z latinského nāvis a také původní staroanglické pojmenování fleet (flēot), pozdější naval fleet. Z tohoto důvodu se výraz armada pro loďstvo neujal a v dnešní době existuje v angličtině pouze ve spojení Invincible Armada (nepřemožitelné loďstvo). Omezeně se s ním lze setkat v historickém kontextu viz Hra o trůny, případně jako součást komerčních názvů.

Za poznámku stojí, že se v té době výraz armada ve španělštině používal nejenom pro označení pozemních nebo námořních sil, ale také pro označení samostatné válečné lodě, jak uvádí ve svém díle The Theorike and Practike of Modern Warres (1598) anglický vojenský spisovatel a básník R. Barrret: „… a Spanish vvord, is a Nauy of ships for vvarre, or one great ship of vvarre.” Španělské námořnictvo má dodnes armada ve svém názvu – Armada Española. Pro pozemní vojsko se používá výraz ejercito.

Armiger, obdobně jako armet, pochází rovněž z latinského arma a v 11. a 12. století označovalo obyčejného vojáka, později pouze osobu, která měla právo nosit zbraň, ale obvykle bez šlechtického titulu – zbrojnoš, panoš. Armet je pojmenování přilbice. Koncem 17. století je v angličtině zaznamenáno slovo armament ve významu výzbroj. Do angličtiny se dostává z francouzského armement, které obbdobně jako i předchozí výrazy pochází z latinského armāmentum, které je odvozeno od původního arma.

To be continued…

6 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

6 Comments

 • Profilový obrázek
  dotaz
  18. 2. 2018, 16:43

  Lze překládat Vojenský umělecký soubor Ondráš jako Armed Musae Force Andrew?

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Odpoved@dotaz
   19. 2. 2018, 21:38

   Mozna by to slo tak prelozit. Andrew jakozto spolupracovnik ma hodne spolecneho s politiceskymi rukoveliteli, kteří Ondras zakladali a stale spravuji at uz primo v jihomoravske metropoli, nebo neprimo z pracoviste skryti u sve manzelky nekde na ministerstvu v hlavnim meste za podpory tajemniku a namestku. Jenom ty musae u nich jaksi absentuji na rozdil od clenu Ondrase. Ondras chudym bral a bohatym daval stejne jako Janosik, nebo to snad bylo naopak? A tak by se armed jako orukovany s valaskou taky hodilo.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    dotaz@Odpoved
    20. 2. 2018, 7:14

    Tož, je to absurdné. Jaká valaška v pevnostním městě Brně? Do Olomouca s nima. A nebo do Práglu s nima. Tam je třeba bohatým brát a chudým (duchem) dávat. Pražáci všechno zničijó, ničeho, co jim zaplatíme z našich daní si si nevážijó. Nechajó to zchátrat a spadnót. Nevěřím, že bude rychlodráha do Práglu nebo nové vlakové nádraží, když se budou muset cpát prachy do pražskéch lávek a mostů. Všechno špatné vždy přicházelo z Čížkogradu.

    REPLY
 • Profilový obrázek
  dotaz
  3. 3. 2018, 9:12

  And what about teturization? – It sounds like corruption due to -ion suffix. And what about lunchmeat? Is there a mutual relationship between the teturization and lunchmeat?

  REPLY
  • Profilový obrázek
   John@dotaz
   3. 3. 2018, 21:51

   "Spam" is a brand name for luncheon which consists mainly of pork. https://en.wikipedia.org/wiki/Spam_(food)
   If we take the above into account, we may conclude that these two are the same.

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Honza@dotaz
   4. 3. 2018, 19:34

   "Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí". Meatheads plně charakterizují povahy těch, co sklízí.

   REPLY

Nejnovější komentáře