fbpx

Co má armáda společného s vagínou?

„Co po jméně? Co růží zvou
i zváno jinak, vonělo by stejně.
William Shalespeare

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o absurdní nadpis, ale není tomu tak. Určitá spojitost zde existuje, ale s objasněním musíme začít u květin. Přesněji řečeno u etymologie květiny gladiola a teprve poté se přes antickou zbroj dostaneme k vlastní odpovědi.

Krásné pestrobarevné gladioly většina z nás dobře zná, nebo alespoň zaslechla jejich název ve skladbě Morituri te salutant od Karla Kryla. Nicméně důvod, proč jim tak říká, může pro někoho být poněkud enigmatický.

Latinský název květiny gladiolus vychází z podoby listů, které připomínají krátký oboustranný meč gladio. Tenbyl ve výzbroji každého římského legionáře. Motivace pro české pojmenování této rostliny jako mečík byla stejná. Rovněž ve staré řečtině byla motivace pro pojmenování této květiny s názvem xiphium dvozena od podoby s mečem, kterému se ve staré řečtině říkalo xiphos– ξίφος. Nejinak postupovala angličtina, ve které se kromě oficiálního názvu gladiolus setkáme s lidovým názvem sword flag, který také implikuje představu meče.

Latinský název meče gladius neovlivnil jenom název květiny, ale také anglické pojmenování střední části hrudní kosti gladioluscož doslova znamená malý meč. V češtině se pro poslední část hrudní kostí používá řecký processus xiphoideus – mečík. Nesmíme zapomenout na gladiátory, bojovníky v arénách, kteří byli také pojmenováni podle názvu tohoto meče. Gladiátoři byli převážně otroci, z nichž nejznámější Spartakus vedl největší povstání římských otroků, o kterém natočil Stanley Kubrickv roce 1960 stejnojmenný úspěšný film s Kirkem Douglasem a Laurence Olivierem v hlavních rolích. Rovněž název utajované organizace Gladio čerpal inspiraci v meči gladio.

Vraťme se však zpátky do antiky. Krátké meče římské pěchoty, gladia, se vkládaly do dřevěné pochvy potažené kůží a kovanou mosazí, která chránila ostří před poškozením a vojáka před zraněním. Tomuto ochrannému pouzdru, který byl ve výzbroji každého vojáka, se v latině říkalo vāgīna. Tento výraz se v té době používal i v zemědělství k označení obalu klasu nebo plodu lusku – pochva listová (vagina folii).

V 16. století začal italský anatom Gabriele Falloppio na základě podobnosti oficiálně označovat přechod od dělohy k vulvě jako vagina (vāgīna). Termín se v lékařství ujal a v první polovině 19. stol. se začal používat v dnešním významu jako část ženského pohlavního ústrojí – pochva a používání tohoto výrazu postupně v medicíně převládlo nad původním.

V dnešní době sice můžeme i na nejvyšších patrech rezortu ministerstva obrany občas zaslechnout neinovativní vulgární řečové vycpávky vztahující se k výrazu vagina, ale ty nemají s prapůvodním významem nic společného. Na adresu osob, které takové výrazy frekventovaně používají, zašleme slova George Orwella:

Pokud myšlení kazí jazyk, pak také jazyk kazí myšlení.

Závěr: V současnosti si vaginu s armádou nijak nespojujeme. Modernizace armády pokročila a vojáci už nemají vaginy ve své povinné výstroji. Různé druhy mečů, mečíků a jejích vāgīmůžeme spatřit pouze v muzeích nebo u osob, které si na takové cetky v prostředí, ve kterém řinčí zbraně, potrpí.

Poznámka: Vāgīna, ve významu vagina folii (pochva listová) byla přejata do španělštiny v podobě vaina a z pozdějšího deminutiva tohoto slova (vainilla) vznikl název vanilla planifolia, dnešní česká vanilkaVaginata virgata je jedním z názvů pro jedlou a dobrou houbu kukmák sklepní, ve slovenštině pošvovec čiernovláknitý. V antropologii existuje termín vagina gentium pochva národů, jak uvádí Český rozhlas, ale spíše bychom se přiklonili k překladu kolébka národů, případně rodiště národů. V lékařství je slovo vagina součástí dalších odborných termínů jako například invagination (invaginace/vchlípení), envagination (envaginace/vyhřeznutí), vaginitis (zánět pochvy), vaginismus a další.

Bez cenzury

Přestože je vagina oficiální lékařské označení pro část samičího ústrojí, použití tohoto slova se mimo lékařskou terminologii blíží jak v češtině, tak v angličtině slovu tabuizovanému. Z tohoto důvodu také existovala snaha některých lékařů nahradit slovo vagina synonymním řeckým elytron. Tato snaha byla neúspěšná na rozdíl od jiného řeckého slova kolpós, které se používá, ale velmi omezeně. Lidová tvorba je mnohem úspěšnější a snad ve všech jazycích existují pro vaginu stovky zástupných slov s různým stupněm sémantické zabarvenosti.

Obsáhlý soupis takových výrazů v češtině poskytuje Šmírbuch jazyka českého od P. Ouředníka (píča, kunda, bobr, škvíra, žemle…) nebo starší dílo Velký slovník sprostých slov od K. J. Obrátila. Vzhledem k jazykovému vývoji mnoho takových slangových pojmenování ztrácí svoji expresivitu a ve srovnání s pojmenováním neutrálním nebo odborným rychle zastarává. Dnes už například v češtině téměř neuslyšíme slovo „frča“, „netopýr“ aj. Rovněž kep nebo dlouhodobě používaný termín „pošva“ se již považují za zastaralé obdobně jako hrma ve významu Venušina pahorku.

Obdobná situace je v angličtině. V současnosti již nesetkámes žertovně-opisným výrazem pro vaginu the miraculous pitcher, that holds water with the mouth downwards, nebo sweet bottom grass (Shakespeare). Totéž platí o výrazech jako valvea coney, mizí pojmenování jako cabbage, cauliflower a prudérní thingdown there atd. Vzniklo však nepřeberné množství jiných pojmenování. Dlouhodobě přetrvávají výrazy jako pussy, quimtwat, snatch, yonicunt muff, fish taco, honeypot, berk (zkrácenina z tzv. rhyming slangu – Berkeley Hunt, jiné příklady tohoto slangu jsou například Joe Huntsharp and blunt atd.) V dnešní době se ve snaze skrýt pejorativnost občas používá jenom inicialismus slova cunt – „C“. Setkáme se s ním i ve spojení open C, big C, nebo v žertovném spojení long time no C za využití homofonní povahy písmene C a slovesa see. Objevují se nová obrazná pojmenování Pandora´s box, Mickey Mouse, pink palace in the Black Forest a další. S pseudo-termínemvagina dentata se můžeme setkat v mytologii a je také námětem obskurních hororů. 

Ve vojenství se v angličtině pro pochvu meče od poloviny 13. stol. používá výraz sheath a od konce 14. stol. výraz scabbard.  Oba výrazy se rovněž používaly i v metaforickém vulgárním opisu pro vaginu. Existují i další výrazy, jejichž vznik byl inspirován vojenským prostředím. Patří mezi ně například cockpit, trap, harbor of hope, flap, booty, unit, hatch. V článku ARM III jsme se zmínili o názvu short-arm inspectionve významu kontrol vojáků na venerické choroby. Ženy u pozemního vojska nezůstaly lékařských prohlídek na tyto nemoci ušetřeny a analogicky k předchozímu názvu vznikla pojmenování foxhole inspection a manhole inspection, ve kterých foxhole primárně znamená střelecký okop a manhole průlez, ale oba výrazy sekundárně slouží pro označení vaginy. Tato dvojsmyslnost vyústila v množství vtipů a narážek, ale jejich frekvence byla ve srovnání s short-arm inspection menší. Metaforicky bylo vytvořeno pejorativní pojmenováni vojenské lodičky cunt cap a obdobně byl vytvořen i název pro město, kde je mnoho žen – je naznačeno, že se jedná o ženy povětrné – cuntsville.

V latině byl výraz gladio synonymní s výrazem pro penis a otvor pouzdra meče – vāgīny se často asocioval s poševním nebo análním otvorem. Dvojsmyslnost těchto i obdobných slov se využívala k různým slovním hříčkám a vtipům. Římský autor komedií Titus Maccious Plautus si v komedii Lišák Pseudolus, která byla i u nás zfilmována a zpracována pro rozhlas  i divadlo, dělá legraci z otroka, který slouží k ukájení choutek svého majitele – vojáka. Eufemistickou metaforou implikuje homosexuální styk „zasouvání ostří do vaginy – otvoru“. P. Nixon překládá text z latiny „Noctu in vigiliam quando ibat miles, quom tu ibas stimul, conveniebatne in vaginam tuam macheara militis?“ do angličtiny následovně:

At night when the warrior went on guard and you went along with him, was his blade a good fit for your scabbard?

V českém překladu této komedie z roku 1977 je uvedená pasáž diskrétně vynechaná snad proto, že tento druh sodomie, který se praktikuje v armádách banánových republik za účelem získání výhod či povýšení nevymizel.

 

 

 

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře